Suur teleraamat

50 aastat televisiooni Eestis 1955–2005

Autor: Hagi Šein, 2005
Kirjastus: TEA

Lugemiseks kliki peatüki pealkirjal

Saateks ja sisukord5
Sissejuhatus: Teleajaloo periodiseeringust ja allikatest10
Esimene arenguperiood, 19551970: Professionaalse televisiooni loomine Eestis.15
Tallinna Televisioonistuudiost Eesti Televisioonini15
     Aastad 1955–1957: Algus15
     Aastad 1957–1961: Teleorganisatsiooni loomine18
     Aastad 1961–1965: Teleajakirjanduse teke21
     Aastad 1965–1970: Professionaalse televisiooni algus (ETV „kuldaeg”)25
Eesti Televisioon pildis 1955197033
Teine arenguperiood 1970–1987: Televisioon nõukogulikes raamides73
     Aastad 1970–1975: Tootmisorganisatsiooni loomine73
     Aastad 1975–1980: Toimetustelevisiooni kehtestamine79
     Aastad 1980–1987: Nõukoguliku televisiooni lõppfaas82
Eesti Televisioon pildis 1970198789
Televisioon ajaloo pöördehetkel 1987–1991: Ärkamisaeg, üleminek nõukogude ajast siirdeühiskonda149
Eesti Televisioon pildis 19871991157
Uuringud ja teleauditoorium Eestis 19551991173
Kolmas arenguperiood 19912005: Televisioon siirdeühiskonnas187
     Aastad 1991–1995: Telemaastiku struktuurimuutus187
             Uue ringhäälingukorralduse, avaliku ja eratelevisiooni kujunemise algus    187
             ETV: uue identiteedi otsingud189
             Eratelevisiooni teke ja „telesõjad”190
             Ringhäälingupoliitika teke ja ringhäälinguseadus191
             Programm192
             Eesti Televisiooni programm194
             Erakanalite programm197
Eesti Televisioon pildis 19911995199
     Aastad 1995–1999: Kanalite kujunemine227
             Perioodi raamid227
             Eesti Televisioon – avalik-õigusliku telekanali loomise vastuoluline protsess229
             Eratelevisioon: kehtestumine läbi vastasseisu234
             Ringhäälingupoliitika ummikseis235
             Programm239
             Eesti Televisiooni programm242
             Erakanalite programm244
     Aastad 1999–2002: Televaldkonna kriitiline arengufaas247
             Perioodi raamid ja peamised arengutendentsid247
             Eesti Televisioon:  juhtimis- ja finantskriis ja sellest väljatulek249
             Ringhäälingupoliitiline läbimurre251
             Eratelevisioon: kahjumlikkuse hüppeline tõus ja TV1 väljalangemine255
             Programmiareng: kanalite programmistrateegiate selgema eristumise algus258
             ETV programm: mahu vähendamine, kriisiprogramm, taastumine261
             Erakanalite programm: „ratsionaalse mitmekesisuse“ aeg263
     Eratelekanalid: TV3 ja Kanal 2 pildis 1999–2005266
     Aastad 2002–2005: Valdkonna stabiliseerumine283
             Perioodi raamid ja peamised arenguprotsessid283
             Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühendamise ning Rahvusringhäälingu loomise protsess286
             Eesti Televisioon: uus identiteet287
             Eratelevisioon: kasumliku teletööstuse poole290
             Programmid292
             ETV programm297
             Erakanalite programm: avameelne kommertslikkus  299
Uuringud ja teleauditoorium Eestis 1991–2005303
Kokkuvõte teleringhäälingu arengutendentsidest siirdeperioodil 1991–2005312
     Eesti Televisioon pildis 19952005319
Dokumendid ja selgitused 383
Statistika: Televisioon ja televaatajad Eestis439
Kirjandus (allikad, artiklitevalik, üliõpilastööd, väitekirjad)459
Pildilehekülgede võti471
Saadete, sarjade ja filmide indeks. 492
Isikunimede indeks. Tekst.503
Isikunimede indeks. Fotod.