Telealased magistritööd Tartu Ülikoolis 2010–2020

Must, Mari (2010). Telesaate formaadi õiguskaitse kas autoriõiguse laiendamine telesaate formaadile on õigustatud? Juhendaja Anne Kalvi.

Maran, Kristel (2010). Töömotivatsioon Eesti Rahvusringhäälingus. Juhendaja Maaja Vadi.

Kruuse, Kristiina (2011). Telesaadete representatsioon lasteaialaste hulgas. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Aeltermann, Maarja (2011). Eesti Televisiooni kultuurisaade “OP!” ja sõnateatri kajastamine „OP!-is“ aastatel 1999–2011. Juhendaja Aune Unt.

Suurväli, Piret (2011). Kuidas kaasavad avalik-õigusliku televisiooni saated Facebooki abil vaatajaid. Juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.

Juur, Andres (2011). Rakett 69 saateülesannete kajastatus Eesti üldhariduskoolide füüsikatundides. Juhendaja Kalev Tarkpea.

Märtin, Liina (2012). Internetiküsitlus Eesti Rahvusringhäälingu auditooriumiuuringute näitel: metodoloogiline analüüs. Juhendaja Veronika Kalmus.

Paloveer, Marko (2012). Ajakirjaniku eetiliste dilemmade määratlemine kultuuritööstuse kontekstis. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Hermann, Kristiina (2013). Ekraanimeedia roll soostereotüüpide kujundamisel: Eesti algklassiõpetajate ja -õpilaste arusaam. Juhendaja Andra Siibak.

Klement, Liliana (2013). Eestis õppivate ja elavate soomeugri väikerahvaste meediakasutus. Juhendaja Ragne Kõuts-Klemm.

Liik, Peeter (2013). Televisiooni spordireportaažidele iseloomulikud jooned Eesti, USA ja Briti ajakirjanduspraktikas. Juhendaja Aune Unt.

Kuuskemaa, Karin Victoria (2013). Nõukogude ajal loodud audiovisuaalteoste ja esituste kasutamine: õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused. Juhendaja: Aleksei Kelli.

Kaljuvee, Katrin (2013). Õiguslikud väljakutsed audiovisuaalsete teoste kasutamisel kaabellevivõrgus. Juhendaja Aleksei Kelli.

Velsker, Liis (2014). Kontaktid traditsiooniliste meediakanalitega Facebooki kaudu. Juhendaja Ragne Kõuts.

Põldmäe, Eva Maria (2015). Erinevad põlvkonnad teleauditooriumina 2014. aasta uurimuste põhjal. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Teppan, Sten (2015). Eesti Rahvusringhäälingu legitiimsed alused muutumises: praegusaeg ja visioonid. Juhendaja Ragne Kõuts.

Põld, Anna (2016). Avalik-õigusliku ringhäälingu eesmärgid ja tulevik Eestis: ERRi töötajate, ajakirjanike ja ajakirjanduspoliitika kujundajate arvamused. Juhendaja Maarja Lõhmus.

Sallert, Helena (2016). Using a television series to facilitate advanced learners’ vocabulary learning. Juhendaja Natalja Zagura.

Sarap, Kristi (2017). Teleajakirjaniku reporteritöö ja eetilised valikud vähihaigete telelugude näitel. Juhendaja Marten Juurik.

Maarits, Merit (2017). Konvergentsiprotsessid meediaorganisatsioonides: teoreetiline käsitlus ja analüüsimudel. Juhendaja Marju Himma-Kadakas, kaasjuhendaja: Külliki Seppel.

Vakrõõm, Tais (2017). Piiriülese audiovisuaalmeedia taasedastamise piiramise õiguspärased võimalused. Juhendajad Madis Ernits ja Varro Vooglaid.

Mõisavald, Karol (2018). Telesaates “Rakett 69” loodud õppematerjalide andmebaasi koondamine ja loodusainete riikliku ainekavaga sidumine. Juhendaja Svetlana Ganina.

Kuusk, Oliver (2020). Autoriõiguste teostamine raadio- ja televisiooniprogrammide otseedastamise korral. Juhendajad Gea Lepik ja Kärt Nemvalts.