publications

Miil, Marek (2012). Eesti Televisiooni raskustest Soome TV “katmisel”. EKP võitlus “kodanliku televisiooni vastu

Alates 1960. aastate teisest poolest leidis Eesti NSV juhtkond end keerulise probleemi ees, kus lisaks läbi raudse eesriide levivatele raadiohäätele sattus nende hallatav liiduvabariik Soome Vabariigi kodanliku televisiooniî levialasse. Kommunistlik partei üritas kodanluse ideoloogilisele diversioonileî vastulööke anda, proovides rakendada tehnilisi abinõusid, näiteks televiisoritele Soome TV vaatamist vıimaldavate heliplokkide müümise takistamine. Niisamuti paljastatiî Lääe vaenuliku propagandaaparaadi […]

Loe edasi