Salme Rannu valikbibliograafia

Jõesaar, Andres; Jufereva, Maria; Rannu, Salme (2014). Media for Russian language minorities: The role of Estonian Public Broadcasting (ERR) 1990–2013. Central European Journal of Communication, Vol 7 (2, 13), 81−100.

Rannu, Salme (2011). Eesti televaatajate tüpoloogia. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 120−127.

Rannu, Salme (2010). Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel. [Teadusmagistritöö.]. Juhendaja Peeter Vihalemm. Tartu Ülikool.

Rannu, Salme (2005). Avaliku ringäälingu võimalikkusest 21. sajandi Eestis. − Šein, Hagi. Suur teleraamat, lk 434−437. [TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakonna magistrantuuri seminaritöö (lühendatud).]

Rannu, Salme (1997). Eesti Televisioon on sinu televisioon? − Meeri, Heiki; Sisask, Annaliisa (toim.). Eesti Televisioon 1995−1997. Teatmik, lk 24−26. Tallinn: ETV.

Rannu, Salme (1994). Ringhäälinguseadus ja Eesti Televisiooni tulevik.  Intervjueerinud Merike Ojasson. Päevaleht,  07.04.