Televisiooni käsitlevad väitekirjad

DOKTORITÖÖD

Nani, Alessandro (2018). Cross-media in public service broadcasting: the struggle between producers and audiences. Juhendaja Pille Pruulmann-Vengerfeldt.
Loe veebist     Lae alla

Miil, Marek (2014). Nõukogude propagandasüsteemi toimimine ajakirjanduse argipraktikate kaudu. Juhendajad Halliki Harro-Loit ja Epp Lauk.
Loe veebist     Lae alla

Treufeldt, Indrek (2012). Ajakirjanduslik faktiloome erinevates ühiskondlikes tingimustes. Juhendajad Maarja Lõhmus ja Marju Lauristin.
Loe veebist   Lae alla

Jõesaar, Andres (2011). EU media policy and survival of public service broadcasting in Estonia 19942010.
Loe veebist   Lae alla

Uudelepp, Agu (2008). Propaganda instruments in political television advertisements and modern television commercials. Juhendaja Georg Soodla.
Lae alla

TEADUSMAGISTRITÖÖD
Teadusmagistri kraadi sai kaitsta kuni 2010. aastani

Rannu, Salme (2010). Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Ehrenpreis, Piret (2008). Väärtused ja normid hariduslikus telesaates „Perevisioon“ individualiseerumisteooriate kontekstis. Juhendaja Veronika Kalmus.

Auväärt, Liis (2008). Valu ja vägivalda sisaldavate telelugude retseptsioon. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Lepp, Anneli (2008). Eesti eratelevisiooni programmimajandus. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Veidenbaum, Kristina (2007). Uudistemagasin „Reporter“ kui sotsiaalne ressurss teismelistele. Kvalitatiivne uurimus telesaate „Reporter” retseptsioonist. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Siibak, Andra (2005). Talk show “Mamma mia” diskursiivsete praktikate analüüs. Juhendaja Veronika Kalmus.

Jõesaar, Andres (2005). Avalik-õigusliku ringhäälingu legitimatsioon: Eesti kogemus rahvusvahelises kontekstis. Juhendaja Marju Lauristin.

Unt, Aune (2003). Televisiooni režiiline areng ja selle avaldumine teleprogrammides. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Tigasson, Külli-Riin (2003). Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992–2002. Juhendaja Marju Lauristin.

Šein, Hagi (2002). Eesti telemaastik 1991–2001. Uurimused. Diskussioon. Teabekogud. Juhendajad Peeter Vihalemm ja Marju Lauristin.

Paju, Taivo (1999). Eesti meediamajanduse areng 1989–1999. Juhendaja Peeter Vihalemm.