Telekraadi uudised


Teie ees on teleteaduse ja -ajaloo andmebaas, mis koondab süsteemselt sadades erinevates allikates leiduva teabe televisiooni arengu ja uurimise kohta Eestis. Andmebaasi loomise peamine eesmärk oli luua Eesti teleteaduse korpus/andmekogu ja teha ühest kohast kättesaadavaks televisiooni ajaloo allikad – väitekirjad, teadusartiklid, uurimused ja raamatud, muud publikatsioonid, ajakirjanduses ja veebis ilmunu. Mõtlesin seda koostades eelkõige meediateadlastele, üliõpilastele ja teletöötajatele, aga ka laiemale valdkonnast huvitatud inimestele. Avasime Telekraadi veebis 19. aprillil 2022.

Telekraadist leiate Eesti meediateadlaste aastakümnete jooksul tehtud sadu artikleid ja uurimusi, meediaüliõpilaste kirjutatud diplomi-, bakalaureuse- ja magistritöid, ligi 2500 ajakirjanduses avaldatud artiklit, ETV siselehed, teleajaloo kroonika ja teletegijate biograafilise leksikoni esimesed 200 kirjet.

Suurema osa materjalidest kogusin Eesti senise teleloo uurimise ja sellest raamatute kirjutamise käigus. Sündinud tekstid on avaldatud minu kolmes teleraamatus – “Eesti telemaastik 1991–2001” ilmus 2002. aastal, “Suur teleraamat: 50 aastat televisiooni Eestis” 2005. aastal, “Digiajastu teleraamat. Digiajastu televisioon Eestis 2000–2020” lisandus neile 2021. aasta sügisel. Palju materjali kogunes ka Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis telekultuuri magistrikursus õpetades ja ELU projekte juhendades, mille käigus panustasid andmekaevesse ka ligi sadakond üliõpilast.

Suureks abiks on mulle olnud ka toimetaja Salme Rannu ja ETV muuseumi juht Tiit Kimmel, kellega koos püüame Telekraati jätkuvalt täiendada. Oleksime väga tänulikud teletegijate ja huviliste kaastöö eest. Teeme üheskoos andmebaasi paremaks!

Head kasutamist soovides

Hagi Šein, BFM telekultuuri külalisprofessor

Uus!

12.05.2022 Valik Eesti autorite karikatuure televisiooni ja meedia kohta.

07.06.2022 TLÜ Humanitaarteaduste instituudis kaitstud Ingrid Maldi magistritöö Eesti Televisiooni uudistekstide tundetoon multimodaalse ja verbaalse teksti analüüsil; juhendaja Krista Kerge.