Meedia- ja telekriitika

Valik ettekandeid, artikleid ja akadeemilisi töid.

Vooglaid, Ülo (2021). Negatiivsetest tendentsidest Eesti ajakirjanduses. Intervjuu Objektiivi saates “Meediakriitika”. 46 min.

Keerdo-Dawson, Margit (2019). Telesarjade jätkusuutlikkus, stsenaristi vaatepunktist. Kõne telesarjade konverentsil 15.01.2019, stsenaristid.ee.

Siil, Virgo (2018). Heade kavatsustega halvale teele. ajakiri.ut.ee, märts, nr. 3.

Pauts, Katrin (2017). Stsenaristi vastulöök: Eesti telesarja arvustus on nagu hala ja õelus Eesti matustel. Postimees, 11.09.

Pauts, Katrin (2013). Kas mannetuse ees peabki koogutama? Saarte Hääl, 26.03.

Treufeldt, Indrek (2010). Kvaliteet televisioonis. EAASi aastaraamat 2009/2010.

Raidla, Ott (2009). Meedia enesekriitika temaatika Eesti trükiajakirjanduses. Bakalaureusetöö, juhendaja Ragne Kõuts-Klemm. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut. PDF.

Kõuts-Klemm, Ragne; Suni, Raivo (2009). Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses. Korruptsioonivaba Eesti projekti “Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses” uuringuraport. Tallinn: Justiitsministeerium.

Avaliku Sõna Nõukogu: ajakirjandus summutab ebameeldivaid hääli (2008). SLÕL Online, 19.02. [ASNi liikmete avalik kiri vastulauseks Kanal 2 päevatoimetajale, kelle väitel Eesti meediakanalid ei tunnusta ASNi, vaid Pressinõukogu otsuseid.]

Raag, Ilmar (2008). Meediakriitika läbipõrumine. Eesti Päevaleht, 31.10.

Lauk, Epp (2008). Meediakriitika. Mis? Milleks? Kuidas? – Kirme, Maris; Veidemann, Rein (toim.). Konverents “Kriitika diskursus: minevik ja tänapäev“, Tallinna Ülikool 16.–17. novembril 2006. Tallinna Ülikooli Toimetised (Humaniora A28), lk 11–25.

Tolk, Rain; Maimik, Andres (2007). Kanalisatsioon. Eesti Ekspress, 18.10.

Tonka, Kadri (2007). Eesti meediakriitika hetkeseis Postimehe, Eesti Päevalehe ja Eesti Ekspressi näitel. Bakalaureusetöö, juhendaja Epp Lauk. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond.

Lauk, Epp (2006). Meediakriitika: mis ja milleks? Ettekanne interdistsiplinaarsel teaduskonverentsil “Kriitika diskursus: minevik ja tänapäev” Tallinnas 16.–17. novembril 2006. asn.org.ee. Slaidid (8).

Lauk, Epp (2005). Suukorvi hirm. Eesti Päevaleht, 30.06.

Hellerma, Joonas (2005). Meediakriitika hoolimatu sulg. Sirp, 26.08.

Schwede, Indrek (2004). Meediakriitika ei tohi soosida pugemist. Sporditäht, veebr.

Jaakson, Katrin (2001). Meediakriitika ja selle olukord Eesti päevalehtedes. – Lõhmus, Maarja, Ehand, Epp (toim.). Avalik-õiguslik ringhääling Eestis. (Fakt. Sõna. Pilt; 13) Tartu, 2001.

Ibrus, Indrek (1999). Meediakriitika – osav promo. Eesti Ekspress, 22.06.

Laasik, Andres (1999). Meediakriitika teeb haiget. Eesti Päevaleht, 25.09. [Saatejuhtide Kiur Aarma, Mati Talviku, Anne Veesaare ja Reet Oja arvamused telekriitika professionaalsuse kohta.]