Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi

Autor(id): Ibrus, Indrek, Lassur, Silja, Tahvel-Viia, Külliki

Avaldatud: Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Selts, 2019

Kuidas võiks Eesti meediamaastik välja näha kümne aasta pärast? Uuringu autorid ei püüa küll tulevikku ennustada, kuid selleks, et olla valmis muutustele õigel ajal ja õigel moel reageerima, peame ometi kaaluma võimalikke suundumusi ning püüdma ette näha, millised probleemid võiksid nendega seoses üles kerkida ja millisel moel saaks probleeme ennetada, kahjulikke mõjusid leevendada ning ergutada Eesti ühiskonna ja kultuuri püsimajäämist toetavat arengut. Seetõttu koostasime neli stsenaariumi, et ette kujutada võimalikke tulevikuolukordi ja vaadelda, kuidas Eesti meediamaastikul tegutsejad, nende seosed, aga ka muutused auditooriumis ja tehnoloogia areng meediavaldkonda mõjutavad. Lõpptulemusena valminud tulevikupildid peaksid andma poliitika kujundajatele parema lähtekoha, milliseid samme ja millises kombinatsioonis tuleks astuda, et juhtida arengut soovitud suunas.