Avalik-õiguslik ringhääling Eestis, 2001 (raamatu PDF)

SISUKORD
SISSEJUHATUS

I PEATÜKK

Aune Unt. Avalik-õigusliku ringhäälingu mõistest   9
Hagi Šein.  Avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimisepõhimõtted ja –mudelid   15
Raul Rebane. Euroopa avalik-õiguslike televisioonide arengutendentsidest pärast 1991. aastat.   34
Raoul Suvi. Milline peaks olema avalik-õiguslik teleprogramm?   41
Peeter Võsu. Avalik-õigusliku televisiooni probleeme Eestis.   44
Urmo Kübar, Liina Lepik, Alari Rammo. Avalik-õigusliku ringhäälingu mõistetõlgendamine Eesti praktikute hulgas.   52

II PEATÜKK

Maarja Lõhmus, Epp Ehand. Programmianalüüsi probleemid ja meetodid.   59
Andri Maimets. ETV.   64
Eva Tammelo.  TV 1.    71V
Henrik Roonemaa.  Kanal 2.   74
Marko Mägi. TV3.   80
Maia Möller, Meelis Süld. Vikerraadio.   87
Sergo Selder.  Raadio 2.   91
Anu Mägi.  Klassikaraadio.   97
Õnne Pärl.  Raadio 4.   100
Erle Rudi.   Raadio Kuku.    110
Eno-Gerrit Link.  Uuno.   118
Maarja Lõhmus, Epp Ehand.  Programmianalüüside kokkuvõtteks.   123

III PEATÜKK

Mart Normet. Raadiomaastik ja uudised. Eesti ja Euroopa.   135
Mati Kark. ETV ja TV 3 põhiuudiste võrdlus.   163
Kadriann Kibus.  Voitkade tabamine teleuudistes.   174
Epp Ehand.  Uudiste tõlgendamine tegijate ja vastuvõtjate poolt.   179

IV PEATÜKK

Epp Ehand, Maia Möller. Kokkuvõte ajakirjandusüliõpilaste hinnangutest raadiosaadetele.   187
Holger Berg. Varakapitalistlik “Keskpäevatund”.   196
Mele Pesti. Vestlussaate näilised ja tegelikud eesmärgid: Olukorrast riigis.   201
Maia Möller. Kas hommik äratab?   208
Anu Mägi. Ajalooline Keskõöprogramm – kas vaba raadio 1980ndatel?    224
Katrin Jaakson. Meediakriitika ja selle olukord Eesti päevalehtedes.   232

V PEATÜKK

Toomas Luhats. Teleprogrammide tippaja võrdlus.    237
Marge Püvi. Vikerraadio 1998. aasta üleriigiliste päevalehtede valgusel.    242
Merike Ojasson. Toimetaja rolli muutumine: Raadio Pulss B3 lugu    247
Ija Labutina. Ringhäälingumälu – mis seisus on meie raadio-ja telearhiivid?    256
Carol Salumets. Produtsendikeskse tootmiskorralduse kujunemine Eesti teleorganisatsioonides.   264

VI PEATÜKK

Epp Ehand, Airi Hallik-Konnula, Sergo Selder. Mida arvab kuulajaskond/vaatajaskond raadio-ja telesaadetest.   270
Epp Ehand. Auditooriumi huvi avalik-õigusliku ringhäälingu vastu.    278

LISA 1 Ringhäälinguseadus. Vastu võetud 19.05.1994 (redaktsioon seisuga 15.05.2000). 285
AUTORITEST    307