Lugemis- ja kuulamissoovitus

LOE

Eestikeelseid raamatuid meediast, meediakultuurist ja kommunikatsioonist
Eestikeelset lugemist, peamiselt Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas “Bibliotheca mediorum et communicationis” ilmunud tõlkeraamatud.

Valik teadusartikleid digiajastu protsesside kohta televisioonis ja uues meedias
Huvipakkuvad teadusartiklid, mis käsitlevad digiajastul toimuvaid muutusi televisiooni levitamise ja rahastamise mudelites, tootmises ja sisus ning analüüsivad interneti ja voogedastusplatvormide mõju telemeediumile.

Eesti ülikoolides viimati kaitstud telealased tööd
Väljapaistvamad ja huvipakkuvamad televaldkonnaga seotud väitekirjad.

Oluliste suuremahuliste uurimisprojektide aruanded ja kokkuvõtted
Viimastel aastatel eesti ja inglise keeles ilmunud uurimusi televisiooni ja avaõigusliku ringhäälingu, laiemalt ka meedia sõlmprobleemide kohta.

Euroopa tele- ja meediateenuste maastik. Andmed ja raportid
Valdkonna ülevaated, aastaraamatud, uuringud ja raportid. European Audiovisual Observatory publikatsioonid.

Meediaregulatsioon Euroopa Liidus
Uuemad Euroopa Liidu meediaregulatsiooni kajastavad ja mõtestavad publikatsioonid ja analüüsid.

Valik artikleid Eesti ajakirjandusest 2021
Valikus on 2021. aastal ilmunud olulisemad artiklid.

KUULA