Lugemis- ja kuulamissoovitus

LOE

Raamatuid meediast, meediakultuurist ja kommunikatsioonist
Peamiselt eestikeelsed raamatud, Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas “Bibliotheca mediorum et communicationis” ilmunud tõlkeraamatud ja valik olulisemaid kõrgkoolide õpikuid.

Digiajastu protsessid televisioonis ja uues meedias
Huvipakkuvad teadusartiklid, mis käsitlevad digiajastul toimuvaid muutusi televisiooni levitamise ja rahastamise mudelites, tootmises ja sisus ning analüüsivad interneti ja voogedastusplatvormide mõju telemeediumile.

Viimati kaitstud tööd
Viimastel aastatel Eesti ülikoolides kaitstud väljapaistvamad ja huvipakkuvamad televaldkonnaga seotud väitekirjad.

Uurimusi
Viimastel aastatel eesti ja inglise keeles ilmunud uurimusi televisiooni ja avaõigusliku ringhäälingu, laiemalt ka meedia muutumisprotsesside kohta.

Andmed, raportid
Peamiselt valdkonna ülevaateid ja andmeid sisaldavad dokumendid ja raportid. European Audiovisual Observatory publikatsioonid.

Regulatsioon Euroopa Liidus
Uuemad Euroopa Liidu meediaregulatsiooni kajastavad ja mõtestavad publikatsioonid ja analüüsid.

Valik artikleid Eesti ajakirjandusest 2021
Telekraat pakub põhjalikke bibliograafiaid alates 1991. aastast televaldkonda käsitlevate ajakirjanduses ilmunud artiklite kohta. Siinses valikus saab heita kiirpilgu eelmisel aastal Eesti meediavaldkonda laiemalt käsitlevatele olulisematele kirjutistele ja neid lugeda.

KUULA