Telealased bakalaureusetööd Tallinna Ülikoolis

Klandorf, Heili (2008). Integrated marketing communication for a television channel, on the basis of “Tantsud tähtedega”. Juhendaja Urmas Oru.

Kijanov, Oleg (2010). Analysis of Russian Talk Show in Estonian TV. Juhendaja Jüri Pihel.

Pahrt, Suive (2011). Estonian Youth Awareness and Usage of Alternative Channels for foreign TV Series Consumption. Juhendaja Indrek Ibrus.

Tee, Reeli (2013). Eesti näitel: fragmenteerunud teleauditooriumid fragmenteerunud teleturgudel. Juhendaja Hagi Šein.

Kannelmäe, Hanna (2014). LGBT, homofoobia ja heteronormatiivsuse kujutlus Eesti telesarjades. Juhendaja Kadri Aavik.

Arajas, Harjis (2013). Läti teleseriaalide kvaliteedihinnang (seriaali “Ugusgreks“ näitel). Juhendaja Hagi Šein.

Lepik, Liina Mia (2013). The Sense of Identity of Estonian Public Broadcasting Amongst Newcomers. Juhendaja Päivi Tirkkonen.

Tõnsing, Ketlyn (2014). ETV sarja “Üheksandikud” reklaami edukuse analüüs. Juhendaja Ann Vihalem.

Uring, Triinu (2015). Tõsielutelevisiooni eetilised probleemid osalejate kohtlemise vaatepunktist sarja “Naistevahetus” näitel. Juhendaja Hagi Šein.

Hein, Robert (2015). 2015. aasta Riigikogu valimiskampaania kajastamine Eesti Rahvusringhäälingus. Juhendaja Mart Raudsaar.

Balode, Arta (2016). ETV+: Crossmedia or what? The birth of a new TV channel in Estonia. Juhendaja Alessandro Nani.

Andros, Claudi Robin (2021). Teleajakirjanike läbipõlemist soodustavad ja ennetavad tegurid otsesaatejuhtide näitel. Juhendaja Arko Olesk.

Karus, Karmen Mai (2022). Tallinna Ülikooli instituutide vahelise telemängu loomine ja läbiviimine. Juhendaja Vaike Kiik-Salupere.

Kuusemäe, Joonas (2022). Avalik sfäär Nõukogude Eesti televisioonis saate “Ajurünnak” näitel. Juhendaja Airi Auna, Uku Lember.