Telealased bakalaureusetööd Tallinna Ülikoolis

Saar, Camilla Kairi Emilia (2022). Tootmiskvaliteedi osatähtsus Eesti telereklaamides Kuldmuna 2021. aasta finalistide näitel. Juhendaja Alar Pink.

Talivee, Hendrik Sten (2022). Eesti tõsieluseriaalides osalenud persoonide sarja järgne karakteril põhinev brändiloome ja nähtavus meedias. Juhendaja Arko Olesk.

Belikova, Jelizaveta (2022). Teleuudiste sarnasused ja erinevused eesti- ja venekeelsetes “Aktuaalse kaamera” saadetes. Juhendaja Priit Hõbemägi.

Karus, Karmen Mai (2022). Tallinna Ülikooli instituutide vahelise telemängu loomine ja läbiviimine. Juhendaja Vaike Kiik-Salupere.

Kuusemäe, Joonas (2022). Avalik sfäär Nõukogude Eesti televisioonis saate “Ajurünnak” näitel. Juhendaja Airi Auna, Uku Lember.

Andros, Claudi Robin (2021). Teleajakirjanike läbipõlemist soodustavad ja ennetavad tegurid otsesaatejuhtide näitel. Juhendaja Arko Olesk.

Viik, Lota (2017). Kultuuri esitamine Eesti avalik-õiguslikus telemeedias “OP!” saate põhjal. Juhendajad Tõnis Kahu ja Marek Tamm.

Balode, Arta (2016). ETV+: Crossmedia or what? The birth of a new TV channel in Estonia. Juhendaja Alessandro Nani.

Kullamaa, Kaisa (2016). Uudistesaadete uudisväärtuslikkus “Aktuaalse kaamera”, “Reporteri” ja “Seitsmeste uudiste” näitel. Juhendaja Priit Hõbemägi.

Uring, Triinu (2015). Tõsielutelevisiooni eetilised probleemid osalejate kohtlemise vaatepunktist sarja “Naistevahetus” näitel. Juhendaja Hagi Šein.

Hein, Robert (2015). 2015. aasta Riigikogu valimiskampaania kajastamine Eesti Rahvusringhäälingus. Juhendaja Mart Raudsaar.

Kannelmäe, Hanna (2014). LGBT, homofoobia ja heteronormatiivsuse kujutlus Eesti telesarjades. Juhendaja Kadri Aavik.

Tõnsing, Ketlyn (2014). ETV sarja “Üheksandikud” reklaami edukuse analüüs. Juhendaja Ann Vihalem.

Kaasik, Karl-Joosep (2014). Raadio 2 avalik-õigusliku olemuse käsitlus meedias. Juhendaja Arko Olesk.

Arajas, Harjis (2013). Läti teleseriaalide kvaliteedihinnang (seriaali “Ugusgreks“ näitel). Juhendaja Hagi Šein.

Lepik, Liina Mia (2013). The Sense of Identity of Estonian Public Broadcasting Amongst Newcomers. Juhendaja Päivi Tirkkonen.

Tee, Reeli (2013). Eesti näitel: fragmenteerunud teleauditooriumid fragmenteerunud teleturgudel. Juhendaja Hagi Šein.

Saia, Liina (2013). Televisiooni võimalik mõju võõrkeelse sõnavara tekkimisele 4-5 aastaste laste näitel. Pedagooglise seminari lõutöö. Juhendaja Kristi Vinter.

Pahrt, Suive (2011). Estonian Youth Awareness and Usage of Alternative Channels for foreign TV Series Consumption. Juhendaja Indrek Ibrus.

Kijanov, Oleg (2010). Analysis of Russian Talk Show in Estonian TV. Juhendaja Jüri Pihel.

Klandorf, Heili (2008). Integrated marketing communication for a television channel, on the basis of “Tantsud tähtedega”. Juhendaja Urmas Oru.