Telealased magistritööd Tallinna Ülikoolis 2007–2022

Võsu, Peeter (2007). Identity and image of public service television in Estonia. Juhendaja Kaja Tampere.

Kangur, Sandra (2007). 4-5. klasside õpilaste teleriharrastus, lugemus ja nendevahelised seosed. Juhendaja Mare Müürsepp.

Mägi, Ester (2009). Sisekommunikatsioon Eesti Rahvusringhäälingus. Juhendaja Kristel Kaljund.

Merivee, Astra (2014). Crossmedia production in Estonian Public Broadcasting. Juhendaja Indrek Ibrus.

Laasu, Maarja (2015). Rahvusringhääling sotsiaalmeedias: auditooriumi ootused ja ekspertide soovitused. Juhendaja Halliki Põlda.

Muiste, Kristel (2015). Eesti eratelekanalite Kanal 2 ja TV3 ristmeedia strateegiate analüüs laulusaadete põhjal. Juhendaja Andres Jõesaar.

Põldma, Monika (2015). Eesti sport Eesti Televisiooni spordiuudistes. Juhendaja Salme Rannu.

Soosaar, Siiri (2015). Online meedia ärimudelite muutused läbi Eesti meediajuhtide nägemuse. Juhendaja Kaja Tampere.

Orusalu, Getter (2015). Väljarände kujutamine ERR uudisteportaalis 2014. aastal. Juhendaja Barbi Pilvre.

Juur, Sten (2016). Ristmeedia kasutamine ja juhtimine Eesti laulu näitel. Juhendaja Indrek Ibrus.

Uibo, Ere (2016). Venekeelse telekanali ETV+ kuvand eestikeelses ajakirjanduses. Juhendaja Barbi Pilvre.

Lall, Anna-Rebeca (2017). Leksikaalsed valikud pagulaskriisi ja selle aladiskursuste käsitlemisel Eesti, Rootsija Taani telesaadete näitel. Juhendaja Krista Kerge.

Maripuu, Kadi (2017). Meediaõpetuse võimalustest esimese kooliastme kunstitunnis. Juhendaja Edna Vahter.

Jakubovitš, Andrei (2019). Venekeelsete televaatajate jutusaadete “Loojangusse Dozortseviga” ja “Õhtune Urgant” taju. Juhendaja Marju Himma-Kadakas.

Ojang, Kristjan (2020). ETV, Kanal 2 ja TV3 järelvaatamiskeskkonnad ja voogedastusplatvormid: ülesehitus, sisu ja strateegiad. Juhendaja Andres Jõesaar.

Reino, Varvara (2021). Venekeelse auditooriumi, programmi tegijate ja peamiste poliitiliste erakondade esindajate hinnangud telekanalile ETV+ aastal 2021. Juhendaja Andres Jõesaar.

Kruusmaa, Anett (2021). Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia direktiivi rakendamine Eesti meediaettevõtete pilgu läbi ja nende ootused meediateenuste seadusele lähitulevikus. Juhendaja Andres Jõesaar.

Kiissa, Karlote (2022). Feedback Perceptions of the Creative and Administrative Employees of ERR. Juhendaja Ulrike Rohn.

Mald, Ingrid (2022). Eesti Televisiooni uudistekstide tundetoon multimodaalse ja verbaalse teksti analüüsil. Juhendaja Krista Kerge.