Telealased teadusmagistritööd Tartu Ülikoolis 1999–2010

Teadusmagistri kraadi sai kaitsta kuni 2010. aastani.

Paju, Taivo (1999). Eesti meediamajanduse areng 1989–1999. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Šein, Hagi (2002). Eesti telemaastik 1991–2001. Uurimused. Diskussioon. Teabekogud. Juhendajad: Peeter Vihalemm, Marju Lauristin.

Tigasson, Külli-Riin (2003). Valimisreklaami muutumine televisioonis 1992–2002. Juhendaja Marju Lauristin.

Unt, Aune (2003). Televisiooni režiiline areng ja selle avaldumine teleprogrammides. Juhendaja Peeter Vihalemm.

Jõesaar, Andres (2005). Avalik-õigusliku ringhäälingu legitimatsioon: Eesti kogemus rahvusvahelises kontekstis. Juhendaja Marju Lauristin.

Siibak, Andra (2005). Talk show “Mamma mia” diskursiivsete praktikate analüüs. Juhendaja Veronika Kalmus.

Veidenbaum, Kristina (2007). Uudistemagasin „Reporter“ kui sotsiaalne ressurss teismelistele. Kvalitatiivne uurimus telesaate „Reporter” retseptsioonist. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Link, Helina (2007). Organisatsioonikultuuri uuring ühinevates asutustes Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio näitel. Juhendaja Harry Roots.

Lepp, Anneli (2008). Eesti eratelevisiooni programmimajandus. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Auväärt, Liis (2008). Valu ja vägivalda sisaldavate telelugude retseptsioon. Juhendaja Halliki Harro-Loit.

Ehrenpreis, Piret (2008). Väärtused ja normid hariduslikus telesaates „Perevisioon“ individualiseerumisteooriate kontekstis. Juhendaja Veronika Kalmus.

Kilvet, Kadri (2009). Avalik-õigusliku ringhäälingu õiguslik seisund. Juhendaja Kalle Merusk.

Rannu, Salme (2010). Teleauditooriumi jagunemine vaatajahuvide, elulaadi ja väärtuste alusel. Juhendaja Peeter Vihalemm.