2019

Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi

Autor(id): Ibrus, Indrek, Lassur, Silja, Tahvel-Viia, Külliki

Avaldatud: Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Selts, 2019