Indrek Ibrus: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS
PDFid andmebaasis academia.edu

DIGIKULTUUR

Ibrus, Indrek (2021). Raharikkus. Vikerkaar, nr 10-11, lk 105−108.

Ibrus, Indrek; Tamm, Marek; Tiidenberg, Katrin (2020). Digikultuuri manifest. − Indrek Ibrus, Marek Tamm, Katrin Tiidenberg (koostajad). Eesti digikultuuri manifest, lk 158−170. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek (2020). Majandus kui kultuur kui majandus. − Indrek Ibrus, Marek Tamm, Katrin Tiidenberg (koostajad). Eesti digikultuuri manifest, lk 14−22. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek; Tamm, Marek; Tiidenberg, Katrin (2020). Estonia’s digital culture manifesto. Autorite tõlge 12.12.2020 ajalehes Postimees ilmnud artiklist.

Ibrus, Indrek (2020). Digikultuuri ruumid ja nende lükka-tõmba mäng. Vikerkaar, nr 12, lk 46−55.

Ibrus, Indrek (2017). Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad. − Tiit Tammaru, Kristina Kallas, Raul Eamets (toim.). Eesti rändeajastul. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017, lk 239−246. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.

Ibrus, Indrek (2016). Digitaalkultuuri uuringud. − Marek Tamm (toim.). Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia, lk 417−445. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. [Gigantum Humeris].].

Ibrus, Indrek (2014). Dialogic control: Power in media evolution. International Journal of Cultural Studies, Vol 18 (1), pp 43−59.

MEEDIATÖÖSTUS, MEEDIAPOLIITIKA

Ibrus, Indrek Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja (2020). Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi. EAASi aastaraamat 2019, lk 107−115.

Ibrus, Indrek; Teinemaa, Teet (2020). The Changes that COVID-19 Catalysed for Audiovisual Industries. Baltic Screen Media Review, Vol 8 (1), pp 2−7.

Kõuts-Klemm, Ragne; Harro-Loit, Halliki; Ibrus, Indrek; Ivask, Signe; Juurik, Marten; Jõesaar, Andres; Järvekülg, Madis; Kauber, Sten; Koorberg, Väino; Lassur, Silja; Loit, Urmas; Tafel-Viia, Külliki (koostajad) (2019). Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2019). Small Size Matters: Audiovisual Media Industries Around the Baltic Sea. In: Ibrus, Indrek (Ed.). Emergence of Cross-innovation Systems: Audiovisual Industries Co-innovating with Education, Health Care and Tourism, pp 41−58. Bingley, UK: Emerald Publishing.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike; Nani, Alessandro (2019). Searching for public value in innovation coordination: How the Eurovision Song Contest was used to innovate the public service media model in Estonia. International Journal of Cultural Studies, Vol 22 (3), pp 367−382.

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2018). Estonia: Transmedial Disruptions and Converging Conceptualizations in a Small Country. In: Freeman, Matthew; Proctor, William (Eds.). Global Convergence Cultures: Transmedia Earth, pp 83−97. London: Routledge.

Ibrus, Indrek (2016). The EU digital single market as a mission impossible: Audio-visual policy conflicts for Estonia. International Journal of Digital Television, Vol 7 (1), pp 23−38.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2016). Sharing killed the AVMSD star: the impossibility of European audiovisual media regulation in the era of the sharing economy. Internet Policy Review, Vol 5 (2), pp 1−16.

Ibrus, Indrek (2016). Serving small markets: Modeling application of AVMSD according to graduated size-based regulation. [LSE Media Policy Project] The Future of Audiovisual Media Services in Europe, Brussels, 15.06.2016. Ed. Sally Broughton-Micova. London School of Economics and Political Science.

Ibrus, Indrek (2015). The replacement of media policies with (media) entrepreneurship policies: A view from Europe’s periphery. International Journal of Digital Television, Vol 6 (3), pp 311−318.

Ibrus, Indrek (2015). Audiovisual Policymaking in Estonia at Times of Convergence: An ‘Innovation System’ as a Policy Rationale. Baltic Screen Media Review, Vol 3, pp 102−115.

Ibrus, Indrek; Merivee, Astra (2014). Strategic management of crossmedia production at Estonian Public Broadcasting. Baltic Screen Media Review, Vol 2, pp 96−120.

DIGIHUMANITAARIA, KULTUURIANDMETE ANALÜÜS

Ojamaa, Maarja; Ibrus, Indrek (2022). Juri Lotman ja digitaalsed arhiivid. Akadeemia, 2, 295−312.

Ojamaa, Maarja; Ibrus, Indrek (2021). Hotspots for textual dynamics: Cultural semiotic approach to digital archives. Semiotica, Vol 2021 (243), pp 387-407.

Ibrus, Indrek; Schich, Maximilian; Tamm, Marek (2021). Digihumanitaariast kultuuriandmete analüüsini. Keel ja Kirjandus, LXIV (8-9), lk 678−695.

Ibrus, Indrek; Schich, Maximilian; Tamm, Marek (2021). Cultural Science Meets Cultural Data Analytics. Cultural Science Journal, Vol 13 (1), pp 1−15.

Ibrus, Indrek; Kõnno, Andres (2021). Public Value of Public Service Media Archives and Data: The Case of Estonian Public Service Media. [Working Paper 1/2021] Public Value of Open Cultural Data, pp 1−21. 06.07.2021 Tallinn: Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT).

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2020). Audiovisuaalne kultuur, metaandmed ja lingianalüüs. − Anu Masso, Andra Siibak, Katrin Tiidenberg (toim.). Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht, lk 531−568. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek Ojamaa, Maarja (2019). The Creativity of Digital (Audiovisual) Archives: A Dialogue Between Media Archaeology and Cultural Semiotics. Theory Culture & Society, Vol 37 (3), pp 49−70.

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2018). Newsreels versus Newspapers versus Metadata − A Comparative Study of Metadata Modelling the 1930s in Estonia. VIEW Journal of European Television History and Culture, Vol 7 (14), pp 123–137.

Keevallik, Liina; Ibrus, Indrek (2019). Cloud Opera through the prism of artistic research: looking for media archaeological issues from the clouds. Baltic Screen Media Review, Vol 7, pp 72−95.

Ibrus, Indrek (2016). From metadata to ‘big data’: Critical considerations on the emergent ‘digital memory’ industries. In: Indrek Ibrus, Kathrin Merkle (Ed.). Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity; 3rd Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitisation Conference, Sept 29.-30., Tallinn, pp 13−19. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Ajakirjanduses ilmunud artiklid ja intervjuud:

“Ekspert eetris” (TLU, 2022). Kultuuriandmete analüüs aitab korrastada avalikku väärtusruumi. (09.11)
“Plekktrumm” Indrek Ibrusega (2021). etv2, 01.02.
Indrek Ibrus: digikultuuriga tuleb hakata süsteemselt tegelema (2021). kultuur.err.ee, 02.02. [Ülevaade esinemisest ETV 2 saates Plekktrumm].
Ibrus, Indrek (2020). Eesti meedia tee tõeärisse. muurileht.ee, 13.01 ja kultuur.err.ee, 21.01.
Ibrus, Indrek (2020). ERR peaks saama Eesti ühiskonna meediastumise suurkoordinaatoriks. leht.postimees.ee, 01.11.
Indrek Ibrus: ERRis ei ole innovatsiooni (2020). kuula.postimees.ee, 28.09. [Ülevaade esinemisest Kuku Raadio saates Olukorrast ajakirjanduses].
Ibrus, Indrek (2018). Indrek Ibrus: jah, ajakirjandus on kriisis. kultuur.err.ee, 09.02.
Ibrus, Indrek (2017). ERRi nõukogu lõpp. Sirp, 28.04.
Ibrus, Indrek (2016). Digikultuur – boring as shit? kultuur.err.ee, 24.09.
Ibrus, Indrek (2015). Mida arvata ühtsusest kultuuriturul? sirp.ee, 05.06.
Ibrus, Indrek (2014). ERRi ideoloogia? Sirp, 30.01. [Kas ERR peaks senisest jõulisemalt veebis uudisajakirjandust viljelema?]
Ibrus, Indrek (2014). Ei meediasõjale. Sirp, 05.06.
Ibrus, Indrek (2014). ETV+, ja meel lahtub. arvamus.postimees.ee, 18.08.
Ibrus, Indrek (2012). Rohkem kultuuuri ja parem meedia kodanikumaksu abil. Eesti Päevaleht, 10.07. 
Indrek Ibrus: parem rääkida rahvusmeediast kui rahvusringhäälingust (2011). Intervjueerinud Marek Strandberg. sirp.ee, 30.09.
Ibrus, Indrek (2011). Plahvatuse võimalikkusest tähendustööstuses. Vikerkaar, nr 10-11, lk 66-80.
Ibrus, Indrek (2007). Vene kanalit on vaja. epl.delfi.ee, 21.08.
Ibrus, Indrek (2007). Uute ideede avalik kasvuhoone. Eesti Ekspress: Areen, 11.10.
Ibrus, Indrek (2006). Eesti eelajalooline ringhäälingureform. epl.delfi.ee/arvamus, 11.08.
Ibrus, Indrek (2006). Avalikkuse murenemine ja õiguslikkuse lõpp? Sirp, 15.09. [Avaliku meedia uusi ülesandeid sõnastades tuleb loobuda elitistliku programmi taotlemisest.]
Ibrus, Indrek (1999). Kohatu avalik televisioon. Eesti Ekspress: Areen, 10.06.
Ibrus, Indrek (1999). Eesti venelastele oma telekanal. Eesti Päevaleht, 27.04.
Ibrus, Indrek (1999). Vajame tugevat ETV-d. Eesti Päeva­leht, 14.08.
Ibrus, Indrek (1998). Rahvusriik infoühiskonna vastu. Eesti Päevaleht, 13.09.

Vaata ka Artiklid teadusajakirjades.