Indrek Ibrus: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS
PDFid andmebaasis academia.edu

DIGIKULTUUR

Ibrus, Indrek (2021). Raharikkus. Vikerkaar, nr 10-11, lk 105−108.

Ibrus, Indrek; Tamm, Marek; Tiidenberg, Katrin (2020). Digikultuuri manifest. − Indrek Ibrus, Marek Tamm, Katrin Tiidenberg (koostajad). Eesti digikultuuri manifest, lk 158−170. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek (2020). Majandus kui kultuur kui majandus. − Indrek Ibrus, Marek Tamm, Katrin Tiidenberg (koostajad). Eesti digikultuuri manifest, lk 14−22. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek; Tamm, Marek; Tiidenberg, Katrin (2020). Estonia’s digital culture manifesto. Autorite tõlge 12.12.2020 ajalehes Postimees ilmnud artiklist.

Ibrus, Indrek (2020). Digikultuuri ruumid ja nende lükka-tõmba mäng. Vikerkaar, nr 12, lk 46−55.

Ibrus, Indrek (2017). Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad. − Tiit Tammaru, Kristina Kallas, Raul Eamets (toim.). Eesti rändeajastul. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017, lk 239−246. Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.

Ibrus, Indrek (2016). Digitaalkultuuri uuringud. − Marek Tamm (toim.). Kuidas uurida kultuuri? Kultuuriteaduste metodoloogia, lk 417−445. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. [Gigantum Humeris].].

Ibrus, Indrek (2014). Dialogic control: Power in media evolution. International Journal of Cultural Studies, Vol 18 (1), pp 43−59.

MEEDIATÖÖSTUS, MEEDIAPOLIITIKA

Ibrus, Indrek Tafel-Viia, Külliki, Lassur, Silja (2020). Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi. EAASi aastaraamat 2019, lk 107−115.

Ibrus, Indrek; Teinemaa, Teet (2020). The Changes that COVID-19 Catalysed for Audiovisual Industries. Baltic Screen Media Review, Vol 8 (1), pp 2−7.

Kõuts-Klemm, Ragne; Harro-Loit, Halliki; Ibrus, Indrek; Ivask, Signe; Juurik, Marten; Jõesaar, Andres; Järvekülg, Madis; Kauber, Sten; Koorberg, Väino; Lassur, Silja; Loit, Urmas; Tafel-Viia, Külliki (koostajad) (2019). Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2019). Small Size Matters: Audiovisual Media Industries Around the Baltic Sea. In: Ibrus, Indrek (Ed.). Emergence of Cross-innovation Systems: Audiovisual Industries Co-innovating with Education, Health Care and Tourism, pp 41−58. Bingley, UK: Emerald Publishing.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike; Nani, Alessandro (2019). Searching for public value in innovation coordination: How the Eurovision Song Contest was used to innovate the public service media model in Estonia. International Journal of Cultural Studies, Vol 22 (3), pp 367−382.

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2018). Estonia: Transmedial Disruptions and Converging Conceptualizations in a Small Country. In: Freeman, Matthew; Proctor, William (Eds.). Global Convergence Cultures: Transmedia Earth, pp 83−97. London: Routledge.

Ibrus, Indrek (2016). The EU digital single market as a mission impossible: Audio-visual policy conflicts for Estonia. International Journal of Digital Television, Vol 7 (1), pp 23−38.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2016). Sharing killed the AVMSD star: the impossibility of European audiovisual media regulation in the era of the sharing economy. Internet Policy Review, Vol 5 (2), pp 1−16.

Ibrus, Indrek (2016). Serving small markets: Modeling application of AVMSD according to graduated size-based regulation. [LSE Media Policy Project] The Future of Audiovisual Media Services in Europe, Brussels, 15.06.2016. Ed. Sally Broughton-Micova. London School of Economics and Political Science.

Ibrus, Indrek (2015). The replacement of media policies with (media) entrepreneurship policies: A view from Europe’s periphery. International Journal of Digital Television, Vol 6 (3), pp 311−318.

Ibrus, Indrek (2015). Audiovisual Policymaking in Estonia at Times of Convergence: An ‘Innovation System’ as a Policy Rationale. Baltic Screen Media Review, Vol 3, pp 102−115.

Ibrus, Indrek; Merivee, Astra (2014). Strategic management of crossmedia production at Estonian Public Broadcasting. Baltic Screen Media Review, Vol 2, pp 96−120.

DIGIHUMANITAARIA, KULTUURIANDMETE ANALÜÜS

Indrek Ibrus, Andres Karjus, Vejune Zemaityte, Ulrike Rohn, and Maximilian Schich (2023). Quantifying Public Value Creation by Public Service Media Using BigProgramming Data. International Journal of Communication 17, 6741–6763.

Ojamaa, Maarja; Ibrus, Indrek (2022). Juri Lotman ja digitaalsed arhiivid. Akadeemia, 2, 295−312.

Ojamaa, Maarja; Ibrus, Indrek (2021). Hotspots for textual dynamics: Cultural semiotic approach to digital archives. Semiotica, Vol 2021 (243), pp 387-407.

Ibrus, Indrek; Schich, Maximilian; Tamm, Marek (2021). Digihumanitaariast kultuuriandmete analüüsini. Keel ja Kirjandus, LXIV (8-9), lk 678−695.

Ibrus, Indrek; Schich, Maximilian; Tamm, Marek (2021). Cultural Science Meets Cultural Data Analytics. Cultural Science Journal, Vol 13 (1), pp 1−15.

Ibrus, Indrek; Kõnno, Andres (2021). Public Value of Public Service Media Archives and Data: The Case of Estonian Public Service Media. [Working Paper 1/2021] Public Value of Open Cultural Data, pp 1−21. 06.07.2021 Tallinn: Tallinn University Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture (MEDIT).

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2020). Audiovisuaalne kultuur, metaandmed ja lingianalüüs. − Anu Masso, Andra Siibak, Katrin Tiidenberg (toim.). Kuidas mõista andmestunud maailma? Metodoloogiline teejuht, lk 531−568. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Ibrus, Indrek Ojamaa, Maarja (2019). The Creativity of Digital (Audiovisual) Archives: A Dialogue Between Media Archaeology and Cultural Semiotics. Theory Culture & Society, Vol 37 (3), pp 49−70.

Ibrus, Indrek; Ojamaa, Maarja (2018). Newsreels versus Newspapers versus Metadata − A Comparative Study of Metadata Modelling the 1930s in Estonia. VIEW Journal of European Television History and Culture, Vol 7 (14), pp 123–137.

Keevallik, Liina; Ibrus, Indrek (2019). Cloud Opera through the prism of artistic research: looking for media archaeological issues from the clouds. Baltic Screen Media Review, Vol 7, pp 72−95.

Ibrus, Indrek (2016). From metadata to ‘big data’: Critical considerations on the emergent ‘digital memory’ industries. In: Indrek Ibrus, Kathrin Merkle (Ed.). Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity; 3rd Council of Europe Platform Exchange on Culture and Digitisation Conference, Sept 29.-30., Tallinn, pp 13−19. Tallinn: Tallinna Ülikool.

Ajakirjanduses ilmunud artiklid ja intervjuud:

“Ekspert eetris” (TLU, 2022). Kultuuriandmete analüüs aitab korrastada avalikku väärtusruumi. (09.11)
“Plekktrumm” Indrek Ibrusega (2021). etv2, 01.02.
Indrek Ibrus: digikultuuriga tuleb hakata süsteemselt tegelema (2021). kultuur.err.ee, 02.02. [Ülevaade esinemisest ETV 2 saates Plekktrumm].
Ibrus, Indrek (2020). Eesti meedia tee tõeärisse. muurileht.ee, 13.01 ja kultuur.err.ee, 21.01.
Ibrus, Indrek (2020). ERR peaks saama Eesti ühiskonna meediastumise suurkoordinaatoriks. leht.postimees.ee, 01.11.
Indrek Ibrus: ERRis ei ole innovatsiooni (2020). kuula.postimees.ee, 28.09. [Ülevaade esinemisest Kuku Raadio saates Olukorrast ajakirjanduses].
Ibrus, Indrek (2018). Indrek Ibrus: jah, ajakirjandus on kriisis. kultuur.err.ee, 09.02.
Ibrus, Indrek (2017). ERRi nõukogu lõpp. Sirp, 28.04.
Ibrus, Indrek (2016). Digikultuur – boring as shit? kultuur.err.ee, 24.09.
Ibrus, Indrek (2015). Mida arvata ühtsusest kultuuriturul? sirp.ee, 05.06.
Ibrus, Indrek (2014). ERRi ideoloogia? Sirp, 30.01. [Kas ERR peaks senisest jõulisemalt veebis uudisajakirjandust viljelema?]
Ibrus, Indrek (2014). Ei meediasõjale. Sirp, 05.06.
Ibrus, Indrek (2014). ETV+, ja meel lahtub. arvamus.postimees.ee, 18.08.
Ibrus, Indrek (2012). Rohkem kultuuuri ja parem meedia kodanikumaksu abil. Eesti Päevaleht, 10.07. 
Indrek Ibrus: parem rääkida rahvusmeediast kui rahvusringhäälingust (2011). Intervjueerinud Marek Strandberg. sirp.ee, 30.09.
Ibrus, Indrek (2011). Plahvatuse võimalikkusest tähendustööstuses. Vikerkaar, nr 10-11, lk 66-80.
Ibrus, Indrek (2007). Vene kanalit on vaja. epl.delfi.ee, 21.08.
Ibrus, Indrek (2007). Uute ideede avalik kasvuhoone. Eesti Ekspress: Areen, 11.10.
Ibrus, Indrek (2006). Eesti eelajalooline ringhäälingureform. epl.delfi.ee/arvamus, 11.08.
Ibrus, Indrek (2006). Avalikkuse murenemine ja õiguslikkuse lõpp? Sirp, 15.09. [Avaliku meedia uusi ülesandeid sõnastades tuleb loobuda elitistliku programmi taotlemisest.]
Ibrus, Indrek (1999). Kohatu avalik televisioon. Eesti Ekspress: Areen, 10.06.
Ibrus, Indrek (1999). Eesti venelastele oma telekanal. Eesti Päevaleht, 27.04.
Ibrus, Indrek (1999). Vajame tugevat ETV-d. Eesti Päeva­leht, 14.08.
Ibrus, Indrek (1998). Rahvusriik infoühiskonna vastu. Eesti Päevaleht, 13.09.

Vaata ka Artiklid teadusajakirjades.