Indrek Treufeldt: valikbibliograafia

Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.

Indrek Treufeldt

Indrek Treufeldt: laseme ennast pidevalt propagandal petta (2016). Intervjueerinud Marta Jaakson. Eesti Päevaleht,  26.10. [ETV 2s algab Indrek Treufeldti saatesari “Uhutud mõistus”, mille eesmärk on mõelda propagandamehhanismidele.]

Treufeldt, Indrek (2015). Eestikeelse teksti üleilmne levi: Rahvusringhääling ja globaalne eestlaskond. EAASi aastaraamat 2014, lk 30-38.

Treufeldt, Indrek (2014). The imagined global community: Connecting distant audiences via the Internet Estonian Public Broadcasting as a global distributor of Estonian-language texts. RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise): Tokyo 27.-29.08.

Treufeldt, Indrek (2013). Klorofüll ja taevasina. Postimees: AK [arvamus, kultuur], 19.01. [Ajakirjanduslikust faktiloomest.]

Treufeldt, Indrek (2013). Television news in the 1950s: new medium in the service of Soviet power and society. Baltic Screen Media Review: Vol 1, pp 44-64.

Treufeldt, Indrek (2013). Ajakirjanduslikust faktiloomest ja selle analüüsimise võimalustest. EAASi aastaraamat 2012, lk 12−25.

Treufeldt, Indrek (2012). Teleilma uued tsüklonid: üldistavaid tähelepanekuid telemaastikult aastal 2011. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 81-89. [Eesti teleauditooriumi käitumisest, nende valikuvõimalustest. Telekanalite võrdlus.]

Lõhmus, Maarja; Tiikmaa, Helle; Treufeldt, Indrek (2012). Open Public Sphere for Public Money. RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise): Sydney, 4.-8.9.2012. Ed. Lowe, G. University of Tampere, 1−18.

Treufeldt, Indrek (2011). Creating a New Communication Environment: The Birth of Television News in Soviet Estonia. In: Olaf Mertelsmann (Ed.), Central and Eastern European Media under Dictatorial Rule and in the Early Cold War, pp 215−232. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag. [Tartu Historical Studies; Vol 1].

Treufeldt, Indrek (2011). Kvaliteet televisioonis. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 114−119. [Euroopa kvaliteedidebati iseloomustus, kvaliteedi ja autorluse seostest, Eesti Televisioonis rakendatavast kvaliteedihindamisest].

Treufeldt, Indrek (2011). Media and Change in Estonia. The 4th Baltic-Japan seminar organised by Ministry of Foreign Affairs of Japan, Tokyo14.12.

Ajakirjanik väidab, rahvas kipub uskuma (2011). Intervjueerinud Virve Liivanõmm. Õpetajate Leht, 17.06. [Intervjuu telekommentaator Indrek Treufeldt’iga, kes taotleb Tartu ülikoolist doktorikraadi, uurides, kuidas arvukatest arvamusavaldustest ajakirjanduses saavad ümbritseva elu faktid.}

Treufeldt, Indrek (2010). Ajakirjandusžanrid: televisioon. Teadlaste käsiraamat. [Teadmisi kommunikatsioonist; elektrooniline väljaanne kasiraamat.err.ee]

Treufeldt, Indrek (2010). Interpretation of Events in National Modality: A Qualitative Analysis of the EU Budget Debate Coverage in the British, German and French media. In: Vihalemm, Peeter; Raudsaar, Mart (Ed.) Euroopa Liidu uudised ja Euroopa avalik sfäär / EU news and European public sphere, lk 153-177. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Treufeldt, Indrek (2009). Constructing alternative nationhood: Television of Soviet Estonia against Finnish capitalism. In: Carpentier, Nico; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille et al. (Eds.). Communicative Approaches to Politics and Ethics in Europe. The Intellectual work of the ECREA European Media and Communication Doctoral Summer School, pp 193−206. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Treufeldt, Indrek (2008). Keelest ja meediast. Keelekaitsja, lk 13−17. Tartu: Eesti Keele Kaitse Ühing.

Treufeldt, Indrek (2003). Kuidas mõista sõltumatust? Maaleht, 14, 10.04.

Treufeldt, Indrek (2000). Raadiouudiste võrdlev analüüs. Saate ülesehitus. – Loit, Urmas (toim). Raadiouudis II: seminari materjalid, lk 50-56. Tallinn: Eesti Ringhäälingute Liit.

Treufeldt, Indrek (1998). Pildimaterjali kättesaadavus. – Loit, Urmas (toim). Uuriv ajakirjandus: juurdepääs avalikule informatsioonile, lk 29−33. [Seminar Rahvusraamatukogus 12. veebruaril 1998]. Tallinn: Eesti Ringhäälingute Liit.