Maarja Lõhmus: valikbibliograafia

Bibliograafia on koostamisel.
Teadustööde täielik loetelu Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS.


Põld, Anna; Lõhmus, Maarja (2018). Eesti Rahvusringhäälingu eesmärgid ja areng: ajakirjanike ja poliitikute arvamused. EAASi aastaraamat 2017, lk 66-72.
Lõhmus, Maarja (2017). Žanrid on ajakirjanduses tagasi. Elagu žanrid! EAASi aastaraamat 2016, lk 110−112.
Lõhmus, Maarja; Tiikmaa, Helle; Treufeldt, Indrek (2012). Open Public Sphere for Public Money. RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public Enterprise): Sydney, 4.-8.9.2012. Ed. Lowe, G. University of Tampere, 1−18.
Lõhmus, Maarja (2012). Eesti ja Soome avaõigusliku ringhäälingu seadustes sõnastatud eesmärkide võrdlus. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 62–65.
Lõhmus, M.; Tiikmaa, H.; Jõesaar, A.; Johanson, A. (2010). Eesti identiteedi kujundamine: ringhäälingu valikute teekond. Akadeemia, nr 12, lk 2141−2176.
Lõhmus, Maarja; Tiikmaa, Helle and Jõesaar, Andres (2010). Duality of Estonian Public Service Media in reflection of the world and in positioning society. Central European Journal of Communication, Vol 3 No 1 (4), pp 95−113.