Valdkonna statistikat

Televaldkonna statistiliste andmete koondtabel 2010–2019. “Digiajastu teleraamat”, lk 83.

Televaldkonna statistiliste andmete koondtabel 20002009. “Digiajastu teleraamat”, lk 82.

Uurimus Eesti televaldkonna statistikast 1991–2001. “Eesti telemaastik 1991–2001”. Sisaldab ülevaadet Eesti ja Euroopa telestatistika allikatest ning kategooriatest. Uurimuse käigus on koostatud Eesti televaldkonna statistika ühtlustatud andmebaas 10 standardtabeliga:

Tabel 1. Koduelektroonika Eestis – tele-, arvuti-, video ja multimeediaseadmed
Tabel 2. Eesti telemaastiku üldiseloomustus
Tabel 3. Eesti Televisiooni programmi struktuur
Tabel 4. Eesti telejaamade tulud ja kulud
Tabel 5. Töötajate arv Eesti teleorganisatsioonides
Tabel 6. Põhiandmed meedia- ja telereklaami kohta Eestis
Tabel 7. Eesti teleauditooriumi keskmine telerivaatamise aeg
Tabel 8. Eesti telekanalite osakaal Eesti elanikkonnast teleauditooriumis
Tabel 9. Eesti telekanalite osakaal eestlastest teleauditooriumis
Tabel 10. Eesti ja Venemaa telekanalite osakaal mitteeestlastest teleauditooriumis

Nende andmete põhjal on koostatud 32 graafikut ja joonist.