Kogumik Fakt. Sõna. Pilt.

Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele kateedri, hiljem žurnalistika kateedri poolt aastatel 1964-1989 välja antud kogumik artiklite ja uurimustega Eesti ajakirjanduse ajaloost, teooriast ja praktikast. Kokku ilmus 12 kogumikku, lisaks samas sarjas ka temaatiline väljaanne “Avalik-õiguslik ringhääling Eestis” (2001). Klõpsa kaanepiltidel või allkirjadel, mis viib kogumike täistekstideni (PDF) Tartu Ülikooli repositooriumis dSpace. Nendes kogumikes avaldatud artikleid televisioonist (laiemalt audiovisuaalsest meediast) saab näha ja huvi korral ka lugeda allpool.

Kogumikes avaldatud artiklid televisioonist (laiemalt audiovisuaalsest meediast):

Kallaste, Vello (1964). Märkmeid kinožurnalistikast. Fakt. Sõna. Pilt I, lk 94–119.
Puks, Peep (1965). Foto- ja televisioonikunstist. Fakt. Sõna. Pilt II, lk 48–63
Karemäe, Rein (1965). Reportaaž televisioonis. Fakt. Sõna. Pilt II, lk 108–119.
Uba, Toomas (1969). Spordireportaaž raadios ja televisioonis. Fakt. Sõna. Pilt IV, lk 118–176.
Tiisväli, Helle (1970). Televisioonikommunikatsioonist. Fakt. Sõna. Pilt V, lk 101–119.
Tiisväli, Helle (1970). Mõningaid televisiooniintervjuu probleeme. Fakt. Sõna. Pilt V, lk 120–149.
Narusk, Mati (1970). Eesti Televisiooni AK toimetuse struktuur ja saadete analüüs. Fakt. Sõna. Pilt V, lk 150–185.
Saar, Andrus (1971). Noored ja TV.  Fakt. Sõna. Pilt VI, lk 116–127.
Meidla, T. (1972). Keemia õpetamisest TV-s ja selle metoodikast. Fakt. Sõna. Pilt VII, lk 78–102.
Timak, Renita (1974). Reklaam kui kommunikatsioon. Fakt. Sõna. Pilt VIII, lk 70–76.
Kala (Rannu), Salme (1976). Massikommunikatsiooni kanalite spetsiifikast. Fakt. Sõna. Pilt IX, lk 53–84.
Sarv, Tiina (1976). Massikommunikatsiooni kaudu levitavate populaarsete laulude tekstide iseloomust. Fakt. Sõna. Pilt IX, lk 85–100.

Osutame ka artiklitele ringhäälingu ajaloo ja raadio kohta:

Mallene, Endel ja Vihalem, Andres (1964). Mõttepudemeid raadiožurnalistikast. Fakt. Sõna. Pilt I, lk 68–75.
Tarand, Mari (1964). Raadio spetsiifika. Fakt. Sõna. Pilt I, lk 76–93.
Lään, Vello (1965). Ringhäälingu sünniloost. Fakt. Sõna. Pilt II, lk 23–47.
Trikkel, Ivar (1965). Intervjuu ja reportaaž raadioajakirjanduses. Fakt. Sõna. Pilt II, lk 64–87.
Maimik, Peeter (1972). Raadiot tehakse rahvale ja rahvas teeb raadiot.  Fakt. Sõna. Pilt VII, lk 43–59.
Aare, Toivo (1972). Välismaise raadiopropaganda teooriast. Fakt. Sõna. Pilt VII, lk 60–77.
Saar, Andrus (1976). Raadiosaadete kui kõlalise kommunikatsiooni analüüsi probleeme. Fakt. Sõna. Pilt IX, lk 34–52.
Pant, Valdo (1981). Eesti Raadio elavsaadete žanriskaala. Fakt. Sõna. Pilt X, lk 76–83.
Spitz, Rein (1985). Eesti Raadio välispoliitilistes kommentaarides kasutatavate võõrsõnade arusaadavus. Fakt. Sõna. Pilt XI, lk 103–112.  
Padrik, Jaana (1985). Keeleliste tegurite mõju raadiouudiste vastuvõtule. Fakt. Sõna. Pilt XI, lk 113–131.