Hagi Šein: bibliograafia

RAAMATUD JA UURIMUSED

Šein, Hagi ja Sokmann, Reet. Filmistatistika vihik. Eesti film 110. Eesti filmi andmebaasi kogutud andmete põhjal. Tallinn 2022, MTÜ Eesti Filmi Andmebaas. 96 lk.

Digiajastu teleraamat. Digiajastu televisioon Eestis 2000–2020. Tallinn, 2021. 600 lk, ill. Loe raamatu I osa “Digiajastu televisioon” sissejuhatust (lk 17-33) siit.

Suur teleraamat: 50 aastat televisiooni Eestis 1955–2005. Tallinn: TEA Kirjastus, 2005. 527 lk, ill. PDF.

Kaks kõnet televisioonist. Tallinn, 2015, 49 lk. PDF.
1) Rahvusringhäälingu kuvandiraamistik: taustategurid ja muud hüpoteesid (2009). Eesti Rahvusringhäälingu kuvandiseminaril 30. jaanuaril 2009 Raadiomaja 1.stuudios.
2) Televisioonide kuvandiraamistik 2.0: võimalused uueks legitimatsiooniks (2015). Eesti Rahvusringhäälingu ja Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli meediakonverentsil “Liikuv pilt liikuvas ajas. ETV 60” mail 2015 Tallinna Ülikooli auditooriumis Maximum.

Televisioon Eestis 1965-2004. Ptk. raamatust “Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965-2004.” lk 121-208. Toimetaja Peeter Vihalemm. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004. 443 lk, ill.

Eesti telemaastik 1991–2001: uurimused, diskussioonid, teabekogud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. 447 lk, ill. PDF.

Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast: Eesti Televisiooni kontseptsiooni- ja arenguküsimusi 1993–1997. Autorikogumik. Tallinn: Eesti Televisioon, 1997. 362 lk, ill.

Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis: 12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust. Tallinn: Eesti Televisioon, 1996. 71 lk, ill. PDF.

Neli vestlust televisioonist: katsematerjal 8. klassi kirjanduskursuse juurde. Eesti NSV Haridusministeerium. 1980. 18 lk.

ARTIKLID JA INTERVJUUD AJAKIRJANDUSES

Hagi Šein: väärt tulemuse kõrval on veelgi olulisem teekond selleni (2022). TLÜ blogi, 24.03.
Šein, Hagi (2021). Kas televisioon on surematu ehk mida oodata teletulevikult? muurileht.ee, 07.12.
Teleguru Hagi Šein: “Tõenäoliselt on televisiooni ees ootamas mitu tulevikku” (2021). Intervjueerinud Jaanus Kulli. Õhtuleht, 08.10.
Šein, Hagi (2015). Filmiliku televisiooni pealetung. Võimalus uueks legitimatsiooniks telemaastikul. Sirp. 10.07.
Šein, Hagi (2015). Televisioonide kuvandiramistik 2.0. Memokraat, 11.06.
Šein, Hagi (2010). Rahvusringhäälingu kuvandiraamistik: Taustategurid ja muud hüpoteesid. Memokraat, 07.02.
Šein: poliitreklaami lubamisel on kolm küsimärki. (2010). Postimees, 26.10.
Šein, Hagi (2007). Rahvusringhäälingut ei tohi asutada poliitorganisatsioonina. [Poliitiliselt survestatud seadus Eestile ei kõlba.] Blogipostitus, 20.07.
Hagi Šein toetab reklaamivaba ETV-d (2001). Postimees, 22.08.
Šein, Hagi (2001). Mida teha Eesti T(t)elevisiooniga? Postimees, 13.01.
Šein, Hagi (2000). Ringhäälingu iseäralik vabadus. Postimees, 3.03. [Massimeedia tase pole tabu, mida arutada ja arvustada ei tohi.]
Kas ETV programm vastab ettekujutusele avalikõiguslikust programmist? (2000). Äripäev, 18.01. [Marju Lauristini, Hagi Šeini, Peeter Sookruusi ja Vallo Toometi arvamused.]
Kuidas rahastada Eesti Televisooni? (2000). Äripäev, 21.01. [Tõnis Lukase, Hagi Šeini, Rein Veidemanni, Toomas Lepa ja Rein Langi arvamused.]
Šein, Hagi (2000). See pole vaatamise ja kuulamise maks. Sõnumileht, 25.01.
Šein, Hagi (2000). Kriisiolukord päästab ETV. Maaleht, 6.02.
Šein, Hagi (2000). Sõbrakäsi ETV-le. Postimees, 19.07. [Miks otsustada telekodudekeskse rahastamisskeemi kasuks.]
Šein, Hagi (1999). Televisioon muutuste palavikus. Eesti Päevaleht, 5.05.
Šein, Hagi (1999). On aeg teha meediapoliitikat. Eesti Päevaleht, 9.05.
Šein, Hagi (1999). Reklaam jäägu ETV-st eemale. Eesti Päevaleht, 10.05.
Šein, Hagi (1999). Avalik-õiguslik või eraõiguslik Eesti Ringhääling? Eesti Päevaleht 8.10.
Šein, Hagi (1998). Ringhäälingu valik: rahvas või publik. Eesti Päevaleht, 9.12.
Šein, Hagi (1998). Televisioon teel tulevikku. Postimees: Televisioon, 2.–9.10. [Varsti muutub mõttetuks küsimus: kas Eestis on neli telekanalit palju või vähe?]
Hagi Šein: Eesti on väike hea televisiooni jaoks. Intervjueerinud Andres Laasik. Pühapäevaleht, 7.09.
Valitsus laseb ETV põhja (1996). Hagi Šeini intervjueerinud Aili Sandre. Eesti Päevaleht, 11.10.
Vähi, Tiit (1996). Meie vaated on lähedased, Hagi Šein. Eesti Päevaleht, 12.10.
Kas riigitelevisioonile on vaja toetavat lubamaksu? (1996). Äripäev, 1.11. [Vastavad Hagi Šein ja Toomas Lepp.]
Televisioon ja raadio pole imelihtsad (1996). Eesti Päevaleht, 5.06. [Tõnis Lukase, Rein Veidemanni, Hagi Šeini ja Rein Langi seisukohad.]
Šein, Hagi (1995). ETV juhatus pooldab ringhäälingu küsimustes avalikku diskussiooni. Postimees, 15.05.
Šein, Hagi (1995). Ringhäälingupoliitika peaks põhinema ühiskondlikul kokkuleppel. Postimees, 8.06.
Hagi Šein: ma ei otsusta kunagi liiga vara (1995). Intervjueerinud Annika Koppel. Postimees, 9.09.
Rudi, Erle (1995). Loamaks — ringhäälingu päästerõngas? Äripäev, 11.10. [Hagi Šeini, Peeter Sookruusi, Enn Eesmaa ja Toomas Lepa seisu­kohad.]
ETV strateegiaseminar Pühajärvel (1994). Intervjuu Hagi Šei­niga. Telekraat, 15.03.
Šein, Hagi (1994). Meediapinge lahendaks uue tele­orga­ni­satsiooni loomine Eestis. Hommikuleht, 12.04.
Šein, Hagi (1994). Hea meediaseaduse võimalikkusest väi­ke­ses riigis. Postimees, 14. ja 15.04. [Kes ja kuidas võiks maksta televisiooni eest?]
ETV peadirektor Hagi Šein: edasine saatemahu langus tähendab rahvustelevisiooni kadu­mist (1993). Intervjueerinud Peeter Raidla. Hommikuleht, 26.01.
Praeguse kriisi põhjusi tuleb otsida mine­vikust (1993). Hagi Šeini intervjueerinud Allan Teras. Õhtuleht, 22.02.
Televisioon maadleb eksistent­siaal­sete probleemidega (1993). Hagi Šeiniga vestelnud Tomi Saluveer. Äripäev, 13.03.
Šein, Hagi (1993). Armas Telekraat! ETV: Telekraat nr 9, 6.04. [ETV ja RTV suhetest.]
Nii enamikule kui vähemikule (1993). Hagi Šeini interv­jueerinud Sille Maksimov. Eesti Maa, 22.09.
Šein, Hagi (1992). Telemaksust. TV, 10.–16.02.
Kui televisioon kuulub rahvale, siis kellele ta kuulub? (1992). Hagi Šeini intervjueerinud Mart Riikoja. Eesti Aeg, 11.03.
Lai julgus, kitsas professionalism (1992). Toomas Lei­to, Margus Metsa ja Hagi Šeini arutelu juhtinud Valter Heuer. Sirp, 3.07.
Televisiooni ja raadio taasühi­ne­mine (1992). Hagi Šeiniga vestelnud Erkki Peetsalu. Äripäev, 24.10.
Eesti Televisioon teeb mate­maa­ti­lise revolutsiooni (1992). Hagi Šeiniga vestelnud Tomi Saluveer. Äripäev, 3.11.
Šein, Hagi (1992). Rahvustelevisiooni hiilgus ja viletsus I ja II. Sirp, 9.10. ja 2.11.
Hagi Šein soovitab kehtestada televisioonimaksu (1992). Postimees, 2.12.
Teateid TV-tegelikkusest (1991). Hagi Šeini intervjueerinud Jaak Lõhmus. Eesti Ekspress, 5.07.
ETV vajab värsket jõudu ja palju raha (1991). Hagi Šeini intervjueerinud Tiina Kruus. Postimees, 16.12.
Šein, Hagi (1990). Vastab Hagi Šein. Üles kirjutanud Peeter Toooma. Teater. Muusika. Kino, 1, 2-9.
Šein, Hagi (1973). Televisioon ja meie 1. Sirp ja Vasar, nr 6, 9.02.
Šein, Hagi (1973). Televisioon ja meie 2. Eesti televisioon ja vaataja. Sirp ja Vasar, nr 7, 16.02.

MUUD

Šein, Hagi (2022). Hagi Šein. „Digiajastu teleraamat“ ja andmebaas Telekraat. Kirjalik kokkuvõte
raamatu tutvustamisest EAAS-i koosolekul 1. oktoobril 2021
. raamatu tutvustamisest EAAS-i koosolekul 1. oktoobril 2021. EAASi aastaraamat 2021.
Šein, Hagi (2019). Teleteaduslik pilk väikese telekultuuri jätkusuutlikkusele. EAASi aastaraamat 2018.
Šein, Hagi (2016). Televisioonide kuvandiraamistik 2.0: võimalused uueks legitimatsiooniks. EAASi aastaraamat 2015.
Šein, Hagi (2013). Filmipildi märksõnastamisest Eesti filmi andmebaasis/rahvusfilmograafias. Baltic Screen Media Review, Vol 1 (1). pp 102−125.
Šein, Hagi (2011) Rahvusringhäälingu kuvandiraamistik: Taustategurid ja muud hüpoteesid. EAASi aastaraamat 2009/2010.
Shein, Hagi (2005). Expanding the Horizon – new countries on the European TV landscape. In: Proceedings of Audentes University, pp 217−232. Talllinn: Audentes University Foundation.
Shein, Hagi (2005). Content Concerns: National Media in the EU. In: EU Enlargement – One Year On. The Proceedings of an international conference held in Tallinn, Estonia, pp 91−98. Audentes University.
Shein, Hagi (2004). Specification of the Notions of National and Own Production As a Broadcasting Policy Concern in New Member States. In: Trends in Communication, Vol 12 (4), pp 181−191. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  
Shein, Hagi and Lauk, Epp (2004). Estonian Broadcasting. In: Handbuch Medien 2004/2005. Düsseldorf: Hans-Bredow-Institut.
Shein, Hagi and Lauristin, Marju (2003). Public Service Broadcasting in Estonia. European Political Science Review, July 2003.
Shein, Hagi and Lauk, Epp (2002). Estonian Broadcasting. In: Handbuch Medien 2002/2003. Düsseldorf: Hans-Bredow-Institut.
Šein, Hagi (2001). Avalik-õigusliku ringhäälingu finantseerimismudelid. – Lõhmus, Maarja, Ehand, Epp (koostajad). Avalik-õiguslik ringhääling Eestis. Fakt. Sõna. Pilt XIII. Tartu: TÜ Kirjastus.
Šein, Hagi (1997) Televisioonis on muutumatu vaid see, et kõik pidevalt muutub. Kogumikus: Organisat­siooni­käitumine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Šein, Hagi (1997). Avalik-õigusliku televisiooni alus Eestis on loodud.− Meeri, Heiki; Sisask, Annaliisa (toim.) Eesti Televisioon 1995–1997. Teatmik, lk 4−6. Tallinn: ETV.
Šein, Hagi (1994). ETV reformiprogrammi jätkamine ja edasi­arendamine. Programm kandideerimiseks ETV peadirektori ametikohale. Esitatud 15.09. − Šein, Hagi (1997). Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast. Autorikogumik, Tallinn: ETV.
Šein, Hagi (1993). ETV uuenduskava. Ettekanne 01.02. Šein, Hagi (1997). Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast. Autorikogumik, Tallinn: ETV.
Šein, Hagi (1992). Avalik-õigusliku teleprogrammi erapooletuse ja tasakaalustatuse reeglid.