Akadeemiliste kirjutiste valikbibliograafia 2010-2020

Artiklite lugemiseks klõpsa pealkirjal.

2010

Lõhmus, M.; Tiikmaa, H.; Jõesaar, A.; Johanson, A. (2010). Eesti identiteedi kujundamine: ringhäälingu valikute teekond. Akadeemia, nr 12, lk 2141−2176.

2011

Jõesaar, Andres (2011). Raha vs. vaadatavus: Eesti telemaastik 2010. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 105−113.

Treufeldt, Indrek (2011). Kvaliteet televisioonis. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 114−119.

Rannu, Salme (2011). Eesti televaatajate tüpoloogia. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 120-129.

Šein, Hagi (2011). Rahvusringhäälingu kuvandiraamistik. Taustategurid ja muud hüpoteesid. EAASi aastaraamat 2009/2010, lk 92−104.

Jõesaar, Andres (2011). Different ways, same outcome? Liberal communication policy and development of public broadcasting. Trames, 15(65/60), 1: 74–101.

2012

Jõesaar, Andres (2012). Balti riikide avaõigusliku ringhäälingu finantseerimine ja vaadatavus aastatel 1992–2010. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 66–72.

Gross, Heikko (2012). Tele- ja raadiokanalite programmianalüüs. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 73–80.

Kummer, Raimo (2012). Vaataja meeleheaks: ühe teletootja märkmeid. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 97–98.

Kruuse, Kristiina (2012). Koolieeliku suhted televisiooniga. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 111–112.

Lõhmus, Maarja (2012). Eesti ja Soome avaõigusliku ringhäälingu seadustes sõnastatud eesmärkide võrdlus. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 62–65.

Merisalu, Merilyn (2012). Näitleja kui kultuuritegelase esitamine televisioonis. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 99–103.

Treufeldt, Indrek (2012). Teleilma uued tsüklonid: üldistavaid tähelepanekuid telemaastikult aastal 2011. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 81–89.

Trooja, Endel (2012). „Võsareporter“ – kas ühiskonna sanitar või vaese mehe „Pealtnägija“? Ühe publitsistliku teleformaadi loomingupõhimõtetest. EAASi aastaraamat 2010/2011, lk 90–96.

2013

Velsker, Liis (2013). Telesaade „Võsareporter“: vaatajate tõlgendusi. EAASi aastaraamat 2012, lk 134–141.

Miil, Marek (2013). Kommunistliku partei propagandastrateegiad ja “kodanliku televisiooni neutraliseerimine” Eesti NSV-s 1968–1988. Ajalooline Ajakiri, 2013, 1 (143), 79–110.

2014

Jõesaar, Andres; Jufereva, Maria; Rannu, Salme (2014). Media for Russian language minorities: The role of Estonian Public Broadcasting (ERR) 1990–2012. Central European Journal of Communication, 7 (2, 13), pp 81−100.

Jõesaar, Andres (2014). PSB – home alone in a narrowcasting era? Case Study: Estonian Public Broadcasting. Informacijos Mokslai, 70, pp 69−84.

Jõesaar, Andres; Rannu, Salme (2014). Estonian Broadcasting and the Russian Language: Trends and Media Policy. In: Horsti, Karina; Hultén, Gunilla, and Titley, Gavan (Eds.). National Conversations. Public Service Media and Cultural Diversity in Europe, pp 203−224. Intellect: Bristol, UK; University of Chicago Press, USA.

Liik, Peeter (2014). Televisiooni spordireportaažidele iseloomulikud jooned Eesti, USA ja Briti ajakirjanduspraktikas. EAASi aastaraamat 2013, lk 57−63.

Teppan, Sten (2014). Organisatsiooni funktsioonide ja toimetaja rollide muutumisest rahvusringhäälingus: staažikate ajakirjanike käsitlus. EAASi aastaraamat 2013, lk 64−78.

2015

Ibrus, Indrek (2015). The replacement of media policies with (media) entrepreneurship policies: A view from Europe’s periphery. International Journal of Digital Television, 6 (3), pp 311−318.

Ibrus, Indrek (2015). Audiovisual Policymaking in Estonia at Times of Convergence: An ‘Innovation System’ as a Policy Rationale. Baltic Screen Media Review, 3, pp 102−115.

Jõesaar, Andres (2015). One Country, Two Polarised Audiences: Estonia and the Deficiency of the Audiovisual Media Services Directive. Media and Communication, 3 (4), pp 45−51.

Jõesaar, Andres (2015). Polarised television audiences. The outcomes of the Estonian and European audiovisual media policies. Žurnalistikos Tyrimai [Journalism Research: English Edition], Vol 8, pp 5−16.

Jõesaar, Andres (2015). The Undercurrents of Estonian Broadcasting Regulation, 1992–2014. Baltic Screen Media Review 3, pp 84–99.

Jõesaar, Andres (2015). Telekanalite vaadatavus Eestis enne ja pärast 28. septembrit. Riigikogu Toimetised, nr 32, lk 39−45.

Treufeldt, Indrek (2015). Eestikeelse teksti üleilmne levi: Rahvusringhääling ja globaalne eestlaskond. EAASi aastaraamat 2014.

2016

Ibrus, Indrek (2016). The EU Digital Single Market as a Mission Impossible: Audiovisual policy conflicts for Estonia. International Journal of Digital Television, 7 (1).

Jõesaar, Andres (2016). Trend Breaker: The impact of the launch of Russian-language television channel ETV+ on Estonian Public Broadcasting’s viewing trends. In: Labanovskis, Ervins (Ed.). Resisting Foreign State Propaganda in the New Information Environment: the case of the EU, Russia, and the Eastern Partnership countries, pp 126−140. Foundation for European Progressive Studies.

Põldmäe, Eva Maria (2016). Erinevad põlvkonnad teleauditooriumina 2014. EAASi aastaraamat 2015, lk 83−92.

Treufeldt, Indrek (2016). Laused sõnas ja pildis: episoodi ühtsusest teleajakirjanduses. EAASi aastaraamat 2015, lk 78–82.

Šein, Hagi (2016). Televisioonide kuvandiraamistik 2.0: võimalused uueks legitimatsiooniks. EAASi aastaraamat 2015, lk 64−77.

2017

Jõesaar, Andres (2017). Day After: The impact of the launch of the Russian-language television channel ETV+ on Estonian Public Broadcasting’s viewing trends. Communications. Media. Design. Volume 2, №2, pp 39–49.

Jõesaar, Andres (2017). The Winding Road on the Media Landscape. The Establishment of Estonian (Television) Broadcasting between 1992 and 2016. VIEW: Journal of European Television History and Culture, Vol 6 (11), pp 113–123.

Jastramskis, Deimantas; Rožukalne, Anda; Jõesaar, Andres (2017). Media Concentration in the Baltic States (2000–2014). Informacijos Mokslai, 77, pp 26−48.

Nani, Alessandro; Pruulmann-Vengerfeldt, Pille (2017). Exploring Cross-Media Audience Practices in Two Cases of Public Service Media in Estonia and Finland. Baltic Screen Media Review. Volume 5.

Lõhmus, Maarja (2017). Žanrid on ajakirjanduses tagasi. Elagu žanrid! EAASi aastaraamat 2016, lk 110-112.

Org, Kadri (2017). Saatekülaliste ekspertiisitüübid telesaates “Vabariigi kodanikud”. EAASi aastaraamat 2016, lk 113-120.

2018

Põld, Anna: Lõhmus, Maarja (2018). Eesti Rahvusringhäälingu eesmärgid ja areng: ajakirjanike ja poliitikute arvamused. EAASi aastaraamat 2017, lk 66-72.

Tints, Andrus (2018). Noorte eelistused ja ootused seoses Eesti avaõigusliku ringhäälinguga. EAASi aastaraamat 2017, lk 81-89.

Külvet, Greta (2018). Eesti Televisiooni kultuurisaade “OP” enne ja pärast. EAASi aastaraamat 2017, lk 90-95.

2019

Jõesaar, Andres; Kõuts-Klemm, Ragne (2019). Is the Role of Public Service Media in Estonia Changing? Baltic Screen Media Review, Vol 7 (1), pp 96−116.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike; Nanì, Alessandro (2019). Searching for public value in innovation coordination: How the Eurovision Song Contest was used to innovate the public service media model in Estonia. International Journal of Cultural Studies, 22 (3):367-382.

Ibrus, Indrek; Rohn, Ulrike (2019). Small Size Matters: Audiovisual Media Industries Around the Baltic Sea. In: Ibrus, Indrek (Ed.). Emergence of Cross-innovation Systems: Audiovisual Industries Co-innovating with Education, Health Care and Tourism, pp 41−58. Bingley: Emerald.

Kõuts-Klemm, Ragne; Harro-Loit, Halliki; Ibrus, Indrek; Ivask, Signe; Juurik, Marten; Jõesaar, Andres; Järvekülg, Madis; Kauber, Sten; Koorberg, Väino; Lassur, Silja; Loit, Urmas; Tafel-Viia, Külliki (2019). Meediapoliitika olukorra ja arengusuundade uuring.

Šein, Hagi (2019). Teleteaduslik pilk väikese telekultuuri jätkusuutlikkusele. EAASi aastaraamat 2018, lk 44-52.

Nani, Alessandro (2019). Ristmeedia avalikus ringhäälingus: tootjate ja auditooriumite heitlus. EAASi aastaraamat 2018, lk 54-59.

2020

Jõesaar, Andres (2020). Elektroonilise meedia jälgimine 2014–2019. EAASi aastaraamat 2019, lk 73−85.

Kõuts-Klemm, Ragne; Jõesaar, Andres (2020). Infokanalite olulisus ja usaldusväärsus. EAASi aastaraamat 2019, lk 104-106.

Ibrus, Indrek; Tafel-Viia, Külliki; Lassur, Silja (2020). Eesti meediamaastik kümne aasta pärast: neli võimalikku arengustsenaariumi. EAASi aastaraamat 2019, lk 107-115.

2021

Milline oli Eesti ajakirjandus 2020? Jüri Pihel: Eesti telemaastik, vaadates aastale 2020 (2021). EAASi aastaraamat 2020, lk 22-30.