ERRi arengukavad

Esimese ühise “Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava 2003–2005” võttis Riigikogu vastu 18. juunil 2002. aastal. Rahvusringhäälingu seadus oli alles menetluses, aga juba sooviti tulevasse avaõiguslikku ringhäälingusse kuuluvaid organisatsioone käsitada ühtse majandusüksusena. Ka 2005. aasta juunis kinnitati Riigikogus “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühine arengukava aastateks 2006–2008”.
2007. aastal vastu võetud Rahvusringhäälingu seadus sätestab, et igal majandusaastal koostab Rahvusringhäälingu juhatus arengukava nii, et see hõlmaks järgmist ja sellele järgnevat kolme majandusaastat. Arengukavade lugemiseks klõpsa piltidel. Hetkel kehtivat arengukava vaata “Televisiooni päevaraamatust”.