Artiklid ja sõnumid 1995

* Telesõda jätkub * Tipp TV algus * Meediapoliitiline diskussioon ETV ja ERi üle – reklaamist ja erastamisest * ETV 40 * TV1 * Kaabeltelevisioon * Telesõja lõpp * RTV ja Kinnevik loovad TV3 *

Kaugema, Tambet (1995). RTV ja EVTV võtsid taas kohtutee jalge alla. Postimees, 03.01.* [Vaidlus ringhäälingulubade üle.]

Peeter Olesk tahab telekanalite jaotust arutada valitsuses (1995). Rahva Hääl, 04.01.*

Murutar, Kati (1995). Linnatelevisioonist laenubürooks. Eesti Ekspress: TV Nädal, 06.01.* [Tartu Televisiooni juhtum.]

Johannes, Eero (1995). ALO-TV – Tartu elektrooniline ajaleht. Hommikuleht, 07.01.* [1992. a juunis asutatud eratelejaam. Tekstitelevisioon.]

Herkel, Andres (1995). Ringhäälingu saatekeskus tiirleb maavälisel orbiidil. Hommikuleht, 09.01.* [Saatekeskuse kasutuses olevate avalik-õiguslike programmide edastamiseks vajalike saatjate võrgud ETV ja ER kaasomandisse.]

Kulli, Jaanus (1995). Kanal 2 contra “Eesti Telekom”. Hommikuleht, 10.01.*

Seero, Tõnu (1995). Telesõjaliste ring laieneb, segadus kestab. Eesti Sõnumid, 10.01.*

Ametlikult alustab Tipp TV täna (1995). Jüri Makarovit intervjueerinud Jaanus Kulli. Hommikuleht, 10.01.*

Vanamölder, Gitte (1995). Telekom suretamas RTV konkurente?! Õhtuleht, 10.01.* [Monopolismiga on Eestis lootusetu võidelda. 1. jaanuaril suleti Kanal 2 saatjad.]

Kordemets, Gerda (1995). “Telekomiga” kahasse tuleb ikka kallim! Päevaleht, 11.01. [Kanal 2 ilma saatjata.]

Kaugema, Tambet (1995). Ilmar Taska arvates püütakse Kanal 2 välja suretada. Postimees, 11.01.* [Kanal 2 ei saa kasutada 2 saatjat.]

Näripä, Victoria (1995). Tipp-TV kiilus ametlikult ahtale teleturule. Rahva Hääl, 11.01.*

Kivi, Aita (1995). Teletipud Tipp TV-d avamas. Eesti Sõnumid, 12.01.*

Päärt, Villu (1995). Kanal 2 süüdistab “Eesti Telekomi” ahis­tamises. Liivimaa Kuller, 12.01.

Elu nagu televisioonis (1995). Raivo Suvistet intervjueerinud Jüri Laulik. Eesti Ekspress: Meediaekspress, 13.01.*

Rumm, Hannes (1995). Valimisväitlused televisioonis pakuvad seebiooperitele konkurentsi. Hommikuleht, 14.01.* [Esimeses valimisstuudios tegi Keskerakond Reformierakonnale 2:1 ära.]

Jarne, Aivar (1995). Valimisväitluse veetlus. Postimees, 14.01.* [Valimisväitlus ETV stuudios.]

Kordemets, Gerda (1995). Kaks hästi teritatud pliiatsit. PL: Pühapäevaleht, 14.01. [Telekanalid Eestis. ETV probleemid. Televisioon – osa üldisest kultuuripoliitikast.]

Alatalu, Toomas (1995). Miks Riigikogu TV-sse ei pääsenud? Esmaspäev, 16.01.* {Valimiskampaania ja televisioon. Riigikogu infotund 9. jaan.]

Valguse ja varju kaalukausid kultuuris ning ühiskonnas (1995). Kanal 2 juhi Ilmar Taskaga vestelnud Riina Kaljusmaa. Kultuurileht, 20.01.

Näripä, Victoria (1995). Eratelevisioone ei peibuta isegi uus Valgjärve saatja. Rahva Hääl, 23.01.* [Kohtuistung Tallinna ringkonnakohtus. Kanal 2, EVTV, RTV.]

Rumm, Hannes (1995). Eratelekanalid käsitlevad valimisi erinevalt. Hommikuleht, 24.01.* [RTV ja Kanal 2 müüvad saateaega, EVTV raha ei võta.]

Telesõda jätkub vähemalt neljapäevani (1995). Eesti Sõnumid, 24.01.*

Randla, Siim (1995). EVTV ja RTV kaotasid õiguse olla eetris. Eesti Sõnumid, 27.01.*

Näripä, Victoria (1995). Kaks eratelejaama kaotasid õiguse valimiskampaania ajal saateid edastada. Rahva Hääl, 27.01.* [Tallinna ringkonnakohtu otsus: EVTV ja RTV kaotasid õiguse eetris olla.]

Vanamölder, Gitte (1995). Mart Siimann ennustab suurt poliitilist skandaali. Õhtuleht, 27.01.* [RTV ja EVTV eetriloast ilma.]

Valme, Valner (1995) RTV ja EVTV keelati ära. Post, 27.01. [RTV arvab, et nende vastu tegutsevad poliitilised jõud eesotsas peaministriga.}

Urbala, Maike (1995). Inimesed ootavad televisioonilt meelelahutust. Hommikuleht, 28.01.* [ETV televaatajate arvamustelefon.]

Muuli, Kalle (1995). Koonderakond võttis talumeestel sõnad suust. Rahva Hääl, 28.01.* [ETV valimisstuudio: Koonderakond ja Maarahva Ühendus ja Talurahva erakond.]

Näripä, Victoria (1995). EVTV ja RTV kanal jäi pimedaks. Rahva Hääl, 28.01.* [EVTV ja RTV lõpetasid saadete edastamise, sest nad jäid ringhäälingulubadeta.]

Ritari, Tiiu (1995). Telesõda võib Valga- ja Võrumaal lõppeda valimiste boikoteerimisega. Postimees, 28.01.* [Lõuna-Eesti televaatajad nõuavad EVTV/RTV saateid.]

Randla, Siim (1995). EVTV kanal oli eile õhtul pime. Eesti Sõnumid, 28.01.* [EVTV ja RTV otsustasid eetrisse mitte minna.]

Kaugema, Tambet (1995). RTV ja EVTV otsustasid saadete edastamise katkestada. Postimees, 28.01.*

Meelelahutusmaailma kuningas (1995). Jüri Makarovit intervjueerinud Toomas H. Liiv. PL: Pühapäevaleht, 28.01. [Tipp TV, Makarov Music Management, Rock Summer.}

Война телеканалов: зарплаты министра Oлеска не хватит, чтобы покрыть ущерб, нанесенный телеканалу EVTV (1995). Viktor Siilatsit intervjueerinud Liana Turpakova. Эстония, 31.01.*

Kaugema, Tambet (1995). Minister Olesk taastas ajutiselt RTV ja EVTV ringhäälinguload. Postimees, 31.01.*

Herkel, Andres (1995). Mis päästab ETV kommertsialiseerumisest. Hommikuleht, 01.02.*

Raiski, Marika (1995). RTV on uuesti eetris. Päevaleht, 01.02. [Kohtuvaidlus ringhäälingulubade üle.]

Näripä, Victoria (1995). Kultuuri- ja haridusminister Peeter Olesk: Telesõda peitub seaduses. Rahva Hääl, 01.02.* [EVTV, RTV ja Kanal 2 konflikt ringhäälingulubade pärast.]

Vahtre, Lauri (1995). Kas valimised võidab Tahmanägu. Postimees, 02.02.* [EVTV, RTV, Kanal 2. Telesõda.]

Teras, Allan; Vaher, Tarmo (1995). RTV, EVTV ja Kanal 2 toodavad hiigelkahjumit. Eesti Ekspress, 03.02.*

Randla, Siim (1995). Ilmar Taska: EVTV taotleb Kanal 2 ringhäälinguloa tühistamist. Eesti Sõnumid, 04.02.*

Mutt, Mihkel (1995). Parem selge kurat, kui hämar hüva. Rahva Hääl, 04.02.* [Televäitluse kommentaar: Meie kodu on Eestimaa. Õiglus.]

Aeg ja raha panevad telereklaamiturul kõik asjad paika (1995). Intervjuu RTV tegevdirektori Mart Siimanniga. Esmaspäev, 06.02.*

Kordemets, Gerda (1995). Kanal 2 ei ole pankrotis. Päevaleht, 06.02. [Kanal 2 ja “telesõda”.]

Sandre, Aili (1995). Koonderakond loobus umbusalduse avaldamisest minister Peeter Oleskile. Hommikuleht, 07.02.* [Erakonnad “telesõjast” ja umbusalduse avaldamisest kultuuri- ja haridusministrile.}

Lang, Rein (1995). Mis küll päästaks meid Ringhäälingu Nõukogu eest? Hommikuleht, 08.02.* [Vastus Andres Herkeli artiklile 01.02.]

Minister Olesk: seaduses on midagi viltu, kui see lubab mitmeid tõlgendusi (1995). Intervjueerinud Tambet Kaugema. Postimees, 08.02.* [Kultuuri- ja haridusminister “telesõja” põhjustest; kohtuvaidlus EVTV ja RTV-ga jätkub.]

Toompere, Rait (1995). Telemast – kõigest ettur telemales. Liivimaa Kroonika, 09.02.*

Muru, Rein (1995). Telesõjale tuleks lõpp teha. Hommikuleht, 09.02.* [Kanal 2 “telesõjast”.]

Haabsaar, Epp (1995). Telesõja seis. Võrumaa Teataja, 14.02.*

Herkel, Andres (1995). Veel kord meediasõjast. Hommikuleht, 16.02.*

Kulli, Jaanus (1995). Tipp TV-d toidab õhtune film. Hommikuleht, 18.02.*

Maavel, Jaan (1995). Reportaaž kultuurivaremete lävelt. Eesti Sõnumid, 18.02.* [Telesõda. Telekanalite jaotamine.]

Vilja Palm: mõiste “teleteater” paneb välismaailma õlgu kehitama (1995). Intervjueerinud Sven Karja. Postimees Extra, 04.03.*

Roht, Ruth (1995). RTV aktsiad jäid eile müümata. Hommikuleht, 07.03.*

Saks, Katrin (1995). Kas ma tahan Eesti presidendiks saada? Esmaspäev, 13.03.* [Parlamendivalimistest. Valimissaadetest ETV-s.]

Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio juhatus kinnitati ametisse (1995). BNS/Päevaleht, 14.03.

Näripä, Victoria (1995). Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio juhtorganid on kinnitatud. Rahva Hääl, 14.03.*

Kons, Tõnis (1995). Ajakirjandus – demokraatia mõõdu­puu. Päevaleht, 17.03.* [Riiklik ringhääling ahvatleb parteilisi ajakirja­nikke.]

Kuusik, Rein (1995). Tiit Vähi nõudis esinemisõigust uudistesaates “Aktuaalne Kaamera”. Rahva Hääl, 28.03.* [Tiit Vähi avaldus ETVs.]

Näripä, Victoria (1995). Telekanalid EVTV ja RTV said ringhäälinguload tagasi. Rahva Hääl, 30.03.*

Näripä, Victoria (1995). Riik kaotas kohtus 44 000 krooniRahva Hääl, 01.04.* [EVTV ja RTV ning Kultuuri- ja Haridusministeeriumi kohtuprotsess.]

Paju, Taivo (1995). Telefirmad hoiavad Lõuna-Eestit sihikul. Äripäev, 03.04.* [Valgjärve uus saatja lõpetab sõja eratelejaamade vahel.]

Sandre, Aili (1995). ETV kärbib Uudiste TV iseseisvust. Hommikuleht, 07.04.* [ETV uuest struktuuriskeemist.]

Sandre, Aili (1995). Ringhäälingunõukogu ei peaks sekkuma ETV juhtimisse. Hommikuleht, 11.04.* [ETV ja Uudiste TV.]

Lepp, Toomas (1995). Vajame uut meediapoliitikat. Hommikuleht, 12.04.*

Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ringhäälingusagedused on määratud (1995). Eesti Sõnumid, 12.04.*

Ummelas, Mart (1995). Avalik-õiguslik ringhääling Euroo­pas tõusuteel. Raadioleht, 17.–23.04.

Mäggi, Janek (1995). Erakanalid peavad taas ühinemisplaane. Äripäev, 19.04.* [EVTV ja RTV ühinemine päevakorral.]

Taska, Ilmar (1995). Илмар Таска, человек должен состоять из крайностей. Русский Экспресс, 28.04.*

Lõhmus, Alo (1995). Eesti Televisioon vaevleb sisetülides. Postimees, 08.05.* [ETV konflikt Uudistetelevisiooniga.]

Mäggi, Janek (1995). Lääne TV-programmid sõdivad piraatide vastu. Äripäev, 08.05.* [Kaabeltelevisioon. Filmnet kavatseb Eestis kohtusse kaevata piraatkaardi tootjad.]

Näripä, Victoria (1995). Olukord Eesti tele- ja raadioturul on muutumas pingelisemaks. Rahva Hääl, 10.05.* [17 taotlust raadio- ja 4 teleprogrammide edastamiseks.]

Tarand, Kaarel (1995). Väike sõda suure varjus. Rahva Hääl, 10.05.* [ETV juhtkonna ja Uudiste TV vaidlused.]

Vainula, Lea (1995). Riigi parem tasku hirmutab vasakut pankrotiga. Post, 11.05. [RE “Eesti Telekommunikatsioonid” saatis pankrotihoiatuse EVTV-le ja Eesti Raadiole.]

Näripä, Victoria (1995). Eesti Telekom ähvardab Eesti Raadiot ja EVTV-d pankrotiga. Rahva Hääl, 11.05.*[Riigiettevõte Eesti Telekommunikatsioonid ähvardab Eesti Raadiot ja EVTV-d pankrotiga.]

Erilaid, Tõnis (1995). Suurejooneline korratus Eesti eetris. Õhtuleht, 11.05.* [Hetkeseis Eesti meediaturul.]

Siim Kallas soovib ERi ja ETV likvideerida (1995). Posti­mees, 13.05.*

MMM jätkab imeprojekte (1995). MMM presidenti Jüri Makarovit intervjueerinud Katrin Maack. Äripäev, 15.05.*

Meediapoliitika vaidluse all (1995). Mart Siimanni intervjueerinud Vahur Made. Postimees, 15.05.* [Riikliku ringhäälingu kaotamine.]

Šein, Hagi (1995). ETV juhatus pooldab ringhäälingu küsimustes avalikku diskussiooni. Postimees, 15.05.*

Lõhmus, Alo (1995). Avalik-õiguslike meediakanalite juhid kahtlustavad erakanaleid parteilises erapoolikuses. Postimees, 16.05.*

Kalmre, Vahur (1995). Kallas-TV ja Siimann-TV ETV vastu. Postimees, 18.05.*

Lõhmus, Alo (1995). Reformierakond arutab ETV ja Eesti Raadio ümberkorraldamist eelarvearutelu käigus. Postimees, 18.05.*

Mäggi, Jaanus (1995). ETV ja Eesti Raadio jäävad osalusest ilma. Äripäev, 19.05.* [RAS Ringhäälingu Saatekeskuse omandiküsimused.]

Kaks eratelejaama toetavad politseid informatsiooni edastamisel (1995). Päevaleht, 25.05.

Ringhäälingunõukogu liige nägi siseministri pöördumises ohtu ajakirjandusvabadusele (1995). Andres Herkelit intervjueerinud Enno Tammer. Postimees, 27.05.* [Edgar Savisaare taotlus tasuta eetriajale.]

Mis saab ETV-st? (1995) Äripäev, 29.05.*

Eetriaja reklaamimahtu pole vaja hakata piirama (1995). Riigikogu majanduskomisjoni esimeest Tiit Madet intervjueerinud Janek Mäggi. Äripäev, 29.05.*

Maltseva, Ada (1995). Taevakanalitel taevas pilvitu, pilved ähvardavad vaid MTV-d. Õhtuleht, 30.05.* [Satelliitkanalid Eestis.]

Kivimaa, Evelin (1995). Eesti ekspluateeritud kuulsused. Favoriit, 05.* [Reklaam Eesti meedias. Reklaamiagentuurid.]

Rebane, Raul (1995). Mobilis in mobili. Kultuurileht, 02.06. [ETV 40. hooaeg lõppenud.]

Lõhmus, Alo (1995). Piisava riikliku toetuse korral on ETV nõus reklaamituludest loobuma. Postimees, 02.06.* [ETV finantseerimine ja programm.]

Raul Rebane: Televisioon on kasvuraskustes ja põeb tähepõuda (1995). ETV programmi peatoimetajaga vestelnud Annika Koppel, Postimees Extra, 03.06.*

Šein, Hagi (1995). Ringhäälingupoliitika peaks põhinema ühiskondlikul kokkuleppel. Postimees, 08.06.* [ETV hetkeseisust ja vajadustest.]

Veidemann, Rein (1995). Kas Eesti on meediaimperialismi lävel? Eesti Sõnumid, 08.06.*

Eligulašvili, Eduard (1995). “Час тишины”. Эстония, 09.06.* [Ajakirjandusest ja informatsiooni kasutamisest endise NL maades.]

Herkel, Andres; Sinissaar, Tiit (1995). Väärika ringhäälingu kaitseks. Eesti Päevaleht, 9.06.

Valitsusliidus ollakse esialgu ETV suhtes eriarvamustel (1995). Andra Veidemanni intervjueerinud Enno Tammer. Postimees, 15.06.*

Sookruus, Peeter (1995). Vääritu ringhäälingu laituseks. Eesti Päevaleht, 15.06. [Avalik-õiguslik ringhääling ja ringhäälinguseadus Eestis.]

Palmaru, Raivo (1995). Kepitorge herilasepessa. Eesti Sõnu­mid, 15.06.*

Mäggi, Janek (1995). EVTV ja RTV omanikud peavad aru ühinemise üleÄripäev, 16.06.*

Eesti teletaevas võib selgineda sügiseks (1995). Mart Siimanni intervjueerinud Enno Tammer. Postimees, 20.06.* [RTV hetkeseisust, ühinemisest EVTV-ga.]

Mäggi, Janek (1995). ETV kaotab reklaamiraha. Äripäev, 21.06.*

Veidemann, Rein (1995). Veel kord meediaimperialismist ja avalik-õiguslikust ringhäälingust. Eesti Sõnumid, 21.06.* [Meedia kokkukasvamisest raha- ja poliitilise võimuga. Meedia konverents Kopenhaagenis.]

Haldre, Herkki (1995). ETV erastamine ja looduspargid. Eesti Ekspress, 22.06.* [Ringhäälinguorganisatsiooni sissetulekust, isemajandamisest.]

Kuusik, Rein (1995). Ringhäälingunõukogu soovib valit­suse meediakomiteed. Eesti Päevaleht, 27.06.

Tüllinen, Ulvi (1995). Sõnajalad avavad telekanali. Äripäev, 28.06.* [Kommertstelekanal TV1.]

Hagi Šeini arvates on riigi ringhäälingupoliitika äpardunud (1995). Intervjueerinud Raivo Palmaru. Eesti Sõnumid, 28.06.*

Mäggi, Janek (1995). Kanal 2 turuosa suureneb teiste telekanalite arvel. Äripäev, 28.06.* [Kanal 2 vaadatavus.]

Põder, Terje (1995). Ringhäälinguseadus Riigikogu kultuurikomisjonis. Kultuurileht, 30.06.

Mäggi, Janek (1995). RTV soovib osta ETV reklaamiaega. Äripäev, 30.06.* [Reklaamitelevisioon pakub ETV-le 25 miljonit.]

Kas tasub ETV reklaamiaeg ära müüa? (1995) Äripäev, 30.06.* [Jüri Makarovi, Raul Rebase, Viktor Siilatsi jt. arvamused.]

Kuhu minek? (1995). Intervjuu Eesti TV peadirektori Hagi Šeiniga. Kultuurileht, 30.06.

ETV võiks likvideerida (1995). Äripäev, 30.06.*

Mõtsar, Selle (1995). Palts püstitab eesmärke. Äripäev, 30.06.* [AS Levicom peadirektori seisukohti.].

Ohlau, Reino (1995). Interaktiivne kaabeltelevisioon. Horisont, nr. 6, juuni*

Zilmer, Priidu (1995). Telemaastikul läheb aina huvitamaks. Eesti Sõnumid, 01.07* [Eesti Sõltumatu TV AS avab uue eratelekanali.]

Laas, Made (1995). ETV ärijuht ei pea RTV reklaamiaja ostmise pakkumist korrektseks. Postimees, 12.07.* [ETV ei saa ilmselt järgmisel aastal 90 miljonit krooni riigitoetust, et võiks reklaamiaja RTV pakutud summa eest müüa.]

Parmas, Victoria (1995). Eratelevisioonide ühinemiskõnelused edenevad. Eesti Päevaleht,13.07. [EVTV ja RTV ühinemine.]

Kohv, Urmo (1995). Makarov on tulevikule kindel. Eesti Päevaleht, 13.07. [Tipp TV ja Makarov Music Managementi hetkeseis.]

ETV-l on varsti juubel – 40 (1995). Helle Tiisvälja intervjueerinud Marko Raat. Kultuurileht, 14.07. [ETV vidoteek ja arhiiv.]

Saluveer, Tomi (1995). Tipp TV läheb müüki. Äripäev, 14.07.* [Makarov Music Management müüb 25-33% telejaama Tipp TV aktsiatest välisinvestorile.]

Lepp, Toomas (1995). RTV pakkumisest ETV reklaamiajale. Äripäev, 14.07.* [Tabel: Eesti Televisiooni finantsmajanduslikud näitajad aastateks 1996-1998.]

Mäggi, Janek (1995). Ühinenud telekanal sünnib tuleval aastalÄripäev, 14.07.* EVTV ja RTV ühinemine.

Välja, Margus (1995). ETV tegijad tulevad tagasi. Eesti Sõnumid, 19.07.*

Что такое телевидение? (1995). ETV programmi peadirektorit Raul Rebast intervjueerinud Andrei Babin. Эстония, 20.07.* [Eesti Televisioon – 40.]

Balbat, Maris (1995). Eesti Televisioon ja lavastajad ulatasid üksteisele käe. Kultuurileht, 21.07. [Kirjutati alla leping, mis määrab kindlaks ETV ja mittekoosseisuliste lavastajate töösuhted.]

Eesti Televisiooni aeg luubis (1995). Kultuurileht, 21.07.

Tarvel, Hipe (1995). Nelikümmend unustamatut teleaastat. Eesti Päevaleht, 22.07. [ETV 40. Meenutusi.]

Hanson, Raimu (1995). TV 1 loojad tahavad töötada vaikides. Postimees Extra, 22.07.* [Eesti uus telekanal TV 1.]

MTV sirutab tiibu (1995). Postimees Extra, 22.07.*

Teder, Tarmo (1995). Mälestusi televisioonist. Eesti Päevaleht, 22.07. [ETV 40.]

Range eelarvepoliitika jätkumine võib hukutada Eesti sotsiaal-kultuurilise infrastruktuuri (1995). Kultuuriminister Jaak Allikut intervjueerinud Toomas Mattson. Postimees, 25.07.*

Rannik, Erkki (1995). Finantseerimine toob muresid. Pühapäevaleht, 29.07.* [Tipp TV probeemid.]

Soiver, Sven (1995). Toomas Lepp: Kui ETV saaks reklaa­mi­tulud kohe kätte, ei tohiks see kahjustada ETV saa­dete kvaliteeti. Televisioon, nr. 30, 24.–30.07.*

Pels, Ruta (1995). Кабельное телевидение: перипетий рыночной экономики и последствия дурной славы. Эстония-М, 31.07.* [Kaabeltelevisioon Eestis.]

Popper, Karl Raimund (1995). Против злоупотребления телевидением. Таллинн: литературный журнал, но. 1, июль.* [Televisiooni üle on vaja kontrollimehhanismi.]

Haldre, Herkki (1995). ETV ja ER – erastada kõik või mitte midagi. Eesti Ekspress, 04.08.*

Pajumäe, Ain (1995). Kassimäng Leedu esimese kommertskanaliga Tele-3. Postimees, 04.08.*

Maack, Katrin (1995). Kaabeltelevisioonivõrk vajab 322 miljonit krooni. Äripäev, 07.08.* Tallinna Kaabeltelevisiooni AS.

Pels, Ruta (1995). Кабельное телевидение : перипетий рыночной экономики и последствия дурной славы. Эстония-М : Бизнес Релиз, 07.08.* [Kaabeltelevisioon: kasutamine, firmad, autoriõigused.]

Luik, Mart (1995). Politsei ei saa hakkama autorikaitsega. Eesti Sõnumid, 08.08.*

Euroopa vaatab ligi 250 satelliitkanalit (1995). Kulutaja, 09.08.*

Vipp, Kaupo (1995). Satelliittelevisioon kodus. Kulutaja, 09.08.*

Vaik, Janar (1995). Tüünerite kuningad. Kulutaja, 09.08.* [SAT-vastuvõtuseadmed elektroonikatööstuses. Tüüner.]

Herdorf, Peter (1995). Телерадио ПеременМолодежь Эстонии, 17.08.* [Sõltumatu televisioon ja raadio SRÜ riikides.]

Mattson, Toomas (1995). Vallo Toomet asub ETV uudistesaadete etteotsa. Postimees, 17.08.*[Ringhäälingunõukogu nõustus Uudiste TV ja Eesti Raadio koori likvideerimisega.]

Mäggi, Janek (1995). Veidemann tahab olla teadlikum. Äripäev, 30.08.* [Ringhäälingunõukogu ettepanek: ETV ja Eesti Raadio reklaamihindade kinnitamine.]

“Tulilind” toob Eestisse uued taevakanalid (1995). Mihkel, nr. 8, august* [SAT-TV.]

Vedler, Sulev (1995). Tõnis Paltsi ambitsioonid kaabel-TV ja mobiilside turul. Eesti Ekspress, 01.09.* [AS Levicomi peadirektori seisukohad.]

Mäggi, Janek (1995). Telereklaami turul haihtuvad miljonid õhku. Äripäev, 06.09.*

Leivak, Verni (1995). ETVs on väärtused ümber hinnatud. Õhtuleht, 08.09.*

Viik, Linnar (1995). Interaktiivsed kodukeskused unistuste kiirteel. Pühapäevaleht, 09.09.* [Interaktiivne TV.]

Ma ei otsusta kunagi liiga vara. (1995). ETV peadirektorit Hagi Šeini intervjueerinud Annika Koppel. Postimees Extra, 09.09.*

Kaugema, Tambet (1995). Baltman forever. Postimees, 11.09.* [Kultuurisaated ETV-s.]

Jüri Aarma. Hobuseid neli, sadulate arv teadmata (1995). T.M.K. peatoimetajat, raadio- ja teleajakirjanikku, näitlejat intervjueerinud Madli Leikop. Televisioon, nr. 37, 11.09.*

Kaugema, Tambet (1995). Eesti Raadio pole rahul levikulude suurenemisega. Postimees, 12.09.*

Paakspuu, Tõnu E. (1995) Reklaamitelevisioon alustas hooaega joominguga. Liivimaa Kroonika, 13.09.* [Teleekraanil jätkab võidukäiku Mehhiko Seep.]

Hvostov, Andrei (1995). Rahvusvahelise ilma tegijad. Eesti Päevaleht, 15.09. [Seosest meedia tegevuse ja valitsuste otsuste vahel maailma poliitikas.]

Viik, Linnar (1995). Interaktiivsed kodukeskused unistuste kiirteel. Pühapäevaleht, 16.09.* [Interaktiivse televisiooni sisu.]

Канал 2: культура и досуг (1995). Вечерние Вести, 16.09.*

Mäggi, Janek (1995). Ringhäälingu saatekeskuse kontrollpakk jääb riigile. Äripäev, 18.09.*

Tali, Piret (1995). ETV tähistab neljakümnendat juubelit. Eesti Päevaleht, 19.09.

Parmas, Victoria (1995). Tipp TV-d ähvardab sulgemine. Eesti Päevaleht, 21.09. [Tipp TV võlg Telekomile.]

Kaugema Tambet (1995). Hommikul pead kam­mides pidagu iga teletegija meeles: tavalist vaatajat pole olemas. Postimees, 22.09.*

Mart Ummelas: ma ei ole kunagi kellelegi kutsumata külla läinud (1995). Vikerraadio direktorit intervjueerinud M. Leede. Televisioon, 25.09.*

Veidemann, Rein (1995). Jäämäe veepealsest osast. Televisioon, 25.09.*  [Ringhäälingunõukogu esimehe R. Veidemanni ettekanne ETV 40 hooaja lõppemise puhul korraldatud ettekandekoosolekul 1. juunil.]

Parmas, Victoria (1995). Meediakanalid peavad levihinda liiga kõrgeks. Eesti Päevaleht, 28.09. [Teleprogrammide edastamise hind.]

Lõhmus, Jaak (1995). Tulevik pole kiviga visata. Kultuurileht, 29.09. [Ringhäälingukonverents “Avalik-õiguslik ringhääling: väljakutse ja võimalused” Tallinnas. 20.-21. sept.]

Talimaa, Peep (1995). Valgjärvel läheb käiku uus saatja. Sakala, 30.09.* [Telesõja lõpp.]

Kulli, Jaanus (1995). RTV on telekastist välja tunginud. Otsustaja, nr. 2, september*

Parmas, Victoria (1995). EVTV-RTV jõuavad Lõuna-Eestisse pärast telesõja lõppu. Eesti Päevaleht, 03.10.

Parmas, Victoria (1995). Kultuuriministeerium andis telesõjas alla. Eesti Päevaleht, 04.10. [Kultuuriministeerium lahendas telesõja ja täiendas EVTV ning RTV ringhäälinguluba.]

Jõesaar, Andres (1995). Televisiooni reklaamihinna kujundamisest. Äripäev, 04.10.*

Mattheus, Ülo (1995). Kultuuriminister ületas volitusi. Eesti Päevaleht, 06.10. [Telesõda Eesti eratelekanalite ja kultuuri- ja haridusministeeriumi vahel.]

Kuznetsova, Nelli (1995). Русскому Видеоканалу – 5 лет. Эстония, 06.10.* [ETV Vene videokanal.]

Rudi, Erle (1995). Šein kaitseb ETV reklaamiraha. Interv­juu. Äripäev, 09.10.*

Tootma, Rein (1995) Saaremaa Televisioon sünnib valuliselt. Eesti Päevaleht, 10.10.

Rudi, Erle (1995). Loamaks – riikliku ringhäälingu päästerõngas? Äripäev, 11.10.* [Hagi Šeini, Peeter Sookruusi, Enn Eesmaa ja Toomas Lepa seisu­kohad.]

Klenski, Dmitri (1995). Bыть ли “TV-кабельной” войне. Вечерние Вести, 13.10.* [Kaabeltelevisiooni AS, STV, Venemaa teleprogrammid.]

Vöörmann, Mai (1995). Otseliin osutus kõverjooneks. Eesti Päevaleht, 14.10. [Andra Veidemanni esinemine telesaates “Otseliin”.]

Parmas, Victoria (1995). Ringhäälingu saatekeskus lööb Eesti Telekomist lahku. Eesti Päevaleht, 19.10.

Raat, Marko (1995). Tagasihoidlik utoopia, veel tagasihoidlikum reaalsus. Kultuurileht, 20.10. [Eesti telejaamade filmikavadest möödunud hooajal.]

Eligulašvili, Eduard (1995). Из всех искусств для нас важнейшим является”.  Эстония, 20.10.* [Probleemid Venemaa telekanalite ümber.]

Mäggi, (1995). Kaabeltelevisioonifirmad saavad oma seaduse. Äripäev, 23.10.*

Rudi, Erle (1995). Autoriühing süüdistab telekanaleid piraatluses. Äripäev, 25.10.*

Palts, Tõnis (1995). Kes on kes Eesti sideturul. Äripäev: Turva ja Side Eri, 25.10.*

Rozental, Väinu(1995). Valgjärve jääb silma. Äripäev: Turva ja Side Eri, 25.10.* [Valgjärve raadio- ja televisioonijaama uus televisioonisaatja. Telesõda.]

Raadiolained ei tunne riigipiire (1995). Küsimustele vastab elekterside inspektsiooni direktor Jüri Jõema, intervjueerinud Kalle Uibo. Äripäev: Turva ja Side Eri, 25.10.* [Raadiosagedusalade kasutamine Eestis.]

Kaks on omandanud nii inimeste head kui halvad kombed (1995). Kanal 2 juhti Ilmar Taskat intervjueerinud Tambet Kaugema. Postimees: Extra, 28.10.*

Mäggi, Janek (1995). Disney huvitub TIPP TV-st. Äripäev, 30.10.* [Makarov Muusik Management ja Walt Disney kompanii koostööleping.]

Toomas Lepp: “Kui me 1992. aastal alustasime, siis ma küll ei uskunud, et TV tegemine nii raske on!” (1995). Intervjueerinud Ene Pajula. Televisioon, nr. 43., oktoober*

Heinsalu, Kadi (1995). Telesõda sai ametliku lahenduse. Äripäev, 01. 11.* [EVTV ja RTV lõpetasid kohtuvaidluse.]

Heinsalu, Kadi (1995). Viktor Kaasik pole rahul. Äripäev, 06.11.* [RTV ja EVTV vaidlus kultuuri- ja haridusministeeriumiga.]

Tootma, Rein (1995). Kes saab tööd Saaremaa televisioonis. Eesti Päevaleht, 13.11.

Siilats, Viktor (1995). Pärast kaklust rusikatega ei vehita. Eesti Päevaleht, 13.11.

Haldre, Herkki (1995). Milline seebikas on kultuursem? Eesti Päevaleht, 21.11.

Rattus, Kalev (1995). Eestis ei ole ühtegi autorikaitseühingut. Äripäev, 01.10.* Vt. Erle Rudi artiklit, Äripäev 25.11. [Eesti Autorite Ühing.]

Mäggi, Janek (1995). Kinnevik loob RTV osanikega uue kanali. Äripäev, 27.11.* [Rootsi telekontserni Kinnevik ja Eesti RTV koostöös luuakse uus telekanal.]

Parmas, Victoria (1995). RTV ja Kinnevik loovad telekanali. Eesti Päevaleht, 28.11.

Mäggi, Janek (1995). TV3 aktsionärid teevad investeeringuid 20 miljonit. Äripäev, 01.12.*

Urbanik, Helen (1995). Viktor viskas vembu. Eesti Ekspress, 01.12.* [EVTV juhatuse esimees Viktor Siilats ei osale Rootsi telekontserni Kinnevik ja RTV uue telekanali loomisel.]

Teid ootab kodus ETV (1995). Margus Kasterpalu, Jüri Estam, Mark Soosaar, Raivo Paiste ETV-st ja ringhäälingu prob­lee­midest. Luup, nr. 4, 04.12.*

Kulli, Jaanus (1995)Televisioon, see ei ole imelihtne. Kultuuri­leht, 08.12.

Enn Eesmaa: “Tere õhtust, minu nimi on Enn!” (1995). Televisioon, 51., 11.12.* [Eesti teleajakirjanik ja EVTV peadirektor.)

Allik, Jaak (1995). Vaese, kuid ausa eest. Eesti Ekspress: TV-nädal, 12.12.*

Parmas, Victoria (1995). TV-3 tahab 1. jaanuarist eetrisse pääseda. Eesti Päevaleht, 13.12.

Rudi, Erle (1995). Kanal 2 otsustas loobuda IP Multimeedia teenustest. Äripäev, 15.12.*

Krishciunas, Svetlana (1995). Канал 2: Нам не страшен TV 3. Вечерние Вести, 16.12.* [Kanal 2, Ilmar Taska.]

Visnap, Margot (1995). Reklaamimaias ETV teel tele­kauba­­majaks. Eesti Ekspress: TV Nädal, 29.12.*

Kordemets, Gerda (1995). Uus telekanal sünnib koos uue aastaga. Pühapäevaleht, 30.12.* [EVTV ja RTV ühinemine.]

Viie aastaga infoühiskonda (1995). Tõnis Paltsi intervjueerinud Kalev Kala. Partner, nr. 3., detsember.* [Koolide komputeriseerimine ja kaabeltelevisioonivõrgu areng Eestis.]

Üürike, Margus (1995). Kaabeltelevisioon Eestis. Televisioon, nr. 48., detsember *

Kuuldemäng konkurendiga (1995). Härmo Saarmi intervjueerinud Madli Leikop. Televisioon, nr. 48., detsember*

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023