Artiklid ja sõnumid 2001

* Uus kaabelleviseadus * Kokkulepe avaõigusliku ringhäälingu rahastamise põhimõtetes * Eesti võidab Eurovisioni lauluvõistluse * Eurovision 2002 ettevalmistused * TV1 sulgemine * Ringhäälinguseaduse muudatused: reklaam ETVst välja, erakanalitele litsentsitasud *

Koch, Tuuli (2001). ETV uuendab hooaja keskel kava. Eesti Päevaleht, 04.01. [ETV lisab programmi meelelahutust ja publitsistikat. Programmijuhi Ilmar Raagi kommentaarid.]

ETV võitis ka ringkonnakohtus (2001). arileht.delfi.ee, 05.01. [Tallinna linnakohtu otsus jätta rahuldamata Kanal 2 2,67 mln kr nõue ETV vastu jäi jõusse ka ringkonnakohtus.]

Toom, Aleksei (2001). Телебашни сражаться с кабелями. Деловые Ведомости, 10.01.* [Eesti Ringhäälingu Saatekeskus plaanib kaabeltelevisiooni firmadelt kliente üle võtta digitaaltelevisiooni abil.]

Kern, Peeter (2001). Kaabelleviseadus pidurdab ikka veel arengut. Äripäev, 11.01. [Kehtiva kaabelleviseaduse negatiivsest mõjust side- ja internetivaldkonnale.]

Michelson, Tarmo (2001). „Tõde ja õigus“ viib Eesti Televisiooni kohtusse. SL Õhtuleht, 12.01. [ETV soovib saada Guvatrakilt tagasi ettemaksu seriaali eest, Guvatrak protesteerib. Tootmislepingu kronoloogia.]

Šein, Hagi (2001). Mida teha Eesti T(t)elevisiooniga? Postimees, 13.01.*

Michelson, Tarmo (2001). ETV hommikuprogramm maksab kaks miljonit krooni. SL Õhtuleht, 16.01. [ETVs peatselt algava “Terevisiooni” ja TV1 “Siin Tallinn” võrdlus.]

Naulainen, Anti (2001). Digitaaltelevisioonile minek maksab 250 miljonit krooni. SL Õhtuleht, 17.01. [Ringhäälingu saatekeskus alustab tänavu katseliselt TV digitaalsaadete edastamist.}

Putting, Jaanus (2001). Eesti Televisioon eiras head äritava. Postimees, 18.01. [Eesti Teletootjate Liit nõuab selgitust ETV ja hommikusaadet tootma hakkava firma BEC vahel eksklusiivselt sõlmitud lepingu üksikasjade kohta ja kritiseerib ETVd, et see valis BECi välja, ilma et oleks enne rääkinud läbi ka teiste samaväärse teenuse pakkujatega. Riigihangete seadus ETVd selleks ei kohusta.]

Raag, Ilmar (2001). Avalik-õiguslik mõistatus. Postimees, 19.01. [Soov defineerida muutumatut ja ainuõiget avalik-õiguslikku sõnumit, mida ETV peaks riigimantrana päev päeva järel eetrisse laskma, põhjustab suuri vigu ETV ülesannete mõistmisel.]

Pau, Martin (2001). Kaabel-TV konkurss õhutab Tele2 ja Starmani vastasseisu. Tartu Postimees, 25.01. [Tartu kaabel-TV turuloa taotlejad Tele2 ja Starman Kaabeltelevisiooniga seotud OÜ Taevatuli on vastastikku vaidlustanud konkursil osalemise õiguse.]

Maimets, Andri (2001). Lõpuga või lõputa lugu? Postimees, 29.01. [ETVd ja Eesti Raadiot ei saa erastada, sest omakeelse programmi tootmine ja säilitamine ning maailmakultuuri tippsaavutuste vahendamine ei saa kunagi anda rahas mõõdetavat kasumit. See on panus miljonirahva kultuurimällu.]

Kann, Eda-Liis (2001). Milline on tegelik vaadatavus? Postimees, 31.01. [Vaadatavuse näitajatest ja nendega manipuleerimisest.]

Suni, Raivo (2001). Eesti Televisioon õigustab privileegi. Postimees, 01.02. [Euroopa avaõigusliku ringhäälingu alustest (poliitiline ja majanduslik sõltumatus) ja eraringhäälingu tegevuspõhimõtete erinevusest; ka ETV ja Eesti erakanalite programmide erinevustest.]

Ideon, Argo (2001). Toivo Jürgenson nõuab ETV-lt võla tasumist. Postimees, 01.02. [Teede- ja sideminister Toivo Jürgenson teatas, et ETV ja Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse (ERSK AS) pikka aega lepingutega täpselt määratlemata majandussuhe ja ETV suur võlgnevus diskrediteerivad Eesti majanduskeskkonda ERSK AS-i strateegilise investori ees.]

Koch, Tuuli (2001). Esmaspäeva hommikul äratab “Terevisioon”. Eesti Päevaleht, 03.02. [ETV uuest hommikuprogrammist, selle eelkäijatest ja erakanalite hommikuprogrammidest.]

Ideon, Argo (2001). Igihaljas “Tom & Jerry” liikus vägivallafilmide lahtrisse. Postimees, 08.02. [Riigikogu liige Mai Treial esitas arupärimise kultuuriminister Signe Kivile, Multifilmiküsimust kergitama ajendas Treialit Tuglase-nimelise Ahja keskkooli lapsevanemate 55 allkirjaga pöördumine, mille kohaselt on Eesti telekanalid üle küllastunud vägivallafilmidest ja isegi eelkooliealistele lastele suunatud multifilmid on vägivaldsed.]

Neudorf, Raigo (2001). Spordiülekanded neelavad miljoneid. Eesti Päevaleht, 15.02. [Teleülekanded spordivõistlustest muutuvad järjest kallimaks, TV3 pidi loobuma vormel 1 näitamisest, selle ostab ilmselt Kanal 2.].

Sooman, Peep (2001). STV meelitab ärakaranud kliente võlgade kustutamisega. Äripäev, 15.02. [Kaabel-TV firma STV pakub endistele võlgu olevatele klientidele võimalust firmaga taasliituda ilma vana võlga tasumata. Tele2 ja Starmani kommentaarid.]

Valme, Valner (2001). Kaklus, kuhu igaüks võib sekkuda. Postimees: Arter, 23.02.* [Kanal 2 saade “Vastasseis” kompab telemeedia uusi arenguvõimalusi. Skeem: Interaktiivse televisiooni areng maailmas.]

Loit, Urmas (2001). Avalik-õiguslik arulagedus. Postimees, 01.03. [“Esto TV” ja “Parimad sõbrad” – kuidas selliste saadete valgusel õnnestub ETV-l põhjendada Riigikogu ees avaliku televisiooni rahavajadusi?]

Heinla, Eve (2001). Ilmar Raag: “Esto TV” on sotsiaalne huligaansus! Õhtuleht, 03.03. [Saade on ühest küljest sotsiaalkriitiline huumor, näidates avaliku elu tegelaste käitumist absurdsetes olukordades, teisest küljest uuriva ajakirjanduse paroodia, mis viib kokku ebaloogilisi järeldusi toimuvast.]

Erakanalid nõuavad ETVlt 5,3 miljonit krooni (2001). ETA/Postimees, 08.03. [Riigikohtu loakogu andis menetlusloa TV3 ja Kanal 2 edasikaebusele, millega erakanalid nõuavad reklaamist loobumise eest makstud summade tagastamist.]

Ots, Tõnu (2001). Paaviani sündroom telekraanil. Postimees, 12.03. [Vaataja arvamus “Esto TV” kohta.]

Kadastik, Mart (2001). Raha ja rahu Eesti Televisioonile. Postimees, 13.03. [ETV ja ERi reklaamita rahastamise kokkuleppe sündimist takistavad osapoolte ambitsioonid: osa poliitikute (Reformierakond) nõudmine ETV erastada, kultuuriministeeriumi soov saada riiklikuks tellijaks, RHNi vastuseis sellele; ETVs mõnede töötajate huvitatus reklaamindusest ja loominguliste juhtide püüd vältida uusi ootusi programmile.]

Priimägi, Linnar (2001). Tekkimas on Noor-Noor-Eesti. Postimees, 17.03. [“Esto TV” on traditsioonilise telesaatestiili ning jutustamisviisi uuendus, mida iseloomustavad lahtised struktuurid, aleatoorne ülesehitus – jooned, mis tänapäeva filmis ja muudes visuaalsetes kunstides on saanud tavaliseks. Tegemist pole mitte telepublitsistikaga, vaid teist liiki saatega.] Vt ka Postimees: Arter, 24.03*, Hanson, Raimu. Hanekstõmmatud telekujud esitavad arve [Mida arvavad sellest saatesse poolvägisi kaasatud prominentsed isikud ning saate vaatajad]; Vist on kuri tulekul [Kas tuleks saate tegijad kohtusse anda?]; Tolk, Rain; Saan, Ken. “Esto TV” põhimõtted [Tegijad võtavad kokku ja selgitavad saate eesmärke ja alustõdesid.]

Telekanal loodab kohalikke reklaamikliente endale võita (2001). Äripäev, 21.03.* [ÄP küsimustele vastab TV3 tegevdirektor Mart Luik. Telekanalite edetabel, kanalite üldandmed.]

Raag, Ilmar (2001). Kas siis selle maa televisioon… Eesti Päevaleht, 27.03. [Arvamus, et üldise liberaalse majanduse õhkkonnas saavad erakanalid avalik-õigusliku teenusega hakkama ka ilma ETVta, on illusioon. Erakanalid on odavamale programmile vaatamata kahjumis. Eesti turu potentsiaaliks on üks omasaateid tootev kanal ja üks rahvusvahelisse ketti kuuluv filmi- ja seebikanal.]

Koch, Tuuli (2001). Reklaam ETV-s jääb laenule vaatamata alles. Eesti Päevaleht, 31.03. [RHN kinnitas ETV viie aasta arenguplaani, mis esitab variante avalik-õigusliku televisiooni toomisest eksistentsi piiril olevast seisundist tugevasse arengufaasi, sh digitaliseerumisse. Reklaami kui rahastusallikat ei ole plaanis selgelt määratletud.]

Fjuk, Ignar (2001). Ringhäälinguseadus muutmisele, reklaam ETV-st välja. Paremad Uudised, nr. 9, märts.* [Reformierakonna seisukohad.]

Pau, Martin (2001). Tartu kaabel-TV monopolisurma ootel. Tartu Postimees, 02.04. [Riigikogus esimesele lugemisele minev uus kaabelleviseadus võib avada nii Tartu kui ka kogu Eesti turu vabale konkurentsile. Kommenteerivad Kalev Kallo, Peeter Kern, Peep Põldsamm, Ain Mäeots. Kaart: Tartu kaabel-TV operaatorid.]

Köbas, Herki; Rajalo, Priit (2001). Tartu oma Alo-TV mõjub tubateatrina. Tartu Postimees, 10.04. [Reportaaž Tartu telejaama saate eetrisseandmisest ja tegijatest.]

“esto-TV” lõpetab tegevuse (2001). Eesti Päevaleht, 12.04. [Toimetaja Juhan Ulfsak toob põhjuseks saate tegijate ahistamise ETV poolt, režissöör Andres Maimik võttegrupi tegevuse piiramise Riigikogus ja väljaviskamise meediakonverentsilt.]

Erlach, Romi (2001). Eesti telekanalid rebivad Austraalia seebiseriaali pärast. Eesti Päevaleht 12.04.* [Kanal 2 ja TV1 rebimine sarja “Kodus ja võõrsil” näitamisõiguse pärast võib viia rahvusvahelise skandaalini.]

Raag, Ilmar (2001). Paar paremat nippi ETV sõimamiseks. Eesti Ekspress, 19.04.*

Koch, Tuuli (2001). Urm: ETV-st on saanud koht poliitmängudeks. Eesti Päevaleht, 23.04.*

Eilart, Andres (2001). TV1 omanik kavandab 173-miljonilist rahasüsti. Eesti Päevaleht, 25.04. [Polsat plaanib luua digitaalse meediaplatvormi ning satelliitside maajaama, esialgu on lahtine, millises Balti riigis.]

Maimets, Andri (2001). Ringhäälingunõukogu on reklaamivaba ETV poolt. Postimees, 27.04. [Suund reklaamist loobumisele võeti märtsi lõpul kultuuriministeeriumis ringhäälinguseaduse töörühmas, kus kinnitati ka edasine tegevuskava; RHN nõustus sellega, lootes, et uus seadus paneb aluse stabiilsele rahastamisele.]

Jõuti kokkuleppele avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamispõhimõtetes (2001). kul.ee, 30.04.

ETV peab tulevast aastast reklaamist loobuma (2001). arileht.delfi.ee, 01.05. [Lisaks reklaami näitamise lõpetamisele 2002. a leppisid Kultuuriministeerium, Ringhäälingunõukogu, Eesti Ringhäälingute Liit ja Eesti Teletootjate Liit kokku avalik-õigusliku ringhäälingu rahastamispõhimõtete osas ning allkirjastasid ettepanekud ringhäälinguseaduse muutmiseks.]

Laaniste, Mari (2001). Kes kardab Keni ja Tolki? Sirp, 04.05. [Saatesarja “Esto TV” kultuurilooline ja ühiskonna “koorekihi” õhukest kultuurikihti osutav tähendus.] Vt samas ka Kelomees, Raivo. Kord on tähtsam kui tõde. [Muutused ja nende vältimine ühiskonnas. Kunst kui lubatud mässu territoorium. Televisiooni roll “avaliku pildi” kujundamisel, sellesse mittekuuluva normeerimisel. Massimeedia ja võim.]

Koch, Tuuli (2001). Ministeerium tahab jätta ETV suurlaenust ilma. Eesti Päevaleht, 08.05. [Rahandusministeerium ei toeta ETV-le riigigarantiiga 77 mln kr laenamist, sest kõiki kohustusi polevat vaja kohe refinantseerida ja äriplaanist ei selguvat, kuidas laen tagasi makstakse.]

Taim, Krista; Heinla, Eve (2001). Kaitske last televägivalla eest! SL Õhtuleht, 11.05. [Kultuuriministeeriumis televägivalla teemal peetud ümarlaual kohtusid telekanalite, ringhäälingunõukogu, Avaliku Sõna Nõukogu, Lastekaitseliidu ja Riigikogu Naiste Ühenduse esindajad.]

Ühendatud jõud asuvad televägivalla kallale (2001). Kroonika, 12.05. [Peamine programmi parandamise võimalus on eneseregulatsioon ning koostöö, kuna riiklik järelevalve viiks põhiseadusega välistatud tsensuurini, leidsid ümarlaual osalenud.]

Erlach, Romi (2001) Eesti lauljad võlusid Taani publiku. Eesti Päevaleht, 12.05. [Eurovisioni lauluvõistluse peaproovist, Eesti muusikutest. favoriitidest.]

Erlach, Romi (2001). Uskumatult ülevad võiduhetked. Eesti Päevaleht, 14.05. [Muljeid Kopenhaagenist.]

Erlach, Romi; Kalamees, Kai (2001). Eurovisiooni telepilt jõuab üle 100 miljoni inimeseni Saku suurhallist. Eesti Päevaleht, 14.05.

Maimets, Andri (2001). Lauluvõistlus nõuab Eestilt 50 miljonit. Postimees, 14.05. [Rahandusministeeriumi nõuniku Daniel Vaariku hinnangul ei ole praegusel hetkel enam küsimus selles, kas Eestist saab korraldajamaa või ei, vaid projekti rahastamises. Kontserdikorraldusfirma BDG juhatuse esimehe Peeter Rebase ja kultuuriministeeriumi kantsleri Margus Allikmaa kommentaarid.]

Urm loodab supervõidust lahendust ETV rahamuredele (2001). Aare Urmi intervjueerinud Neeme Korv. Postimees, 14.05. [ETV juhatuse esimees loodab, et lõpuks saab avalik-õigusliku televisiooni finantseerimine paika.]

Sinissaar: valitsus ei saa ETV laenust keelduda (2001). RHNi esimeest Tiit Sinissaart intervjueerinud Ivar Soopan. Eesti Päevaleht, 14.05.* [Järgmise Eurovisioni lauluvõistluse korraldamisest.]

Keian, Allan (2001). Hill & Knowlton nõustab ETV-d (2001). Postimees, 14.05. [Eesti Ekspress: firma soovituste kohaselt peab ETV nii emotsionaalselt kui võimalik ähvardama saadete katkestamise ja Eurovisioonist loobumisega, et saada valitsuselt täiendavat raha oma finantsprobleemide lahendamiseks.]

Hõbemägi, Toomas; Rumessen, Inge (2001). Eesti võit loob eriolukorra. Äripäev, 15.05.* {Euroopa Ringhäälingute Liit käsitleb Eestit Eurovisiooni võitjana erijuhtumina ning loob Tallinna lauluvõistluse korraldamiseks tavalisest suurema tugigrupi.]

Riikoja, Hindrek (2001). Kontserdikorraldajad: Eesti saab Eurovisiooniga hakkama. Postimees, 15.05. [Eesti suuremate kontserdikorraldajate arvates saab Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega hakkama, sest tarvilik tehnika ja tööjõud on siin või naabrite juures olemas.]

Erlach, Romi (2001). Vabatahtlikud registreeruvad massiliselt eurovisioonile. Eesti Päevaleht, 16.05. [2002. a. lauluvõistluse korraldamisel soovivad kaasa lüüa nii inimesed kui ka firmad.]

Oпасен ли нам экранный кошмар? (2001) Kanal 2 programmidirektorit Vilja Palmi intervjueerinud Ella Agranovskaja. Молодежь Эстонии, 19.05.*[Meediakanalite ümarlauast Kultuuriministeeriumis, kus räägiti vägivallast ja pornograafiast telepildis.]

Suni, Raivo (2001). Usalduskriis segab ETV arengut. Postimees, 21.05. [Kontrollides ETV kulutusi, võtab poliitiline eliit endale automaatselt õiguse otsustada ka programmi üle, mis aga rikub avaliku televisiooni sõltumatuse põhimõtteid. Ühiskonna suutmatus jõuda kokkuleppele ETV rahastamises näitab usalduskriisi valitsuse ja RHNi vahel.]

Rand, Oliver (2001). ETV ähvardab jaanipäevast pildi näitamise lõpetada. Eesti Päevaleht, 22.05. [Rahandusministeerium ja ETV hindasid ühiselt, et ETV akuutne rahavajadus on 30–40 mln kr, kuid RM ei toeta ETV laenu garanteerimist. Urm: “Kui meile konkreetset rahastamisskeemi ei pakuta, ei jää muud üle, kui jaanipäevast pildi näitamine lõpetada.”

ETV loobub Eurovisiooni korraldamisest (täiendatud). (2001). arileht.delfi.ee, 22.05. [Valitsus otsustas garanteerida 37 mln kr laenu, tingimuseks ETV ja Eesti Raadio ühinemine ja riigieelarve eraldiste kasutamise lepingu sõlmimine. Urm: see tähendab, et ETV ei saa anda EBUle 29. maiks vastust Eurovisioni lauluvõistluse korraldamise kohta.]

TV3 on valmis ETV asemel korraldama Eurovisiooni (2001). ETA/Postimees, 22.05.

Tammela, Andris (2001). Eurovisioon ei jää ETV rahanappusel ära. Pärnu Postimees, 22.05. [Valitsuse pressinõuniku Priit Põikliku teatel ei loobu Eesti järgmisel aastal Eurovisioni lauluvõistluse korraldamisest, ehkki ETV juht Aare Urm ähvardas võistlusest ära öelda. “Kui ta oma sõnu tõsiselt mõtleb, võib valitsus teha ringhäälingunõukogule ettepaneku ETV juhtkonna väljavahetamiseks.”]

Viivik, Allar (2001). Telerahvas elab vaesuses. SL Õhtuleht, 22.05. [ETV ja valitsuse vaidluste taustal areneb telejaama juhtkonna ja ametiühingu vastasseis streigi suunas. Usaldusisik Marika Tuus: loometöötajaid ei väärtustata, palgatõusu said ainult juhid.]

Ideon, Argo (2001). Riik taunib ETV kava saated juunis lõpetada. Postimees, 23.05. [Kultuuriministeeriumi kantsleri Margus Allikmaa, endise juhi Toomas Lepa ja rahandusminister Siim Kallase kommentaarid. Kallas: “Alguses öeldi, et kui 77 miljonit ei saa, siis lülitame pildi välja. Nüüd öeldi, et kui 45 miljonit ei saa, siis lülitame pildi välja. Oletame, et ka 37 miljoniga pilti välja ei lülitata.”

Soopan, Ivar (2001). Telejuht Aare Urm: valitsuse otsus tähendab ETV likvideerimist. Eesti Päevaleht, 23.05. [ETV-l on mitme aasta jooksul hankijate ja EBU ees kogunenud võlgu, mille kohta rahandusministeerium arvab, et kõiki võlgu ei pea kohe ennetähtaegselt ära maksma. Riigigarantii tingimused (liitumine ERiga, leping riigieelarve eraldiste kasutamiseks) aga takistavad ETVd tegutsemast.]

Soopan, Ivar (2001). Järsk bürokraatiapidur Eurovisiooni tegemisele. Eesti Päevaleht, 23.05. [Küsimusele, kas on mingi võimalus, et võistlus toimub Eestis, kui riik 29. maiks kindlat toetussummat ei teata, vastas Urm: “Kui garantiid pole, siis võistlust Eestis ei toimu.”]

Tarand, Kaarel (2001). Laul, mis lõhnab raha järgi. Eesti Päevaleht, 23.05. [Valitsuse pressibüroo direktor teatab, et  ETV võlgade ja Eurovisioni korraldamise vahel puudub otsene finantsseos, mistõttu valitsus ei saa neid teemasid koos käsitleda, ja nimetab ETV juhtkonna avaldusi väljapressimiseks.]

Vaarik, Daniel (2001). Valgust ETV ekraanile. Postimees, 23.05. [Rahandusministeeriumi nõunik: Avatuse ja läbipaistvuse ideaalid silme ees, on valitsuse rahandusametnikud pidevalt tagasi lükanud ETV rahataotlusi. Läbipaistvuse idee ei tähenda valitsusele sugugi seda, et avalik-õigusliku televisiooni eelarvet peaks kontrollima poliitikud. Läbipaistvus tähendab seda, et eelarve peaks olema nähtav ja mõistetav ühiskonnale.]

Ilmar Raag: Programmi likvideerimine pole lahendus (2001). Intervjueerinud Andri Maimets. Postimees, 23.05. [Riigigarantii 37 mln kr laenule ei võimalda tasuda kõiki kiireloomulisi võlgu. Eurovisioni toimumine sõltub sellest, kas valitsus toetab seda tavaprogrammist eraldiseisva projektina.]

Paadam: TV3 ei saa Eurovisiooni teha (2001). delfi.ee, 23.05. [Eurovisioni lauluvõistlust saab korraldada ainult EBU liige, kelleks saamine eeldab teatud programminõuetele vastamist ja vastuvõtmise protsess kestab kauem kui aasta.]

Maimets, Andri (2001). Eurovisiooni korraldamine ei sõltu pangalaenust. Postimees, 24.05. [EBU peasekretär Jean-Bernard Münch:, Eurovisioni korraldamine keelatakse ETV-l vaid juhul, kui telekanal ei suuda tasuda võlgu EBU ees. EBU ei pea läbirääkimisi valitsustega, kuid varem on riigid lauluvõistluse korraldamist toetanud.]

Jürgen, Madis (2001). Lihtne toit, lihtne riie. Eesti Ekspress, 24.05. [Urmas Oti saatetsükli “Seitse päeva mais” (TV1) kulissidetagune enne saadet presidendikandidaat Arnold Rüütliga.]

Rand, Oliver (2001). Ringhäälingunõukogu jätab Aare Urmi paika. Eesti Päevaleht, 24.05. [RHNi esimees Tiit Sinissaar: küsimuse Urmi mahavõtmisest püstitas ajakirjandus. “Kui mõni nõukogu liige peaks selle küsimuse tõstatama, siis me seda ka arutame,” RHNi liikmete Peeter Kreitzbergi, Hagi Šeini, Villu Reiljani, Silva Tominga ja Ignar Fjuki arvamused.]

Urm, Aare (2001). Maaslamajat ei lööda, kui see just ETV pole. Eesti Päevaleht, 24.05. [Selgitused ETV võlgade tasumiseks vajalike summade kohta; riigigarantii toetamisega venitamine valitsuses, mille tulemusena on ETV rahavood muutumas hüppeliselt negatiivseks, ja siit tulenevate võimalike radikaalsete programmiotsuste kohta.]

Klaats, Eerika (2001). Tants telekatla ümber. Maaleht, 24.05.* [Valitsuse ja ETV rahatülist. Kultuuriministeeriumi kantsleri Margus Allikmaa ja Ilmar Raagi kommentaarid.]

Joosu, Tiina (2001). ETV vanad vaevad. Eesti Ekspress, 24.05. [Finantskriisi kujunemisest 1998-99 ja RHNi rollist selles. Praegune juhtkond on taotlenud võlakoormast vabanemiseks 77 mln kr riigigarantiiga laenule valitsuse toetust, läbirääkimiste käigus vähendanud summat 45 mln kr-le, kuid valitsus on nõus toetama vaid 37 mln kr laenamist. Rahandusministeeriumi nõunik Madis Müller: “Me ei saa anda nii suurt raha “musta auku” lootuses, et selle eest saab hästi huvitavat programmi.” Halvamaigulisi kuuldusi seoses ETV suhtekorraldusega ja töötajaskonnaga.]

Made, Tiit (2001). Valitsusliidu oma lauluvõistlus. SL Õhtuleht, 24.05. [Sisepoliitiline hinnang: “Kui Laari-Kallase valitsus peaks Eurovisioni võistluse korraldamise omavahelise konkureerimise tuhinas tuksi keerama, siis läheb see neile kalliks maksma.”]

Raag, Ilmar (2001). Ühe meediamulli anatoomia. Postimees, 25.05. [Kuidas ETV kava finantsilise stabiilsuse saavutamiseks Rahandusministeeriumi poolt väärati ja taas hakkas kogunema kahjum ning mis osa mängisid selles meedia ja Eurovision.]

Maimets, Andri (2001). ETV rahamure jõudis Eesti piiridest välja. Postimees, 25.05. [Rahvusvaheliste uudisteagentuuride Reutersi, dpa ja BBC tähelepanu on köitnud ETV juhatuse esimehe arvamus, et valitsus ajab avalik-õigusliku ringhäälingu vastast poliitikat.]

Raag, Ilmar (2001). Suurest asjast tühi tüli. Eurovisioon tuleb tuleval aastal nii ehk teisiti. Äripäev, 25.05. [“ETV ümber käiv jama on vähemalt 98 protsendi ulatuses esitatud eestlastele kas puudulikult või lausvalede abil.”]

Rand, Oliver (2001). Eesti korraldab Eurovisiooni lauluvõistluse igal juhul. Eesti Päevaleht, 25.05. [Valitsuse otsusele toetudes kinnitas RHN, et lauluvõistlus Eestis toimub, ja vabandab ETV juhi emotsionaalsete väljaütlemiste pärast.]

Malmberg, Kristi (2002). TV1 täistabamus. Äripäev, 25.05. [Saatetsükkel oli eelkõige investeering telejaama mainesse, kuid ka rahaliselt oli see atraktiivne projekt.]

Juske, Ants (2001). Urmas Oti tagasitulek ja rahva hääl. Sirp, 25.05. [TV1 saatest “7 päeva mais: Urmas Ott intervjueerib presidendikandidaate” 20.-22. mail ja Kanal 2 saatest”Subboteja” 19. mail.]

Pullerits, Priit (2001). Loteriipiletiga Moskvasse. Postimees: Arter, 26.05.* [Mart Luik siirdub Venemaa kommertstelejaama Darial TV tegevdirektoriks.]

Michelson, Tarmo (2001). ETV saadab EBU-le jaasõna (2001). SL Õhtuleht, 28.05. [ETV juht: Eurovisioni lauluvõistluse korraldamine on kindel; kui valitsus ei toeta, kutsume appi sponsorid. Briti leht on kahelnud Eesti võimekuses lauluvõistlust korraldada.]

Tsäro, Kairit (2001). Laibad kogu perele? Nädal nr. 21, 28.05.* [TV3 uuest dokumentaalsest kriminaalsarjast “Kuritöö ja karistus”, selle ebasobivast eetriajast.] Ka: Teleleht nr. 22, lk. 37.

ETV soovib reklaamist loobumisel 60 miljonit lisaraha (2001). arileht.delfi.ee, 29.05. [ETV tegevusplaanist 2001-05: riigieelarvelise toetuse järkjärguline kasv seoses reklaamist loobumisega, 2006. a 165 mln kr, millest osa tuleb erakanalite litsentsitasudest; digitaalne areng, uus maja ja vanade müük; RHNi rolli täpsustamine.]

Ringhäälingunõukogu vaeb Urmi vallandamist (2001). Postimees, 29.05. [ETV juhi avaldused rahanappuse, Eurovisioni lauluvõistluse korraldamise ja valitsuse poliitika kohta on leidnud vastukaja ja tsiteerimist mitte ainult Eestis, vaid ka Euroopa suurimates uudisteagentuurides ja ajalehtedes, mistõttu RHN küsib temalt selgitusi.]

Urmi valearvestus (2001). Postimees, 29.05. [ETV juht kahjustas Eesti mainet, pannes Eurovision 2002 Tallinnas korraldamise rahapuuduse tõttu kahtluse alla.]

Urmas Ott ei kirjuta küsimusi ette valmis (2001). Intervjueerinud Toomas Sildam. Postimees, 29.05. [Urmas Ott püüdis presidendikandidaate inimlikult avada. Diagramm. Kommenteerivad Toomas Savi, Peeter Kreitzberg, Andres Tarand, Matti Päts, Arnold Rüütel.]

Kolga, Voldemar (2001). Rünnak presidendikandidaatidele. Postimees, 29.05. [Intervjuutsükli “7 päeva mais” analüüs.]

ETV teatas Eurovisiooni korraldamisest (2001). delfi.ee, 30.05. ]ETV teatas Euroopa Ringhäälingute Liidule oma otsusest korraldada 2002. aasta Eurovisioni lauluvõistlus.]

Eurovisiooni vaatas pool eestimaalastest (2001). Eesti Päevaleht, 31.05. [Emori andmed lauluvõistluse vaadatavuse kohta.]

ETV juhid arutasid EBU juhiga eurovisiooni korraldamist Eestis (2001). Eesti Päevaleht, 01.06. [Helsingis kohtusid EBU presidendi Arne Wessbergiga ETV juhatuse esimees Aare Urm ja välissuhete osakonna juht Juhan Paadam, et arutada lauluvõistluse korraldamist Tallinnas.]

TV3 juhib Luige asemel Toomas Vara (2001). arileht.delfi.ee, 01.06. [Luik asub tööle Moskvas Modern Times Group MTG AB kontserni poolt omandatud telejaama Darial TV juhina, samas aga jääb edasi TV3 Eesti juhatuse liikmeks.]

Urm, Aare (2001). ETV – kas koletislik rahasööja või väga säästlik televisioon? Nädal nr. 22, 04.06.*

Lang, Rein (2001). ETV – kas koletislik rahasööja või väga säästlik televisioon? Nädal nr. 22, 04.06.*

Raag, Ilmar (2001). Popslik demokraatia Eesti meedia­turul. Äripäev, 06.06. [Keskmine avalik arvamus käsitleb riigi bilansis olevaid ettevõtteid tüütu rudimendina, millest varem või hiljem tuleb lahti saada. Nii saab riigist see, mida kõik põlastavad: halb omanik. Kuid Eesti äärmuslikult väikesel meediaturul pole ETV tulevik mitte tema enda, vaid riigi kultuuripoliitika teha, Absoluutne prioriteet peaks olema maksimaalselt turuga ühildatud konkurentsivõimelise telekanali toetamine.]

ETV asus korraldama eurovisiooni (2001). BNS/Eesti Päevaleht, 06.06. [2002 a. mais toimuva lauluvõistluse organiseerimiseks moodustatakse riigiametnikest, omavalitsustegelastest ja sponsorite esindajatest koosnev nõukogu ja ETV juhatuse koordineeritav korralduskomitee.]

Raag, Ilmar (2001). Pole kultuuri, pole muret. Sirp, 08.06. [ETV olukorrast ja temasse suhtumisest valitsuse, meedia ja avalikkuse poolt.]

Otsmann, Kristjan (2001). Ringhäälingunõukogu jättis Urmi ametisse. Postimees, 08.06.

Saarna, Rivo (2001). Kellele on kasulik reklaamivaba ETV? Postimees, 11.06. [ETV reklaamidirektor argumenteerib: põhiosa ETV reklaamitulust kulub sisemaisele teletoodangule, erakanalite teenitav aga läheb kasumina omanikele – Poola, Norra või Skandinaavia meediakontsernidele – ja hankeprogrammide eest välismaale.]

Veskimägi, Margo (2001). Telereklaami osakaal meediareklaamis kasvas. Äripäev, 12.06. [Telereklaami kasvu põhjustest.]

Laasik, Andres (2001). Vestlussaated kaotavad publikut. Eesti Päevaleht, 12.06. [Vaatajate huvi arutlussaadete vastu on varasema ajaga võrreldes vähenenud, eelistatakse muljeid ja emotsioone. See võib olla märgiks negatiivsetest suundumustest Eesti avalikkuse ja poliitika arengus.]

Valitsus tahab ETV ja Eesti Raadio liita (2001). arileht.delfi.ee, 12.06. [Kultuuriminister Signe Kivi esitas täna valitsusele Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu, mille üheks eesmärgiks on ühendada Eesti Televisioon ja Eesti Raadio.]

Leisalu, Aarne (2001). Mida teha avalik-õigusliku televisiooniga? Postimees, 17.06. [Ettepanekud: riik telligu ETV-lt oma suutlikkust mööda avalik-õiguslikke saateid (kontrollides nende sisu ja suunitlust), ülejäänud saateaeg müüdagu firmadele, kes tahavad midagi avaldada (sh reklaame).]

Maimets, Andri (2001). Eurolaul 2002 selgub Tallinnas 25. mail. Postimees, 19.06. [Esialgu on kokku lepitud ainult võistluse kuupäev, toimumiskoht on veel kaalumisel.]

Rand, Oliver (2001). Eesti Televisioon peab lauluvõistluse korraldama teiste riikide eriabita. Eesti Päevaleht, 20.06. [ETV arendusdirektor Jaanus Kõusaare sõnul suudab ETV võistluse korraldamisega seotud organiseerimistöö enda õlule võtta, kuid vajab EBU-lt eelkõige tehnilist abi.]

Johansson, Jorgen (2001). Digital television to enter Baltics. The Baltic Times, 21.06.* [Digitaalne televisioon.]

Maimik, Andres (2001). Võõras elus sobrades. Nädal, 25.06.* [Reality-tv kuulub klatši ja kõmuga samasse rubriiki.]

Randmaa, Kristiina (2001). Reklaamist loobumine tooks ETV-le 77 miljonit. Postimees, 28.06. [Kultuuriministeerium nõustus riigieelarvest ETV praegusele eelarvele 77 mln kr lisa küsima tingimusel, et avalik-õiguslikust telekanalist kaob tulevast aastast reklaam.]

Käsper, Kalle (2001). Quo vadis, ETV? Sirp, 29.06. [ETV saagu kultuurikanaliks selle sõna laias tähenduses – mitte üksnes kirjandus ja kunst, vaid ka teadus, ökoloogia jne. Kaob vajadus seriaalide, talk show-de, publitsistika ja päevauudiste järele, sellega tegelgu kommertskanalid.]

Kaas, Kaarel (2001). Kanal 2 võitis ETV-lt kohtus reklaamiraha. Postimees, 02.07. [Kohtuasja teistkordsel läbivaatamisel otsustas Tallinna ringkonnakohus Kanal 2 kasuks.]

TV 3 nõuab ETV-lt kohtuga raha (2001). Postimees, 03.07. [Tallinna ringkonnakohus otsustas, et ETV peab maksma Kanal 2-le tagasi ligikaudu 1,5 mln kr, mille Kanal 2 tasus ETV-le reklaamist loobumise eest kaks aastat tagasi. Ka TV3 otsustas sama tasu tagasi nõuda.]

Eurovisioon võib saada riigilt 50 miljonit (2001). delfi.ee, 03.07. [Summad kavandab valitsus tuleva aasta riigieelarvesse.]

Postimees ja Kanal 2 teevad ühise uudistesaate (2001). Postimees, 05.07. [Sügisel tulevad Postimees ja Kanal 2 välja ühise uudistesaatega. Senise koostöö tulemusena on Kanal 2 kasutanud oma programmis Postimehe online-uudiseid, Postimees omakorda online-uudiste juures näidanud Kanal 2 toodetud uudisklippe.]

Kivi, Signe (2001). Kultuuriministeerium ja raha aastal 2002. Sirp, 06.07. [ETV eelarves nähakse ette kompensatsioon reklaami väljaviimise eest ning abi varasemate võlgade likvideerimisel. Kokku taotletakse ETVle 172,2 mln kr, millele lisandub täiendavalt 65 mln kr Eurovisioni lauluvõistluse toetamiseks. Eelduseks on täiendavate vahendite eraldamine, kultuuriministeeriumi eelarve sees reserv puudub.]

Michelson, Tarmo (2001). ETV lõikas filmist pornostseeni välja. SL Õhtuleht, 07.07. [Arbo Tammiksaare filmi “Macbeth” ETVs näitamisega seotud asjaoludest.]

Tiit Sinissaar: “Macbeth” ei sobinud ETV ekraanile (2001). RHNi esimeest intervjueerinud Toomas Mattson. Postimees, 09.07. [“Macbethi” tsenseerimisest ETV ekraanil.]

Allik, Jaak (2001). Pornotuhinas ringhäälingunõukogule. Postimees, 10.07. [“Macbethist” ETVs: endine kultuuriminister viitab seadusesätetele, mis sellist tsenseerimist ei õigusta.]

Raag, Ilmar (2001). Silmakirjalikkuse poole. Postimees, 11.07. [“Macbeth” on filmitud kõigi täiskasvanud eestlaste eluajal ja, tahame seda või mitte, aga see ütleb midagi ka Eesti kohta. Silmakirjalike meedianormide rakendudes saab üha vähem näidata tegelikkust.]

Eurovisioon tuleb Saku Suurhallis (2001). BNS/Eesti Päevaleht, 18.07. [Lauluvõistluse toimumiskoht otsustatud.]

Maimets, Andri (2001). Eurolaul 2002 selgub Saku Suurhallis. Postimees, 18.07. [Korraldustoimkond valis lauluvõistluse kohaks Saku Suurhalli. Eesti korraldab ka võistluse logokonkursi.]

Новый закон о кабельном телевидении (2001). Эстония, 21.07.* [Jõustus uus kaabelleviseadus.]

Žigulin, Aleksei (2001). Удобный закон. Молодежь Эстонии, 25.07.* [Uuest kaabelleviseadusest.}

Michelson, Tarmo (2001). Pro Kapital maksis televisioonile Ernesto Preatoni intervjuu eest 25 000 krooni. SL Õhtuleht, 26.07. [Kuna TV3 on kommertskanal, siis ei saa eetriaja müümist ette heita. Eetriaega ostis tema firma selleks, et Preatoni saaks lükata ümber kontserni äritehingutele ajakirjanduses esitatud süüdistusi.]

Kanal 2 programmidirektorina asub tööle Olle Mirme (2001). Postimees, 01.08. [Senine programmijuht Vilja Palm lahkub Tartusse elama mineku tõttu ametist. Kanal 2 peadirektor Urmas Oru ütles, et Mirme on ennast tõestanud nii telejaama hankeprogrammi juhina kui ka sisuliselt juba programmijuhina uue hooaja kava ette valmistades.]

Vaher, Vaapo (2001). Elu ilma ETVta. Sirp, 17.08. [Satelliit-TV kanalitest, mis asendavad ETV, kuid ka lootusest, et ehk saab ETVst kunagi kultuurne kanal.]

ETV kukkus viiendaks (2001). BNS/Eesti Päevaleht, 18.08. [Juulis jäi ETV vaadatavus alla kõigile Eesti eratelekanalitele ja Venemaa ORT kanalile.]

ETV ja Eesti Raadio ühendatakse (2001). arileht.delfi.ee, 18.08. [Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu ja ringhäälinguseaduse muudatuste eelnõu tulevad valitsusse kinnitamisele.]

Hagi Šein toetab reklaamivaba ETV-d (2001). Postimees, 22.08. [Reklaami kadumine avalik-õiguslikust televisioonist annab võimaluse edastada programmi, millel ei ole praegust kommertslikku survet, kuid tekitab küsimuse, kas litsentsitasud on erakanalitele jõukohased ja kas need katavad reklaamiraha puudujäägi.]

Garanža, Jevgenia (2001). Телевидение и радио сливают. Молодежь Эстонии, 22.08.* [Valitsus otsustas liita ETV ja Eesti Raadio.]

Traks, Kristiina (2001). Tele ja raadio liitmisel majanduskasu küsitav. Äripäev, 22.08. [ETV ja ERi eelarvetest sel ja järgmisel aastal; reklaamilepingute sõlmimise jätkumisest ETVs; erakanalite litsentsitasudest.]

Maimets, Andri (2001). ETV peab reklaami müüki kokku tõmbama. Postimees, 23.08. [Kultuuriministeeriumi kirjast RHNile: reklaam peab eetrist kaduma kohe, kui seadus jõustub, ETV ei tohi sõlmida lepinguid, mille tõttu hakkaks üleminekuperiood venima. Samas tekitab segadust kahe seaduseelnõu üheaegne menetlemine. Hagi Šein: “Nii televisiooni ja raadio ühendamine kui ka reklaami lõpetamine rahustaksid siinsel telemaastikul üle kümne aasta valitsenud pinget.”]

Sookruus, Peeter (2001). Rahvusringhääling – oletused ja argumendid. Äripäev, 24.08. [Euroopa riikidest, kus tegutsevad avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid; traditsioonilise raadio ja TV põimumisest ja nende toimetuste lähenemisest saabuval digiajastul.]

Raag, Ilmar (2001). Head aega, Vaapo. Sirp, 24.08. [Vastukaja Vaapo Vaheri artiklile “Elu ilma ETVta”: spetsiifilisse sihtrühma kuuluva, keeli oskava ja nõudliku teletarbija kanalivaliku kirjeldus “osutab valusalt eesti telemeedia piiridele ehk laiemalt eestikeelse meedia piiratusele. Eesti ei ole eelkõige majanduslikult valmis sammu pidama globaalse meedialoogika arenguga.”]

Virki, Tarmo (2001). Soome riigitelevisioon siirdus digitaalaega. Postimees, 28.08. [Tavaliste televiisoritega on siiski võimalik Soome kanaleid jälgida vähemalt kuni aastani 2006. Digiboksid ja -telerid tulevad peatselt müügile.]

Mutt, Mihkel (2001). On niisugune kanal! Sirp, 31.08. [Vastukaja Vaapo Vaheri artiklile “Elu ilma ETVta”: Eesti-ainelisele materjalile põhineva telekanali kui vaimse enesejaatuse vajalikkusest.]

Tänavsuu, Hille (2001). Rahvusringhäälingu sünd võib nihkuda aasta võrra. Pärnu Postimees, 31.08. [ETV ja Raadio ühinemine on pikaajaline protsess. Arvamused Ain Saarnalt ja Tiit Sinissaarelt.]

Kindel, Hanno (2001). Postmodernism murrab telesse. Eesti Päevaleht, 04.09. [Teleauditooriumi käitumise muutustest, ETV vaadatavuse langusest ja erakanalite programmipoliitikast.]

Paas, Kadri (2001). TV1 on jäänud rahata. SL Õhtuleht, 04.09. [Omakapitali miinusesse langemise tõttu kutsus TV1 juht Rait Killandi kokku aktsionäride üldkoosoleku, mis loodetavasti otsustab kanaliga jätkata. Kommentaarid: Andres Sõnajalg seriaali “Kodus ja võõrsil” kaotusest, Ilmar Raag Eesti teleturu piiratusest nelja kanali jaoks, RHNi esimees Tiit Sinissaar – kui pärast ETVst reklaami keelamist jääb kaks kommertskanalit, siis võivad need ots otsaga kokku tulla.]

TV1 juhid ähvardavad telejaama sulgemisega (2001). BNS/Postimees, 04.09. [“Kui omanik soovib telejaama tegevust jätkata, peab ta omakapitali seadusega vastavusse viima,” ütles Killandi. «Vastasel juhul olen kohustatud alustama ettevõtte likvideerimist ning TV1 sulgema.”]

Oolo, Antti (2001). TV1 juhtkond ähvardab telejaama sulgeda. Eesti Päevaleht, 05.09. [TV1 juhi sõnul on telejaam oma tegevust seni finantseerinud reklaamirahast, kuid nüüd peaks telekanalile lisafinantse leidma, sest on raskusi palkade maksmisega. Polsati Baltikumi teleketi olukorrast.]

Suni, Raivo (2001). Kaose tekitamine. Postimees, 08.09. [Rahvusringhäälingu seaduse eelnõust.]

Kadastik, Mart (2001). Kahekeelne ETV. Postimees, 11.09. [Vastukaja Raivo Suni artiklile “Kaose tekitamine”.]

Rand, Oliver (2001). ETV müüb detsembrist Eurovisioonile 3000 piletit. Eesti Päevaleht, 15.09. [Piletimüügisüsteem otsustatakse novembris.]

ETV on kasutanud Eurovisiooni ettevalmistuseks 1,4 miljonit krooni (2001). ETA/Postimees, 17.09. [Tegevused, millele raha on kulunud.]

Sibrits, Heili (2001). René Vilbre tekitab Eesti-isu. Nädal, nr. 37, 17.09.* [ETV pearežissöör René Vilbre koos Rene Reinumäe ja Kaido Veermäega on välja töötanud Eurovision 2002 üldkontseptsiooni “Moodne muinasjutt” ja filmib ka 24 lauluvõistluse vahele lükitavat Eestit tutvustavat klippi.]

Michelson, Tarmo (2001). TV1 jookseb tühjaks. SL Õhtuleht, 18.09. [TV1 omakapital on miinuses, omanik peab omakapitali seadusega vastavusse viima. Töötajad lahkuvad, sest palka pole makstud.]

Raag, Ilmar (2001). Kellele jackpot teleturul? Äripäev, 18.09. [ETVst reklaami väljaviimise tegelik võitja on Eesti Meedia, sest suur osa ülejäävast reklaamirahast läheb trükimeediasse, mitte telekanalitesse. TV1 raskused võivad kahjustada uute seaduste vastuvõtmist, mistõttu nendega kiirustatakse. Kanal 2-l võib tekkida võimalus võidelda vaadatuima telekanali nimele.]

Michelson, Tarmo (2001). TV1 pääses esialgu hukust. SL Õhtuleht, 19.09. [TV1 omanik lubas teha kopsaka rahasüsti ja telekanali tänu sellele veel tegutsema jätta.]

Reklaam jääb ETV-sse järgmise suveni (2001). arileht.delfi.ee, 19.09. [Kehtivate lepingute täitmiseks on vaja reklaami näidata suveni või sügiseni. Edasilükkamine aitaks ETV-l läbi viia tuleva aasta suurprojektid nagu Salt Lake City taliolümpia otseülekanded ja Eurovisioni lauluvõistluse lõppkontserdi, mille näitamiseks tuleb paratamatult sponsorite poole pöörduda.]

Eurovisiooni lauluvõistluse logo tuleb Eestist (2001). Eesti Päevaleht, 25.09. [EBU valis kavandi välja kahe neile Eestist saadetud logo seast, parimaks osutus firma Bates 141 võistlustöö.]

Hanson, Raimu (2001). Ülbus kutsub vaatama. Postimees, 26.09. [ETV saateid reklaamivad vaimukad klipid on valminud koostöös reklaamiagentuuriga Kontuur LeoBurnett, idee autor Kaido Veermäe.]

Mõõdukad: Eesti Raadio ja ETV võiks ühendada 2004. aastal (2001). Eesti Päevaleht, 28.09.

Kadastik, Mart (2001). Kes tegi presidendi? Postimees, 29.09. [Otsustavaid hääli presidendivalimistel ei toonud kokkulepped, vaid teleesinemised.]

Riikoja, Hindrek (2001). TV1 pilt kadus eile ekraanilt. Postimees, 04.10. [TV1 saadete edastamine katkestati, sest telekanal võlgneb ringhäälingute saatekeskusele üle miljoni krooni. Kommentaarid: Rait Killandi, Urmas Oru, Toomas Vara, Andres Sõnajalg, Peeter Sookruus.]

Niitra, Nils; Riikoja, Hindrek (2001). TV1 sulgemine korrastab Eesti telemaastikku. Postimees, 05.10. [Üle kahe kommertskanali Eesti turule ei mahu ja need saavad kasumit teenida ainult siis, kui ETV loobub reklaami näitamisest.]

Sinissaar, Tiit.(2001). Telemaastik muutuste ootel. Eesti Päevaleht, 05.10. [Ringhäälinguseaduse muutmise eelnõu põhisisu on reklaami väljaviimine ETVst ja eratelekanalite litsentside maksustamine. TV1 raske seis tekitab nüüd küsimused, kas riik suudab riik reklaamivaba ETVd ülal pidada ja kas üleriigiliste telekanalite arvu peaks piirama.]

Uljas, Harli (2001). Q GSM asendub lähiajal Tele2 kaubamärgiga. Postimees, 05.10. [Ühtse kaubamärgi all hakkab Tele2 pakkuma nii mobiilside, tavatelefoni, interneti kui ka kaabeltelevisiooni teenuseid.]

Niitra, Nils (2001). Ärimehed piiravad TV1 vabaneda võivat sagedust. Postimees, 12.10. [Kultuuriministeerium hoiatas, et kui TV1 ei taasta programmi edastamist täies mahus 19. oktoobriks, peatab ministeerium ringhäälingulubade kehtivuse 14 päevaks või siis tunnistab need üldse kehtetuks. Kui TV1 sagedus peaks vabanema, on konkursi korraldamine sellele kaheldav.]

Sookruus, Peeter (2001). Kui palju on palju. Äripäev, 18.10.* [Eesti teleprogrammide hulk vajab korrastamist.]

Joosu, Tiina (2001). Rait Killandit TV1 pankrot ei hirmuta. Eesti Ekspress, 18.10.* [TV1 ajaloost, võimalikest maksupettustest, Rait Killandi projektidest.]

Luik, Hans (2001). Meedia ja PR-firmade asümmeetriline sõda. Ettekanne 5. oktoobril Ühispangas toimunud konverentsil “Viis võimu”. Sirp, 19.10.

Riikoja, Hindrek (2001). Saatekeskus kavandab hinnatõusu. Postimees, 19.10. ]Ringhäälingu saatekeskus plaanib tuleval aastal tõsta hinda tele- ja raadiojaamadele, et katta TV1 kadumisel tekkivat puudujääki.]

Niitra, Nils (2001). TV1 jääb ringhäälinguloast ilma. Postimees, 20.10. [Ringhäälingulubade komisjon tegi kultuuriministrile ettepaneku võtta TV1-lt ringhäälinguluba.]

Viivik, Allar (2001). TV1 sõitis lõplikult karile. SL Õhtuleht, 22.10. [Ringhäälinguluba tühistati, sest TV1 ei taastanud programmi üleriigilises levivõrgus, vaid tegutses kaabel-TVs. Kommentaarid: Rait Killandi, Andres Sõnajalg, Aare Urm, Urmas Oru, Toomas Vara.]

Rudi, Erle (2001). TV 1 töötajad suhtuvad telejaama juhtide lubadustesse umbusuga. Postimees, 23.10. [Reportaaž töötajaskonna meeleoludest enne ja pärast üldkoosolekut: palgavõlad, lepingute seis, firma tulevik?] Vt ka samas: Niitra, Nils (2001). Polsat lubab maksta TV1 miljonivõlad. [Ringhäälingu saatekeskus teeb pankrotiavalduse TV1 suhtes, kui võlga tähtajaks ei tasuta.]

Eensalu, Mari-Liis (2001). Eesti elanikud pühendavad järjest enam aega meediale. Äripäev, 23.10. [EMORi uuring: televisiooni, ajakirjade ja interneti osakaal meedia tarbimises on suurenenud, selle põhjustest.}

Eilart, Andres (2001). TV1 varade ja saatjate vastu tuntakse suurt huvi. Eesti Päevaleht, 24.10. [Väidetavalt on telekanali tehnika ja saatjate vastu huvi nii Eestis kui välismaal.]

Kohus algatas TV1 pankrotimenetluse (2001). arileht.delfi.ee, 30.10. [Telesaatei tootev Delfind Keskus OÜ nõuab AS-lt ESTV ligi 100 000 kr võlga, Ringhäälingu Saatekeskus 1,8 mln kr tasumist. Maksuvõlgu TV1-l oktoobri alguse seisuga ei ole, küll on aga telejaama töötajatel saamata kahe kuu töötasu ja hüvitised.]

Tähismaa, Inno (2001). Killandi plaanib lätlastega uut jaama. Äripäev, 30.10. [TV1 edastab programmi kaabel-TVs SMS-vestluse ja muusikavideote näol. Peagi on kavas alustada uudiste edastamist. TV1 reklaamiosakond jätkab müüki. Koos Läti telejaama LNT osaniku ja juhi Andreijs Ekisega asutakse uue jaama kontseptsiooni väljatöötamisele.]

Riikoja, Hindrek (2001). TV1 võlgneb enim Polsatile. Postimees, 31.10. [TV1 ligi 100 mln kr suurusest võlast moodustavad suurema osa kohustused omanikfirma Polsat ees, kes on telejaamale investeerimise asemel laenu andnud.]

Killandid teevad Interaktiivse TV (2001). arileht.delfi.ee, 01.11. [Vendade Killandite Teleliini OÜ käsutusse on sattunud varem TV1 poolt kasutatud teletehnika. Ajutise pankrotihalduri Arno Mägi sõnul on TV1-l bilansilisi kohustusi ligi 100 mln kr, millest u. 90% on kohustused omanikfirma Polsat ees.]

Mattson, Toomas (2001). Lauristin pidurdab ETV vabanemist reklaamist. Postimees, 01.11. [Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni juhi Marju Lauristini ettepanekutest kultuurikomisjoni aruteluks ringhäälinguseaduse muutmisel. Kommentaarid: Rein Lang, Tiit Sinissaar, Margus Allikmaa.]

Eesti Ajalehtede Liidu nõukogu avaldus riiklikust meediapoliitikast (2001). Postimees, 01.11. [EALL toetab ETVst reklaami väljaviimist, mis kaotab kõlvatu konkurentsi; Lauristini ettepanekutest (vt eelmine artikkel).]

Lauristin, Marju (2001). Kommertsreklaam ETV-st välja. Postimees, 03.11. [Kultuurikomisjonile esitatud parandusettepanekute meelevaldsest tõlgendamisest on tekkinud kahetsusväärne segadus. Tegelikult on pakutud lahendusvariante olukorras, kus reklaami ärajäämise eeltingimusena kolmepoolselt kokku lepitud toetussummat avalik-õiguslikule ringhäälingule praegu arutusel olev riigieelarve eelnõu täies mahus ei sisalda ning on ära langenud üks litsentsitasu maksev kanal, TV1.]

Tammerk, Tarmu (2001). Meelekindlust meediaraha jagamisel. Eesti Päevaleht, 05.11. [Eesti Ajalehtede Liidu tegevdirektor kordab EALL avaldust ja leiab, et reklaami kaotamine ETVst toob elutähtsaid lisasissetulekuid erameediale.]

Poljakov, Vladimir (2001). Oдним каналом меньше. Эстония, 07.11.* [Kultuuriministeerium tühistas TV1 litsentsi. Kui suur peab olema eduka telekanali eelarve; Eesti Televisiooni eelarve; Eesti reklaamituru maht.]

Paas, Kadri (2001). TV1 ei hooli trahviähvardusest ja jätkab saadete edastamist. SL Õhtuleht, 07.11. [Ringhäälinguloast ilmajäämisest hoolimata saab TV1 programmi kaabeltelevisioonis edasi vaadata.]

Tähismaa, Inno (2001). TV1 vara liigub firma juhtide kätte. Äripäev, 08.11. [Polsati esindajad Czeclaw Okinczyc ja Tomasz Kurzewski kohtusid ajutise pankrotihalduri Arno Mägiga.]

Kaio, Heidit (2001). Telekanalid ületavad seaduse piire. Äripäev, 14.11. [Möödunud nädalal saatis kultuuriministeerium RHNile, tarbijakaitseametile ja ringhäälingute liidule märgukirja reklaami edastamisreeglite rikkumise kohta. TV3 ja Kanal 2 programmijuhtide Jüri Piheli ja Olle Mirme kommentaarid.]

Kaio, Heidit (2001). ETV peadirektor eelistab ühte firmat. Äripäev, 14.11. [Suhtekorraldusfirma Powerhouse on kaks aasta järjest teinud ETV-le sisekommunikatsiooni auditi, lisaks on Powerhouse’i omanik Janek Mäggi novembrist ETV palgal, tegeldes Eurovisiooni internetilehekülje käivitamisega.]

Kaas, Kaarel (2001). TV1-l puudub raha palgavõla tasumiseks. Postimees, 16.11.* [Kui ka firma pankroti puhul ei laeku TV1 varade müügist piisavalt raha, jääb töötajate ainukeseks võimaluseks taotleda kompensatsiooni riigilt.]

Aasmäe, Anneli (2001). Pavel Ivanov vaatajaarve ei usu. Postimees: Arter, 17.11.*

Magus pirukas Eurovisioon (2001). Juhtkiri. Postimees, 18.11. [Eesti riikliku mainekujundusprojekti vedajad soovivad, et lauluvõistlus saaks valitsuse otsusega osaks nende juhitavast mainekampaaniast.]

Maimets, Andri (2001). Mainekujundaja sekkub Eurovisiooni korraldusse. Postimees, 19.11. [Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on teinud ETV-le ettepaneku moodustada koos Tallinna linnavalitsusega lauluvõistluse edukaks korraldamiseks kolmepoolne komisjon. EAS on varem üritanud suunata finaalsaates Eestit tutvustavate videoklippide sisu, et see ühtiks projekti “Eesti tuntuks” ideedega Eesti märgist.]

Hõbemägi, Priit (2001). Tele on elu mõõt. Eesti Päevaleht, 19.11. [Kas otseülekandes 24. veebruaril näidata Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli vastuvõttu või Kristina Šmiguni suusatamist?]

Kaal, Esta (2001). Reklaamituru netokäive on aastaga suurenenud. Äripäev, 20.11. [Eesti reklaamituru mahu 2001. a. prognoos on 740 mln kr. Tabelid: Reklaamituru käibe kasv jätkub.]

Hõbemägi, Priit (2001). Esimene lahing Eurovisiooni pärast. Eesti Päevaleht, 21.11. [Eurovision 2002 korraldamisega seotud intriigidest valitsuse tasandil.]

Pullerits, Priit jt. (2001) Mida näeme oma raha eest – seitse päeva nädalas. Postimees: Arter, 24.11.*

Neudorf, Raigo (2001). TV1 juht Killandi kahtleb abirahades. arileht.delfi.ee, 27.11. [Polsati esindaja kinnitas, et omanik on huvitatud telejaama töö jätkumisest, litsentsi tühistamine vaidlustatakse ja vajalikud summad tulevad,]

Raag, Ilmar (2001). Essee: rahvus, kultuur ja Eesti meedia. Rahva Hääl: Rahvaerakonna Mõõdukad leht, 29.11.* [ETV juhatuse liige Ilmar Raag on veendunud, et rahvuskultuur pole Eesti telemaastikul võimalik toota ilma avalik-õigusliku ja eraringhäälingu koostööta.]

Raag, Ilmar (2001). Riigi ringhääling. Rahva Hääl, 29.11.*

Lõhmus, Alo (2001). Erakanalid tahavad ETV asemel presidendi vastuvõttu vahendada. Postimees, 30.11. [Kui ETV loobub 24. veebruaril presidendi vastuvõtu otseülekandest ja näitab Kristina Šmiguni olümpiavõistlust Salt Lake Citys, on erakanalid TV3 ja Kanal 2 valmis ise vastuvõttu vahendama. ETV programmidirektori Ilmar Raagi ja RHNi liikmete seisukohad.]

Paas, Kadri (2001). Kumb on rahvale tähtsam: kas Rüütel või Šmigun? SL Õhtuleht, 04.12. [Kui presidendi vastuvõttu kantakse mõnes erakanalis üle olümpialootuse Šmiguni võistlemisega samal ajal, peavad vaatajad paratamatult valima ja see kahjustaks nii Eesti spordi kui presidendi institutsiooni mainet.]

Rebane, Raul (2001). Pingviinide suusatamine. Postimees, 04.12. [24. veebruaril tuleb leida kompromiss kahe rahvuslikult olulise sündmuse näitamisel.]

Raidla, Peeter (2001). Reklaam kaob ETVst kava kohaselt juulis. Äripäev, 04.12. [Ringhäälinguseaduse muudatused sõltuvad eratelekanalite Kanal 2 ja TV3 nõusolekust hakata maksma ressursi kasutamise tasu 15 mln kr aastas, vastutasuks loobub ETV reklaamist.]t.]

Toomet, Vallo (2001). ETV loobub reklaamirahast. Eesti Päevaleht, 04.12. [Neljapoolse kokkuleppe täitmisest lahutab 50 mln kr puudujääk avalik-õigusliku ringhäälingu eelarves.]

Toomet, Vallo (2001). ETV tuleb ära müüa. Eesti Päevaleht, 05.12. [“ETV finantseerimisskeemis on liiga palju loogikavigu, et saavutada kõiki rahuldav tulemus.”]

Lõhmus, Alo (2001). Kultuurikomisjon pooldab reklaamivaba ETV-d suvest. Postimees, 05.12. [Riigikogu kultuurikomisjon teeb parlamendile ettepaneku ringhäälinguseaduse lugemine katkestada, et veenduda, kas eelarvele lisandub 10 mln kr ja kas erakanalid on valmis maksma lubatud 15 mln kr; sel juhul on ETV teisest poolaastast reklaamivaba.]

Raag, Ilmar (2001). Vastamata küsimused ja totrad arvamused. Sirp, 07.12. [Mis on ETV tegelik eesmärk? “Kui me ideaalis usume, et selleks on usu alalhoidmine eesti kultuuri kesksesse elukeskkonda, siis käib sellega kaasas ka üks tingimus, mis enamasti unustatakse. See on kvantiteedi imperatiiv. Selleks, et üks üldühiskondliku ülesandega telekanal suudaks oma ülesannet täita, peab seda vaatama oluline turuosa vaatajatest.”]

Vedler, Sulev (2001). Kiur Aarma loob suurima teletootja. Eesti Ekspress, 13.12. [Värske firma koondab kaubamärke Ruut, Ring ja Highstar, mis toodavad menukaid telemänge ja meelelahutussaateid. Ettevõtte osanikest.]

Taim, Krista (2001). Riigitelevisioon ei viitsi haridussaateid teha. SL Õhtuleht, 17.12. [Ilmar Raag ei nõustu selle väitega – ETV näitab haridusliku väärtusega saateid, mis ei ole tingimata õppesaated. RHNi esimees Tiit Sinissaar ei oska öelda, mis sai haridussaadete tootmiseks loodud ühisettevõttest Haridusmeedia. Nõukogu saab programmist puuduvale ainult tähelepanu juhtida.]

Kivi, Signe (2001). Ajalooline võimalus meediamaastik korrastada. Eesti Päevaleht, 19.12. [Kultuuriminister arvab, et ringhäälinguseaduse vastuvõtmine avaks normaalse ja tasakaalus liikluse Eesti ringhäälingumaastikul.]

Eilart, Andres (2001). ETV näitab reklaami järgmise aasta lõpuni. Eesti Päevaleht, 20.12. [Reklaamilepinguid on sõlmitud järgmise aasta lõpuni, ETV kinnitusel on nende kogumaht 16,5 mln kr.]

ETV siiski näitab reklaami (2001). arileht.delfi.ee, 20.12. [ETV juhatus peab astuma vajalikud sammud, et reklaami näitamine lõpeks seaduses öeldud kuupäeval.]

Keian Allan (2001). ETV müüs internetioksjonil 610 Eurovisiooni piletit. Postimees, 20.12. [Piletite müügist teenis ETV umbes 3 mln kr.]

Kangro, Tiina (2001). Kelle asi on haridus meedias? Postimees, 21.12. [ETV ja mitme ülikooli osalusel tegutseb meediahariduse tootmisele spetsialiseerunud ettevõte Haridusmeedia, mis on käivitanud mitu haridusprojekti. ETV eelarve vähenemise tõttu aga järgmisel aastal nendele raha ei jätku.]

Piiskop Einar Soone kirikust ja televisioonist (2001). Intervjueerinud Simo Meinert. Nädal, 24.12.* EELK piiskopiga televisioonist ja kristlikest telesaadetest.]

Ideon, Argo (2001). ETV üritab viimase hetkeni ekraanile reklaami müüa. Postimees, 28.12. [ETV reklaamiosakond teatas koostööpartneritele, et reklaami näitamise keeld ei laiene lepingutele, mis on sõlmitud enne seaduse jõustumist. RHNi seisukoht: ETV ei tohi enam 2002. a teise poolde ulatuvaid reklaamilepinguid sõlmida. Raag: see on õigusalane vaidlus.]

TV1 töötajad teevad eestikeelset kanalit STVs (2001). ETA/Postimees, 27.12. [Kaablioperaator STV on saanud ringhäälinguloa ööpäev läbi töötavale eestikeelsele kanallile, milles põhiosa on uudised, Tallinna linnaosade teated ja jalgpalliülekanded. Tööle võetakse 15 inimest, huvitunud on ka endised TV1 töötajad.]

ETV programmijuht lahkub ametist? (2001). SL Õhtuleht, 31.12. [ETV programmijuhi väitel on Sinissaare poolt Postimehe kaudu liikvele pandud kumu tema lahkumisest ja selle seotusest reklaami keelustamisega taunimist väärt.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023