Artiklid ja sõnumid 1992

* Avaõigusliku ringhäälingu põhimõtted * ETV ja Eesti Raadio EBU liikmeteks * Raadio ja televisiooni nõukogu koosseis * ETV ja ERi peadirektorite valimine * Eratelevisioon *

Lauristin, Marju (1992). Kultuurimeediumide muutumine. Ettekanne konverentsil “Raha ja rahvuskultuur”. Sirp, 13.03.

Kui televisioon kuulub rahvale, siis kellele ta kuulub? (1992). ETV peadirektori asetäitjat Hagi Šeini intervjueerinud Mart Riikoja. Eesti Aeg, 11.03. Tekst Telekraadis.

Šein, Hagi (1992). Telemaksust. TV, 10.–16.02.*

Lang, Rein (1992). Maksumaksja küsimusi. Postimees, 04.06.*

Muuli, Kalle (1992). Rein Langi ja Rein Veidemanni ideo­loogiad põrkasid kokku. Postimees, 08.06.*

Lai julgus, kitsas professionalism (1992). Toomas Lei­to, Margus. Metsa ja Hagi Šeini arutelu juhtinud Valter Heuer. Sirp, 03.07. [Ajakirjanduse muutuvast rollist, ajakirjanike eetikast, ETV erapooletuse ja tasakaalustatuse reeglitest.]

Eesti Televisioon ja Eesti Raadio on Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmed (1992). Rahva Hääl, 10.07.*

Veiksaar, Katrin (1992). Peadirektorid Sookruus ja Siimann Raadiomaja Valges saalis. Õhtuleht, 11.07.*

Grünberg, T. ja Asser, A. (1992). Tartu kaabeltelevisiooni võrgus. Postimees, 13.07.* [AS Tartu Levi.]

Lepp, Toomas (1992). RTV alustab! TV, 14.08.–20.08.*

Teleajakirjanik Heimar Lenk kahjustas Eesti rahvusvahelist mainet (1992). Päevaleht, 16.09. [Ostankino TVs näidatud loost, mis näitas Eesti sisepoliitikat eksitavas valguses ja mustas presidendikandidaate.]

Allik, Jaak (1992). Isetegevuspidu riigitelevisioonis. Sirp, 18.09. [Valimisdebattide kriitika.]

Šein, Hagi (1992). Rahvustelevisiooni hiilgus ja viletsus I ja II. Sirp, 09.10. ja 02.11. Tekst Telekraadis.

Astok, Hannes (1992). “Levi Tartu” esindusel uks lahti. Postimees, 17.10.* [Kaabel-TV firma esindus avatud.).

Televisiooni ja raadio taasühi­ne­mine (1992). Hagi Šeiniga vestelnud Erkki Peetsalu. Äripäev, 24.10.*

Mägi, Jaanus (1992). Eetika läbi õiguse. Päevaleht, 30.10. [Ajakirjanduse regulatsioonist: Eesti peab leidma võimaluse, kuidas ühitada ajakirjandusvabadus, üksikisiku puutumatus ning riigi huvid.]

Eesti Televisioon teeb mate­maa­ti­lise revolutsiooni (1992). Hagi Šeiniga vestelnud Tomi Saluveer. Äripäev, 03.11.*

Tali, Piret (1992). ALO-TV Rambot ei näita. Postimees, 10.11.* [7. detsembril alustas Tartus 28. kanalil tööd eratelejaam.]

Veidemann, Rein (1992). Raadio ja televisiooni parteilise allutatuse võimalused õhus. Õhtuleht, 11.11.*

Brus, Helle (1992). Raadio ja televisioon ei tohiks olla otseselt riigi kontrolli all. Rahva Hääl, 11.11.* [Arutelu haridus-, teadus- ja kultuurikomisjonis.]

Rumm, Hannes (1992). Kas “Isamaa” püüab televisiooni ja raadiot oma kontrolli alla saada? Postimees, 11.11.*

Rumm, Hannes (1992). Kas vastutus või ajakirjandus­vaba­duse piiramine? Postimees, 12.11.* [Täna otsustab Riigikogu raadio ja televisiooni nõukogu saatuse. Tiit Sinissaare, Mati Hindi ja Hagi Šeini kommentaarid.]

“Isamaa” ei kavatse raadio ja televisiooni üle tsensuuri kehtestada (1992). Rahva Hääl, 12.11.*

Sookruus, Peeter (1992) Raadio ja TV ei ole mängukann poliitikute käes. Rahva Hääl, 12.11.*

Peeter Sookruus: me armastame kõiki poliitilisi jõude üheväärselt, ajakirjandusvabadust aga üle kõige (1992). Intervjueerinud Aili Sandre, Õhtuleht, 13.11.*

Sandre, Aili (1992). Nädala kuum teema: kelle alluvusse jäävad raadio ja televisioon. Õhtuleht, 13.11.*

Ladva, Asso (1992). Riigikogu hakkab esmaspäeval palvetama. Rahva Hääl, 13.11.* [Riigikogus arutatust: muuhulgas raadio ja TV nõukogu koosseis ja selle moodustamise viis.]

“Isamaa” on valmis tegema mööndusi Raadio ja Televisiooni Nõukogu koosseisu osas (1992). Päevaleht, 14.11. [Koalitsioonivälised erakonnad ei toeta nõukogu koostamist põhiliselt valitsuskoalitsiooni kuuluvatest poliitikutest. Isamaa on valmis arutama liikmete arvu ja parteilist kuuluvust.]

Sandre, Aili (1992). Fraktsioon Isamaa on nõus raadio ja televisiooni halduskogu koosseisu puudutavas kompromissile minema. Õhtuleht, 14.11.* 

Kalmre, Vahur (1992). Ajakirjandus ja võim vastamisi. Postimees, 16.11.*

Siilats, Viktor (1992). Mida teha riigiraadio ja TV-ga? Päevaleht, 17.11. Tekst Telekraadis. [ETV ja Eesti Raadio tuleb allutada valitsusele, kes kontrolliks kanalite sisu.]

Rattus, Lembit (1992). “Me eksisime. Võtame eelnõu tagasi…”. Rahva Hääl, 17.11* [Raadio ja televisiooni nõukogu otsuse eelnõu.]

Lang, Rein (1992). Mida teha tülika raadio ja TV-ga. Päevaleht, 18.11. [Raadio ja televisiooni halduskogu peab tegutsema seaduse alusel, allutamine valitsusele oleks ohtlik.]

Ladva, Asso (1992). Ajakirjandus endiselt vaba. Rahva Hääl, 17.11.*

20. november 1992 (1992). Juhtkiri. Päevaleht, 20.11. [Raadio ja Televisiooni Nõu­kogu moodustamise eelnõu tagasivõtmisest.]

Betlem, Jaanus (1992). Vaba ajakirjanduse kaitseks. Postimees, 20.11.* [Riigikogu otsuse eelnõust raadio ja televisiooni nõukogu moodustamise kohta.]

Ladva, Asso (1992). Raadio ja televisioon saavad hinge tõmmata. Rahva Hääl, 20.11.* [Isamaa võttis tagasi otsuse eelnõu raadio ja televisiooni nõukogu moodustamise kohta.]

Villem, Andrus (1992). Uuendused ei tule kergelt. Postimees, 21.11.*

Linnavalitsuses: Tartu televisiooni loomisel konkurents (1992). Postimees, 23.11.*

Valitsuskoalitsioon ennustab radi­kaal­­seid otsuseid (1992). Heiki Kranichit intervjueerinud Feliks Kaasik. Päevaleht, 24.11. [Koalitsiooni poliitika põhimõttekindlusest ja koostöövõimalustest opositsiooniga; raadio ja televisiooni nõuko­gust.]

Tелевидение без границ (1992). Hagi Šeini intervueerinud A. Ameltšenkov. Молодежь Эстонии, 25.11.* [Kolme venekeelse kanali transleerimisest.]

Tampere, Kaja (1992). Eratelevisioon takistab riikliku mono­poli tekkimist. Äripäev, 26.11.*

Ilmar Taska taotleb uut telekanalit (1992). Hollywoodi filmiprodutsenti intervjueerinud Maris Balbat. Sirp, 27.11. [Uus telekanal peaks toetuma Eesti ja maailma kultuurile.]

Päitsed pähe (1992). Seitse päeva, 27.11.* [Arutelu Riigikogus raadio ja televisiooni nõukogu moodustamise kohta: Kalle Kulbok, Tiit Made, Ignar Fjuk, Tõnu Kõrda, Mati Hint, Arvo Sirendi, Edgar Savisaaar.]

Sandre, Aili (1992). Suur puu püüdvat hästi tuult. 28.11.*

Lõhmus, Ants-Enno (1992). Kaitskem ajakirjandust Jaanus Betlemi eest! Postimees, 28.11.*

Saluveer, Tomi (1992). Eesti Televisioon soovib eraka­nalitega koostööd. Äripäev, 28.11.*

Makarov Muusik teeb uue telejaama “See TV” (1992). Äripäev, 28.11.*

Eesti teleteater ja maailmatase? (1992). Ingo Normetit intervjueerinud Reet Neimar. Teater. Muusika. Kino, nr 8.* [Konkurentsi eelhaardes.]

Kivi, Risto (1992). Soome telejuhid annavad mõista: väi­kesele maale mitu kommertsteleprogrammi ei mahu. Õhtuleht, 02.12.*

Hagi Šein soovitab kehtestada televisioonimaksu (1992). Postimees, 02.12.*

Sandre, Aili (1992). Isamaa üritab Eesti teabevahendid kahte lehte lüüa? Õhtuleht, 04.12.*

Astok, Hannes (1992). CNN Tartu kaabeltelevisioonivõrgus on Ida-Euroopas ainulaadne. Postimees, 04.12.* [CNN-i esindaja Tartus.]

Ladva, Asso (1992). “Isamaa” ei ole kultuurivaenulik. Rahva Hääl, 04.12.*

Jõesaar, Anu (1992). Tartu kohalik televisioon tuleb elevaatori katuselt. Postimees, 05.12.* [Alo TV-st.]

“Aktuaalne Kaamera” on ETV vaadatuim saade (1992). Postimees, 08.12.* [EMORi küsitlustulemustest.]

Tartus erajaam: ALO TV (1992). Rahva Hääl, 08.12.*

Peeter Sookruus tantsust raadio ja TV ümber: Professionaalset otsustamist vajav küsimus on ülepolitiseeritud (1992). Intervjueerinud Eve Osa. Õhtuleht, 09.12.*

Vahtre, Lauri (1992). Ekspresstsitaat. Eesti Ekspress, 11.12.* [ETV ja ERi haldusnõukogust.]

Hagi Shein tahaks kunagi jälle rahulikult magada (1992). Eesti Ekspress, 11.11* [ETV peadirektori valimistest: Kalle Muuli, Märt Kubo, Sirje Endre jt.]

Talving, Heikki (1992). Ülepolitiseeritus ohustab raadiot ja televisiooni. Rahva Hääl, 12.12.*

Osa, Eve (1992). Üleväljapressinguga televisiooni ja raadio peale? Õhtuleht, 12.12.* [Tiit Made, Rein Langi ja Krista Kilveti arvamused.]

Tali, Piret (1992). Riigitelevisioon jääb Tartusse alles. Postimees, 15.12.* [Kommenteerib ETV Tartu stuudio direktor Juho Jalviste.]

Rumm, Hannes (1992). Riigikogu jõulukink televisioonile ja raadiole. Postimees, 18.12.* [Hagi Šein ja Herkki Haldre valiti ETV ja Eesti Raadio peadirektoriteks.]

Talving, Heikki (1992). Eesti TV ja Eesti Raadio said peadirektori. Rahva Hääl, 18.12.*

Reklaamitelevisiooni hiilgus ja viletsus: kommertstelevisioon Rahvusraamatukogus (1992). Toomas Leppa intervjueerinud Kadi Herkül. Eesti Ekspress, 18.12.*

Vahtre, Lauri (1992). Ma ei väida, et “Isamaa” koosneb pühakutest. Seitse päeva, 18.12.* [Kõne Riigikogus.]

Betlem, Jaanus (1992). Vaba ajakirjanduse kaitseks. Postimees, 20.12.* [Riigi­kogu otsuse eelnõust raadio ja televisiooni nõukogu moodustamise kohta.]

Sandre, Aili (1992). Raadio ja televisiooni seisund saab sel­ge­maks alles detsembri keskpaigast. Õhtuleht, 20.12.*

Kõrda, Tõnu (1992). Need inimesed väärivad seda, et oma sõna kaasa rääkida. Seitse päeva, 24.12.* [Kõne Riigikogus.]

Veidemann, Andra (1992). Opositsioon sai televisiooni ja raadio küsimuses oma tahtmise, valitsuskoalitsioon aga läks lõhki. Postimees, 24.12.*

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023