Artiklid ja sõnumid 1996

* TV3 loomine ja tegevuse algus * Telesõda jätkub * Arutelu avaliku ringhäälingu üle: “Roheline raamat” * Kaabeltelevisioon areneb * Tipp TV lõpp * TV1 loomine *

Mäggi, Janek (1996). Kinnevik leidis vajaliku partneri: täna keskpäeval kirjutatakse alla telekanali TV3 asutamisdokumendile. Äripäev, 5.01.*

Telekanali TV3 asutamisleping peab ootama kuni kolmapäevani (1996). Äripäev, 08.01. [Võimalik edasilükkamise põhjus on vaidlus väliskapitali osaluse üle – ainult 40% aktsiatest on Eesti kodanike käes.]

Allik, Jaak (1996). Jaak Allik tundis omal nahal, et ETV-d juhitakse. Sakala, 10.01.*

Paet, Urmas (1996). Kanal 2 lahkub ETV ruumest. Postimees, 11.01. [Ilmar Taska Kanal 2 Telemajas paiknemise kasulikkusest.]

Taska, Ilmar (1996). Julge unistada, ja kõik on võimalik. Õhtuleht, 13.01.*

Forsberg, Håkan (1996). TV3 startar i Estland / Eestis alustab tööd TV3 /. Svenska Dagbladet, 14.01.*

Parmas, Victoria (1996). Sündis eratelevisioon TV3. Eesti Päevaleht, 18.01. [Aktsionärid kirjutasid alla TV3 asutamislepingule. Varem ülepäeviti eetris olnud RTV ja EVTV on aasta algusest kuni TV3 käivitamiseni eetris ühisprogrammiga EVTV/RTV.]

Alatalu, Epp (1996). Aktsiaselts TV3 hakkab televisiooni tegema. Postimees, 18.01. [AS TV3 projektijuht Andres Jõesaar: nii ruttu kui võimalik loobuvad RTV ja EVTV oma litsentsist, siis kuulutatakse välja uus konkurss ning TV3 taotleb telelitsentsi endale.]

Murre, Urmas (1996). TV3 on väliskapitali kontrolli all. Sõnumileht, 18.01. [Uue kanali 5 mln kr suurusest aktsiakapitalist kuulub üle poole Põhjamaade telegigantidele: Kinnevik ja Telia gruppi kuuluv Rootsi-Eesti ühisfirma Telemedia Eesti omavad 54%, Soome MTV 6% aktsiatest. Asutajad lubasid kanali käivitamiseks investeerida lisaks 10 mln kr.]

Mäggi, Janek (1996). Siimann hakkab meediapoliitikat tegema. Äripäev, 19.01. [Mart Siimann oli ühe tugeva kommertskanali idee toetaja, erinevalt Ilmar Taskast, kes leiab, et mida rohkem kanaleid, seda parem. Poliitikuna näeb ta avalik-õiguslikust televisiooni vajadust, kuid kahel võimalikul viisil: kas likvideerida ETV kui telekanal ja riigikogult saadav raha suunata konkursi korras avalik-õigusliku programmi ostmiseks või tellimiseks eratelekanalitelt; või säilitada ETV telekanalina, kuid töötajate arv (800) väheneks kümme korda ja pool programmist ostetakse või tellitakse erakanalitelt konkursi alusel.]

Rudi, Erle (1996). Estimpex jäeti TV3st välja. Äripäev, 19.01. [RTV aktsionär RAS Estimpex ei saa osaleda TV3 loomisel. Estimpex on RTVsse investeerinud 2 mln kr ja näeb RTV kadumisel ette varalist kahju.]

Rudi, Erle (1996). TV1 leidis välisinvestori. Äripäev, 19.01. [Oleg Sõnajala sõnutsi kuulub välisinvestorile esialgu alla 10% aktsiatest. TV1 peatoimetaja Mart Pukk ütles, et telekanal peaks hakkama raha sisse tooma 3-4 aasta pärast. Märtsis läheb käiku TV1 oma maja lauluväljaku merepoolses väravas.]

Koppel, Annika (1996). TV3 peab oma põhikonkurendiks ETV-d. Postimees: Extra, 27.01.* [Vestlus TV3 projektijuhi Andres Jõesaarega.]

Pärtelpoeg, Ago (1996). ETV Tartu stuudio kolib ja koondab. Tartu Postimees, 31.01.*

Rudi, Erle (1996). Algab jaht vabale telekanalile. Äripäev, 06.02. [Ringhäälingulubade komisjon kuulutas välja konkursi endise RTV ja EVTV kanali rendile andmiseks viieks aastaks. Ilmar Taska (Kanal 2), Andres Jõesaare (TV3) ja Vello Väinsalu (Tipp TV) kommentarid.]

Parmas, Victoria (1996). Ühinenud EVTV-d ja RTV-d saadab edu. Eesti Päevaleht, 09.02. [BMFi auditooriumiuuringute suunajuhi Hanno Kindeli väitel võttis EVTV/RTV ühinemisega veidi vaatajaid ära nii Kanal 2lt kui ETVlt.]

Eesti meedia on omanike, väliskapitali ja massilusti meelevallas (1996). Rein Veidemanni Intervjueerinud Agnes Jürgens ja Tõnu Seero. Sõnumileht, 09.02. [Ringhäälinguseaduse piiratud mõjust monopolismile ja erakanalite tegevusele, kontrollinstitutsiooni puudumisest, avaliku ringhäälingu rolli mittemõistmisest, ajakirjanike professionaalsusest.]

Parmas, Victoria (1996). ETV võistleb erakanalite seriaalidega. Eesti Päevaleht, 10.02. [Oma- ja hankeprogrammi osakaalust ning enim vaadatavatest saadetest erinevatel telekanalitel.]

Kas ETV peab alles jääma? (1996). Äripäev, 14.02. [Toomas Lepa ja Rein Veidemanni seisukohad: mõlemad nendivad, et avalik-õiguslik televisioon peab Eestis olema, kuid Lepp leiab, et riik peab sellist programmi tellima erakanalitelt ja ETV tuleb ära kaotada, Veidemann aga rõhutab majanduslikult ja poliitiliselt sõltumatu meediainstitutsiooni tähtsust riigile ja rahvale.]

Aeg on ETV likvideerida (1996). Juhtkiri. Äripäev, 14.02. [Argumente ja vastuargumente avaliku ringhäälingu vajalikkusest.]

Rudi, Erle (1996). EVTV ja RTV ühiskanal himustab ETV vaatajaid. Äripäev, 14.02. [BMFi auditooriumiuuringu tulemuste taustal kommenteerivad konkurentsiolukorda ja võimalikke muutusi TV3 tegevdirektori kt Andres Jõesaar, ETV ärijuht Rait Killandi ja Kanal 2 reklaamiosakonna juhataja Kris Taska.]

Siilats, Viktor (1996). Eesti Televisiooni likvideerimise ase­mel oleks palju mõttekam erastamine. Äripäev, 16.02. [Autor leiab, et Eesti rahva saab teha ETV tegelikuks omanikuks selle erastamise teel, kusjuures maksevahendina võiks vastavalt suurettevõtete erastamisreeglitele kasutada ka EVPsid. Erastamine tooks juurde lisainvesteeringud, säilitaks osaliselt töökohti ja ETV traditsioonid.]

Paet, Urmas (1996). TV3 eetrissepääsu võib ohustada Kuku televisioon. Postimees, 19.02. [AS Trio taotleb ringhäälinguluba Kuku televisioonile, Rein Lang: “… see võib olla televisioon mõtlevale inimesele.”]

Parmas, Victoria (1996). Ringhäälingulubade taotlejad selguvad täna. Eesti Päevaleht, 20.02. [Üleriigilise ringhäälinguloa taotlejate probleemidest: RTV ei saa oma loast TV3 heaks loobuda vähemusaktsionäri RAS Estimpex vaidlustuse tõttu; Toomas Lepp ja Andres Jõesaar poliitilistest mängudest ja võimaliku ajakirjandusmonopoli tekkest, kui otsus langetatakse AS Trio heaks; Rein Lang Kuku televisiooni programmist; kohalike ringhäälingulubade taotlemisest.]

Rudi, Erle (1996). Telekanalid sõja künnisel. Äripäev, 20.02. [AS Trio taotlus vabanevale telekanalile tekitab TV3 juhtide arvates infomonopoli, Rein Lang vaidleb vastu ja lisab, et Kanal 2 ja Tipp TV teele ta ette ei astu.]

Maandi, Veronika (1996). Чей ложки торчат из спутниковой тарелки? Молодежь Эстонии, 20.02.* [Kaabeltelevisiooni areng, firmad; sideministeeriumi asekantsler Tõnu Naestema kaabeltelevisiooni seaduse eelnõust.]

Kalmre, Vahur (1996). Kunstlikult tekitatud telesõda. Postimees, 21.02. [Kultuuriminister Jaak Allik peab otsustama, kas anda ringhäälinguluba EVTV/RTV järglasele TV3-le või Rein Langi ja Hans H. Luige ideele Kuku televisioonist.]

Parmas, Victoria (1996). Makarovi Tipp TV-d ähvardab ringhäälinguloast ilma jäämine. Eesti Päevaleht, 21.02. [Telejaam on saanud hoiatuse autoritasude maksmata jätmise pärast; ringhäälingulubade konkursile on ta esitanud nõuetele mittevastava taotluse.]

Taska, Ilmar (1996). Mulle meeldivad elu väljakutsed. Maaleht, 22.02.*

Lõhmus, Alo (1996). AS Trio võib võita EVTV/RTV telekanali konkursi. Postimees, 23.02. [Kolmest konkurendist kaks on sattunud vormistuslike probleemide ette ning praegu EVTV/RTV kasutuses oleva üleriigilise telekanali konkursi võib võita kolmas taotleja – AS Trio. Kultuuriministeeriumi loakomisjon soovitas eile kultuuriministril tühistada Tipp-TV ringhäälinguluba, sest ettevõte pole maksnud autoritasusid.]

Parmas, Victoria (1996). Makarovi Tipp TV rikub seadust. Eesti Päevaleht, 23.02. [Autoritasude maksmata jätmine toob viimase hoiatuse enne ringhäälinguloa äravõtmist.]

Kulli, Jaanus (1996). Kelle käsi kanalil? Pühapäevaleht, 24.02.* [Ringhäälingulubade jagamisest.]

Parmas, Victoria (1996). Ringhäälinguluba põhjustab telesõja. Eesti Päevaleht, 28.02. [Ringhäälinguloa komisjon eelistas Kuku-TVd TV3le, lõpliku otsuse peab tegema kultuuriminister; on oodata kohtuvaidlust.]

Rudi, Erle (1996). Siilats nõus Langiga ühte heitma. Äripäev, 29.02. [EVTV esindaja TV3 nõukogus Andres Küng väidab, et Viktor Siilats võib lahkuda TV3 leerist ning hakata tegema koostööd ASiga Trio. Koos Rein Langi, Hans H. Luige ja Tipp TV aktsionäride rahaga ning tehnikaga on Siilats võimeline väga lühikese ajaga telekanali käivitama.]

Ohlau, Reino (1996). Teletekst – telepildi tasuta kaasanne. Horisont: Horisondi ekstra, nr. 2, veebruar.

Rudi, Erle (1996). Jaak Allik andis ringhäälinguloa TV3-le. Äripäev, 01.03.

Parmas, Victoria (1996). Kultuuriminister eelistas TV3. Eesti Päevaleht, 01.03. [TV3 sai üleriigilise ringhäälinguloa, kultuuriminister pidas telejaama eelisteks olemasolevat programmi, reaalset finantseerimisplaani ja professionaalseid töötajaid.]

Lõhmus, Alo; Kaugema, Tambet (1996). TV3 sai ringhäälinguloa ja läheb eetrisse. Postimees, 01.03. [AS Trio ei kavatse otsust vaidlustada, juhatuse esimees Rein Lang aga süüdistab oma avalduses Jaak Allikut poliitiliste lubaduste lunastamises ja kogu konkursi farsiks muutmises. Vaidlusest väliskapitali osaluse üle TV3s; programmi edastamise algusest.]

Üleriigilise ringhäälinguloa sai TV3 (1996). Kultuurileht, 01.03. [Kultuuriministeeriumi pressiteates tuuakse esile AS TV3 ja AS Trio erinev valmidus alustada loa jõustumisel programmi edastamist.]

Kuus, Agnes (1996). TV3 tegijad peavad ministri otsust õiglaseks. Sõnumileht, 01.03. [Andres Jõesaar: “Sisuliselt on tegemist EVTV ja RTV litsentside ümbervormistamisega telekanalite ühinemisel tekkinud TV3-le.” Ringhäälingulubade komisjoni kaalutlused olid TV3 arvates formaalsed ega lähtunud vaatajate huvidest.]

Malin, Jaan (1996). Raul Rebane: kohalikud stuudiod ja mentaalsed muutused. Eesti Ekspress: TV Nädal, 01.03.* [ETV Tartu stuudio kolimisest ja tulevikust.]

Sommer, Sven (1996). Toomas Uba: “Eesti sport peab ekraanil olema.” Sõnumileht, 02.03. [ETV sporditoimetuse tööst, rahvusvahelistest ülekannetest, eelseisvast Atlanta OMist ja kaugematest plaanidest.]

Levicom tahab saada teiseks Eesti telekommunikatsiooniäris (1996). ASi Levicom juhatuse esimeest Tõnis Paltsi intervjueerinud Kalle Uibo. Äripäev, 05.03. [Kontserni laienemisest ja kavatsustest Eesti telkode suhtes.]

Tuch, Boris (1996). На министра нечего пенять… / Ei maksa ministrit sõidelda / Вечерние Вести, 05.03.* [Ringhäälingulubade jagamisest: kritiseeritakse kultuuriministri otsust.]

Parmas, Victoria (1996). Kultuuriminister kimpus STV-ga. Eesti Päevaleht, 06.03. [Kaabeltelevisioonifirma STV saatja on kinni pitseeritud, kuna puudub ringhäälinguluba. STV juht Raivo Mihkelsoo väidab, et olemasolevad seadused sellist luba ei nõua. STV vaidleb Autorite Ühinguga tasude maksmise üle, tema tegevust uurib majanduspolitsei,]

Uibo, Kalle (1996). Ringhäälingu saatekeskus – üksik erastamisootel dinosaurus. Äripäev, 06.03. [Eesti Telekomi allüksusena toimivast saatekeskusest peaks saama Ringhäälingu Saatekeskuse AS ning aktsiatest soovib riik lähiajal pea poole maha müüa. Erastamine on poliitiline otsus, set 60% tuludest tuleb riigieelarvest läbi ETV ja Eesti Raadio. Paberlehes: diagramm “Ringhäälingu saatekeskuse ärikulude jaotus 1993-1995” ja kaart: “Eesti seitse kõrgemat teletorni ja -masti.”]

Tammet, Tanel (1996). Televiisor ja arvuti ühinevad. Eesti Päevaleht: Ärileht, 06.03.*

Karpa, Kärt (1996). Makarov müüb aktsiaid. Eesti Päevaleht, 09.03. [Tipp TV ja TOP-raadio aktsiad müügil, Makarov Music Management oma investeeringut sellega tagasi saada ei looda.]

Rudi, Erle (1996). ETV alustab reklaamikampaaniat. Äripäev, 11.03.*

Rumm, Hannes (1996). AK otsib uut nägu. Eesti Päevaleht, 12.03. [Aktuaalne Kaamera on eetris olnud 40 aastat. Vallo Toometi uuenduskava inimkeskne lähenemine, uus stuudiotehnika.]

Rudi, Erle (1996). Tipp TV peatab oma tegevuse määramata ajaks. Äripäev, 13.03. [Tipp TV programm ei lähe eetrisse saatja rikke tõttu; MMM tegevdirektor Jaak Põldma kinnitab, et rike parandatakse, teine aktsionär, Rahajuhtimise AS juhatuse esimees Vello Väinsalu aga ei pea seda otstarbekaks, kuni aktsionäride vahel pole selgust.]

Varjuhha, Sergei (1996). Kомпьютер дома. Вечерние Вести : Деловые Вести 13.03.* [Arvuti ja televisioon.]

Paet, Urmas (1996). Tipp-TV saadete jätkumine on selgusetu. Postimees, 14.03. [Vastuolulised väited Tipp TV aktsionäridelt. Kultuuriministeerium pole saanud teadet Tipp TV saadete peatamise kohta.]

Rebane, Raul (1996). Avaliku ringhäälingu “Roheline raamat”. Kultuurileht, 15.03. [Hagi Šeini raamatust „Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis: 12+1 põhiküsimust, teese ja fakte diskussiooniks avalik-õiguslikust ringhäälingust”]

Kuuler, Tiina (1996). ETV Tartu stuudio kolis vihma käest räästa alla. Postimees, 19.03.*

Karpa, Kärt (1996). Tipp TV saatja lülitatakse välja. Eesti Päevaleht, 21.03. [Saatekeskuse direktor Rein Ruudi: kui MMM ei maksa ära 1,3 mln kr võlga, lõpetatakse edastamine 1. aprillil.]

Lepp, Toomas (1996). Tiivakestega televisioon ja ringhääling. Kultuurileht, 22.03. [TV3 programmi direktor Hagi Šeini raamatust „Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis”.]

Rudi, Erle (1996). Tipp TV – Makarovi Achilleuse kand. Äripäev, 22.03. Vt ka Молодежь Эстонии, 29.03. [Aktsionäride ja tegevjuhtide hinnangud Tipp TV raskustele ja nende tekkimise põhjustele.]

Eraringhääling vaagub hinge (1996). Sõnumileht, 23.03. [Reklaamiturg jaotub ETV vs erakanalid – viimaste kahjuks. Kui palju eetritelevisioone saab Eesti oma ressursside (levivõimalused, sagedusalad, teleperede arv jms.) juures endale lubada?]

Sharp, Maureen (1996). TV3: “Victory of Justice and Common sense”. The Baltic Observer, nr. 10, märts.* [Eesti telekanalite litsentside jagamisest.}

Ellermaa, Einar (1996). TV3 ja kuus spordiliitu jahmatasid Eesti Televisiooni. Kroonika, nr. 13, 03.04.* [Koostööleping, mille kohaselt TV3le kuulub kuue spordiliidu võistluste ülekandmisõigus.]

Eelmaa, Epp (1996). Tunnid juba alanud, aga rong veel minemata. Kultuurileht, 04.04. [Kanal 2 arendusdirektor raamatust „Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis“.]

Karpa, Kärt (1996). TV1 laiendab tegevust. Eesti Päevaleht, 04.04.*

Pärn, Kristi (1996). Kanal 2 on iseseisvunud. Eesti Päevaleht, 08.04. [1. aprillist antakse Kanal 2 saateid eetrisse Kadriorust.]

Kaplinski, Jaan (1996). Ska vi grata Över Frankrikes forna skönhet? Dagens Nyheter, 09.04.* [Kvootidest TV-programmides.]

Taklaja, Karl (1996). Tallinna Kaabeltelevisioon lubab tuleviku tuppa tuua. Postimees, 10.04. [Tallinna Kaabeltelevisiooni ASi esimees Tõnis Palts kaabel-TV tehnilistest võimalustest telefoni ja interneti pakkumisel, firma arenguprobleemidest ja konkurentsi pahupoolest.]

Crona, Elisabeth (1996). Svenska intressen i estniska Tv-kanaler. Svenska Dagbladet, 10.04.* [Rootsi osalusest Eesti telekanalites.]

Kelomees, Raivo (1996). Interaktiivse televisiooni eelkäijad ja lähitulevik. Postimees, 10.04. (Interaktiivsuse olemusest ja kujunemisest; “Helge tuleviku päästjamasin moniputer, Smart TV […] oleks üheaegselt teler, kirjutusmasin, telefon, fax, videotelefon, pangaautomaat, kaubamaja kataloog ja mida kõike veel.”]

Parmas, Victoria (1996). Eesti Televisioon koondab töötajaid. Eesti Päevaleht, 11.04.*

Lees, Merike (1996). Riigiraadio ja -televisioon kavandavad ulatuslikku koondamist. Sõnumileht, 12.04. [ETV koondab 50 inimest, ER ligi 100.]

Lees, Merike (1996). Ametiühingud ei taha koondamisega leppida. Sõnumileht, 12.04. [Raadio a/ü kavatseb pöörduda tööinspektsiooni, televisiooni loometöötajate a/ü esimees Heikki Terras esitab vastuväiteid.]

Laur, Marju (1996). Metsik meedia ootab reguleerimist. Euroopa reguleerib elektroonilist meediat – mida teeb Eesti? Luup, nr. 8, 15.04.* [Hagi Šeini raamatust „Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis“.]

Soosaar, Mark (1996). Arte võimalikkusest Eestis. Kultuurileht, 19.04. [ARTE Eesti koja esimees Mark Soosaar esitab “päästerõngana ETVle” ettepaneku asendada ETV õhtune kava Saksa-Prantsuse kultuurikanali programmiga ja näitab arvutustega ETV maksumuse radikaalset vähenemist.}

Koppel, Annika (1996). Laulukarusellil pöörlevad tulevased tähed. Postimees: Extra, 20.04.* [ETV laste laulusaade 20aastane.]

Lään, Vello (1996). Roheline raamat ja ERL. Postimees, 25.04. [Hagi Šeini raamatu „Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis“ kohta: Eesti Ringhäälingute Liidu seisukohad riigi ringhäälingupoliitikapõhimõtete osas.]

Leivak, Verni (1996). Kanal 2 kevadesse uutes ruumides ja värskendatud kavaga. Õhtuleht, 26.04.*

Toomet, Vallo (1996). Edasipürgiv uuendaja. Televisioonileht, 29.04.* [ETV uudisteprogrammi juht.]

Meri, Lennart (1996). Eesti liikumine infoajastusse. Kadrioru Teataja, 04.* [Presidendi esinemine ETVs 21. veebruaril.]

Rudi, Erle (1996). Telekanalid hoiavad reklaamihinna madalal. Äripäev, 07.05.*

Saar, Endel (1996). Kas Eesti Televisioon rahuldab sind? Hiiumaa, 18.05.*

Kohv, Urmo (1996). Makarov ei taha enam televisiooni teha. Eesti Päevaleht, 21.05. [Jüri Makarov pole nõus loovutama oma 50% aktsiapakki teistele osanikele väidetavate võlgade katteks.]

Pau, Martin (1996). Tartu Ülikool võib saada sügisel televisiooni. Sõnumileht, 24.05. [Herkki Haldre: see oleks ülikooli õppetelejaam, mis on seotud Tartuga ja tegutseks fondide toel.]

Urbanik, Helen (1996). Telepoe maffia. Eesti Ekspress, 24.05.* [Telekaubamaja Eestis.]

Ladva, Asso (1996). Eesti Televisioon püüab näidata kogu riiki. Tartu Postimees, 29.05.* [Tartu stuudiost.]

Televisioon ja raadio pole imelihtsad (1996). Eesti Päevaleht, 05.06. [Eesti avalik ringhääling ja selle rahastamine. Tõnis Lukase, Rein Veidemanni, Hagi Šeini ja Rein Langi seisukohad.]

Rudi, Erle (1996). Pärnusse oma televisioon. Äripäev, 05.06.* [AS Viki taotleb Pärnu TV stuudio avamist.]

Uibo, Kalle (1996). Ringhäälingu saatekeskust valmistatakse ette müügiks. Äripäev, 05.06.*

Harro, Halliki (1996). Ajakirjandus konfliktikoridoris. Luup, nr. 12, 10.06.* [TV3s näidatud intervjuust Saaremaa Ühisgümnaasiumi süütamises süüdistatava poisiga. Ajakirjanduse eetika.

Vainula, Herbert (1996). Tegijad arutasid ringhäälingu tulevikku. Õhtuleht, 11.06.*

Sandre, Aili (1996). Raha teeb suurtest meestestki lapsed. Eesti Päevaleht, 11.06. [Konverentsist “Avalik-õigusliku ringhäälingu tulevik”: vähene koostöövalmidus, ringhäälingupoliitika puudused.]

Rudi, Erle (1996). Roheline raamat pani uksi prõmmutama. Äripäev, 12.06. [Erakanalite esindajad nõudsid “uut diskussiooni, mis lähtuks maksumaksja ja kogu meediasektori huvist” ja marssisid konverentsilt välja.]

Malašenko, Igor (1996). За кого голосует НТВ? Молодежь Эстонии, 13.06.* [Venemaa telekanal NTV.]

Rebane, Raul (1996). Raul Rebane: iga saade peab olema tehtud väga hästi. Postimees Extra, 15.06.*

Leivak, Verni (1996). Kanal 2 tahaks kah kunagi kasumisse jõuda. Õhtuleht, 15.06.*

Sarapuu, Virve (1996). Rahvaringhääling tahetakse reklaa­mist lahutada. Kaubaleht, nr. 24. 17.–23.06.* [Loamaksust räägitakse alles tingivas kõneviisis.]

Uibo, Kalle (1996). Kaabel-TV seadus jõuab sügisel Riigikogusse. Äripäev, 17.06. [Seaduseprojekti kohaselt tahetakse luua elekterside inspektsiooni juurde organ, kes hakkaks reguleerima kaabeltelevisiooniturgu ning teostaks selle järelevalvet, eelkõige tehnilisest küljest.]

Enne vaimutoit, siis meelelahutus (1996). Eesti Päevaleht, 22.06. [Ilmar Taska, Toomas Lepp, Oleg Sõnajalg: eraõiguslike telejaamade arvamus avalik-õigusliku ringhäälingu kohta.]

Pullerits, Priit (1996). Riikliku kontrolli asemel ohjeldagu reklaamijaid enesekontroll. Favoriit, nr. 6, juuni.* [Reklaami seadusandlikust reguleerimisest, näiteid välisriikide praktikast.]

Mäggi, Janek (1996). TV3 juhiks saab Rootsi eestlane. Äripäev, 01.07. [TV3 uus direktor on investeerimisega tegelev Matti Mihkelson, kes omab 8% AS TV3 aktsiatest.]

Ummelas, Mart (1996). Vaimutoitu või lahjat lobi? Eesti Päevaleht, 02.07. [Ilmar Taska, Toomas Lepa ja Oleg Sõnajala ühisavaldus (EPL, 22.06.) jätab mulje, et eratelekanalite juhtidel kas puuduvad algteadmised massikommunikatsiooniteooriast või mängivad nad teadlikult lihtsameelset, et ebateadlikel lugejatel pea segi ajada ning sogases vees kalu püüda.]

Tooming, Urmas (1996). Kaabeltelevisiooni turul tugevneb võitlus. Postimees, 02.07. [Rootsi firma Telia InfoMedia Television AB ostis 60% Starman Elektroonika aktsiatest, firma uueks nimeks sai Starman, mis on Tallinna Kaabeltelevisiooni (Levicom) ja STV kõrval suuruselt kolmas levifirma.]

Televõim on rahva käes (1996). ETV programmi peatoimetajat Raul Rebast intervjueerinud Aili Sandre. Eesti Päevaleht, 06.07.*

Korv, Kalev (1996). Sõnajalgade telekanal TV1 alustab septembris. Õhtuleht, 13.07.*

Tooming, Urmas (1996). Telekommunikatsiooni erastamine eeldab kontrollorgani loomist. Postimees, 16.07. [Valitsus arutab Eesti Telekomi erastamise kava, milles vastav komisjon näeb ette Eesti Telekomi reorganiseerimist aktsiaseltsiks, nüüdisaegse raamatupidamise ja sisekontrolli evitamist, reguleeriva organi põhimõtete väljatöötamist ning ettevõtte aktsiate noteerimist börsil.]

Lang, Rein (1996). Meediamõtteid Atlanta mängude eel. arileht.delfi.ee, 19.07. [Lang: “Aastast aastasse on meile kinnitatud, et ainult Eesti Raadio ja Eesti Televisioon toovad meile koju kätte jalgpalli ja muu suure spordi. Nüüd aga juhtus see, mida oli oodata – Rahvusvaheline Jalgpalliliit FIFA saatis kõigi maade ühinenud rahvateenrid (EBU) pikalt ja müüs 2002. ja 2006. a jalgpalli maailmameistrivõistluste turniiride ülekandeõigused eraringhäälingule.” – Märkus. Õigused ostnud KirchMedia pankrotistus 2002. a; ETV näitas mõlemat turniiri.]

Lõhmus, Maarja (1996). Meedia avalik-õigusliku süsteemina. Arutleb Marju Lauristin. Kultuurileht, 19.07. [Ajakirjandusvabadusest ja ajakirjanike identiteedist; avaliku ringhäälingu ülesannetest, reguleerimisest ja finantseerimisest; rollist eesti audiovisuaalkultuuri arendamisel.]

Sidesfäär vajab uusi seadusi (1996). Teede- ja sideministeeriumi asekantslerit Tõnu Naestemad intervjueerinud Kalle Uibo. Äripäev, 01.08. [Telekommunikatsiooni reguleeriva seadustiku väljatöötamisest, vajadusest üleminekuperioodi järele seoses Eesti Telefoni eriõigustega.]

Malmberg, Kristi (1996). Ringhäälingunõukogul uus esimees. Eesti Päevaleht, 06.08. [RHNi esimeheks valiti Paul-Eerik Rummo; Riigikogu kultuurikomisjoni esimehe Tõnis Lukase sõnul arutati ka nõukogu tulevast töökorraldust ning otsustati hakata muutma ringhäälinguseadust.]

Rudi, Erle (1996). TV1 taotleb Tipp TV sagedust. Äripäev, 07.08. [Kultuuriministeeriumi loakomisjon ei andnud nõusolekut; TV1 taotlus võib uuesti arutusele tulla siis, kui kanal on alustanud oma programmi näitamist.]

Parmas, Victoria (1996). Aktuaalne Kaamera uueneb. Eesti Päevaleht, 07.08. [Uudisteprogrammi juhi Vallo Toometi sõnul muutub saade aktiivsemaks, uurivamaks ja inimkesksemaks; juba on kasutusel uus digitaalne teletehnika.]

Lõhmus, Alo (1996). Eesti Televisioon ja Eesti Raadio soovivad reklaamist loobumise eest kompensatsiooni. Postimees, 15.08. [ETV ja ERi juhid: reklaamiraha on vaja avalik-õigusliku ringhäälingu ülesannete täitmiseks, sellest loobumisel tuleb puudujääk kompenseerida. AS Trio juhatuse esimees Rein Lang: ETV ja ER raiskavad raha. Mart Siimann: valmistume meediadiskussiooniks parlamendis.]

Lõhmus, Alo (1996). Paul-Eerik Rummo: reklaam on ETVs ja Eesti Raadios sobimatu. Postimees, 17.08. [ETV ja ER peavad reklaamist loobuma, kuna see tasakaalustaks avalik-õigusliku ja erameedia võimalusi, samuti ei näita reklaami esitamine avalik-õiguslikus meedias head maitset. Vajadusest kontrollida ringhäälingualastes vaidlustes esitatud andmete ja seisukohtade paikapidavust ning parandada ringhäälinguseadust, sh ETV ja ERi poliitilise neutraalsuse tagamise mehhanismi.]

Tarand, Kaarel (1996). Loamaks kui lunastaja. Luup, nr. 17, 19.08.* [Reformierakonna idee ringhäälingu loamaksu kehtestamisest.]

Rudi, Erle (1996). Telekanalid tulevad uue programmiga. Äripäev, 19.08. [Eesti telekanalid ja -programmide uuendused.]

Rudi, Erle (1996). Kaablisõjast. Äripäev, 26.08. [Teede- ja sideministeeriumi juures ettevalmistatud kaabeltelevisiooni seaduse eelnõu tõi avalikkuse ette kaks vastandlike huvidega firmade seltsingut: Eesti kaablioperaatorite liit (Levicom, Tõnis Palts) ja Eesti kaabellevi liit (Starman/Telia, Peeter Kern). Taustal teguseb veel Vene kapitalil rajanev STV.]

Tüllinen, Ulvi (1996). Tipp TV omaniku pankrot lõpeb. Äripäev, 29.08. [Makarov Telekommunikatsioonide AS kohustused ületavad varasid neljakordselt; pankroti peamiseks põhjuseks peab haldur teleantenni ebaseaduslikku müüki, mida võlausaldaja Forekspank eitab.]

Kärmas, Mihkel (1996). Saarlane sõdib Rootsi telekomiga. Eesti Ekspress, 30.08.* [Rootsi telekommunikatsioonikontserni Telia tegevusest Eestis.]

Talpsepp, Kadi (1996). Helesinise ekraani taga on kauplused. Kaubaleht, 02.09.* [TV3 teleturg. Kanal 2 telepood.]

Lang, Rein (1996). Mis on ETV hind? Eesti Päevaleht, 04.09. [Ebaeetilisest kommertstegevusest ETVs ja ERis, vihje korruptsioonile.]

Rummo, Paul-Eerik (1996). Kõlvatust saab tõrjuda. Eesti Päevaleht, 04.09. [Varjatud reklaamist vm kõlvatu konkurentsi juhtumist tuleb teavitada konkurentsiametit, kes teeb kindlaks, kas seadusi on järgitud, ja teavitab rikkumisest RHNi.]

Seema, Juhan (1996). TV3 oma nišši otsimas. Kroonika, nr. 34, 04.09.*

Teder, Tarmo (1996). Kitsas mäng telekanalite filminimekirjadega. Eesti Päevaleht, 05.09. [Kultuurifondi ja Eesti Filmitootjate Liidu algatusest näidata Eesti telekanalitel väärtfilme Filmitootjate Liidu valiknimekirja alusel.]

Kald, Indrek (1996). Kaabellevi seadus tekitab kaabel-TV turul monopoliohu. Äripäev, 16.09. [Paljud Sat-TVga tegelevad firmad ei ole rahul kaablivõrkude piirkondade määramise ja kaabellevi loa andmise korraga.]

Neubauer, Kaljo (1996). Kaabellevi seaduse parandused on vildakad. Äripäev, 17.09. [Autor toob välja põhimõtted, millele uus seadus peaks panema õigusliku aluse ja mis teeniks nii erinevate levifirmade kui ka abonentide huve, mitte ainult ühe firma omi.]

Timma, Peeter (1996). Reaalne TV3 ja virtuaalne “Aktuaalne Kaamera”. Sõnumileht, 20.09. [ETV ja TV3 uudisteprogrammide võrdlev analüüs.]

Kinnevik toob taeva-TV kanalid Baltimaadesse. Reuters/BNS/Sõnumileht, 20.09. [MTG sõlmis lepingu U.S. Viacomiga Nickelodeoni, Sci-Fi, MTV ja VHI edastamiseks Põhja- ja Baltimaades.]

Second stage (1996). Vol. 4. Business Central Europe nr. 34, september.* [Telekommunikatsiooni ülevaade Kesk- ja Ida-Euroopas. Mobiiltelefon. Internet.]

Eestit on tabanud messibuum (1996). Messi Tele’96 korraldajat Peep Põldsammi intervjueerinud Indrek Kald. Äripäev, 01.10. [Hõlmatud on järjest enam integreeruvad valdkonnad: telekommunikatsioon ehk side (kõne-, pildi- ja andmeedastus, kaabeltelevisioon, mobiilside, telefoniside, SAT-TV jpm); meediakommunikatsioon ja -tootmine ning kodutehnika.]

Осень начинается с праздника, или как поживают Таска Kакс : президент AO “Taska”, владелец “Kанала 2” Илмар Таска (1996) Молодежь Эстонии : Купеческая Гавань, 04.10.* [Kanal 2 ja Ilmar Taska.]

Murre, Urmas; Porila, Andres (1996). Levicom omastas ETV vara. Sõnumileht, 05.10. [Segadus Äriregistris ETV ja Levicomi ühisfirma AS Parimenta (telekavade kirjastamine) omanduse osas.]

Niitra, Sirje (1996). Telia tõrjub süüdistusi. Eesti Päevaleht, 05.10. [Rootsi firma Telia AB ei ole raha Eestist välja pumbanud, dividendid on investeeringutega võrreldes väga väikesed. Firma tegevuse ajalugu Eesti telekommunikatsiooniturul.]

Rootsi Telia osaleks Eesti Telekomi erastamisel (1996). Sõnumileht, 05.10. [Telia kontserni presidendi Lars Bergi ja Telia InfoMedia juhtide prognoosid Euroopa telekommunikatsiooni turu arengute ja Eesti Telekomi võimaliku erastamise kohta. Joonis: Telia AB osalus Eesti ettevõtetes.]

Veldre, Ülo (1996). Tele- ja õnnemängud Eesti telekanalites. Pühapäevaleht, 06.10.*

Tooming, Urmas (1996). Telia huvitub Eesti Telekomi erastamisest. Postimees, 09.10.

Muuli, Kalle (1996). Telepasjanss. Eesti Päevaleht, 10.10. [Võimuringkondade sobimatust reageeringust saates “Suures plaanis” esitatud arvamusele valitsusliidu võimalikust lagunemisest.]

Lang, Rein (1996). Ringhäälingu sõltumatus ei ole taeva­anne. Eesti Päevaleht, 10.10.*

Kald, Indrek (1996). TV1 teeb uue stardikatse. Äripäev, 11.10. [TV1 teeb testsaateid, programm keskendub esialgu uudistele.]

Valitsus laseb ETV põhja (1996). Hagi Šeini intervjueerinud Aili Sandre. Eesti Päevaleht, 11.10. [Eelarve külmutamine tähendab teadlikku ja tahtlikku ETV taandarendamist. Kujunenud karmis konkurentsiolukorras ei saa ETVd lihtsalt põhja lasta. Ilma endale sellest aru andmata, ilma asja arutamata – see on demokraatlikus riigis täiesti mõeldamatu käitumisviis.]

Vihalemm, Peeter (1996). Kommertsiaalne ja kriitiline ajakirjanduses. Ettekanne konverentsil “Ajakirjanduse professionaalsed standardid multietnilises ühiskonnas”, Tallinn, 26.09. Kultuurileht, 11.10.

Vähi, Tiit (1996). Meie vaated on lähedased, Hagi Šein. Eesti Päevaleht, 12.10. [Vastus intervjuule “Valitsus laseb ETV põhja”.)

Lõhmus, Alo (1996). Pühapäevaõhtune saade ajas tülli ETV ja Koonderakonna. Postimees, 12.10. [Kaebuses RHNile nimetab Koonderakonna fraktsioon Toometi esinemist spekulatiivseks ja avalik-õigusliku televisiooni uudistesaadete peatoimetajale kohatuks ning palub RHNil kujundada küsimuses oma seisukoht. Vallo Toomet vastab, et saates reastati kõigile tuttavaid fakte, ja et ta oli seal ajakirjaniku rollis.]

Herkel, Andres (1996). Eelarvesilmus ETV kaelas. Eesti Päevaleht, 14.10. [Avalik-õigusliku televisiooni ja raadio kombineeritud finantseerimine on kahesuguse konflikti allikas. Reklaamirahad on toonud tüli erameediaga, riiklik toetus aga võib äratada võimuringkondades soovi kasutada seda lojaalsuse tagamiseks. Kui finantseerimine seatakse sõltuvusse ühe või teise probleemi ajakirjanduslikust käsitlusest, tekib küsimus, kas meil on tsiviliseeritud, elementaarset ajakirjandusvabadust kaitsev ühiskond või mitte.]

Sookruus, Peeter (1996). Poliitikasilmus parem eelarvesilmusest? Eesti Päevaleht, 15.10. [Repliik Andres Herkeli artiklile EPL 14.10.]

Taska, Ilmar (1996). Telemiljonid. Eesti Päevaleht, 16.10. [Autor väidab, et eratelekanalid, mis lisaks reklaamitulude eest võistlemisele peavad ETV-ga konkureerima ka meelelahutuse alal, täidavad praegu avalik-õigusliku telekanali ülesandeid, tootes ühiskonnateemalisi, poliitilisi ja kultuurisaateid, alternatiivseid noortesaateid, maaelu- ja regionaalsaateid ning pakkudes programme vähemustele.]

Parmas, Victoria (1996). Kaabeltelevisiooni turg jaguneb. Eesti Päevaleht, 16.10. [Seni enim kliente omanud STV-lt on hakanud vaatajaid ära tõmbama aktsiaseltsid Tallinna Kaabeltelevisioon ja Starman. Firmade esindajate kommentaarid tulevikuplaanide kohta.]

Lees, Merike (1996). Meediapoliitika sideministeeriumi haldusse. Sõnumileht, 17.10. [Peaminister Tiit Vähi tegi kultuurimisteeriumile ülesandeks moodustada töögrupp, kes hakkaks tegelema ringhäälinguseaduse muutmisega erakanalite töö kureerimise ja meediapoliitika korralduse osas. RHNi esimees Paul-Eerik Rummo peab loogiliseks, et see läheks kultuuriministeeriumist sideministeeriumi.]

Lang, Rein (1996). Riigiringhäälingu sõltumatus on näiline. Eesti Päevaleht, 18.10. [Autor väidab, et ETV ja ERi ajakirjanike ning juhtide arvamusavaldused poliitika kohta näitavad, et nende organisatsioonide sõltumatus on fiktsioon.]

Sõnajalad riskivad hullumeelselt (1996). Eesti Ekspress, 18.10.* [Abielupaarid Sõnajalad loovad uut telekanalit TV1.]

Paavel, Sven (1996). Internet TV tuleb jõuluks koju. Eesti Ekspress: Arvuti, 18.10.* [WebTV Interneti kaudu.]

Avalik-õiguslik: on ja ei ole (1996). RHNi esimeest Paul-Eerik Rummot intervjueerinud Enno Tammer. Postimees, 19.10. [RHNis arutusele tulevast valimiskampaania reeglite rikkumisest saates “Carte blanche” ja kaebusest Vallo Toometi esinemise kohta saates “Suures plaanis”; üldisemalt avalik-õiguslike institutsioonide ebamäärasest tajust Eesti ühiskonnas ja poliitringkondades, vajadusest täiustada ringhäälinguseadust ja majandada ETV ja ERi efektiivsemalt.]

Gräzin, Igor (1996). Telesotsialismi ehitamine ETV-st. Eesti Päevaleht, 21.10. [Autor süüdistab ETV juhte leninlikus parteilisuses ja maksumaksja raha väärkasutamises.]

Soosaar, Enn (1996). Ringhäälingu vabadus ei ole taevaanne. Sõnumileht, 23.10. [BBC näitel avaliku ringhäälingu poliitilise survestamise tagajärjetusest ja sõltumatuse kaitsmisest; “Suures plaanis” esitatud prognoosi paikapidavusest, vajadusest kaitsta ja laiendada ETV suhtelist iseseisvust. “Olgu ahvatlus kui suur tahes ja võimaluski käeulatuses, aga ikkagi ei tohi avalik-õiguslikku ringhäälingut sundida muutuma poliitiliseks kameeleoniks. /…/ Mitte midagi siin ilmas – eriti sõltumatus – ei potsata niisama sülle.”]

Raidla, Peeter (1996). Teleprojekt pankrotistub. Äripäev, 25.10. [Tiiu Silvese ja Rein Otsasoni abiga loodud teleprogrammide ja audiovisuaalsete projektide tootja AS Balti Leviarendus võlgadest ja juhtkonnavahetustest.]

Porila, Andres (1996). Sõnajalad ihaldavad Tipp TV kanalit. Sõnumileht, 26.10. [Kanalil on võimsam ja kõrgem, seega suurema leviulatusega saatja.]

Piliste, Marek (1996). TV1 naeratav uudistemaailm. Nädal nr. 9 (44), 28.10.*

Selgust meediapoliitikasse (1996). RHNi esimeest Paul-Eerik Rummot intervjueerinud Aili Sandre. Eesti Päevaleht, 29.10. [RHNi otsustest ETV ja ERi eelarve lisataotluste toetamise kohta ja seisukohtadest viimase aja vaidluste osas saadete sisu üle. Rummo leiab, et Eesti pole tõesti veel ringhäälingupoliitikat üldistatud kujul, mis võtaks ühte pilti kokku avalik-õigusliku meedia, erameedia, samuti uue meediatehnoloogia, ja usub, et äsja ellu kutsutud töörühm viib asja edasi.] 

Muuli, Kalle (1996). Telepasjanss II. Eesti Päevaleht, 29.10. [Repliik P.-E. Rummo intervjuule: autor nuriseb, et palju on arutatud Toometi esinemist, kuid ei tehta lõppu ETV programmi kommertslikkusele, vaid kutsutakse kokku järjekordne komisjon.]

On peaaegu uskumatu, et ETV on olemas! (1996). EBU presidenti Albert Scharfi intervjueerinud Kärt Ulman. ETV: Teabetelekraat, nr. 38. [Intervjuu saates “Välisilm”, 30.10: avaliku ringhäälingu programmide maksumusest ja rahastamisviisidest ning ETV säästlikkusest.]

Kas riigitelevisioonile on vaja toetavat lubamaksu? (1996). Äripäev, 01.11. [ETV peadirektor Hagi Šein ja TV3 programmidirektor Toomas Lepp toetavad loamaksu kehtestamist.]

Rudi, Erle (1996). Reklaami väljaviimine ETVst võib teoks saada. Äripäev, 01.11. [Ringhäälingute Liit pani ette piirata otsekohe reklaami mahtu ETVs. RHNi esimehe P.-E. Rummo sõnul tuleb see arvesse kui üks võimalikest ringhäälinguseaduse muudatustest. Rummo on veendunud, et ETV rahastamise korda tuleb muuta ringhäälinguseaduse parandamise teel ja reklaam ei saa olla tema finantseerimisallikas.]

Eesti Televisioon vajab kõvasti raputamist (1996). Äripäev, 01.11. [ÄP seisukoht: poliitikutel on viimane aeg määratleda ETV koht ja funktsioonid ringhäälingus. Kui ETV saab endale avalik-õigusliku televisiooni rolli, peab ta vabanema reklaamist ja toituma riigieelarve rahast või üldrahvalikust loamaksust.]

Herkül, Kadi (1996). Sõnajalad Kolgata teel. Eesti Ekspress, 01.11.* [Perekond Sõnajalad ja TV-1.]

Lõhmus, Alo (1996). Riik hakkab ringhäälingusfääris korda looma. Postimees, 07.11. [Meedia- ja riigitegelaste nõupidamisel loodav töörühm peab esitama ettepanekud ringhäälinguseaduse muudatuste kohta, mis tagaks avaliku ringhäälingu poliitilise sõltumatuse ning lahendaks konflikti eraringhäälinguga reklaami küsimuses. RHNi esimees P.-E. Rummo toetab loamaksu ja leiab, et reklaam põhjustab programmi kommertsialiseerumist. Tuleb kõrvaldada vastuolud teiste seadustega ja tõsta RHNi pädevust.]

Jõesaar, Andres; Taska, Ilmar (1996). Eesti Televisioon ei kaota nii palju. Äripäev, 08.11.* [Kommentaar 01.11 Äripäeva artiklile “Reklaami väljaviimine ETVst võib teoks saada”, poleemika ringhäälinguseaduse muutmise ümber.]

Porila, Andres (1996). Kodumaine teleturg laieneb. Sõnumileht, 11.11. [Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi ringhäälinguloa väljaandmiseks endise Tipp TV kanali sagedusele, sooviavalduse selleks esitasid Sõnajalad.]

Scharf, Albert (1996). Tulevik tasuline televisioon. Nädal nr. 46, 11.11.* [Euroopa Ringhäälinguliidu EBU president Albert Scharf.}

Gräzin, Igor (1996). Tele-visioon. Postimees, 14.11.* [Muutused Eesti TVs ja Eesti Raadios ning riiklik finantseerimine.]

Rudi, Erle (1996). Ringhäälinguseaduse muutmine täna arutluse all. Äripäev, 14.11. [Arutelu eesmärk on saada selgust, mida peavad eri institutsioonide esindajad vajalikuks muuta ringhäälinguseaduses. Eeldatavalt on esikohal ETV ja ERi rahastamise allikad ja reklaam, kuid on esitatud seisukohti ka programmitootmise kohta.]

Lõhmus, Alo (1996). Sündida võib Eesti Ringhäälingukompanii. Postimees, 15.11. [RHNi esimehe Paul-Eerik Rummo sõnul suutis eilne koosolek ületada paljud senised rasked tüliküsimused avalik-õigusliku ja eraringhäälingu vahel. ETV esitatud ringhäälinguseaduse muutmise projekt näeb ette ETV ja ERi ühendamise Eesti Ringhäälinguks, mida rahastatakse riigieelarvest ning omateenitud vahenditest, sh reklaamist.]

Muuli, Kalle (1996). ETV-l pole konkurente. Eesti Päeva­leht, 15.11. [Autor leiab, et kui raha on vähe, tuleb teha lihtsalt vähem avalikku ringhäälingut. Kui palju just, seda määravad raha jagavad poliitikud ja mitte ETV ise.]

Rudi, Erle (1996). ETV soovib Eesti Raadioga liituda. Äripäev, 15.11. [Ringhäälinguseaduse muutmise arutelul olid põhiteemadeks ETV ja ERi sõltumatuse tagamine ja rahastamine. Ainsana esitas kirjalikud muudatusettepanekud ETV. Ilmar Taska kommentaar.]

Hvostov, Andrei (1996). Eratelevisiooni loomariik. Pühapäevaleht, 17.11.* [Eratelevisiooni programmide negatiivsest mõjust.}

Rudi, Erle (1996). Michel Grégoire toetab ETV reklaami. Äripäev, 19.11.*

Sookruus, Peeter (1996). Imelihtne ringhääling. Eesti Päevaleht, 20.11. [Meediasse jõudnud väärtõlgendustest Eesti Ringhäälingu loomise kohta; Igor Gräzini visiooni asjatundmatusest.]

Kaugema, Tambet (1996). Michel Gregoire: reklaam on avalik-õiguslikus televisioonis vajalik. Postimees, 21.11. [Euroopa Televisioonireklaami Grupi (EGTA) peasekretäri argumendid avaliku ringhäälingu rahastamise kohta mitmest allikast: demokraatia ja kultuuri hoidmine on kallis ka rikastele ühiskondadele, mistõttu enamik Euroopa riike kasutab ka reklaamisissetulekuid; ühtlasi on need ka programmi kvaliteedi indikaatoriks, sest halb programm raha ei teeni.]

Taska, Ilmar (1996). Tе, кто занимается частными каналами – мазохисты. День за Днём, 22.11.* [Ilmar Taska erakanali omaniku piinadest.}

Kaameraproov kümnele teletähele (1996). Pühapäevaleht, 24.11.* [Naisteleajakirjanike lühitutvustused: Karmel Eikner, Tiina Joosu, Maire Aunaste, Reet Linna, Anneli Järvet, Tiina Park, Marite Kallasma, Reet Oja, Maarja Tali ja Katrin Saks.]

Leikop, Madli (1996). Koondamine ETV-st ei tähenda koondamist elust... Nädal nr. 48, 25.11.*

Kald, Indrek (1996). Rootslased himustavad saatekeskust endale. Äripäev, 26.11. [Eesti ringhäälingu saatekeskuse erastamise vastu tunneb huvi Rootsi riigiettevõte Teracom, aga ka France Telecomile kuuluv Tele Diffusion de France (TDF), Soome riiklik Yleisradio, Austria riigile kuuluv ORF ja Suurbritannia operaator NTL. Järgneva kümne aasta jooksul on ainuüksi põhiaparatuuri vaja investeerida vähemalt 200 mln kr.]

Lõhmus, Alo (1996). Avalikule meediale pakutakse reklaamist loobumiseks üleminekuaega. Postimees, 04.12. [RHN leiab, et avalikku ringhäälingut tuleb rahastada riigieelarvest kindla protsendimäära alusel ja reklaamist tuleb loobuda kolme aasta jooksul.]

Lõhmus, Alo (1996). Meediategelased ühendavad ETV ja Eesti Raadio. Postimees, 05.12. [Kultuuriministeeriumi juures tegutsev töörühm jõudis üksmeelele ETV ja ER ühendamiseks Eesti Ringhäälinguks. Selleks on vaja ette valmistada uue ringhäälinguseaduse eelnõu, mida täiendab avalik-õigusliku ringhäälingu seaduse eelnõu. ETV peab saadete tootmise asemel hakkama neid tellima sõltumatutelt tootjatelt.]

Kald, Indrek (1996). Telekanalid hoiatavad STVd. Äripäev, 06.12. [STVga konkureeriva ASi Tallinna Kaabeltelevisioon juhatuse esimehe Peep Põldsammi sõnul edastab STV oma võrgus ebaseaduslikult dekodeeritud satelliidikanaleid ja kasutab enda programmi tootmisel illegaalselt hangitud filme. STV juht Raivo Mihkelsoo lükkab need väited ümber.]

Parmas, Victoria (1996). Riigiringhääling tahetakse teha vahendajaks. Eesti Päevaleht, 06.12. [Ringhäälinguseaduse kavandatavatest muudatustest, eeskätt kohustusest tellida telesaateid sõltumatutelt tootjatelt, aga ka ETV ja ER liitmisest ja plaanist kärpida Eesti Raadio kanalite arv kahele.]

Kaabellevi Liit on seaduseelnõu vastu (1996). Eesti Päevaleht: Ärileht, 11.12. [Kaabellevi seaduse eelnõu ei vasta turumajanduse põhimõtetele.]

Rudi, Erle (1996). Lepp ja Siimann hakkavad koos teleprogramme tootma. Äripäev, 13.12. [Toomas Lepp ostis Mart Siimanni firma OÜ Meediapress aktsiaid ja asub telekanalite tellimusel saateid tegema, sh loodab uue ringhäälinguseadusega kehtestatavale kohustusele tellida saateid sõltumatutelt programmitootjatelt. TV3 programmidirektorina ta ei jätka. TV3 jääb 1996. a kahjumisse.]

Ulman, Kärt (1996). Ikka reklaamist avalik-õiguslikus televisioonis. Kultuurileht, 13.12. [EBU president Albert Scharf ja EGTA peasekretär Michel Gregoire: tänu mitmesugustele ettekirjutustele ja kohustustele peavad avalik-õiguslikud telekanalid olema kallimad kui kommertsjaamad ning seega on õigustatud ka nende topeltfinantseerimine nii riigi- kui lisaallikatest].

Ristal, Katri (1996). Eva Banhidi Ilmar Taska muusa. Nädal nr. 51, 16.12.* [Kanal 2 asepresident Eva Banhidi.]

Vainküla, Kirsti (1996). Tipp TV endine telekanal ikka pilditu. Õhtuleht, 20.12.* [Kanalit soovivad TV1 ja TVCom.]

Arujärv, Maarja-Liis (1996). Sõda seebi või kultuuri eest? Luup, nr. 26, 23.12.* [Uus ringhäälinguseaduse eelnõu näeb ette reklaami kadumise riigitelevisioonist. Telesõda reklaamiõiguse üle eri telekanalite vahel.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023