Artiklid ja sõnumid 2002

* ETV uus juht * TV1 pankrot * ETV ja Eesti Raadio ühine arengukava * Eurovisioni lauluvõistlus Tallinnas * Reklaami lõpp ETVs *

Aare Urm kaalub ameti mahapanemist (2002). delfi.ee, 04.01. [Urm on esitanud RHNile arvutused, mis näitavad, et 139 mln kr eelarve ei kata ETV vajadusi, RHNi esimees Tiit Sinissaar möönab, et avalik-õigusliku teleprogrammi tootmiseks võib sellest nappida.]

Павел Иванов: и всё же мы существуем (2002). Intervjueerinud Inna Zmeikina. Вести Неделя Плюс, 04.01.* [Vestlus ETV venekeelse toimetuse juhiga.]

Toomet, Vallo (2002). ETV näitab reklaami kogu aasta. Eesti Päevaleht, 05.01. [ETV jätkab ka teisel poolaastal reklaami näitamist, kuna on sõlminud 20 mln kr eest eellepinguid.]

Laasik, Andres (2002). ETV kultuurisaated löögi all. Eesti Päevaleht, 08.01. [Praegustest omasaadetest võib 40% ekraanilt kaduda, sest ETV kavandatud eelarves jääb riigi toetus loodetust väiksemaks. Löögi alla satub kogu programm, kuid vaatajad märkavad peamiselt meelelahutuse ja kultuurisaadete vähenemist.]

Lõhmus, Alo; Päärt, Villu (2002). Riik nõuab ETV-lt Eurovisiooni eelarvelt selgust ja põhjendatust. Postimees, 09.01. [Rahandusministeerium pole rahul ETV novembris koostatud eelarveprojektiga 122,6 mln kr kulutamiseks, arvates, et selles on palju muudatusi. RHN aga ei saa lõplikku eelarvet enne kinnitada, kui selgub valitsuse rahaeralduse suurus. Teletootjate Liidu kriitika – kulutused välismaa tehnikale on üle paisutatud.]

Rudi, Erle (2002). ETV ostab miljonite kroonide eest vormel 1 MMi ülekande õiguse. Postimees, 10.01. [ETV on saanud õiguse näidata sel aastal vormel 1 MM-i, lepingud on veel sõlmimata. RHNi liikmete hinnangul takistab võistluste näitamist ETVs nii saate sobimatus programmi kui ka selle liiga suur maksumus.]

Harro, Halliki (2002). Meedia roll laste maailma kujundajana. Õpetajate Leht, 11.01, lk 7. [Meedia mõjust, kommertsist, omamaiste lastesaadete kadumisest raadiost ja TVst, meediakirjaoskuse vajadusest.]

Euroeelarve läheb internetti (2002). Postimees, 15.01. [Eelarve on heaks kiitnud EBU referentgrupp ja see on esitatud RHNile detailselt lahtikirjutatud kujul. Pärast lõplikku kinnitamist Eesti instantsides riputatakse see internetti.]

Lõhmus, Alo; Mattson, Toomas (2002). Urmi karjäär ETV-s jõuab lõpule. Postimees, 15.01. [ETV juht Aare Urm leiab, et tal pole enam võimalik avalik-õigusliku televisiooni käekäiku mõjutada.]

RHN laskis Aare Urmi lahti (2002). delfi.ee, 15.01. [Umbusaldamise põhjustasid vastuolud RHNiga ja programmiprobleemid, sh leping vormel 1 ülekannete näitamiseks. Ettepanek asuda ETV juhi kohale tehti Andres Jõesaarele.]

Lõhmus, Alo (2002). Aare Urmi viis ETV juhi kohalt teadlik vastutöötamine seadustele. Postimees, 16.01. [Eile õhtul Urmiga töösuhte päevapealt lõpetanud RHN põhjendas oma sammu asjaoluga, et Urm on suunanud ETVd avalik-õiguslikule ringhäälingule sobimatus suunas. Kommentaarid: Ignar Fjuk, Ainar Ruussaar, Maire Aunaste, Raul Rebane.]

Urm, Aare (2002). Kes porri, kes püünele. Eesti Päevaleht, 16.01. [Endine ETV juht eelarvelubaduste täitmatajätmisest riigi poolt, Toomas Lepa tekitatud kriisist, vormel 1 lepingust ja erameedia jätkuvast vastutöötamisest ETVle.]

Keian, Allan (2002). Toomas Lepp kaitseb end Aare Urmi süüdistuse eest. Postimees, 16.01. [Lepp süüdistab ETV kriisis valitsust ja reklaamidirektorit, tunnistades, et reklaami tagasitoomine ETV eetrisse oli viga.]

Ammas, Anneli (2002). Päevapealt vallandatud Urm tahaks ETV-sse tagasi minna. Eesti Päevaleht, 16.01. [Urmi ja RHNi eriarvamustest ETV juhtimise osas.]

Jõesaare tulevik sõltub ETV laenugarantiist (2002). arileht.delfi.ee, 17.01. [TELE 2 e-kommertsi direktor Andres Jõesaar otsustab ETV juhi kohale asumise lähemal ajal, kuid seob selle riigi garanteeritava laenuga ja Eurovisioni rahastamisega.]

Paadam, Juhan (2002). Eesmärk on teha väga hea saade. Postimees, 17.01. [Eurovisiooni lauluvõistluse finaali eelarve on viimastel aastatel olnud suhteliselt stabiilne ning taganud kvaliteedi, mida oodatakse ka Eestilt. Ainult asjatundmatule arvamuseavaldajale võivad näida ülepaisutatuna kulutused näiteks tehnikale või esinejate grimeerimisele. Rahvusvahelist teleprojekti ei tehta põlve otsas.]

Maimets, Andri (2002). Enamik meelelahutusest kaob ETV-st. Postimees, 17.01. [Nii Raagi kui ametist lahkunud Aare Urmi hinnangul saanuks programmi vähendavast kompromisseelarvest hoiduda juhul, kui valitsus oleks kinni pidanud reklaamist loobumise kokkuleppega seotud lubadusest rahastada ETVd ja ERi 250-270 mln kr ulatuses. RHNi esimehe hinnangul ETV laenuvõtmisest ei pääse.]

Maimets, Andri (2002). Ilmar Raag lahkub ETV-st. Postimees, 17.01. [Uue juhi ametisse asumisel kaalub Raag televisioonist lahkumist ja pühendumist õppetööle. Lahkumise ajendiks on praegune kompromisseelarve, mis Raagi sõnul ei taga programmi, millele ta võiks programmijuhina alla kirjutada.]

Viira, Aigi (2002). ETV päästab teatriloole vaid osa kaduvast kunstist. Postimees, 18.01. [Teleteatri lavastusi ei tehta, jäädvustatakse 10 teatrietendust. Sellest ei piisa teatrielus oluliste inimeste jäädvustamiseks, arhiiv jääb vaesemaks.]

Online-intervjuu ETV eksjuhi Aare Urmiga (2002). epl.delfi.ee, 18.01.

Astok, Hannes (2002). Kummitempli lahkumine. Eesti Päevaleht, 18.01. [Tartu abilinnapea (Reformierakond) Aare Urmi intervjuust saates “Pealtnägija”.]*

ETV tuleb erastada (2002). arileht.delfi.ee, 18.01. [“Äripäeva” juhtkiri.]

Teder, Tarmo (2002). Mõõduks vaataja naer. Sirp, 18.01. [“Pehmed ja karvased” I III.]

Ilmar Raag: kas me sellist televisiooni tahtsime?! (2002). Intervjueerinud Jüri Pino. SL Õhtuleht, 19.01. [ETV seisust ja kuidas selleni on jõutud, erameedia rollist sellest, enda edasistest plaanidest seoses filmiga.]

Maimets, Andri (2002). Eesti Televisioon esitleb eurolaulu kandidaate. Postimees, 19.01.*

Cпасибо за “Пятую студию” и за “Бессонницу” (2002) Ainar Ruussaart intervjueerinud Tatjana Opekina. Молодежь Эстонии, 22.01.* [Eesti meedia on oma teemavalikutelt mõnevõrra elitaarne, leiab televisioonis ühiskonnateemalisi saateid juhtiv ajakirjanik.]

Mutt, Mihkel (2002). Lahutagu meelt. Sirp, 25.01. [Avalikkus (riik) ei peaks rahastama terveid saatejaamu või kanaleid koos kõige sellega, mis seal toimub, vaid hoopis ainult teatud programme või saateid, mis on rahvuslikult/riiklikult soovimisväärsed või vajalikud.]

Keian, Allan (2002). TV1 võlausaldajad kinnitasid võlgniku muudetud ettepaneku. BNS/Postimees, 25.01. [Polsat on lubanud rahastada TV1 tegevuse jätkamist ja esitanud oma kavatsuste kinnituseks pankrotihaldurile äriplaani.]

Palts, Tõnis (2002). Kaitsekõne Aare Urmile. Eesti Päevaleht, 29.01. [ETV juhi Aare Urmi vallandamisest.]

Siig, Ahto (2002). Rüütel lubas kõne tõlget vene keelde. [Kohtumisel Narva vene ajakirjanikega lubas president, et järgmisele uusaastaläkitusele lisatakse teleülekandes venekeelsed subtiitrid.]

Jõesaar seob ETV juhiks astumise laenu tagamisega (2002). Intervjueerinud Anneli Ammas. Eesti Päevaleht, 31.01. [Andres Jõesaare nägemus ETV tulevikust.]*

Raag, Ilmar (2002). ETV saab arengukava. Eesti Päevaleht. 31.01. [Riigikokku saadetav dokument avalikustatakse internetis, et üldsusel oleks võimalik oma arvamust avaldada. Tegemist on unikaalse võimalusega esimest korda kümne aasta jooksul kokku leppida ETV ülesannetes.]

Tähismaa, Inno (2002). TV1 omanik peab Eestis saama uue võimaluse. Äripäev, 31.01. [Jõustunud ringhäälinguseaduse järgi on Eestis võimalus eetri kaudu saateid edastada ainult kahel kommertskanalil.]

Riik pole sel aastal ETV-le raha andnud (2002). arileht.delfi.ee, 31.01. [Riigikassa pole sel aastal alustanud ETV ja Eesti Raadio rahastamist, leides, et selleks puudub õiguslik alus. Raha saab üle kanda alles pärast lepingu sõlmimist eraldiste kasutamise kohta, mida näeb ette üks käesoleva aasta riigieelarve seaduse rakendusparagrahv. RHN leiab, et sellise lepingu sõlmimine ei ole kooskõlas avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide sõltumatuse põhimõtetega.]

Üleskutse eesti loojaskonnale (2002). Sirp, 01.02, lk 3. [Avalik pöördumine kultuurirahva poole toetada ETVd, lubades kasutada oma loomingut programmis tasuta.]

Lõhmus, Alo (2002). ETV ja ER ründavad valitsuse soovi kontrollida riigi raha kasutamist. Postimees, 01.02. [ETV ja Eesti Raadio töös on tekkinud tõrkeid, sest eelarveseaduses ette nähtud sihtotstarbelise eraldise kasutamise lepingut kultuuriministeeriumiga pole sõlmitud.]

Visnap, Margot (2002). Eesti Televisioon – kelle asi? Sirp, 01.02. [Toomas Lepp ja RHN, Aare Urm ja RHN – probleemid on juhtimistasandist sügavamal, Andres Jõesaare arvates tulnuks 90ndate alguses ETVs läbi viia radikaalne reform.]

Mutt, Mihkel (2002) Acta Diurna. Sirp, 01.02. [Eurovisioni lauluvõistlusest ja ajakirjanduse hinnangulisusest.]

Sookruus, Peeter (2002). Tumma telekanali toetajatele. Äripäev, 04.02. [Vastus Inno Tähismaa artiklile ÄP 31.01: majanduslik reaalsus on tõendanud, et kolmas suur kommertstelekanal ei taha mahtuda Eesti ahtale teleturule. Enamik riike arvestab telelube väljastades ka kanalite arvu ja reklaamituru suuruse optimaalset suhet.]

Lõhmus, Alo (2002). Eesti Televisiooni uus juht võib tulla konkursiga. Postimees, 05.02. [Kui luhtub RHNi uus katse leida ETVle juhti pärast seda, kui Andres Jõesaar keeldus sellesse ametisse asumast, kuulutatakse tõenäoliselt välja konkurss.]

Soosaar, Mark (2002). Rahvustelevisioon – kellele teda vaja on? Postimees, 05.02. [Programmi proportsioonid 2002. a muutuvad kultuuri-, haridus- ja lastesaadete kahjuks, meelelahutussaadetest on löögi all nn teise eesti seriaal “Õnne 13”, selg on pööratud lastele ja maainimestele, mõttetegevust nõudvad saated on kavas öötundidel.]

Klaats, Erika (2002). ETV rohkem euroopalikkust! Maaleht, 07.02.* [RHNi esimees Tiit Sinissaar: Eestis on avalik-õigusliku ringhäälingu põhitingimused täitmata, eriti mis puudutab sõltumatut ja stabiilset rahastamist.]

Lõhmus, Alo (2002). ETV rahast annab aru ringhäälingunõukogu. Postimees, 08.02. [ETV ja Eesti Raadio rahastamise leping on nüüd sõlmitud mõnevõrra leebematel tingimustel rahakasutuse aruandluse ja programmidele esitatavate sisunõuete osas.]

Ehand, Epp (2002). Rahvusringhäälingu perspektiivid. Universitas Tartuensis, 08.02. [Tartus toimunud konverentsist “Eesti ringhääling 75”.]

Virki, Tarmo (2002). Reklaamita televisioon on luksus. Postimees: Arter, 09.02.* [Avalik-õiguslik televisioon ei tähenda meelelahutussaadete kadumist. Soome ringhäälingu rahastamisest.]

Laukkanen, Markku (2002). Võim ja televisioon. Postimees: Arter. 09.02.* [Avalik-õiguslikul televisioonil on kindel tulevik, leiab Soome Yleisradio nõukogu esimees.]

Laulik, Jott (pseud.) (2002). Raamatukogutöötajast seriaalistaariks. Nädal, nr. 6, 11.02.* [Kanal 2s jooksvas seriaalis “Me saame hakkama” mängib raamatukogutöötaja Kadri Pettai, kes võitis stsenaariumimängu. Stsenarist Mihkel Ulman sulatas tema saadetud tekstiosa seriaali ning lavastaja Ain Prosa kutsus neiu ka mängima. Ka: Teleleht nr. 7.]

Toomas Vilosius: “Televisioon ei ole karistusvahend” (2002). Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimeest intervjueerinud Simo Meinert. Nädal, 11.02.* [Vilosius oma tele-eelistustest. ]*

Neudorf, Raigo (2002). TV1 pankrotis. Eesti Päevaleht, 12.02. [Tallinna linnakohus kuulutas välja TV1 omanikfirma AS-i ESTV pankroti.]

Kas Eestis leidub juht ETV-le? Eesti Päevaleht, 14.02. [Vastavad RHNi esimees Tiit Sinissaar ja Tallinna abilinnapea Rein Lang.]

Tähismaa, Inno (2002). ETVst saab meediagrupp. Äripäev, 14.02. [ETV ja Eesti Raadio arengukava sisust, ühinemisel tekkiva meediagrupi tegevusvaldkondadest.]

Ammas, Anneli (2002). Kava liidab televisiooni ja raadio. Eesti Päevaleht, 15.02. [ETV ja Eesti Raadio arengukavast: liitumine, ETV programmi muutumine, rahastamine, personal. Kommentaarid RHNi liikmetelt Peeter Kreitzbergilt, Hagi Šeinilt ja Ignar Fjukilt.]

TV1 tulevik selgub täna (2002). arileht.delfi.ee, 15.02. [Leedus kogunevad pankrotis TV1 omanikud ja juhid, et otsustada, kas jätkata Eestis ponnistusi telekanali taasavamiseks või mitte.]

Polsat lükkas TV1 saatuse otsustamise homseks (2002). arileht.delfi.ee, 18.02. [TV1 omanik peab otsustama, kas jätkata telejaama ringhäälingulubade taastamist ja kahjumi katmist ning tegema sellekohase kompromissettepaneku.]

Toomas Vara: “Meie müüme inimesi” (2002). Nädal, 18.02.* [TV3 tegevdirektor Toomas Vara telejaama juhtimisest.]

Tähismaa, Inno (2002). ETV saab kasutada ligi 20 partnerit. Äripäev, 18.02. [Partnerite valikul on järgitud nelja printsiipi: eelmiste aastate lauluvõistluste korraldajate kogemused ja nõuanded, kvaliteetne ning garanteeritud teenus, soodne hind; eelisolukorras on kohalikud ettevõtted.]

RAIVO SUNI: Me ei koosta ETV-le uut kriisikava (2002). Eesti Päevaleht, 19.02. [ETV arengukava töörühma juht äsjavalminud dokumendist: see on nägemus tugevast rahvustelevisioonist, mis eristub kommertskanalitest ning rahuldab aastaid katmata olnud meediavajadusi.]

Ammas, Anneli (2002). Vormelitehingust loobumine võib ETV-le trahvi tuua. Eesti Päevaleht, 20.02. [ETV ja Formula 1 Management vaidlevad, kas ETV peaks maksma trahvi vormeliülekannetest loobumise eest.]

TV1 omanik kaob Eestist (2002). arileht.delfi.ee, 22.02. [Polsat teatab peatselt oma tegevuse lõpetamisest Eestis, ei osta TV1 allesjäänud vara ega paku võlausaldajatele enam mingit uut kompromissi pankroti peatamiseks. Pankrotiprotsessi väljavaated.]

Karpa, Kärt (2002). Nõukogu arvestab ETV juhi konkursi luhtumisega. Eesti Päevaleht, 23.02. [Seni on konkureerimisavaldused esitanud Allan Alaküla, Mark Soosaar, Jaanus Betlem, Andres Raid, Irina Stelmach, Urmas Espenberg, Roman Märtson ja Priskilla Mändmets.]

Tammer, Enno (2002). Avalik-õiguslik trikoovoor lõhkise küna ees. Eesti Päevaleht, 23.02. [Irooniline ennustus ETV juhi konkursi tulemuste kohta: ükski kandidaat ei vasta nõuetele.]

Suni, Raivo (2002). ETV arengukava kolm vaala. Postimees, 25.02. [ETV arengu võtmesõnad on kvaliteetprogramm, sõnumi võimalikult laialdane levi ja avatus.]

Lõhmus, Alo (2002). ETV juhikandidaadid põlastavad kommertsi. Postimees, 26.02. [Mõned kandideerijad ETV ülesannetest ja eesmärkidest, kandideerijate täisnimekiri.]

Ammas, Anneli; Kümmel, Toomas (2002). Juhikandidaadid plaanidest ETV-s. Eesti Päevaleht, 27.02. [EPL neli küsimust üheksale kandideerijale 14st.]

Lõhmus, Alo (2002). Eesti Televisiooni juhiks jäi pürgima neli meest. Postimees, 01.03. [Teise vooru pääsesid Allan Alaküla, Lembitu Kuuse, Mark Soosaar ja Urmas Espenberg.]

Mida vaatab telerist Ringhäälingunõukogu. Nädal, 04.03.* [Vastavad Tiit Sinissaar, Ignar Fjuk, Hagi Šein, Silva Tomingas, Andres Root, Marju Lauristin ja Villu Reiljan.]

Kas ETV juhikonkurss andis tulemuse? Eesti Päevaleht, 07.03. [Vastavad TV3 uudiste peatoimetaja Hanno Tomberg, Kuku raadio peatoimetaja Merlis Nõgene – toetavad suunatud pakkumist -, ja RHNi liige Ignar Fjuk – otsustamine lükkub edasi.]

Ammas, Anneli (2002). Alaküla favoriit telenõukogus. Eesti Päevaleht, 07.03. [RHN kohtub ETV juhikonkursi teise vooru pääsenud kandidaatidega, Keskerakond toetab Allan Alaküla.]

Rogalski, Maksim (2002). Кому доверять кнопку? Молодежь Эстонии, 07.03.* [RHN asub otsustama, kellest saab ETV uus juht.]

Maimets, Andri (2002). Telejuhiks pürgijate ring võib laieneda. Postimees, 08.03. [ETV juht jäi eile valimata, tõenäoliselt otsustatakse peale praeguse nelja inimese kuulata ka uusi võimalikke kandidaate.]

Alaküla, Allan (2002). ETV ja poliitika: kes neid suudaks lahuta. SL Õhtuleht, 09.03. [Avalik-õigusliku kanali poliitiline toon peab sobituma kogu ühiskonna poliitmaitsega. Ka RHN saab oma koosseisu tõttu teha ainult poliitilisi otsuseid, seda ka ETV juhatuse liikmeid määrates.]

Soosaar, Mark (2002). ETV otsib üliinimest. Postimees, 12.03. [Milline peaks olema ETV juhatus; ringhäälingunõukogude koosseisust Põhjamaades ja Suurbritannias.]

Karpa, Kärt (2002). Teletegijad Raag ja Paadam sekkusid võitlusse ETV juhi koha pärast. Eesti Päevaleht, 12.03. [Kolmandas voorus nõustusid lisaks teise vooru pääsenud neljale kandidaadile osalema ETV juhatuse liige Ilmar Raag ja välissuhete osakonna juhataja Juhan Paadam. RHN kutsus ETV juhiks kandideerima ka kultuuriministeeriumi kantslerit Margus Allikmaad ja personaliotsingufirma Fontes juhti Tõnis Arrot, kuid nad keeldusid.]

ETV: Raag seljatas Alaküla (täiendatud) (2002). delfi.ee, 13.03. [RHN valis kuue kandidaadi seast ETV juhiks Ilmar Raagi.]

Maimets, Andri (2002). Ilmar Raag nõuab kindlust Eesti Televisiooni rahastamisel. Postimees, 14.03. [RHN otsustas hakata pidama läbirääkimisi ETV juhi kohale asumiseks Ilmar Raagiga. Raag seob oma ametisse astumise telekanali stabiilse rahastamise tagamisega.] Vt. samas intervjuu Ilmar Raagiga.

Raag tõstab ETV saadete väärtust (2002). Ilmar Raagi intervjueerinud Kärt Karpa. Eesti Päevaleht, 14.03. [Ilmar Raagi tegevuskava ETV juhatuse esimehena.]

Michelson, Tarmo (2002). ETV uus juht poliitilise surve all. SL Õhtuleht, 14.03. [Raag seab oma töö sõltuvusse eeskätt ETV rahastamise stabiilsusest, muidu pole võimalik ellu viia telejaama kolmeaastast arengukava.]

Kus sa oled, Telepoiss? (2002). Postimees, 16.03 [Lastesaadete traditsiooni väljasuremisest: kui erakanalite lastesaadete kasinust saab vabandada karmi olelusvõitlusega, siis ETV puhul see ei maksa.]

Kann, Eda-Liis (2002). TV-kanalitel aegade edukaim reklaamimüügi tulemus. Äripäev: Turunduse TOP, 20.03, lk 32-33. [Ligi 180 mln kr-st telejaamade reklaamimahust 2001. a kuulub suurim osa TV3-le. TV1 kadumine ei toonud juurde raha, aga tõi vaatajaid. Tänavune suur muudatus on reklaami lõpp ETVs ja telejaamade ümberpositsioneerumine.]

Vara, Toomas (2002). TV3 reklaamitulu kasvab ETV arvelt 9 miljoni võrra. Äripäev: Turunduse TOP, 20.03, lk 34. [TV3 tegevdirektor usub, et TV3 suudab ETV 45 mlni kr reklaamirahast 8-9 miljonit endale võita.]

Raag, Ilmar (2002). Lapsehoidjast karmiks telejuhiks. Maaleht, 21.03.* [Raag: Peaksin olema autoritaarsem, sest ETV on suur ja aeglaselt toimiv organisatsioon, kus muutused on väga aeglased.]

Maimets, Andri (2002). Euroopa telejuhid kiitsid valmidust Eurovisiooniks. Postimees, 23.03. [Tallinnas viibinud 23 osavõtjariigi esindajad on ettevalmistuste seisuga väga rahul.]

Ilmar Raag kasvatab paksu nahka (2002). Intervjueerinud Marika Tomberg. Äripäev, 28.03. [ETV juhi dilemmad ja võimalused, organisatsiooni arendamise eesmärgid.]

Raag lubab ETV II programmi avamist (2002). Ilmar Raagi intervjueerinud Alo Lõhmus. Postimees, 01.04. [2005. a peaksid olema lõppenud ettevalmistused ETV II kanali avamiseks, mis keskenduks kultuurile, haridusele ja vähemustele suunatud saadetele. Uus kanal peaks olema juba digitaalne.]

Korpan, Viktoria (2002). ETV müüb Eurovisioni reklaamisekundid oksjonil. Äripäev, 04.04. [22.-27. apr. toimuval Eesti esimesel reklaamioksjonil müüb ETV ühtekokku 665 reklaamisekundit alghinnaga 650 krooni.]

Suni, Raivo (2002). Rahvustelevisiooni ajalooline võimalus. Eesti Päevaleht, 09.04. [Reklaami keelustamine ja arengukavaga sätestatud paradigmamuutus annab võimaluse lahendada vana vaidlus ETV rahastamise üle stabiilsuse põhimõttel, kehtestades tingliku loamaksu.]

Oolo, Antti (2002). TV3 pakub saates miljoni krooni võitmise võimalust. Eesti Päevaleht, 11.04. [TV3 toob septembris ekraanile maailmas ülipopulaarse õnnemängu “Kes tahab saada miljonäriks?”.]

Laasik, Andres (2002). Eratelekanalid rikuvad filmides reklaamiseadust. Eesti Päevaleht, 16.04. [Eesti kommertskanalid rikuvad ringhäälinguseaduse nõudeid, tehes saadete ajal reklaamipause lubatust tihedamini. Programmijuhid õigustavad rikkumist vastuoluga seaduses.]

ETV vähendab venekeelseid saateid (2002). Kroonika, 16.04. [Venekeelsete saadete peaprodutsent Pavel Ivanov oma toimetuse saadetest, nende eelarvetest ja mahust ning ohust, et ETV venekeelsest programmist jäävad alles ainult uudised.]

Karpa, Kärt (2002). ETV rahastamine sattus taas löögi alla. Eesti Päevaleht, 16.04. [Rahandusministeeriumi teatel on arengukava liiga üldsõnaline ja selle põhjal ei saa riik välja pakkuda kindlat rahastamisskeemi. RHNi aseesimees Peeter Kreitzberg: “Rahandusministeeriumil oli selline ideaal, et riik tellib kindlad saated ja siis arvutame välja, mis see maksab. Sellisel juhul pole aga tegemist avalik-õigusliku televisiooniga.”

Toomet, Vallo (2002). Sinissaar surub riigiraadio ja ETV toetust eelarvesse. arileht.delfi.ee, 17.04. [RHNi esimees taotleb avalik-õigusliku ringhäälingu eelarve kinnitamise kolmeks järjestikuseks eelarveaastaks, Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Meelis Atonen on vastu.]

Paas, Kadri (2002). Uued staarid päästaksid ETV. SL Õhtuleht, 17.04. [ETV loodab järgmisel aastal ekraanile toodavate uute saadete ideed hankida äsja välja kuulutatud konkursilt. Programm peab huvi pakkuma kõrgharidusega vaatajatele. Valitsus kiitis rahandusministeeriumi vastuseisule vaatamata ETV ja Eesti Raadio arengukava 2003-05 heaks.]

Lõhmus, Alo (2002). ETV tahab reklaamikeelust mööda pääseda. Postimees, 19.04. [ETV on esitanud kultuuriürituste nimekirja, mis võiks ETVs saada tasuta reklaami. Erakanalid on nimekirja vaidlustanud. Piir, kus kultuuriüritus muutub kommertsürituseks, tuleb alles defineerida.]

Lõhmus, Alo (2002). Mõnel menusaatel lootus jätkata erandkorras reklaami näitamist. Postimees, 19.04. [RHN taotleb kultuuriministrilt luba mitme sarja ja teleprojekti juures reklaami näitamist ka pärast 1. juulit, mil see peaks ETV-st kaduma. Ilmar Raagi sõnul on erandi taotlemise põhjuseks vajadus varem alustatud saatesarjad ning nende tarvis sõlmitud lepingud lõpule viia.]

ETV müüb reklaami Eurovisioonile (2002). Eesti Päevaleht, 23.04. [Eurovisioni lauluvõistluse telereklaamiaja müügist.]*

Koch, Tuuli (2002). Nõukogudeaegsed filmid päästeti prügilasse viimisest. Eesti Päevaleht, 27.04. [Tanel Veskla andis TV3 saate “Kahvel” toimetusele üle aastaid tagasi Eesti Näituste paviljoni garaažist leitud eesti reklaam- ja dokumentaalfilmid ning mõned Walt Disney multifilmid.]

Sibrits, Heili (2002). Üheksa aastat elu jõudis lõpule. Nädal, 29.04.* [Aastaid ETVs jooksnud seriaali “Õnne 13” võttegrupp lõpetas hooaja teadmata, kas töö jätkub ka uuel hooajal.]

Reimer, Andres (2002). Rahaga toetatud tõde ETVs. Äripäev, 03.05. [Majandussaade “Insider” sünnib ettevõtete sadade tuhandete kroonide suuruste toetusrahadega, mis võib mõjutada saate sisu.]

Erlach, Romi (2002). Tehnikasipelgad liiguvad suurhallis tõukeratastel. Eesti Päevaleht, 08.05. [Saku Suurhalli tehniline ettevalmistamine Eesti ajaloo keerulisimaks teleülekandeks. Tallinna show tuleb visuaalselt kõigi aegade efektseim.]

Laasik, Andres (2002). Eratelekanalid näitavad omasaateid nõutust vähem. Eesti Päevaleht, 10.05. [Ringhäälinguseaduse sõnastusest tuleneva arvestamise meetodist ja konkreetsete saadete tootja staatuse tõlgendusest sõltub, kas Kanal 2 ja TV 3 täidavad omasaadete mahu nõuet. Uudised omasaadete arvestusse ei lähe.]

Kas Eesti Televisioon on sõltumatu? (2002) Eesti Päevaleht, 15.05. [ETV arengukava arutelu Riigikogus, ETV juht Ilmar Raag vastab O. Paju, Ando Lepsi, Janno Reiljani ja Meelis Atoneni küsimustele.]*

Toomet, Vallo (2002). Reklaam jätkub ETV kolmes sarjas. Eesti Päevaleht, 15.05. [1. juulist kaob reklaam ja sponsorteated ETV-st, erandiks kolm sarja. Reklaamiosakond suletakse.]

Belobrovtsev, Vitali (2002). Äkki tiblad ei tunne numbreid? Eesti Ekspress: 24: TV-Nädal+Vaba Aeg, 16.05.* [ETV juhatuse esimees Ilmar Raag lubab, et vene vaatajale mõeldud saadete maht ETVs suureneb, aga ETV arengukava järgi peaks see vähenema ligi kolm korda. Artikli autor teeb järelduse, et Raag ja Suni vassivad.]

Järve, Linda (2002). Pildikast ja püssikuulid. Õpetajate Leht, 17.05, lk. 2. [Meediavägivallast ja laste kaitsmisest võimalike kahjude eest.]

Euroisa Juhan Paadam (2002). Eurovision 2002 peaprodutsenti Juhan Paadamit intervjueerinud Rein Sikk. Eesti Päevaleht, 18.05. [Kesk eurolaulu sipelgapesa räägib peaprodutsent Juhan Paadam reporter Rein Sikule kogu tõe oma eurohirmudest ja -unenägudest, massikultuuri ja rahvakultuuri konfliktist ning vägisi peale tungivast inglise keelest.]

Korv, Neeme (2002). Vaheklippides näeb Euroopa mitmepalgelist Eestit. Postimees, 20.05. [Klipid põhinevad Euroopa kultuuriruumis tuntud muinasjutul ja haakuvad niiviisi tänavuse Eurovisiooni finaali kontseptsiooniga “Moodne muinasjutt”.]

Raag, Ilmar (2002). ETV toetab palavalt ajakirjanike liitu. Kesknädal, 22.05.* [ETV juhatuse esimehe vastus Eesti Ajakirjanike Liidu kirjale 8. maist. Vastuväited ETV peausaldusisikule Marika Tuusile ja Tuusi kommentaar.]

Erlach, Romi (2002). Teleshow süda tuksub halli taha peidetud režiibussis. Eesti Päevaleht, 23.05. [Pearežissöör Marius Bratten: “Eurovisiooni lauluvõistlus on kõige suurem ja keerulisem töö, mida ühel multikaamera režissööril on Euroopas üldse võimalik teha.” Ettevalmistustest ja tehnilisest valmisolekust.]

Lõppkontserti vahendab internetis neli videopilti (2002). Postimees, 23.05. [Neljast videopildist üks on telepilt, mis jõuab miljonitesse teleritesse üle Euroopa. Kolm videopilti on unikaalsed ja toodetakse ainult Eurovisiooni veebile. www.eurovision.tv toetab teleshow’d interaktiivsete võimalustega.]

Paadam: probleeme pole, on väljakutsed (2002). Intervjueerinud Andri Maimets. Postimees, 25.05. [Teleorganisatsioonile nagu ETV, mis on Euroopa väikseim ja kõige napima eelarvega avalik-õiguslik televisioon, on iga osa sellest protsessist väljakutse, kuid kõik meist sõltuv on tehtud.]

Kukemelk, Epp (2002). Välismaa telekanalid huvituvad Eesti telepildist. Postimees, 25.05. [Eurovision 2002 kajastava videomaterjali vastu on huvi tundnud mitu Saksamaa kanalit ja isegi Kataloonia televisioon.]

Michelson, Tarmo (2002). Telefonihääletuse korraldaja kardab Murphy seadust. SL Õhtuleht, 25.05. [Eesti Telefon avab laupäeval pärast eurolauljate esinemist viieks minutiks 23 tasulist 900-seeria telefoninumbrit, millel helistades saavad muusikasõbrad anda hääle oma lemmikule. Kõne maksab 1.99.]

Juhan Paadam – 12 punkti! (2002). Juhtkiri. Postimees, 27.05. [Eesti Televisioon ja Juhan Paadami meeskond ei teinud laupäeval midagi erilist. Nad tegid igituttavat ja rutiinset meelelahutussaadet, kuid nad tegid seda eriliselt hästi, lausa oivaliselt.]

Erlach, Romi; Suurkask, Heiki (2002). Eesti korraldajate ja Läti laulu võit. Eesti Päevaleht, 27.05. [Eesti pakkus Eurovisiooni lauluvõistluse korraldamisega maailma tipptasemel meelelahutust, mistõttu osa eestlaste eurotiimist aitab ilmselt järgmisel aastal Lätis lauluvõistlust korraldada.] Vt samas ka: Koch, Tuuli. Oodatud duetti asendas reklaam.

Eesti võitis! (2002) Eesti Päevaleht, 27.05. [Eesti riigi võidust Eurovisioni eduka korraldamise tulemusel.]*

Saidla, Siim (2002). Peebo ja Matvere dueti hind oli 130.000 krooni. SL Õhtuleht, 28.05. [Otseülekande vaatajad nägid Annely Peebo ja Marko Matvere “Muinaslugu muusikas” asemel reklaami. ETV otsust põhjendavad reklaamijuht Rivo Saarna ja RHNi liige Hagi Šein.]

Keian, Allan (2002). “Õnne 13” jätkub ka tuleval hooajal. Postimees, 29.05. [“Õnne 13” võttegrupp sai teada, et seriaal jätkub sügisel 10. hooajaga.]

Raag, Ilmar (2002). Häbi õppejõu tiitlile. Eesti Ekspress, 29.05. [Vastulause Vitali Belobrovtsevi artiklile.]

Vähemalt 166 miljonit televaatajat jälgis Eurovisiooni otseülekannet (2002). Postimees, 30.05. [Uuringufirma Emor hinnang Eurovision 2002 vaadatavuse kohta erinevates Euroopa riikides.]

ETV sisetüli jätkub täie hooga (2002). Kesknädal, 05.06. [Kultuuritöötajate ametiliidu TALO juhatuse pöördumine RHNi poole, RHNi esimehe Tiit Sinissaare vastus.]

Herkel, Andres (2002). Juudasuudlus Eesti Televisioonile. Eesti Päevaleht, 07.06. [ETV on majandusliku ja tehnoloogilise kollapsi lävel. Riigikogu ei ole senini suutnud ETV arengukava kinnitada. Hoolimata reklaamitulu kadumisest teatas kultuuriministeerium, et 2003. a eelarve jääb samaks mis 2002. a.]

Eurovisiooni vaatas iga teine Eesti elanik (2002). BNS/Eesti Päevaleht, 14.06. [Emori vaatajauuringu tulemused.]

Laasik, Andres (2002). Hagi Šein kaardistas telemaastiku. Eesti Päevaleht, 14.06. [Raamat “Eesti telemaastik 19912001″.]

Kalamees, Kai (2002). Signe Kivi taotleb ETV rahastamise kahekordistamist. Eesti Päevaleht, 18.06. [Kultuuriministeerium taotleb riigilt Eesti Televisioonile ja Eesti Raadiole 2003. a-ks võrreldes tänavusega peaaegu kahekordset eelarvekasvu.]

Jürgenson, Kalle (2002). Parteiline ringhääling. SL Õhtuleht, 18.06. [Miks Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon ei taha kinnitada Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni arengukava.]

Toomet, Vallo (2002). Telereklaami maht väheneb. Eesti Päevaleht, 20.06. [Ekspertide hinnangul kaob teleturult järgmisel poolaastal kuni 40% reklaamirahast. Ümberjaotamisele läheb 20–25 mln kr, hinnad tõusevad.]

Lõhmus, Alo (2002). Jalgpall taandub ETVst laulupeoülekande ees. Postimees, 26.06. [Jalgpalli MM pronksimängu asemel on eetris koolinoorte peo rongkäik.]

Gunter, Aleksei (2002). ETV to go commercial-free. The Baltic Times, 27.06.* [Eesti telereklaamiturg, võimalikud muudatused pärast seda, kui ETV lõpetab reklaami edastamise.]

Liiviste, Priit (2002). TV3 tsenseeris “Teist Arnoldit”. SL Õhtuleht, 28.06. [Urmas E. Liivi dokumentaalfilmi “Teine Arnold” linastamisega seotud eetilistest probleemidest.]

Kaas, Kaarel (2002). Reklaami vahetavad ETV-s välja kultuuriteated. Postimees, 02.07. [ETV hakkab tasuta edastama üldist huvi pakkuvaid teateid kasumit mitte taotlevate avalike ürituste kohta.]

ETV sai Taska suurfilmi partneriks (2002). Postimees, 02.07. [ETV sõlmis filmi «Nimed marmortahvlil» tootja Kristian Taskaga koostöölepingu, mille kohaselt saab rahvustelekanal mängufilmi kaastootjaks ja meediapartneriks.]

Randmaa, Kristiin (2002). Telekanalitelt uued saatesarjad. Eesti Päevaleht, 03.07. [Uus hooaeg võimendab konkurentsi erakanalite vahel: Kanal 2 toob ekraanile dokumentaalseebi sünnitushaiglast, TV3 kinnistab teleturu liidripositsiooni sügisel algavate mastaapsete telemängudega. ETV alustab uut hooaega rõhuga lastesaadetele.]

ETV juht tahab luua veel ühe avalik-õigusliku telekanali (2002). Postimees, 05.07. [2006. a-ks võiks Eestis olla teine avaõiguslik telekanal, mida edatsatakse kaabel-TVs või internetis, see võiks keskenduda neile avalikele või kultuuriteemadele, mis väikses Eestis suurt huviliste hulka ei leia – kontserdid, väärtfilmid, haridus – ja pakkuda lahendust kahe olulise sündmuse kattumise korral.]

Vabar, Sven (2002). Raag tahab luua ETV teise kanali. Eesti Päevaleht, 08.07. [Kaabli ja interneti kaudu leviv kultuurisisuga kanal võiks alustada 2006. a. Tabel: ETV saadete tootmise kulu 2001. a.]

ETV dokfilmide sarja konkurss (2002). Sirp, 02.08, lk 26. [Eesti Televisioon kuulutab välja filmiideede konkursi Eesti ühiskondlikke või sotsiaalseid protsesse kajastavale sarjale “Eesti lood”.]

Hellerma, Joonas (2002). Suvistest telekanalitest on targem hoiduda. Sirp, 02.08, lk 25. [TV3, Kanal 2 ja ETV programmidest ja suvesaadetest.

Rooväli, Küllike (2002). Telekanalid lubavad sügiseks ennenägematut põnevust. Postimees, 02.08. [TV3 ja Kanal 2 sügisprogrammide uutest saadetest. ETV programm uueneb jaanuaris.]

Michelson, Tarmo (2002). Superseriaali “Tõde ja õigus“ üks osa maksab kaks miljonit krooni. SL Õhtuleht, 06.08. [Ummikseis ETV võlgade tõttu seisma jäänud telesarjaga, vaidlused tootjafirma Guvatrakiga, erinevad hinnangud maksumusele, rahastamisallikate probleem.]

Telepoiss tuleb tagasi! (2002). ETV pearežissööri Rene Vilbret intervjueerinud Lauri Linnamäe. Eesti Ekspress: Areen, 22.08. [Taas tuleb ekraanile Telepoisi-klipp lastesaadete algusse.]

Keian Allan (2002). Meediareklaamiturg kasvas esimesel poolaastal kuus protsenti (2002). Postimees, 23.08. [Emori andmetel kasvas Eesti meediareklaamituru käive aasta esimeses pooles eelmise aastaga võrreldes ligikaudu 20 mln kr võrra ning kõige rohkem suurendas oma turuosa televisioon.]

Laine, Aare (2002). Ettevõtlikud kuressaarelased loodavad taasluua kohaliku TV. Meie Maa, 04.09.* [Aleksander Baumann ja Rein Rand kavatsevad taasluua Kuressaares kohaliku eratelejaama.]

Rahandusminister kohtus Ringhäälingunõukoguga (2002). rahandusministeerium.ee, 04.09. [RHN soovib rahaeraldise suurendamist vähemalt 40 mln kr võrra. Kuna riigieelarvest pole lisataotluse rahuldamine nii suures mahus võimalik, esitab rahandusminister Harri Õunapuu selle valitsuskabineti nõupidamisele.]

Aasmäe, Anneli (2002). Telepoiss teeb jälle kraapsjalga. Postimees, 09.09. (Telepoisi sünnilugu ja tähendus.]

Raag, Ilmar (2002). Millal on kultuur efektiivne? Eesti Päevaleht, 10.09. [Poolteist kuud pärast ETV ja ERi arengukava kinnitamist kirjutatakse eelarve projekti poole väiksem summa. Tulemus on, et iga kroon, mis jääb võrdsele tasandile käesoleva aasta eelarvega, on Eesti riigi jaoks investeeritud ebaefektiivselt.]

Suni, Raivo (2002). Mis maksab Riigikogu sõna. Postimees, 14.09. [Kiitnud heaks ETV ja ERi arengukava, võtsid valitsus ja Riigikogu endale moraalse kohustuse tuua Eesti rahvusringhääling kriisist välja. Rahandusministeeriumi kava vähendada ETV eelarvet tundub selle taustal enam kui kummalisena.]

Kinks, Agne (2002). Tõesem pilt teleturust. Äripäev, 17.09.* [Emor võtab Eestis kasutusele telemõõdikud, mis annab reklaamijale senisest täpsema ülevaate, mitu inimest iga konkreetset reklaami vaatab.]

Jõesaar, Andres (2002). Stabiilselt ebastabiilne. Eesti Päevaleht, 23.09. [Reklaam on ETV eetrist maas, arengukava Riigikogus heaks kiidetud. ETV ja ERi rahastamise ebastabiilsus aga püsib, põhjuseks on ilmselt erakondade eelarvamus, nagu oleksid need poliitiliselt tasakaalustamata.]

Kaal, Esta (2002). Meediareklaamiturg kasvab aasta lõpuks kuni kaheksa protsenti. Äripäev, 24.09.* [Emori uuring: tänu valimistele ja pensionikindlustuse reklaamikampaaniatele on oodata aasta lõpuks kuni 8%-list reklaamituru kasvu. Diagramm. Kommenteerivad Toomas Leito, Toomas Vara ja Marek Reinaas.]

Hellerma, Joonas (2002). Soss-sepad vallutusretkel Eesti meedias. Sirp, 27.09, lk 23. [Eesti telekanalite uutest saadetest: enamikku iseloomustab sisutühjus, mõttetu mula ja professionaalsuse devalveerimine.]

Martson, Ilona (2002). ETV taastab reedese teatriõhtu. Eesti Päevaleht, 02.10. [Ekraanile tuleb 20 Eesti parima teatrilavastuse televarianti, hangitud on valimikud Samuel Becketti näidendite televersioonidest ja Shakespeare’i näidenditest.]

Laine, Aare (2002). Regionaalsaateid ETV-s endisel kujul ei tule. Meie Maa, 02.10. [Maavanemad arutasid ETV juhatuse esimehe Ilmar Raagiga maakondade elu kajastamist Eesti Televisioonis.]

Kaas, Kaarel (2002). Saadete kordused tõid TV-kanalitele süüdistuse. Postimees, 21.10. [Eratelekanalite TV3 ja Kanal 2 valimispäeval näidatud jutusaated võidakse tunnistada ebaseaduslikuks valimisreklaamiks.]

Oolo, Antti (2002). Miljonijaht lõi publikurekordi. Eesti Päevaleht, 22.10. [Telehooaja edukaim saade on TV3 “Kes tahab saada miljonäriks?” Erakanalite programmijuhid on vaadatavusega rahul ja imestavad, miks ETV ei suuda vaatajatele midagi pakkuda. Ilmar Raag vastab, et ETV teatas juba aasta algul, et eelarve sunnib tegema karme valikuid ja prioriteedid on kultuur, tõsisem ajakirjandus ja vähemusgrupid.]

Kaal, Esta (2002). Telereklaami maht 10% väiksem. Äripäev, 22.10. [Telereklaami mahu languse põhjuseks võib pidada lisaks ETV kui reklaamikanali kadumisele kindlasti ka reklaami hinnatõusu, see on mahu vähenemise kompenseerinud.]

Raag, Ilmar (2002). Reklaam ETVs. Nädal, 28.10.* [Sporditoetajate reklaami näeb kultuuriministri loal.]

Maksudov, Vassili (2002). Теракт в прямом эфире: тв провалило испытание. Эстония, 29.10.* [Kuidas vene ajakirjanikud kajastasid televisioonis Moskva pantvangidraamat.]

ETVs sai valimiste eel enim kõneaega Edgar Savisaar (2002). Äripäev, 30.10. [Emori ja meediamonitooringu ettevõtte Observer Eesti OÜ poliitilise tasakaalustatuse uuringu tulemused.]

Ideon, Argo (2002). Poliitikud: ekraaniloleku mõõtmine teeb nõutuks. Postimees, 30.10. [RHNil on uuringu suhtes erinevaid mõtteid. Mõõtmine näitab peamiselt seda, kes on üldse pääsenud rääkima, ning kummutab valimiseelsed väited, et opositsioon on ETVs tugevamini esile pääsenud kui võimuliit.]

Viira, Aigi (2002). Teleteater naaseb aristokraatliku sammuga. Postimees, 02.11. [Taastub reedene teatriõhtu, näidatakse nii spetsiaalselt TVle salvestatud uuslavastusi Eesti teatritelt, arhiivilavastusi kui ka välismaalt hangitud teatritükke.]

Skeptik Hardo Pajula: Televisiooni puhul häirivad pinnapealsus ja mõttetud poosid (2002) Nädal, 04.11.* [Majandusanalüütik Hardo Pajula oma tele-eelistustest.]

Ideon, Argo (2002). Telekanalid saavad teada politsei otsuse. Postimees, 04.11. [Tallinna politsei on algatanud väärteomenetluse selgitamaks, kas Kanal 2s ja TV3s valimispäeval eetris olnud jutusaadete kordused olid ebaseaduslik valimispropaganda.]

Korrol, Tõnu (2002). Telekanalid püüavad uute saadetega vaatajaid võita. Eesti Päevaleht, 06.11. [ETV ekraanile jõuavad uued spordisaated ja uus lastesaade. TV3 uus tõsielusari “Farm”. Jüri Pihel kritiseerib ETV programmi.]

Michelson, Tarmo (2002). 10 000 krooni suurune trahv TV3 rahakotile ei mõju. SL Õhtuleht, 07.11. [TV3 sai trahvi ebaseadusliku valimispropaganda eest.]

Karelin, Aleksandr (2002). Уши на полку. День за Днём, 08.11.* [Eesti Raadio ja ETV alafinantseerimine mõjutab ka “Raadio 4” venekeelsete saadete asemel võib edaspidi kuulata muusikat ja natuke uudiseid.]

Kalamees, Kai (2002). Liigse reklaami eest ähvardab telejaamu trahv. Eesti Päevaleht, 11.11. [Kultuuriministeerium hakkab TV3 ja Kanal 2 trahvima, kui need edastavad lubatust rohkem reklaami ega täida omatoodangu nõuet.]

Tsäro, Kairit (2002). Kallasma juhtum: millised kodukorra eeskirjad on Eesti telejaamadel oma töötajatele. Nädal, 11.11.* [Telediktor Marite Kallasma eetrikeelust seoses kommertsreklaamis osalemisega. Lisatud Riigikogu liikme Arvo Haugi kommentaar.]

Katrin Saks: Olen igaõhtune uudistevaataja (2002). Intervjueerinud Maarius Suviste. Maaleht, 18.11.* [Katrin Saks vastab küsimustele oma tele-eelistuste kohta.]

Eenmaa, Helena (2002). Indrek Treufeldt: “Elame kaoses ja ma aitan inimestel maailma mõistmises korda luua olen nagu koristaja”. Maaleht, 18.11.* [Teleajakirjanik Indrek Treufeldt oma tulevasest tööst Brüsselis, EL-ist, Eesti inimesest.]

Ambre, Marti (2002). Venekeelsed kroonid on alareklaamitud. Äripäev, 19.11. Emori reklaamikulutuste uuring näitab, et venekeelse meediereklaami panus jääb alla 10%. Reklaamiandjad kulutavad meedias ühe eestlasest tarbija mõjutamiseks umbes 4 korda rohkem raha kui mitte-eestlasest tarbija peale. Kommenteerib Margus Merima.]

Эстония заслуживает нормального телевидения (2002). Ajalehe Kesknädal peatoimetajat Heimar Lenki intervjueerinud Ella Agranovskaja. Молодежь Эстонии, 23.11.* [Konkurentsist Eesti teleturul, Lengi võimalikust saamisest ETV juhiks.]

Litvinjuk, Anna (2002). Не загонять себя на узкую тропу. Молодежь Эстонии, 23.11.* [Eesti Raadio, ETV ja Raadio 4 alafinantseerimisest.]

Lõhmus, Alo (2002), ETV: “Laulukarussell” lükkub edasi riigi süül. Postimees, 26.11. [Laste lauluvõistlust ei saa järgmisel sügisel alustada, sest see kestab 2004. a kevadeni ja riik ei planeeri ETV eelarvet 3 aasta vaates, nagu kinnitatud arengukavas ette nähtud.]

Kristlik Televisioon on kui kultuuriaken (2002). Tegevdirektor Peeter Võsut intervjueerinud Erle Iher. Eesti Kirik, 27.11.* [1991. a septembris alustas tööd Eesti Kristlik Televisioon esimese erajaamana lagunenud Nõukogude Liidu aladel.]

Uusaastaläkituse tõlge ootab presidendi otsust (2002). delfi.ee, 28.11. [ETV esitas presidendi kantseleile palve täpsustamaks, kas president Arnold Rüütel soovib, et tema uusaastatervitus läheb eetrisse venekeelsete subtiitritega või mitte.]

Garanža, Jevgenia (2002). Этот такой непонятный президент… Молодежь Эстонии, 28.11.* [Kas president Arnold Rüütli uue aasta tervitust rahvale saadavad sel aastal venekeelsed subtiitrid?]

Kalamees, Kai (2002). Poliitikuks ihkavad saatejuhid kaotavad valimisteni eetriloa. Eesti Päevaleht, 03.12. [ETV saatejuht Aleksandr Tšaplõgin ja TV3 toimetaja Enn Eesmaa kandideerivad Riigikokku.]

Online-intervjuu: ETV juht Ilmar Raag (2002). epl.delfi.ee, 04.12.

Rüütli uusaastatervitus läheb eetrisse venekeelse tõlketa (2002). Postimees, 04.12.* [ETV leppis presidendi kantseleiga kokku, et president Arnold Rüütli uusaastatervitus läheb eetrisse venekeelsete subtiitriteta. Kõne tõlkimine tuli taas päevakorda, kui Narva linnavolikogu esimees, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin saatis president Rüütlile kirja, milles soovis, et presidendi uusaastatervitus varustataks venekeelsete subtiitritega.]

Neudorf, Raigo (2002). Telemõõdik mõjutab Eesti reklaamiturgu. arileht.delfi.ee, 06.12. [Uuringufirma EMOR võtab teleauditooriumi uurimiseks kasutusele televiisori külge paigaldatud mõõdiku, mis salvestab uuringus osalevate inimeste telerivaatamise minutilise täpsusega, võimaldades mõõta televaatajate käitumist ka reklaamiklippide ajal. Tabel: Telekanalite osakaal kogu vaatamisajast.]

ЭТВ будет транслировать новогодную речь президента без русских субтитров (2002). Нарвская Газета, 07.12.* [uusaastakõne tõlkimisest vene keelde.]

Raag, Ilmar (2002). Huvitavate mõtete panipaik. Eesti Päevaleht, 10.12. [Ringhäälingu arengukava arutelust ja vastuvõtmisest Riigikogus ning selle hülgamisest riigieelarve koostamisel.]

Aasma, Pilkku (2002). Meediakanalitest kallim televisioon. Äripäev, 10.12. [Reklaamikampaania meediakanali valikul tuleb lähtuda eelkõige sellest, mida me soovime saavutada ja kuidas me mõõdame selle edukust.]

Saidla, Siim (2002). Kriminaalasi “Pealtnägija” vastu. SL Õhtuleht, 11.12. [Asja algataja süüdistab Mihkel Kärmast ja Vahur Kersnat ebaseaduslikus jälitustegevuses. Salaja filmimist kommenteerivad meediaõppejõud Halliki Harro-Loit ja Ajalehtede Liidu tegevdirektor Tarmu Tammerk.]

Digitaalringhääling tulekul (2002). Postimees, 12.12. [Digitaaltehnoloogiale üleminekust Euroopas, sellega kaasnevatest muutustest, arenguplaanide tegemisest Eestis.]

Ilmar Raag: “Eelkõige peab ETV tegema saateid, mida keegi teine ei tee”. Maaleht, 16.12.* [ETV juhatuse esimees vastab küsimustele telekanali vaadatavuse languse, 2003. a. eelarve, ETV-st reklaami kadumise ja erakanalite kohta.]

Litvinjuk, Anna (2002). Там, где не слышно голоса. Молодежь Эстонии, 17.12.* [Ringhäälingunõukogu esimees Tiit Sinissaar ETV alafinantseerimisest.] 

Laasik, Andres (2002). Teatriõhtu: fiction või facta? Sirp, 20.12., lk 18. [ETV teatriõhtutest: lavastuste televersioonid ei ole ei teatrisündmuse jäädvustused ega telelavastused, seega ei vasta tänapäeva teleteatri praktikale.]

Philippe Jourdan: “Televisioon on aken maailma” (2002). Roomakatoliku kiriku peavikaari intervjuerinud Simo Meinert. Nädal, 23.12.*

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023