Artiklid ja sõnumid 1994

* Ringhäälinguseaduse eelnõu arutelu ja vastuvõtmine * Ostankino TV transleerimise lõpetamine * Telesõda * Uued litsentsid * Tallinna Kaabeltelevisioon * Tartu TV raskustes * Tipp TV *

Aotäht, Aivar (1994). Tartu TV sätib tehnikat. Postimees, 03.01.*

Valme, Valner (1994). Kris Taska töötab “Kanal 2” müügijuhina. Post, 10.01. [Isikuartikkel. USA filmi- ja äriharidus, ameerika filmistsenaristika, töö filmiagentuuris, vaba aeg Los Angeleses ja Tallinnas.]

Pukk, Vallot (1994). Carl Bildt on olnud Andres Küngi nõuandja. Post, 14.01. [EVTV omaniku Andres Küngi elust.]

Ilmar Taska: “Seisame igavese dilemma ees,” (1994). Intervjueerinud Maris Balbat. Sirp, 14.01. [Kanal 2 programm, töötajad, edasised plaanid.]

Tartu Televisioon pole pankrotis: tegevdirektori väitel on tegemist sünnitusvaludega (1994). Hommikuleht, 17.01.*

Siilats, Viktor (1994). Valel on infoühiskonnas lühikesed jalad. Rahva Hääl, 21.01.* [Kommentaar Werner Rumphorsti seisukohtadele.]

Koskinen, Tarja (1994). Ohjelmakorvausten perinnässä pulmia / Probleemid autoritasude väljanõudmisega/. Helsingin Sanomat, 23.01.* [Autorikaitseorganisatsiooni Kopiosto osa Eesti ja Venemaa telekanalite nähtavaks tegemisel Soomes.]

Raidla, Peeter (1994). Pikisilmi oodatud ringhäälingu seaduse eelnõu läks liikvele. Hommikuleht, 25.01.* [Märt Raski ja Rein Langi koostatud seaduseelnõust.]

Münch, Jean-Bernard (1994). Lugupeetud hr. Siilats. Rahva Hääl, 27.01.* [EBU peasekretäri kiri hr. Siilatsile, Küngile, Pirnile ning kommentaarid toimetuselt ja Herkki Haldrelt.]

Saluveer, Epp (1994). Eesti eksmiss: diktorist direktoriks? Favoriit, nr. 1,  jaanuar. [EVTV diktor.]

Õuemaa, Tarmo (1994). Nuhtluse nimi on kaabel-TV. Kulutaja, 01.02.* [Kaabel-TV firmad Tallinnas. Eesti Telag.]

Kulli, Jaanus (1994). Eratelevisioon ootab ringhäälingu seadust. Hommikuleht: Kuulisa, 01.02.*

Sookruus, Peeter (1994). Jalgratas on juba ammu leiutatud ehk euroopalik ringhäälingumudel on kasutatav ka Eestis. Päevaleht, 02.02. [Märt Raski ja Rein Langi ringhäälinguseaduse eelnõu projektist: ühest küljest paneb aluse tugevale tele-raadioorganisatsioonile, teisest küljest allutab selle organisatsiooni valitsusele ja koalitsioonile, mis on vastuolus euroopalike sõltumatuse põhimõtetega.]

Aotäht, Aivar (1994). Homme alustab taas Tartu Televisioon. Postimees, 03.02.*

Veidemann, Rein (1994). Rahvuslik ringhääling peab ole­ma valitsusest sõltumatu. Hommikuleht, 03.02.*

Ringhäälingu aiast ja aia august (1994). Hommikuleht, 03.02.*

Lang, Rein (1994). “Päevalehele” ringhäälinguseaduse eelnõu asjus. Päevaleht, 04.02. [Autor ei pea vajalikuks polemiseerida eelnõu projekti üle ajakirjanduses enne valitsuse seisukoha esitamist; samuti ei pea ta õigeks projekti teksti levitamist ei asjast huvitatute hulgas ega ajakirjanduses.]

Aotäht, Aivar (1994). Tartu TV sündis kolmandat korda. “Postimehe” reportaaž. Postimees, 07.02.*

Parts, Madli (1994). RTV-l ainuõigus Eestis Venemaa TV saadetele. Päevaleht, 08.02. [RTV programmiplaanides on ajakirjanduslikud saated, kultuurisaated, sh komöödiasari Ivan Oravast, kirjanike portreed ja muusikasaated, olümpiateemaline peremäng, Venemaa TVga sõlmitud lepingu alusel nende arhiivisaated; venekeelsele vaatajaskonnale iganädalane eriprogramm Eesti elust.]

Ormisson, Mati (1994). Reklaamitelevisioon tahab muutuda. Hommikuleht, 09.02.*

Veskimägi, Margo (1994). Reklaamikampaania kanalivalik. Äripäev: Reklaami ja Müügi Ekstra, 09.02.* [Tabel: erinevate massiteabekanalite plussid ja miinused.]

Uued saatjad nõuavad 12 miljonit (1994). Rein Ruudit intervjueerinud Erle Rudi. Äripäev, 09.02.*

Balbat, Maris (1994). Marju Lauristin: Eesti riigil puudub meediapoliitika. Kultuurileht, 11.02. [Marju Lauristini ettekandest “Mis on riikliku meediapoliitika objekt? Mis on meediapoliitika funktsioonid?”]

Kaugema, Tambet (1994). Kultuuri- ja haridus­minis­tee­rium ähvardab võtta “Reklaamitelevisioonilt” tege­vusloa. Postimees, 11.02.*

Teras, Allan (1994). RTV tegevus eetris võidakse lõpetada. Rahva Hääl, 11.02.*

EVTV leiab, et RTV on rikkunud litsentsitingimusi. BNS/Pühapäevaleht, 12.02. {Viktor Siilats näeb 2,5tunnise venekeelse programmi eetrisselaskmises litsentsitingimuste rikkumist; ka Kanal 2 on tingimusi rikkunud, kui alustas saateid mitu kuud lubatust hiljem.]

Siimann, Mart (1994) RTV eetriaja pikendusega soovisime vahendada venekeelsele elanikkonnale objektiivset infot. Hommikuleht, 12.02.* [RTV peadirektori vastus ähvardusele tühistada tegevuslitsents.]

Karp, Ain (1994). Ringhäälinguseaduse projekt kadus ministri laualt. Liivimaa Kroonika, 17.02.*

Странные игры на голубом fone / Veidrad mängud helesinisel taustal / (1994). Mart Siimanni intervjueerinud N. Lamvol. Молодежь Эстонии, 21.02.*

AS Levi pakub väärtpaberitena eelisaktsiaid (1994). Päevaleht: Ärileht, 23.02.*

Aastalõpu kõnelused III (1994). Anne Kirsipuud intervjueerinud Sulev Teinemaa. Teater. Muusika. Kino, nr. 2,*

Herbert, Douglas (1994). A man, a plan, a “Kanal Kaks”. The Baltic Independent nr. 198, veebr.* [Ilmar Taska ja Kanal 2.]

Visnap, Margot (1994). Televisiooni ei jäta me. Eesti Ekspress, 04.03.* [Kommertstelevisiooni kanalid: EVTV, RTV, Kanal 2.]

Herkül, Kadi (1994). Ületalve peetud ehk etapivõit EVTV-le, liider endiselt RTV. Eesti Ekspress, 04.03.* [Kommertskanalid EVTV, RTV, Kanal 2.]

Король – дворники телеканалa 2 (1994). Ilmar Taskat intervjueerinud Jelena Skulskaja. Эстония, 05.03.*

Pilve, Ivo (1994). Kas sukasäärde või “Levi” aktsiatesse? Postimees, 07.03.* [Eesti edukaim telekommunikatsioonide vallas tegutsev erafirma. Aktsiate müük.]

Uusmaa, P. (1994). Riigitelevisiooni tehakse ka Tartus. Tartu Postimees, 09.03.* [ETV Tartu stuudio.]

Jegorov, Anatoli (1994). Что мы будем смотреть по телевизору? / Mida me televiisorist vaatama hakkame? / Intervjueerija Nelli Kuznetsova. Эстония, 09.03.*

Tammerk, Tarmu (1994). Estonian’s real-life media drama. The Baltic Independent, vol. 5, no. 236, 11.03.*

Tammer, Enno (1994). Ringhäälingu seaduse eelnõu läheb Riigikogu menetlusse. Postimees, 12.03.*

ETV strateegiaseminar Pühajärvel (1994). Intervjuu Hagi Šei­niga. Telekraat, 15.03.*

Sookruus, Peeter (1994). Häbematuse kiituseks. Päevaleht, 15.03. [Vastus Rein Langi repliigile Päevalehes 04.02. ringhäälinguseaduse eelnõust.]

Elan nagu suure puu all (1994). Ajalehe Televisioon peatoimetajat Liivi Šeini intervjueerinud Anne-Liis Õigus. Päevaleht, 18.03.

Rattus, Kalev (1994). Kelle taskusse lähevad Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis autoritasud? Rahva Hääl, 19.03.* [Eesti Raadio Eesti Autorite Ühingu tegevuse valgusel.]

Raidla, Peeter (1994). Ringhäälingu seaduse eelnõu jõuab Riigikokku. Hommikuleht, 21.03.*

Alaküla, Allan (1994). Rahva silm on kuningas. Postimees, 24.03.* [Arvamus Riigikogu nn. vabast mikrofonist: Videosalvestus televisioonis.]

Tammer, Enno (1994). “Ostankino” kanal läheb tõenäoliselt lahtisele konkursile. Postimees, 26.03.*

Paadam, Juhan (1994). Ostankinon kanava pimenee Virossa. Turun Sanomat, 29.03.* [Eestis lõpetatakse Ostankino TV näitamine.]

Sitz, Kristel R. (1994). Hüvasti, Maria. Päevaleht, 29.03. [Ostankino kanali sulgemisega seotud julgeoleku- jm probleemide analüüs.]

“Ostankino” kanal RTV ja EVTV ühisfirmale? BNS/Päevaleht, 31.03. [EVTV ja Reklaamitelevisiooni ühisest taotlusest Ostankino teleprogrammi alt vabaneva telekanali kasutamiseks.]

Lang, Rein (1994). Ringhäälinguseadus tuleb, ei tule? Päevaleht, 31.03. [Seaduseprojekti väljatöötamise käigust, vastava komisjoni koosseisust ja teksti koostaja vahetumisest; väidetavatest alternatiivprojektidest ETVs ja Eesti Raadios; Peeter Sookruusi arvamustest projekti kohta (vt PL 02.02.] kui katsest avaldada valitsusele survet.]

Siimann, Mart (1994). TMK kultuurikommentaar. Millist televisiooni vajab Eesti Vabariik. Teater. Muusika. Kino, nr. 3, märts.

Raud, Neeme (1994). Telerevolutsioon jätkub. Favoriit, nr. 3, märts.* [Videoajakirjandus.]

Herbert, Douglas (1994). An Estonian advertising odyssey. The Baltic Independent, nr. 202, märts. [Telereklaam Eestis.]

Arklina, Ilze (1994). Russian TV must pay up or be turned off. The Baltic Observer, nr. 12, märts. [Ostankino telekanali transleerimine Balti riikides lõpetatakse.]

Pels, Ruta (1994). Русское” TV роскошь или необходимость? / “Vene” televisioon – luksus või esmavajadus? / Эстония, 04.04.* [Venekeelse televisiooni tulevik.]

Kons, Tõnis (1994). Ringhääling jääb sõltumatuks. Vestlus Mihkel Pärnojaga. Hommikuleht, 05.04.*

Lang, Rein (1994). Avalik-õiguslik ringhääling ja riigi­kesksuse müüt. Päevaleht, 05.04.

Valme, Valner (1994). “Ostankino” ei jää sahisema: EVTV ja RTV ühinevad. Post, 05.04.

Lang, Rein (1994). Ühenduses peitub jõud! Päevaleht, 06.04. [Ringhäälinguseaduse eelnõu näeb ette Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ühendamise Eesti Rahvuslikuks Ringhäälinguks (ERR). Ühendamise kava.]

Kulli, Jaanus (1994). EVTV ja RTV otsustasid ühte heita. Hommikuleht, 06.04. Vt ka Rahva Hääl, 06.04.

Valme, Valner (1994). EVTV ja RTV heitsid küll ühte voodisse, kuid leivad hoitakse eraldi. Post, 06.04. [RTV ja EVTV said ajutiselt ühiskasutusse Ostankino kanali, kuid algul soovis RTV kanalit jagada Kanal 2ga, kellele ei sobinud RTV tingimused. Edaspidi võib olukord muutuda.]

Ladva, Asso (1994). Muti televisiooni algus. Eesti Sõnumid, 06.04.* [Algas piirkondliku leviga “Lõuna kanali” edastamine.]

Mandel, Meelis (1994). Hoiustajatel 100 miljonit krooni saamata! Õhtuleht, 06.04. [AS „Levi“.]

Villandi, Viire (1994). “Lõuna kanal” tutvustab lõunaeestlastele Lõuna-Eestit. Tartu Postimees, 06.04.* [Regionaaltelevisioon alustas saateid.]

Laas, Made (1994). RTV ja EVTV alustavad saadete edastamist Ostankino kanalil 18. aprillil. Postimees, 08.04.

Juga, Vassili (1994). Kas uus Berliini müür? Päevaleht, 08.04. {Autor leiab, et Ostankino TV ülekandmise lõpetamine teenib infolevi vabaduse piirajate huve ja küllap oleks leitud ka vajalik raha, kuid kellelgi ei olnud selleks head tahet.]

Sookruus, Peeter (1994). Ta liigub siiski ehk ring­hää­lingu­seaduse eelnõu arutelu algas. Päevaleht, 11.04.

Šein, Hagi (1994). Meediapinge lahendaks uue tele­orga­ni­satsiooni loomine Eestis. Hommikuleht, 12.04. Tekst Telekraadis.

Šein, Hagi (1994). Hea meediaseaduse võimalikkusest väi­ke­ses riigis. Postimees, 14.04. ja 15.04. [Kes ja kuidas võiks maksta televisiooni eest?] Tekst Telekraadis.

Kaugema, Tambet (1994). EVTV ja RTV mõistuseabielule saab pilku heita alates esmaspäevast. Postimees, 13.04.*

Kulli, Jaanus (1994). Taska mängis maha suure slämmi. Hommikuleht, 16.04.*

Šer, Leivi (1994). Государственный язык Эстонии язык запретов? / Kas Eesti riigikeel on keeldude keel? Эстония, 19.04.* {Keeleseadusest televisioonis, videos jm.]

Tilk, Aare (1994). Eesti Kinoliidu üldkogu pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu poole. Päevaleht, 19.04. [Ettepanek peatada Ringhäälinguseaduse eelnõu arutelu, et kaasata sellesse Eesti filmiloojad.]

Soosaar, Enn (1994). Häälte ring ringhäälingu ümber. Hommikuleht, 21.04.* [Ringhäälinguseaduse eelnõust.]

Soosaar, Mark (1994). See on teie jaoks midagi liiga head! Eesti Ekspress, 22.04.*

Määrits, Mati (1994). Eesti Raadio ja televisioon pannakse ilmselt kokku. Eesti Sõnumid, 22.04.*

Semjonov, L. (1994) Первый трофей министра обороны: “Останкинo” / Kaitseministri esimene sõjasaak – Ostankino /. Русский Телеграф, 23.04.* [Ostankino kanali transleerimise lõpetamine.]

Ringhäälinguseadus: Kinoliit tõmbab hädapidurit (1994). Rahva Hääl, 26.04.* [Vestlus Aare Tilga ja Madis Trambergiga.]

Televisioon teie elus (1994). Postimees Extra, 30.04.*

Vajaksin veidi kõvemat kätt (1994). Mart Siimanni intervjueerinud Gitte Vanamölder. Õhtuleht, 30.04.*

Lucas, Edward (1994). Money rules the airwaves. The Baltic Independent, nr. 207, aprill.* [Leedu televisioon ja telekanalite jaotamisega seonduvad probleemid.]

Sookruus, Peeter (1994). Eestile on kombeks üks ring­hää­ling korraga. Päevaleht, 03.05.

Будем ли мы смотреть передачи “Останкинo”? / Kas edaspidi vaatame veel Ostankino saateid? / (1994). Heimar Lenki intervjueerinud Nelli Kuznetsova. Эстония, 06.05.*

Eratelekanalid ründavad riigitelevisiooni (1994). Päeva­leht, 13.05. [EVTV, Kanal 2 ja RTV ühispöördumine Riigikogu liikmete poole väljendab muret eratelevisiooni tuleviku pärast Eestis.]

Näripä, Victoria (1994). Riigikogu pooldab reklaami luba­mist ringhäälingus, erajaamad protestivad. Rahva Hääl, 13.05.*

Sandre, Aili (1994)Eesti TV ja raadio jätkavad eraldi. Hommikuleht, 13.05.* [Ringhäälinguseaduse eelnõu kommenteerib Isamaa fraktsiooni esimees Tiit Sinissaar.]

Kohv, Urmo (1994). ”Tallinna Kaabeltelevisioon” avas peajaama. Päevaleht, 13.05.

Liebman, Elkond (1994)Споры o телерадиовещании eще не отспорены. Эстония, 14.05.* [Rein Veidemanni arvamus uuest ringhäälinguseadusest.]

Tamm, Aigar (1994). Tallinna ametlik Kaabeltelevisioon alustab varsti. Kulutaja, 17.05.*

Монополия недопустимa / Monopol on lubamatu (1994). Эстония, 18.05.*

Kekelidze, Eteri (1994). Плати налоги и помалкиваи / Maksa maksud ja pea suu / . Эстония, 18.05.* [“Ostankino” transleerimise katkestamine.]

Kuusk, Rein (1994). Riigikogu võttis vastu ring­häälingu­seaduse. Rahva Hääl, 20.05.*

Eesti Televisiooni peadirektor Hagi Šein: reklaam pole vaid raha (1994). Intervjueerinud Toomas Toomsalu. Rahva Hääl, 21.05.*

Reklaamitelevisiooni peadirektor Mart Siimann: tulevik on tume (1994). Intervjueerinud Toomas Toomsalu. Rahva Hääl, 21.05.* [Ringhäälinguseadusest.]

Страсти вокруг KTВ (1994). Viktor Gaidušinit ja Peep Põldsammi intervjueerinud Ruta Pels. Эстония, 23.05.*

Eesti Välisministeerium esitas Venemaale noodi (1994). Eesti Sõnumid, 28.05.* [RTR teksti-TV kanalil on SRÜ-sse kuuluvate linnade nimistus ka mõned Eesti linnad.]

Hyman, Marc (1994). United States Baltic Foundation bunches Mass media program. The Baltic Observer, nr. 17, mai.* [USA-Balti Fondi (USBF) toetused trüki- ja elektroonilisele ajakirjandusele.]

Klevas, Rita (1994). Ostankino TV dilemma on Lithuanian airwaves. The Baltic Independent, nr. 210, mai.

Varandi, Kaupo (1994). Mis on DATA-TV. Horisont, nr. 3, mai.*

Kaivo, Marvi (1994). Telemasti tippu linnatahm ei ulatu. Tartu Postimees, 01.06.*

Rein Lang: Kui riigiametnik aja­kirjaniku välja viskab, siis tuleb see ametnik koh­tusse kaevata (1994). Intervjuerinud Peeter Raidla. Hommikuleht, kuulisa nr. 4, 05.06.*

Kulli, Jaanus (1994). Eesti Televisioon jagas endale “Tele-Vollisid”. Hommikuleht, 06.06.*

Sookruus, Peeter (1994). Ringhäälinguseadus on olemas. Päevaleht, 16.06. [Eel­mäng on läbi, tõsine töö alles algab.]

Реклама – двигатель прогресса (1994). Dieter Müllerit intervjueerinud Ella Agranovskaja. Молодежь Эстонии, 17.06.* [Firma “IP”.]

Toomas Lepp armastab kvaliteeti (1994). Intervjueerinud Meelis Kapstas. Päevaleht, 02.07.

Hundimägi, Aivar (1994). Mart Siimann jääb TVle truuks. Äripäev, 13.07.* [Reklaamtelevisiooni tegevdirektorist.]

Mattson, Toomas (1994). Eesti Ringhäälingute Liidu murekogum jõudis konkurentsiametisse. Postimees, 16.07.* [Rein Langi süüdistus Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni vastu: dumpinghinnaga reklaamiaja müük.]

Raavik, Helen (1994). Televisiooni(kese) võimalikkusest suvises Pärnus. Õhtuleht: Suveleht, 16. 07.* [QTV – Pärnu televisioon.]

Hundimägi, Aivar (1994). Telefirmad RTV ja EVTV otsivad kompromissi. RTV ja EVTV ühinemisläbirääkimised. Äripäev, 20.07.*

Kekelidze, Eteri (1994). Kak господин Раннут “Видеотек” запретил. Эстония, 20.07.* [Vene televisioonikanal “Videotek”.]

Soiver, Sven (1994). Kes ütles, et peab olema kerge. Hommikuleht, 22.07. [Kommentaar eraõiguslike ja avalik-õiguslike meediakanalite sõnasõjale.] Tekst Telekraadis.

Kapstas, Meelis (1994). Ringhäälinguseaduse aegu. Päevaleht, 23.07. [EVTV juht Raivo Suviste siirdub juhtima Kanal 2. Kokkuvõte eratelekanalite esimesest aastast.]

Kelomees, Raivo (1994). Meediakunstniku keeruline mission. Rahva Hääl, 25.07.* [Meedia kui kunst.]

Käit, Helen (1994). RTV ja EVTV ühinevad väikefirmasid luues. Hommikuleht, 25.07.

Käit, Helen (1994). Kanal 2 on muutusteks valmis. Hommikuleht, 27.07.

Remmel, Mart (1994). Kui ringhäälinguseadus tuleks sisestada millessegi üldisemasse, mis siis? I–V. Rahva Hääl, 1.08.–6.08.*

Wendt, Charlotte (1994). Snabb utveckling i estnisk TV: Andres Küngs och Kinneviks ettåriga bolag satsar på nyhetssändningar / Andres Küng ja Kinnevik Eesti telemaastikul /. Svenska Dagbladet, 01.08.*

Reinumägi, Marko (1994). Kas paradiisis on kohta Kanal 2-l? Päevaleht, 12.08. [Kanal 2 kui filmikanal. Arvamusi: Jaan Ruus, Aare Tilk, Aare Ermel, Jüri Sillart.]

In profile (1994). Viktor Siilatsit intervjueerinud Cathy Waugh. The Baltic Independent, 12.08.*

Mattheus, Ülo (1994). Televisioon, kauge ja lähedane. PL: Pühapäevaleht, 13.08. [Eratelekanalid, konkurents]

Olvet, Triin (1994). Tartu TV katkestas saadete edastamise. Postimees, 17.08.* [Stuudio kolib aadressile Õpetaja 9A.]

Veedla, Aare (1994). Liberaalid ringhäälinguseaduse puu­dus­test. Päevaleht, 18.08.

Tartu Televisioon on raskustes finantsidega (1994). Rahva Hääl, 18.08.*

Vaarik, Daniel (1994). Ebaseaduslikud kaablivõrgud võivad sõdima hakata. Rahva Hääl, 18.08. [AS Telag, konkurents kaabeltelevisiooni turul ja seaduse vajalikkus.]

Mägi, Jaanus (1994). Enn Eesmaa hakkas teledirektoriks: presidendi pressiesindaja lahkus ametist. Rahva Hääl, 19.08.* [Enn Eesmaa EVTV peadirektoriks.]

Lang, Rein (1994). Ringhäälinguseadus on konfliktide allikas. Hommikuleht, 19.08.* [Diskussioon riigi ja erameediakanalite vahekorrast.]

Laidmäe, Virve-Ines (1994). Televisioon – sõber või vaenlane? Õpetajate Leht, 26.08.* [Väljavõte pikemast uurimusest “Ühe klassi sotsioloogiline portree”.]

Odres, Elo (1994). Enn Eesmaa tagasi koduses televisioonimaailmas. Liivimaa Kroonika, 28.08.* [EVTV.]

Vanamölder, Gitte (1994). Enn Eesmaa tulek minevikku. Õhtuleht: Visioon, 29.08.* [EVTV-l uus peadirektor.]

Tarand, Kaarel (1994). Eesti Televisioon: kas saame osaks Euroopast? Rahva Hääl, 30.08., 31.08., 01.09. ja 02.09.*

Varandi, Kaupo (1994). Uut nüüdisaegses teleris. Horisont, nr. 8, august.*

Vool, Ene (1994). Võrreldes jumalaga hea mees. Elu Pilt, nr. 8, august.* [RTV ärijuht Andres Jõesaar.]

Seebiga või seebita? (1994). Andres Jõesaart ja Toomas Leppa intervjueerinud Silja Ild. Pluss Üks, august.* [Seriaalidest RTV-s.]

Ild, Silja (1994). Metsikust Mariast ja roosast seebist E-tänaval. Pluss Üks, august.* [Nn. seebiooperite mõju vaatajatele.]

Televisioon on sama tähtis kui tapeet (1994). Hommikuleht, 03.09.* [Antennisüsteem.]

Mäggi, Janek (1994). Reklaamihinnad Eesti telekanalites kõiguvad. Äripäev, 05.09.*

EVTV süüdistab ETV-d dumpingus (1994). Hommikuleht, 13.09.*

Siilats, Viktor (1994). Kuhu kaob 1,3 miljonit ETV reklaamiraha? Eesti Sõnumid, 13.09.*

Niitra, Sirje (1994). ETV eitab dumpinghinnaga reklaamimüüki. Hommikuleht, 15.09.*

Lang, Rein (1994). Ringhäälinguseadus kuulub täitmisele. Hommikuleht, 15.09.*

Kuuler, Tiina (1994). Tartu Televisioon hakkab ehitama. Liivimaa Kroonika, 22.09.*

Pabut, Talvo (1994). Kõigest tähtsam on mäng. Intervjuu ETV kultuurisaadete peatoimetaja Margus Kasterpaluga. Kultuurileht, 23.09.

Salme, Janek (1994). Jüri Estam ei taotle ETV peadirektori kohta. Postimees, 28.09.*

Visnap, Margot (1994). Jälle Quo vadis, Eesti Televisioon? Eesti Ekspress, 30.09.*

EVTV ja RTV kavatsevad protestida ringhäälinguload (1994). Hommikuleht, 30.09.*

Mark Soosaar: ETV on kui kärbunud maks, ent ta võib veel ellu jääda (1994). TV Nädal nr. 38, 30.09.*

Kapstas, Meelis (1994). Teleluba taskus, kellel paremas? Päevaleht, 30.09. [RTV tutvustas oma sügishooaja saatekava.]

Kruus, Tiina (1994). Kaabu on edu märk. Eesti Ekspress: Magneet, nr. 10, september.* [RTV Äriuudiste saatejuht Vallo Toomet.]

Näripä, Victoria (1994). Valgjärve telemast piksevardaks? Rahva Hääl, 05.10.* [TV-kanalite ümberjagamine. Tegevusload.]

Kapstas, Meelis (1994). Lõpuks ometi – võrdsemast võrdsemad? Päevaleht, 06.10. [Ringhäälingulubade ja saatjate ümber tekkinud probleem.]

Odres, Elo (1994). Lõuna-Eestis “Tahmanäo” asemel “Santa Barbara”. Liivimaa Kroonika, 06.10.* [Ringhäälinguload ja saatjate ümberjaotamine.]

Kordemets, Gerda (1994). Hääli ETV koridoridest: alumised ei taha, ülemised ei saa? PL: Pühapäevaleht, 08.10. [Kolm kandidaati peadirektori ametikohsale: Hagi Šein, Raivo Paiste, Mark Soosaar.}

Talimaa, Peep (1994). Telesõda hoogustub. Sakala, 08.10.*

Kaugema, Tambet (1994). Ilmar Taska: kulturiminis­tee­riu­mi otsus oli õiglane ja võrdsustav. Postimees, 08.10.*

Kandidaadid on valmis. Veiko Lõhmus, Raivo Paiste, Peeter Sookruus…jt. (1994). Rahva Hääl, 08.10.* [Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni direktorite kandidaadid.]

Maailmatelevisioon CNN: The World’s news leader (1994). USA telekompanii CNN asepresidenti Peter Veseyt intervjueerinud Toomas H. Liiv. Eesti Päevaleht: Pühapäevaleht, 08.10.

Paet, Urmas (1994). Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio peadirektorid selgunud. Postimees, 11.10.*

Palmaru, Raivo (1994). ETV peadirektor on Hagi Shein ja Eesti Raadio peadirektor Peeter Sookruus. Eesti Sõnumid, 11.10.*

Sandre, Aili (1994). Riigiraadio ja -televisiooni juhiks jäid senised peadirektorid. Hommikuleht, 11.10.* [Peeter Sookruus ja Hagi Shein jätkavad ametis veel kolm aastat.]

Kaugema, Tambet (1994). EVTV ja RTV kaebavad kultuuri- ja haridusministeeriumi kohtusse. Posti­mees, 11.10.*

Seero, Tõnu (1994). Hoop seljatagant RTV-le ja EVTV-le: kultuuri- ja haridusminister lubati kohtusse kaevata. Eesti Sõnumid, 11.10.* [Probleemid telekanalite jagamisega.]

Kapstas, Meelis(1994). Telerindega kohtusse. Päevaleht, 12.10. [EVTV ja RTV rahulolematus saatjate ümberjaotamisega.]

Kuutma, Rainer (1994). Kanal 2 EVTV/RTV vastu. Postimees, 12.10.*

Valme, Valner (1994). 15. novembril võib alata eetripimedus: jääb vaid riigitelevisioon? Post, 12.10.*

EVTV soovib ehitada alternatiivset saatjatevõrku (1994). Post, 12.10.

Tasanen, Ari (1994). Entä Venäjän ja Viron kanavat? Helsingin Sanomat, 12.10.* [Eesti telekanalite nähtavusest Soomes.]

Ritari, Tiiu (1994). Minister Peeter Olesk: nägin ette telekanalite ümberjaotamisest tekkivat televaatajate vastuseisu. Postimees, 13.10.* [Peeter Oleski ringsõit Valgamaal.]

Seero, Tõnu (1994). Kanal 2: EVTV ja RTV-d häirib nende privileegide kadumine. Eesti Sõnumid, 13.10.* [Kanal 2 kommentaar EVTV teatele telekanalite ümberjaotamise kohta.]

Kruus, Olav. (1994). Tartu TV levipiirkond laieneb kogu Lõuna-Eestile. Postimees, 13.10.*

Rodes, Elo (1994). Telejama kogub jõudu. Liivimaa Kroo­nika, 13.10.*

Roht, Ruth (1994). Kaabeltelevisioon otsib investeerijaid. Hommikuleht, 17.10.* [Tallinna Kaabeltelevisiooni (TKTV) ASi-juhatuse liige Tõnis Palts.]

Alaküla, Allan (1994). Pärilussõda telekanalite pärast. Posti­mees, 17.10.*

Peeter Olesk käskis lõpetada EVTV ja RTV saadete edastamise (1994). Hommikuleht, 17.10.*

Mattson, Toomas (1994). EVTV ja RTV asendusid Lõuna-Eestis laupäeval Kanal 2-ga. Postimees, 17.10.* [Ringhäälingulubadest.]

Kaugema, Tambet (1994). Nädalavahetus, mis lõhestas teleekraani. Postimees, 17.10.* [Ringhäälingulubadest, telekanalite ümberjagamisest. Skeem: Kanal 2, EVTV ja RTV levi ulatus.]

Seero, Tõnu (1994). Kultuuri- ja haridusministeerium jätkab komistamist. Eesti Sõnumid, 18.10.* [Telekanalite ümberjagamisest.]

Näripä, Victoria (1994). Peaminister püüab telesõjas män­gi­da rahutuvi. Rahva Hääl, 18.10.*

Lauri, Urmas (1994). Armutu sõda teleturul. Lääne Elu, 18.10.*

Viktor Siilats: TV-kanalite ümberjagamine on tüü­pi­line ametnike omavoli tänases Eestis (1994). Virumaa Teataja, 18.10.*

Rumm, Hannes (1994). Kultuuriminister tõlgendas paindlikult ringhäälinguseadust. Hommikuleht, 18.10.* [Vaidlus telekanalite kasutamise üle.]

Hämarsoo, Jaanus (1994). EVTV/RTV juhtfiguurid kohtusid eile valitsusega. Post, 18.10.

Telesõja põhjustanud kohtunik vahetatud (1994). Rahva Hääl, 20.10.*

Palts, Tõnis (1994). Tallinna kaabeltelevisioonis lokkab kõlvatu konkurents. Päevaleht, 20.10.

Roht, Ruth (1994). EVTV ja RTV juhid osutavad tekkivale kahjule. Hommikuleht, 20.10*

Kanal 2 ja Kanal 6 pöörduvad televaatajate poole (1994). Päevaleht, 20.10. [Ilmar Taska ja Peedu Ojamaa avalik pöördumine.]

Kaabel-TV-st Tallinnas Haabersti linnaosas (1994). Hommikuleht, 20.10.*

Russell W. Damtoff: Ringhäälingulubade andmine muutugu avalikumaks (1994). USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni tarbijakaitsebüroo asedirektorit intervjuerinud Daniel Vaarik. Rahva Hääl, 20.10.*

Mandel, Meelis (1994). Tsensuur riigitelevisioonis? Õhtuleht, 21.10.*

Näripä, Victoria (1994). Telejaamad surusid Peeter Oleski nurka. Rahva Hääl, 22.10.* [Ringhäälingulubade väljaandmisest.]

Haabsaar, Epp (1994). Telesõda võinuks ära jääda. Võru Teataja, 22.10.*

Noormets, Helgi (1994). Võrulased loodavad telesõja õnne­likku lõppu. Võru Teataja, 22.10.*

Tuuli, Priit (1994). Savisaar mures Otto-Triinu pärast. Esmaspäev, 24.10.* [Telekanalite jaotus: EVTV, RTV, Kanal 2.]

Ots, Peeter-Eerik (1994). Miljardiline projekt vastuolus seadusega. Äripäev, 24.10.* [AS Kaabeltelevisioon.]

Haabsaar, Enn (1994). Kokku said häbematus ja asjatundmatus. Rahva Hääl, 25.10.* [Kanalite jagamine.]

Kanal 2 kommertsdirektor Kris Taska: Ringhäälingu saatekeskus lähtub RTV huvidest (1994). Intervjueerinud Victoria Näripä. Rahva Hääl, 25.10.*

Herkel, Andres (1994). Erakonnastatud seebiseriaalid. Päevaleht, 25.10. [21. oktoobril peatas Tallinna halduskohus kuu aja eest Eesti eratelejaamadele välja antud ringhäälingulubade kehtivuse, mille eest EVTV tänas eetris Kesk- ja Koonderakonda.]

Mina poleks telekanaleid ümber jaga­nud (1994). Endise kultuuri- ja haridusministri Paul-Eerik Rummoga vestelnud Rein Kuusik. Rahva Hääl, 25.10.*

Vanamölder, Gitte (1994). Kord on Vestman all ja Piibeleht peal, siis on Piibeleht all ja... Õhtuleht, 26.10.* [RTV, ja EVTV contra Kanal 2.]

Siimann, Ingrid (1994). Kaabeltelevisioon on tõsine ettevõtmine. Hommikuleht, 26.10.*

Küng, Andres (1994). “Uus meediumiskandaal” Eestis. Päevaleht, 27.10.* [EVTV ja RTV contra Kanal 2.]

Siilats, Viktor (1994). Kuidas Savisaar ja Vähi taastasid EVTV kanali. Päevaleht, 27.10. [Kommentaar 25.10. Andres Herkeli artiklile.]

Kaugema, Tambet (1994). Kanal 2 ei kavanda oma leviulatuse taastamiseks protestiaktsioone. Postimees, 29.10.*

Kaljusmaa, Riina (1994). Televisioon ei ole ainult meele­lahutus. Hommikuleht, 31.10.* [Kultuuriministeeriumi otsusest erakanalite saatevõrkude ümberjaotamise kohta.]

Tammerk, Tarmu (1994). Estonia’s real-life media drama. The Baltic Independent, nr. 236, oktoober.* [Eesti telekompaniide võitlus telekanalite jaotuse ja populaarsuse eest vaatajate seas.)

Haug, Toomas (1994). Sõda ja rahu. Päevaleht, 03.11.* [Ringhäälingulubadest teleprogrammidele.]

Vodeau, Vladimir (1994). Government accused of censorship by social democrats. The Baltic Observer, 03.11.

Küng, Andres (1994). Televisioonis tuleb pingutada. Hommikuleht, 07.11.*

Sula, Toomas (1994). Andres Küng esineb rahva nimel. Hommikuleht, 08.11.*

Rist, Piret (1994). Kas ainult “Uma ja Hää”. Päevaleht, 08.11.* [Telekanalite jaotamiste vastukajad Võrumaal.]

Päärt, Villu (1994). RTV direktori unenägu: isamaaline valitsus tulevikus lausa põhja all. Liivimaa Kroonika, 10.11.*

Niitra, Sirje (1994). TV-tüli jätkub kohtus viivitusega. Hommikuleht, 11.11.* [RTV esindaja nõudis kohtusse Riigikogu stenogrammid.]

Pöök, Jaan (1994). Telesõda jätkub kohtus 1. detsembril. Eesti Sõnumid, 11.11.*

Taska, Kris (1994). Lisaks soovimisele võiks ka vastavalt käituda. Postimees, 11.11. Vt. ka 29.10.*  

Valme, Valner (1994). RTV ja EVTV contra kultuuri- ja haridusministeerium. Post, 11.11.*

Näripä, Victoria (1994). Halduskohus jättis eratelejaamad eetrisse. Rahva Hääl, 15.11.*

Näripä, Victoria (1994). Telesõda ähvardab lõppeda pimedate ekraanidega. Rahva Hääl, 15.11.*

Küng, Andres (1994). Rahu ja areng telemaastikul. Päeva­leht, 17.11.*

Sula, Toomas (1994). Sõeludes telesõjas sõklaid. Päevaleht, 22.11.

Urban, Thomas (1994). Angst der vielen Russen vor den wenigen Balten: weshalb Boris Jelzin jedes Entgegenkommen gegenüber estnischen Wünschen ablehnt. Süddeutsche Zeitung, 25.11.* [Balti riikide ühekülgsest valgustamisest Venemaa televisioonis. Jeltsini Eesti-Vene piiri külastusest.]

Järvi, Raivo (1994). Lasteonu staatus ei sega Raivo Järvit. Hommikuleht, 26.11.* [Lastesaated televisioonis.]

Kraut, Einar (1994). Hääldus Eesti Televisioonis: tähelepanekuid aastavahetusel 1993/94. Keel ja Kirjandus, nr. 11, november. [Halvast diktsioonist ja hääldusvigadest.]

Girnius, Saulius (1994). Estonia ends Ostankino TV broadcasts. RFE/RL Daily Report no. 61, november.* [Eesti lõpetab Ostankino TV saadete ülekandmise.]

Tartu TV on sisuliselt pankrotis (1994). Liivimaa Kroonika, 01.12.*

Kaugema, Tambet (1994). Ringhäälingu saatekeskus läheb uuest aastast tõenäoliselt riigiraadio ja televisiooni kaasomandisse. Postimees, 01.12.

Kaugema, Tambet (1994). EVTVd süüdistatakse kohtuprotsessi venitamises. Postimees, 06.12.*

Veidemann, Rein (1994). Rahvaringhääling kultuuri­öko­loogia teenistuses. Rahva Hääl, 07.12.*

Rikson, Liia (1994). Eesmaa on televisioonile truu. EVTV peadirektor Enn Eesmaa. Äripäev, 09.12.*

Kaugema, Tambet (1994). Ringhäälingulubade seaduslikkust puudutav kohtuprotsess jätkub vähem kui kahe nädala pärast. Postimees, 09.12.*

Näripä, Victoria (1994). Telesõda kohtusaalis katkestati. Rahva Hääl, 09.12.*

Valme, Valner (1994). Telesõtta sekkub ekspert. Post, 09.12.*

Alates Valdo Pandist oli ajakirjanike eripäraks ridade vahelt sõnumi edastamise kunst (1994). EVTV peadirektorit Enn Eesmaad intervjueerinud Annika Koppel. Postimees Extra, 10.12.*

Mäggi, Janek (1994). Makarov püstitab antenni. Äripäev, 14.12.* [Tipp-TV.]

Mattson, Toomas (1994). Täna hommikul selgub kolme era­tele­kanali eetrissejäämine. Postimees, 15.12.*

Näripä, Victoria (1994). Tipp-TV alustas antenni ülespanemist. Rahva Hääl, 16.12.*

Mattheus, Ülo (1994). Tallinna halduskohus pole erapooletu? Hommikuleht, 16.12.* [Eratelekanalite ja kultuuriministeeriumi vaidlus halduskohtus ringhäälingulubade üle.]

Kaugema, Tambet (1994). Seente ja herneste sõda. Postimees, 17.12.* [Telekanalite jagamine. EVTV. RTV. Kanal 2.]

Olelusvõitluses jääb peale tugevam (1994). AS Reklaamitelevisiooni tegevdirektorit Mart Siimanni intervjueerinud Kalev Vilgats. Postimees Extra, 17.12.

Johannes, Eero (1994). Ringhäälingute Liit näeb raadio tulevikku optimistlikult. Hommikuleht, 17.12.* [Ringhäälingute Liit – vabatahtlik raadiote ja telejaamade assotsiatsioon.]

Paakspuu, Tõnu E. (1994). EVTV-RTV ja kultuuriharidusministeeriumi vaheline kohtuprotsess jätkub. Hommikuleht, 21.12.*

Näripä, Victoria (1994). Tallinna halduskohtus venib telepiruka tükeldamine eratelejaamade vahel. Rahva Hääl, 21.12.*

Kaugema, Tambet (1994). Minister Oleski käskkirjaga kaotasid EVTV ja RTV oma ringhäälinguloa. Postimees, 22.12.*

Näripä, Victoria (1994). Minister Olesk tegi käskkirjaga telesõjas jõuluvaherahu. Rahva Hääl, 22.12.*

Randla, Siim (1994). “Telesõja” kohtuprotsess on selleks korraks läbi. Eesti Sõnumid, 22.12.*

Minister Olesk võttis eksimuse omaks (1994). Päevaleht, 23.12.*

Mattson, Toomas (1994). Kanal 2 vahetab Tartus uuest aastast kanalit. Postimees, 24.12.*

Vanamölder, Gitte (1994). Eesti esimene telejaam on äri, kus naeratatakse teistest kaks korda tihedamini. Õhtuleht, 27.12. [Tipp-TV.]

Näripä, Victoria (1994). Valimiskampaania eeskirjad. Rahva Hääl, 28.12. [Eeskirjad Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis.]

TV lainealade jaotus uuel aastal on seni lahtine (1994). Hommikuleht, 30.12.*

Veldi, Enn (1994). Seebiooperite fenomen. Favoriit, nr. 12,  detsember.* [Seebiooper kui žanr, orienteeritus, temaatika.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023