Artiklid ja sõnumid 1999

* ETV ja erakanalite reklaamirahasõda * TV3 ja Kanal 2 ringhäälinguload uuenevad * ETVs taas reklaam * Juhtimiskriis, uus struktuur ja koondamised ETVs * Venekeelse televisiooni võimalikkusest * TV1 omanikuvahetus * ETV pankrotiseis ja peadirektori vallandamine *

Michelson, Tarmo (1999). Toomas Lepp kisub TV1-ga. Sõnumileht, 06.01. [ETV peadirektor süüdistab TV1, et see pole tasunud ETV-le reklaamist loobumise kompensatsiooni. Vallo Toomet kinnitab, et kompensatsioon on tasutud ja et Lepp otsib pigem ettekäänet reklaami tagasitoomiseks.]

Niitra, Nils (1999). ETV tahab reklaami tagasi. Postimees, 06.01. [Eratelejaamad on ETVga sõlmitud lepingus omavahel seotud ja ühe jaama lepingurikkumisest piisab kokkuleppe katkestamiseks. Vallo Toometi sõnul saab Lepp lepingu kaudu erakanalitele survet avaldada.]   

Niitra, Nils (1999). ETV hirmutab erakanaleid. Postimees, 06.01.* [Kui ETV katkestab eratelejaamadega reklaamihüvitiste lepingu, peab ta maksma erajaamadele kahjutasu.]

Rand, Oliver (1999). Riigitelevisioon ähvardab TV 1 puhkenud rahasõjas reklaamiga. Eesti Päevaleht, 06.01.

Hellam, Mall (1999). AEF ei maksa ETV-le. Sõnumileht, 07.01. [Avatud Eesti Fondi juht täpsustab fakte: vastuseks Allan Alaküla artiklile “ETV peitemäng” Sõnumilehes.]

Niitra, Nils (1999). ETV jätkab lepingut erakanalitega. Postimee, 08.01. [Reklaamihüvitiste lepingut ei katkestata, esitatakse uue lepingu projekt.]

Miller, Hanna (1999). Kuidas päästa eesti televisioonid? Postimees: Kultuur. 09.01.*

Lõhmus, Jaak (1999). Ennäe, tv! Postimees: Kultuur, 09.01.*

Tali, Piret (1999). TV 3 ja Kanal 2 lube ihkav Luige ja Langi TV 5+ avalikustab äriplaani. Eesti Päevaleht, 12.01. [Eldore Consulting Oy nime all esineva AS Eesti Jonnipunnid taga on meediaärimehed Hans H. Luik ja Rein Lang ning EVTV loojad Viktor Siilats ja Andres Küng.]

Michelson, Tarmo (1999). 105 miljonit. Sõnumileht, 12.01. [ETV peadirektor Toomas Lepp tahab reklaami kaotamise eest selle aasta septembrist järgmise aasta lõpuni saada 105 miljonit krooni, Andres Jõesaar: reklaamiturg peaks siis olema kolm korda suurem kui praegu on.]

Michelson, Tarmo (1999). Lepp sai reklaamiveto. Sõnumileht, 13.01. [Erakanalid ei nõustunud Toomas Lepa ettepanekuga parandada reklaamist loobumise lepingut klausliga, et poliitilist reklaami võib ETV näidata.]

ETV peab reklaamihüvitiste suurust õigustatuks (1999). Äripäev, 13.01. [ETV õigustab küsitud hüvitist Riigikontrolli ja RHNi suunistega: võtta aluseks reaalselt loovutatav turuosa.}

Tali, Piret (1999). ETV pigistab eratelekanalitelt sada miljonit krooni reklaamiraha. Eesti Päevaleht, 13.01.

Tali, Piret (1999). TV1 ei pea ETV nõudmisi reaalseks. Eesti Päevaleht, 15.01. [Vallo Toometi sõnul on ETV turuosa prognoos 33%, kuid nõutakse 41%.]

Põldsamm, Peep (1999). Kaabelleviseadus saab kaalukeeleks. Äripäev, 15.01. {AS Levicom arengudirektor kaitseb Riigikogus järjekordsele teisele lugemisele tulevat seaduseelnõu väitega, et selle tagasilükkamine tähendaks konkurentsi mahasurumist telefonsides.]

Kangur, Paavo (1999). Kaklus kaabli pärast. Eesti Ekspress, 15.01.* [Konkurendid Eesti telekommunikatsiooniturul: Levicom, Eesti Telefon, Eesti Kaabellevi, Starman. Skeem: Levicom suurosanikud.]

Petrov, Mihhali (1999). Oбращение к корням. Молодежь Эстонии, 16.01.* [Venekeelne meedia Eestis.]

Zujev, Mihhail (1999). Русский оазис на ЭТВ. Молодежь Эстонии: Русский почтальон, 25.01.* [Ülevaade venekeelsest programmist ETV kanalil.]

Telekomiseadus jõuab lõpuks valitsusse (1999). BNS/Äripäev, 26.01. [Loodav regulatsioonimehhanism peab tagama turu läbipaistvuse, firmad ei vaja enam litsentse, vaid peavad registreerides deklareerima oma tegevuse ning võtavad kohustused, mille täitmist hakkab jälgima sideamet. Seaduse teine oluline ülesanne on fikseerida, kuidas riik lubab kasutada piiratud ressursse, nagu raadiosagedusi ja telefoni numeratsioone.]

Raag, Ilmar (1999). Kuidas jagada litsentse? Postimees: Kultuur, 30.01.*

Tarand, Kaarel (1999). Defitsiidi jagamine. Postimees: Televisioon, 01.–07.02.*

Tali, Piret (1999). Erajaamad nõuavad ETV rahastamist. Eesti Päevaleht, 02.02. [Erakanalite ja ETV avalik pöördumine Riigikogu ja valitsuse poole ETV rahastamise stabiliseerimise asjus.]

Väljaots, Jaan (1999). Supertelejaama mõte ei upu. Õhtuleht, 04.02. [Hasartmängutelevisiooni kavandava Šveitsi ärimehe Marco del Curto ja tema Eesti partneri Kalle Liivi taustast.]

Tiina Kangro: Ideaalseid saateid pole olemas (1999). Intervjueerinud Valle-Sten Maiste. SL: Eeter, 05.02. [Programmijuhi ülesannetest, ETV programmi profiilist; seriaalist “Tõde ja õigus”, saatest “Eeter on vaba”.]

Niitra, Nils (1999). Jonnipunnid jäid hääletorust ilma. Postimees, 10.02.* [Ringhäälingulubade komisjon otsustas jätta load ka järgmiseks viieks aastaks TV3-le ja Kanal 2-le.]

Tali, Piret (1999). TV3 ja Kanal 2 pääsesid võidukalt sulgemisest. Eesti Päevaleht, 10.02. [TV5+ algatajad jäid jagamisel litsentsita.]

Sookruus, Peeter (1999). Eestile piisab esialgu neljast telekanalist. Postimees, 11.02.*

Kasper, Kristi (1999). TV3 meelitab sõpru. Nädal, 15.02.* [Esimese telekanalina Eestis on TV3 asutanud Sõprade Klubi. TV3 Interneti koduleheküljest.]

Raidla, Peeter (1999). Sõnajalad alustavad ristiretke. Sõnumileht, 19.02. [Sõnajalad süüdistavad Ühispanka pettuses eesmärgiga ajada Eesti Sõltumatu Televisioon pankrotti ja firma vara uuele omanikule kantida. Ühispank kinnitab, et on pakkunud vendadele võlgade tasumiseks kompromissvariante, kuid need pole nõustunud.]

Raidla, Peeter (1999). Ühispank loodab TV1-lt teenida 90 miljonit krooni. Sõnumileht, 20.02. [TVI ostmise ametlikud pakkumised on juba saadetud kolmele võimalikule ostjale. Endised omanikud perekond Sõnajalad püüavad sekkuda ja vaidlevad Ühispangaga oma võla üle.]

Malmberg, Kristi (1999). Sõnajalad on Ühispangale võlgu 23 miljonit krooni. Äripäev, 22.02. [TV1 endiste omanike võlast ja Eesti Sõltumatu TV aktsiate müügist.]

Zerel, Ida (1999). Nele Laanejärv: ring sai täis, aeg on edasi minna. Nädal, 22.02.* [TV1 uudistejuht Nele Laanejärv lahkub. Kommenteerivad Jüri Pihel, Harri Tiido, Raul Rebane.]

Vilja Palm otsib Kanal Kahe nägu (1999). Kanal 2 programmidirektorit intervjueerinud Villem Valme. Nädal, 22.02.*

Kанал 2: пусть радость потеснит проблемы (1999). Vilja Palmi intervjueerinud Ella Agranovskaja. Молодежь Эстонии, 27.02.*

Kurm, Kairi (1999). Ühispank pulls the plug on TV station. The Baltic Times, 04.03.* [Perekond Sõnajalgadelt majandusraskuste tõttu laenude katteks Ühispanga omandisse läinud TV1 vastu tunnevad huvi Põhjamaade telekompaniid.]

Niitra, Nils (1999). Erakanalid toetavad ETV-d. Postimees, 09.03.*

Michelson, Tarmo (1999). ETV jääb ikkagi reklaamivabaks. Sõnumileht, 09.03. [Uus leping erakanalitega toob ETV-le selle aasta viimaste kuude eest juurde 28 miljonit reklaamihüvitisi.]

ETV esimene leedi Tiina Kangro (1999). ETV programmi direktorit, peadirektori esimest asetäitjat intervjueerinud Kristi Kasper. Nädal, 15.03.*

Niitra, Nils (1999). Soomlaste MTV kaalub TV1 ostmist Ühispangalt. Postimees, 19.03.* [MTV3 omanik Soome MTV OY tahab Ühispangalt osta TV1 aktsiaid.]

Malmberg, Kristi (1999). Ühispank ei kiirusta TV1 müümisega. Äripäev, 22.03. [Soome MTV esindajad hakkavad Ühispangaga TV1 ostmise üle läbirääkimisi pidama.]

Michelson, Tarmo (1999). TV1 läheb soomlastele. Sõnumileht, 24.03. [MTV OY esindajad saabuvad Tallinna, et pidada Ühispangaga TV1 ostmise läbirääkimisi. Telekanali juhid jäävad üldsõnaliseks.]

Laasik, Andres (1999). Nooruslik TV3 pürib tippu. Eesti Päevaleht, 26.03. {TV3 on kolmel nädalapäeval Eesti vaadatavaim telekanal. Programmiuuendustest ja edust sihtauditooriumis.]

Raul Rebane: TV1 on puberteedist väljuv poiss (1999). TV1 programmijuhti intervjueerinud. Merike Kungla. Nädal, 29.03.*

Lepp, Toomas (1999). ETV on sild rahva ja Riigikogu vahel. Eesti Päevaleht, 03.04. [Toomas Lepp õiendab EPL juhtkirjaga “ETV juhib Riigikogu tööd” 31.03, mis käsitles ülekandeid Riigikogust ja seriaali “Tõde ja õigus”.]

Paju, Taivo (1999). TV3 protesteerib Langi ja Luige vastu. Postimees, 06.04.* [Protestiks Rein Langi ja Hans H. Luige tegevuse vastu kaalub TV3 oma tegevuse peatamist Ringhäälingute Liidus.]

Valner, Kadri (1999). Laulupeo korrraldajad lüpsavad televisiooni. Sõnumileht, 07.04. [Üldlaulu- ja Tantsupeo Sihtasutus küsib ETVlt peo ülekandmise õiguse eest 1,5 mln kr. ETV peab seda oma kohustuseks, mille täitmiseks ülekandeõigusi pole vaja.] Vt ka Laulupidu muutub äriks, samas lehes.

Michelson, Tarmo (1999). ETV sai hiigelkahjumi. Sõnumileht, 07.04. [Riigikontrolli hinnangul jäi ETVl Toomas Lepa sõlmitud reklaamist loobumise lepingu tõttu saamata ligi 13 miljonit.]

Paju, Taivo (1999). Rein Langil tuleb oma kolleegide ees aru anda. Postimees, 08.04.* [Ringhäälingute Liit nõuab oma juhatuse liikmelt Rein Langilt seletust ja soovitab hagiavalduse TV3 ja Kanal 2 vastu tagasi võtta.]

Oolo, Antti (1999). ETV pääseb pidu näitama. Eesti Päevaleht, 22.04. [Laulupeo sihtasutuse nõukogu ja ETV juhtkond leppisid kokku, et kui laulu- ja tantsupeo piletitest suudetakse lähikuude jooksul müüa 75%, saab ETV ainuõiguse XXIII üldlaulupidu suuremas osas otse üle kanda.}

Laulupidu ETVs osaliselt (1999). Õhtuleht, 22.04.* [Mida näitab ETV üldlaulupeolt.]

Rütman, Tanel (1999). ETV ähvardab TV1 võla eest pankrotihoiatusega. Postimees, 27.04.*

ETV ähvardab TV1 pankrotiga (1999). BNS/Sõnumileht, 27.04. [Eesti Televisioon tegi erakanali Eesti Sõltumatu Televisiooni AS-ile reklaami kaotamise kompensatsiooni tasumata jätmise eest pankrotihoiatuse, kuigi võla tasus Ühispank kui garant.]

Ibrus, Indrek (1999). Eesti venelastele oma telekanal. Eesti Päevaleht, 27.04. [Eesti- ja venekeelsest kommunikatiivsest ruumist ja selles kätkevatest ohtudest.]

Ummelas, Mart (1999). Vene-TV võimalikkusest. Eesti Päevaleht, 30.04. [Eestis ei ole vabu sagedusi, millele venekeelset telekanalit edastada, kuid meil on Raadio 4.]

Ivanov, Pavel (1999). Meedia vajab riigimehelikkust. Postimees, 04.05.* [Eesti on venekeelse telekanali jaoks küps.]

Piirsalu, Jaanus (1999). Rahahädas Lepp müüb aja reklaamile. Eesti Päevaleht, 04.05. [ETV katkestab reklaamist loobumise lepingu erakanalitega, kuna TV1 pole kogu summat tasunud ja kanalid ei andnud aasta lõpuni saada oleva summa kohta garantiikirju. Eelarveaugu täitmiseks on vaja teenida 38 miljoni krooni.]

Putting, Jaanus (1999). Riigitelevisioon hakkab taas reklaami näitama. Postimees, 04.05.*

Telemaastik pööratakse jälle pahupidi (1999). Eesti Päevaleht, 04.05.

Reimer, Andres (1999). ETV alustab taas reklaamimüüki. Äripäev, 04.05.* [TV1 ennustab uut telekanalite sõda.]

Rütman, Tanel (1999). Reklaamiraha võimaldab paremat programmi toota. Postimees, 05.05.* [Riigikontrolli hinnangul oli ETV leping eratelekanalitega riigile majanduslikult kahjulik.]

Laasik, Andres (1999). Eesti Televisiooni otsus reklaame näidata võib vallandada uue telesõja. Eesti Päevaleht, 05.05. [Meediaeksperdi Hanno Kindeli sõnul on reklaamiturg vahepeal ümber jagatud ja ETV turult väljumisel kadunud raha niipea tagasi ei tule.]

Eesti TV erakanaliks (1999). Juhtkiri. Äripäev, 05.05.*

Reklaam aitab ETV jalule (1999). RHNi liiget Andres Herkelit intervjueerinud Jaanus Putting. Postimees, 05.05.*

Telepilt maksab raha (1999). Postimees, 05.05.* [ETV toob reklaami ekraanile tagasi.]

Lepp ihkab 30 miljonit (1999). Intervjueerinud Tarmo Michelson. Sõnumileht, 05.05.

Šein, Hagi (1999). Televisioon muutuste palavikus. Eesti Päevaleht, 05.05.

Niitra, Nils (1999). Soomlased kaotasid TV1 vastu huvi. Postimees 05.05.* [TV 1 hinda peetakse liiga kõrgeks.]

Rummo, Paul-Eerik (1999). Mida teha Eesti Televisiooniga. Postimees, 07.05.* [Edukale reformiriigile adekvaatne riigitelevisioon.]

Telesõda algas (1999). Sõnumileht, 08.05. [ETV peadirektor Toomas Lepp esitas eile kohtule TV1 vastu pankrotihagi 480 000-kroonise võlanõudega, TV1 võib omakorda esitada vastuhagi.]

Rahatülis Eesti Televisioon ja TV1 seisavad kohtulahingute lävel (1999). Postimees, 08.05.* [ETV esitas pankrotihagi TV1 vastu 480 000 kr võlanõudega.]

Mihkelson, Immo (1999). ETV tõuseb reklaamitiivakestele. Postimees: Kultuur, 08.05.*

Šein, Hagi (1999). On aeg teha meediapoliitikat. Eesti Päevaleht, 09.05.*

ETV esitas TV1 vastu pankrotihagi (1999). Äripäev, 10.05.*

Šein, Hagi (1999). Reklaam jäägu ETV-st eemale. Eesti Päevaleht, 10.05.*

Heidit Kaio uudised on täiesti minu ala! (1999). TV1 uut uudistejuhti intervjueerinud Merike Kungla. Nädal, 10.05.*

Jõesaar, Andres (1999). Spondeeritud rahu lõpp. Postimees, 12.05.* [Puudulik ringhäälinguseadus tekitab paratamatult konflikte telejaamade vahel.]

Lepp, Toomas (1999). ETV-le lüüakse hingekella. Postimees, 12.05.*

Leppik, Jaan J. (1999). Kultuur lendavate tiivakestega. Postimees, 13.05.* [29.05. T. Lepa otsus hakata ETVs reklaami näitama ei arvesta riigi huve.]

Putting, Jaanus (1999). Valitsus tahab võtta ETV-lt reklaamitulud. Postimees, 13.05.*

Televisioonijuhid kohtusid kultuuriministri ja Ringhäälingute liidu juhtidega (1999). vana.kul.ee, 13.05. [Kohtumisel lepiti kokku, et kiirendatakse ringhäälinguseaduse ettevalmistamist, mille järgi erakanalite ringhäälingulubadele kehtestatakse tasu ETV heaks ja reklaami ETVsse ei tule.]

Rand, Oliver (1999). Valitsus taltsutab reklaami järele janunevat ETV-d. Eesti Päevaleht, 13.05. [Lepa kava reklaam taas ekraanile tuua nurjus.]

Valitsus tahab ETV reklaamita jätta (1999). Lääne Elu, 13.05.*

Putting, Jaanus (1999). Reklaamivaba ETV surub erakanalile priske loamaksu. Postimees, 14.05.* [ETV esitas oma nägemuse reklaami tõttu vajaka jääva raha jagamisest erakanalite vahel.]

Ilves, Henrik (1999). TV-kanalid leppisid kokku. Äripaev, 14.05. [Saavutati kokkulepe rahastamisskeemi väljatöötamises, kuid mitte erakanalite tasude suuruses ega reklaami kadumises ETV ekraanilt lähiajal.]

Michelson, Tarmo (1999). Erakanalitele 10-miljoniline maks. Sõnumileht, 14.05. [Võimalikest ringhäälingulubade tasudest; sponsorreklaamist; TV1 tasub katkestatud lepingu järgse võla, kui on kindel, et kokkuleppest peetakse kinni.]

Rummo, Paul-Eerik (1999). Veel pole hilja pilti reguleerida. Postimees, 14.05.* [Selgus ringhäälingumaastikul on võimalik.]

Laasik, Andres (1999). Reservaaditelevisioon. Eesti Päevaleht, 15.05. [ETV kaotas aprillis TV3le vaadatavusliidri koha ja reklaamiturul teda midagi head ei oota.}

Ilves, Henrik (1999). Reklaam ei pruugi ETV ekraanilt kaduda. Äripaev, 17.05. [RHNi seisukoht: kuni reklaami keelustamine ETVs pole seadustatud, võib ETV eelarvepuudujäägi katmiseks kasutada kõiki seaduslikke teid, sh reklaami.}

Michelson, Tarmo (1999). Valitsus kangutab Toomas Leppa. Sõnumileht, 17.05. [ETV peadirektor on arvamusel, et tema ametist kõrvaldamiseks mängitakse poliitmänge. Kaarel Tarand, Hagi Šein ja Urmas Loit – selline arvamus pole põhjendatud.]

Joosu, Tiina (1999). Erakanaleid eksitav ETV müüb reklaamiaega. Eesti Päevaleht, 18.05. [ETV jätkab reklaamiaja müüki, vaatamata TV1-lt tagasi saadud võlale ning peadirektor Toomas Lepa lubadusele katkestada reklaami näitamine.]

Putting, Jaanus (1999). ETV ütles kokkuleppest erakanalitega lahti. Postimees, 19.05.* [Hoolimata eratelekanalitega saavutatud kokkuleppest jätkab ETV reklaamimüüki.]

Joosu, Tiina (1999). Rahata Lepp kärbib saateid. Eesti Päevaleht, 19.05. [Programmidirektori Tiina Kangro sõnul võidakse lõpetada osa meelelahutuslikke omasaateid ja panustatakse parima vaatamisaja kvaliteetprogrammile. Tulemas on ka uusi saateid.]

ETV teel hiigelkahjumisse (1999). Maaleht, 20.05.*

Michelson, Tarmo (1999). Toomas Lepp valetas. Sõnumileht, 20.05. [Aprillis kandsid erakanalid ETV arvele 8 miljonit krooni ettemaksena reklaami mittenäitamise eest kuni 1. juulini. Kuna ETV lõpetas ühepoolselt lepingu ja hakkas reklaami näitama, tahavad erakanalid raha tagasi saada.]

Allik, Jaak (1999). Laari valitsus võõras kapsaaias. Äripäev, 21.05. [Valitsus ei saa ETVs reklaami näitamist keelata, seda tuleb teha seadusega, mis näeks ka ette, kuidas saada ETV eelarvesse saamata reklaamitulu kompensatsioon.]

Laasik, Andres (1999). ETV hägustunud minapilt. Eesti Päevaleht, 24.05. [Aprillis vaadati esmakordselt kuu lõikes ETV-d vähem kui TV 3. ETV hajevil kava räägib sellest, et eesmärgid on hägusad või siis puudub nende elluviimisel ühtsus. Vt samas ka “Valimissaated panid telekanalid proovile” – poliitikasaated võiksid olla just eratelekanalite magus tõmbenumber, kuid praegu ei saa nad veel sellega hakkama. Skeem: Eesti telekanalite vaadatavus.]

Malmberg, Kristi (1999). ETV reklaami hind peab olema teistest kõrgem. Äripaev, 24.05. [Diagramm: telekanalite reklaamihinnad.]

Malmberg, Kristi (1999). ETV saavutas õiguse soodsamale reklaamimüügile. Äripäev, 25.05. [RHN kinnitas ETV reklaamihinnakirja, mille sekundihind on erakanalite omast kõrgem, kuid ETV võib teha märkimisväärsed soodustusi.]

Vare, Priit (1999). ETV sipleb rahahädas. Eesti Ekspress, 27.05.* [Toomas Lepp on viinud riigitelevisiooni pankroti äärele.]

Michelson, Tarmo (1999). Rahahädas ETV sunnib töötajaid puhkama. Sõnumileht, 29.05. [ETV plaanid palgakulude kärpimiseks, sh töötajate kolmekuulisele palgata puhkusele saatmine; Tiina Kangro väitel töötajate arvu vähendamine programmi ei kahjusta.]

ETV reklaamil täisvolitused käes (1999). Eesti Päevalehe meedialisa, 31.05.–06.06.*

TV3 peadirektor Andres Jõesaar: “Teine koht meid ei rahulda” (1999). Intervjueerinud Villem Valme. Nädal, nr. 21, 31.05.* [Intervjuu TV3 peadirektoriga telejaama programmipoliitikast.]

Lepp, Toomas (1999). Sinu televisioon. Postimees, 31.05.* [Vaatamata kärbetele tuleb Eesti Televisioon oma ülesannetega toime.]

Michelson, Tarmo (1999). Ühispank ärib TV1 poolakatele. Sõnumileht, 03.06. [Poola satelliit-TV firmaga PolSat sõlmitud kokkuleppest TV1 kohta.]

Malmberg, Kristi (1999). Poola telekompanii huvitub kanalist TV1. Äripäev, 02.06.* [PolSat tunneb huvi TV1 vastu.)

Michelson, Tarmo (1999). ETV koondab paarsada töötajat. Sõnumileht, 02.06. [ETV arengukava näeb ette 2000. a-ks koosseisu vähendamise 350 inimeseni, kuid koondamistasu ei mahu eelarvesse.]

Laulik, Jüri (1999). Lepp hea, kõik hea. Nädal, nr. 22, 07.06.* [Toomas Lepast ETV peadirektorina.]

Joosu, Tiina (1999). Telemaja tõusis peadirektori vastu. Eesti Päevaleht, 08.06. [ETV juhatus teavitas RHNi rahulolematusest Toomas Lepaga.]

Michelson, Tarmo (1999). Võimuvõitlus ETV-s. Sõnumileht, 08.09. [ETV juhatus otsustas eilsel koosolekul tagasi astuda, põhjendades seda peadirektori vastuvõetamatute juhtimisvõtete ja tehingutega.]

Putting, Jaanus, Seppel, Aarne (1999). ETV mässab Toomas Lepa vastu; Riigitelevisiooni juht üritas eile “Aktuaalset kaamerat”tsenseerida. Postimees, 08.06.* [ETV juhatuse enamus esitas eile RHNile tagasiastumisavalduse, põhjendades seda peadirektori autoritaarse juhtimisstiiliga. RHNi esialgsed seisukohad.]

Keevaline peadirektor eitab enda ja ETV rahakoti segiajamist (1999). Toomas Leppa intervjueerinud Taivo Paju. Postimees, 08.06.* [ETV peadirektor vastab süüdistustele. Lisa: telekanalite vaadatavus juuli 1997 ja aprill 1999, Toomas Lepa tegevuse kronoloogia direktorina.]

Ilves, Henrik (1999). Kolleegid süüdistavad Leppa kahtlastes tehingutes. Äripäev, 09.06. [ETV juhatuse liikmed süüdistavad peadirektorit ettevõttele kahjulike tehingute sõlmimises.]

Repjev, Sergei (1999). Mятеж на государственном телевидении. Эстония, 09.06.* [Lahkhelidest ETV juhtkonnas.]

Eratelekanalid pole loobunud hagi esitamisest ETV vastu (1999). BNS/Äripäev, 09.06.

ETV juhi Toomas Lepa valdusi hakkab vaatama sisekontrolör (1999). Andres Herkelit intervjueerinud Tiina Joosu. Eesti Päevaleht, 10.06. [RHNi liige Toomas Lepa tegevuse kontrollimisest, võimalikust puudujäägist ja juhatuse taandumisest.]

Ilves, Henrik (1999). ETV konflikti lahendus venib. Äripäev, 10.06. [Toomas Lepp on esitanud uue põhikirja projekti, mis muudab juhatuse koosseisu, kuid RHN ei vabasta veel praegust juhatust ja ootab majandusaasta aruannet.]

Kas Toomas Lepp peaks ETV juhi kohalt lahkuma? (1999). Äripäev, 10.06. [Vastavad RHNi liige Andres Herkel ja esimees Paul-Eerik Rummo.]

Putting, Jaanus; Püüa, Marko (1999). Lepp süüdistab ETV mässajaid valetamises. Postimees, 10.06.* [Telejuht Toomas Lepp otsib nii telemajast kui ka väljastpoolt uusi inimesi ETV juhatusse.]

Ibrus, Indrek (1999). Kohatu avalik televisioon. Eesti Ekspress: Areen, 10.06.*

Kanal 2 programmidirektor Vilja Palm: eestlane vajab omamaist teleprogrammi (1999). Intervjueerinud Valle-Sten Maiste. Sõnumileht: Eeter, 11.06.

Горячий эстонский парень на ЭТВ (1999). День за Днём, 11.06.* [ETV peadirektorist.)

Putting, Jaanus., Püüa, Marko (1999). Ringhäälingunõukogu pooldab riigitelevisiooni juhatuse jätkamist. Postimees, 11.06.* [RHN jättis juhatuse ametisse. ETV peadirektori sõlmitud lepingud lähevad audiitorkontrolli.]

Muuli, Kalle (1999). Lepp maha, ETV müüki. Eesti Päevaleht, 14.06.

Maimets, Andri (1999). Mart Luik – mees, kes tegi “Seitsmesed uudised”. Nädal, 14.06.* [Mart Luik on TV3 uudiste peatoimetaja.]

Ilves, Henrik (1999). ETV juhatus majandustulemuste suhtes peadirektoriga eri meelt. Äripäev, 16.06. [Tiina Kangro sõnul oli Toomas Lepp koosolekul öelnud, et kuna tema tegevus ETV-le kahju tekitanud pole, ei kavatse ta ka peadirektori kohalt tagasi astuda.]

Putting, Jaanus (1999). ETV elas üle oma võimete. Postimees, 16.06.* [ETV audiitorkontrolli tulemusi kommenteerib Paul-Eerik Rummo. RHNil pole Toomas Lepale etteheiteid.]

Ilves, Henrik (1999). ETV püüab kahjumist vabaneda. Äripaev, 17.06. [ETV tahab maksuametilt tagasi saada ligi 14 mln kr käibemaksu. Maksuamet: seaduse järgi pole ETV tüüpi ettevõttel selliseks tagastuseks õigust. RHNi kinnitatud auditeerimisotsuse järgi on 1998. a kahjum 9,6 mln.]

Paul-Eerik Rummo kaitseb ETV peadirektorit Leppa (1999). Intervjueerinud Tiina Joosu. Eesti Päevaleht, 17.06. [RHNi esimehe sõnul pole kahjum suur, kuid muret teeb selle jätkuv kasv eelarve koostamisel tehtud valearvestuste tõttu. Tüli juhtkonna ja peadirektori vahel on nõukogu soovil külmutatud rahaasjade selgumiseni ja kriisistsenaariumide vastuvõtmiseni. Peadirektori konkursil sai enim hääli Lepa juhtimiskava.]

Putting, Jaanus (1999). Kahjum võib Toomas Lepale kätte maksta. Postimees, 18.06.*

Joosu, Tiina (1999). Hea programm ületab ETV rahavõimalusi. Eesti Päevaleht, 19.06. [ETV taotleb luba eelarve ületamiseks.]

TV1 kavatseb näidata laulupeo rongkäiku (1999). Eesti Ekspress, 22.06. [Lisaks ETV-le kannab laulupeo rongkäiku otse-eetris üle ka TV1.]

Herkel, Andres (1999). ETV elas üle võimete. Postimees, 26.06.* [ETV rahastamise ümber puhkenud tüli tagamaad ja vaheseis, mis vajab lõplikke lahendusi.]

Langemets, Andres (1999). Teletüli ja selle tagamaad. Postimees: Kultuur, 26.06.*

ETV purjetab üle piiri (1999). Sõnumileht, 28.06. [Varjatud reklaamist ja üle võimete elamisest ETVs.]

Joosu, Tiina (1999). Lepp võitis mässu ETV-s. Eesti Päevaleht, 09.07. [Ringhäälingunõukogu tegi ETV põhikirjas muudatuse, mis lubab asendada peadirektori vastu protesti avaldanud juhatuse uuega. Eelarve suhtes konsensusele ei jõutud.]

Kaas, Kaarel (1999). Ringhäälingunõukogu andis ETV juhile Toomas Lepale armu. Postimees, 09.07. [Eelarve tasakaalustamiseks läheb müüki ka peadirektori ametiauto.]

TV1 jaoks ei lõpe Eesti Tallinna lennujaamas (1999). Juhatuse esimeest Vallo Toometit intervjueerinud Mari-Anne Leht. Võrumaa Teataja, 10.07. [Eesti telemaastikust.]

Maimets, Andri (1999). Telepreemiate tagahoovis. Nädal, 12.07.* [ETV telepreemiad on jagatud. Kunagine plaan muuta auhinnad kõigi telejaamade vaheliseks ei ole seni realiseerunud.]

Albrighton, Denise (1999). Estonian state TV in the spotlight again. The Baltic Times, 15.07.* [ETV juhatusega seonduvatest probleemidest.]

Oсень начинается в июле (1999). Kanal 2 originaalprogrammide juhatajat Vahur Laiapead intervjueerinud Ella Agranovskaja. Молодежь Эстонии, 17.07.*

Ilves, Henrik (1999). ETV annab erafirmadele õiguse saadetesse reklaami müüa. Äripaev, 19.07. [Vallo Toometi hinnangul langetab see otsus hindu reklaamiturul ja on kahjulik nii erakanalitele kui ka ETV-le endale. ETV ärijuht Rivo Saarna sellega ei nõustu.]

Kubo, Märt (1999). Tuleb lennata, ja hästi kõrgel. Postimees, 05.08.* [Ringhäälingunõukogu ei allunud meedia survele Toomas Lepp maha võtta.]

Joosu, Tiina (1999). Riik liidab riigiraadio ja ETV. Eesti Päevaleht, 06.08. [2000. a riigieelarves on avalik-õigusliku ringhäälingu raha kärbitud poole võrra ja kaalutakse ERi ja ETV liitmist. Valitsuse pressibüroo direktori Kaarel Tarandi sõnul ei tulene see rahanappusest, vaid sellest, et ETV ja ER ei ole täitnud piisavalt kvaliteetselt oma funktsiooni. Paul-Eerik Rummo: see on alles idee. Rein Lang: ETV ja ER tuleb likvideerida ja nende asemele moodustada asutus, mis haldab ühte tele- ja ühte-kahte raadiokanalit.]

Mattson, Toomas (1999). ETV ja Eesti Raadio kardavad hukku. Postimees, 06.08.* [Meediajuhtide hinnangul tähendab ETV ja ER eelarve poole võrra kärpimine avalik-õigusliku ringhäälingu hävingut ]

Leivad ühte kappi (1999). Postimees, 07.08.* [Valitsus kavandab ER ja ETV ühendamist.]

Mattson, Toomas (1999). Eesti televisioonis algab saleduskuur. Postimees, 07.08.*

Michelson, Tarmo (1999). Riik sunnib Lepa Saarnaga ühte. Sõnumileht, 07.08. [ERi peadirektor Ain Saarna ja ETV peadirektor on ühendamise vastu. Riigiametnike arvamused vs Andres Jõesaar, Olavi Pihlamägi, Reet Linna.]

Ummelas, Mart (1999). Vaba arvamuskujundus on tõsises ohus. Postimees, 07.08.*

Ühendamise asemel likvideerimine (1999). Juhtkiri. Äripäev. 09.08. [ETV ja Eesti Raadio mammutorganisatsioonid tuleb likvideerida erastamise teel, riigile vajalikke saateid tuleb tellida konkursi korras ja osta neile erakanalites eetriaeg.]

Šein, Hagi (1999). Avalik-õiguslik või eraõiguslik Eesti Ringhääling? Eesti Päevaleht, 10.08. [Avaliku ringhäälingu olemasolu põhjustest ja kriisi ületamiseks vajaliku ringhäälingureformi alustaladest: finantseerimisskeem, reklaam, RHNi vastutus ja pädevus.]

Paju, Taivo (1999). Pol Sat huvitub endiselt TV 1 aktsia ostmisest. Postimees, 10.08.* [Poola satelliittelevisioonifirma soovib osta TV1 aktsiaid.]

Michelson, Tarmo (1999). Koondamine ETV-s maksab miljoneid. Sõnumileht, 13.08. [ETV vajab üleminekul produtsendisüsteemile koondamistasude maksmiseks u. 3,5 mln kr, raha kavatsetakse küsida valitsuse reservfondist.]

Ibrus, Indrek (1999). Vajame tugevat ETV-d. Eesti Päevaleht, 14.08. [Tugevat avalikku ringhäälingut on vaja ühiskonna identiteedi hoidmiseks ajal, kus kanalite arv ja spetsialiseeritus kasvab.]

Ummelas, Mart (1999). Ohtlik kokkuhoid. Äripaev, 17.08. [Vastulause ÄP juhtkirjale 09.08, kus toimetus soovitas avalik-õigusliku ringhäälingu organisatsioonid likvideerida.]

ETV alustas üleminekut odavamale tootmiskorraldusele (1999). Äripaev, 17.08. [Toomas Lepa kavad muuta ETV struktuuri vajavad RHNi kinnitust.)

Michelson, Tarmo (1999). Rannamäe peab Lepaga sõda. Sõnumileht, 18.08. [ETV toimetuste peaprodutsentide leidmiseks korraldatav konkurss tekitab konflikte.]

Joosu, Tiina (1999). Telekanalid valmistuvad sügissõjaks. Eesti Päevaleht, 25.08. [Andres Jõesaar, Raul Rebane, Tiina Kangro ja Vilja Palm uuendustest oma kanalite kavas ja algava hooaja trumpidest.]

Velthut-Sokka, Gea; Kulli, Jaanus (1999). Võitlus telemaastikul. Eesti Ekspress, 26.08.* [Algav hooaeg võib otsustada, milline eesti telekanal jääb elama ja milline sureb.]

Herkel, Andres (1999). ETV vajab tasakaalu ja tulevikunägemust. Eesti Päevaleht, 28.08.* [ETV-l on viimastel aastatel puudus olnud tasakaalukast ja samas tugeva visiooniga liidrist. Kahjuks pole ka RHN suutnud sellist liidrit leida ega juhuslikke tõmblusi vältida.]

Herkül, Kadi jt. (1999). Eluohtlik kriis kurnab Eesti Televisiooni. Postimees, Kultuur: 28.08.*

Mattson, Toomas (1999). Kolmandik ETV-d ja Eesti Raadiot noa alla. Postimees, 02.09.*

Michelson, Tarmo (1999). Erakanalid annavad ETV kohtusse. Sõnumileht, 02.09. [Erakanalid võivad esitada kohtusse hagi ETV vastu, nõudes tagasi 8 mln kr reklaami mittenäitamise lepingu rikkumise eest.]

Kask, Tõnis (1999). Kolmevalitsuse lammutav aeg ETVs. Postimees, 03.09.* [ETV ei saa jätkata vanade majandustavade vaimus.]

Laasik, Andres (1999). Vaene Eesti Televisioon on meeleheite äärel. Eesti Päevaleht, 06.09.*

Normet, Mart (1999). Eesti Televisioon vaid venekeelseks. Eesti Päevaleht, 06.09.

Veidemann, Rein (1999). Raadiot ja televisiooni puuakse peast ja jalust. Eesti Päevaleht, 07.09. [Ringhäälinguseadusega ERi ja ETVd valitsema pandud ringhäälingunõukogu otsustusjõuetus või ükskõiksus on avalik-õigusliku ringhäälingu põhimõtete reetmine. Toomas Lepp ja Paul-Eerik Rummo astugu tagasi.]

Lepp, Toomas (1999). Salajased varjud eetris. Postimees, 08.09.* [Poliitiline tõmblemine viib ETV ja ERi likvideerimiseni.]

Putting, Jaanus (1999). ETV koondab aasta lõpuks 100 töötajat. Postimees, 10.09.*

Joosu, Tiina (1999). ETV-l puudu 17 miljonit. Eesti Päevaleht, 11.09. [Puudujäägi katmiseks võetakse Hansapangast 20 mln kr laenu.]

Lepp, Toomas (1999). ETV Mona Lisa naeratus ei kustu. Sõnumileht, 11.09. [Toomas Lepp kiidab algava hooaja programmi, mis seljatab kõik rivaalid võistluses vaataja pärast, ja teatab, et vaatamata poliitilistele sepitsustele ta tagasi ei astu.]

Joosu, Tiina (1999). ETV koondab 83 töötajat. Eesti Päevaleht, 15.09.

Putting, Jaanus (1999). Koondamine viib ETV-st tuntud telenäod. Postimees, 15.09.* [Edasised koondamisplaanid.]

Paju, Tarmo (1999). TV3 ähvardab Vilbat kohtuga. Sõnumileht, 15.09. [Hoolimata 2003. a-ni kehtivast koostöölepingust TV3-ga plaanib korvpalliliit hooaja mängude teleõigused müüa ETVle.]

Joosu, Tiina (1999). ETV koondamisrahaks miljon. Eesti Päevaleht, 16.09.

Zobel, Madli (1999). Reklaamimüük ETV-s esialgu kiratseb. Äripaev, 16.09.

Allikmaa, Margus (1999). Sõltumatus on ja jääb. Postimees, 17.09.* [Usk ETV ja Eesti Raadio kadumisse on ennatlik.]

Koonderakond kamandab Toomas Leppa. Mida teeb ringhäälingunõukogu? (1999). Juhtkiri. Äripäev, 17.09.*

Zobel, Madli (1999). Lepp pühib laia luuaga. Äripäev, 17.09. [Produtsendisüsteemi rakendamine ETVs tõi koondamisteate uudistetoimetuse juhile Aarne Rannamäele. ETV selle aasta käibekapitali probleemid lahendas 20 mln kr laen Hansapangast, kuid tulevik on sellevõrra tumedam.]

Teder, Tiia (1999). Raadio see on imelihtne. Postimees, 18.09.* [Kultuuri turvamine avalik-õiguslikus meedias on paratamatus ka säästuajal.]

Michelson, Tarmo (1999). Telekanalid väänlevad hiigelkahjumi ootuses. Sõnumileht, 20.09. [Telereklaami käibe vähenemine kuni 30% toob kõigile telekanalitele kahjumi. ETV on otsustanud koondada 80 inimest.]

Reest, Vesta; Piller, Meelis; Hagelberg, Tõnu (1999). Nii sünnib tõde. Luup, nr. 19, 20.09. [TV1, TV3 ja ETV uudistesaadetest. Kommenteerib Priit Pullerits.]

Taska, Kris (1999). Televisioonikanalite konkurents võrdseks. Eesti Päevaleht, 21.09.*

Michelson, Tarmo (1999). Lepp viirastub. Sõnumileht, 23.09. [Toomas Lepp ei tunnista omaks tema arvutist Sõnumilehele saadetud e-kirja, mis teatas, et TV1 selle poolaasta kahjum oli 27 mln kr.]

Zobel, Madli (1999). ETV meelitab nooremaid. Äripäev, 28.09. [ETV auditooriumis on vanemate inimeste osakaal suurem kui elanikkonnas, reklaamikampaaniad aga on suunatud noorematele.]

Ummelas, Mart (1999). Rahvuslik ringhääling ei saa tõusta tuhast. Eesti Päevaleht, 29.09. [Rahvusliku ringhäälingukompanii loomine ETV ja ERi baasil pole põhimõtteliselt halb idee, kuid eeldaks miinimumina mitte tänasest 30–50% vähem kulutusi, vaid suurusjärgu võrra suuremaid investeeringuid.]

Putting, Jaanus (1999). ETV peaprodutsentide konkursile laekus 37 sooviavaldust. Postimees, 05.10.*

Kasela, Argo (1999). Odav kaabel-TV jääb piraatpildita. Õhtuleht, 06.10. [Sideamet on usina kontrollimisega kaabeltelevisioonis telekanalite litsentsita edastamise peaaegu lõpetanud.]

Joosu, Tiina (1999). ETV palkab õhulossidega kolme välisreporterit. Eesti Päevaleht, 08.10. [Konkursi korras võetakse tööle kolm väliskorrespondenti, suutmata selgitada, milliseid töötingimusi ja palka saab neile pakkuda.]

Kultuuriministeerium tegutseb vastavalt seadustele (1999). kul.ee, 11.10.*

Putting, Jaanus (1999). Eesti Televisioon annab vanadele teleritele uue aastani armuaega. Postimees, 19.10.* [ETV üleminekust PAL-süsteemile.]

Dziadul, Chris (1999). Estonian market. A Four-horse Race / Eesti turg: nelja hobuse võiduajamine. TVee, nr. 32. October.*

Veskimägi, Margo (1999). Meediareklaami investeeriti tänavu üheksal kuul 13% vähem. Äripaev, 26.10. [Enim on vähenenud telereklaam – 29%.]

Uljas, Harli (1999). Uus telekommunikatsiooniseadus piirab hiiglasi. Postimees 29.10.*

Mihkelson, Immo (1999). Üks ringhääling, palju huvisid. Postimees: Kultuur, 30.10.*

Joosu, Tiina (1999). ETV eelistas tuntud tegijaid konkursil. Eesti Päevaleht, 30.10. [ETV juhatus valis seitse peaprodutsenti, kellest viis on senised peatoimetajad, väljastpoolt maja tulevad uudistetoimetuse juht ja meelelahutussaadete juht.]

Michelson, Tarmo (1999). Andres Kuusk kolib Lepa juurde. Sõnumileht, 30.10. [TV3 uudistetoimetaja-saatejuht Andres Kuusk võitis konkursi ETV uudiste peaprodutsendi ametikohale.]

Putting, Jaanus (1999). TV3 tipptoimetaja toob ETV uudistesse uue hoo. Postimees, 30.10.* [ETV uudisteprogrammi juht on Andres Kuusk.]

Paju, Taivo (1999). LNT vaidleb Ühispangaga TV1 eest saadava raha üle. Postimees, 03.11.* [Läbirääkimised Ühispanga ja Läti telekanali vahel TV1 müügi suhtes.]

Putting, Jaanus (1999). Eesti Televisiooni vaesus sunnib ajakirjanikke astuma libedale teele. Postimees, 04.11.*

Joosu, Tiina (1999). Eesti Televisioon pööras riigiga telepildi pärast tülli. Eesti Päevaleht, 04.11. [ETV pole nõus üle minema PAL-standardile, sest vanemad telerid ei näita siis pilti. Sideameti peadirektor Jüri Jõema kinnitab, et tehnilised probleemid on lahendatud ja signaal jõuab kohale.]

Putting, Jaanus (1999). Põikpäine ETV riskib tummaks jääda. Postimees, 04.11.* [ETV protestib sideameti soovi vastu alustada saatjatevõrgu ümberlülitamist PAL-süsteemi.]

Michelson, Tarmo (1999). Tuhanded kaotavad ETV. Sõnumileht, 04.11. [Paljud ETV vaatajad võivad tänasest jääda värvipildi ja helita, sest Sideamet andis Ringhäälingu Saatekeskusele korralduse viia ETV saadete edastamine SECAM-süsteemilt üle PAL-süsteemi.]

Putting, Jaanus (1999). Tuhanded televaatajad jäid eilsest Eesti Televisioonita. Postimees, 05.11.* [ETV näeb kiires üleminekus PAL-süsteemile võitlust reklaamituru pärast.]

Igal saatel peab olema täpne hind (1999). Tiina Kangrot intervjueerinud Jaak Lõhmus. Postimees: Kultuur, 06.11.*

Rummo, Paul-Eerik (1999). Riik ja ringhääling. Postimees, 09.11.* [Ringhäälinguorganisatsioone peaks nõustama depolitiseeritud kogu.]

Ranne, Raul (1999). Korvpallilahing jõuab kohtusse. Õhtuleht, 10.11. [TV 3 ja korvpalliliidu vaheline vaidlus, kas alaliit on Eesti korvpalliliiga ja koondise mängude teleülekannete müümisel ETVle rikkunud senist lepingut, jätkub veebruaris kohtus.]

Joosu, Tiina (1999). Riik võib ETV ja Eesti Raadio müüa erakätesse. Eesti Päevaleht, 13.11. [Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud seaduseprojekt näeb ette ETV ja ERi ühendamise. Ain Saarna väitel keskendub eelnõu uue struktuuri juhtimisskeemile ja säilitab avalik-õiguslike meediakanalite rahastamise riigieelarvest. Seega jäädakse endiselt sõltuma valitsusest. KM kantsler Margus Allikmaa ei välista ka müüki eraomandusse.]

Ringhäälinguloata Orsent-TVd ei takista ükski ametkond (1999). delfi.ee, 15.11. [Orsent TV jätkab saadete edastamist ilma loata muidu TV3 kasutuses oleval Tallinna 28. kanalil teisipäeval ja neljapäeval pärast TV3 saadete lõppu.]

Lepp, Toomas (1999). Ohver välisaltarile. Postimees, 17.11.* [Valitsus käitub ETV-ga rumalalt, kui vähendab ETV 2000. a eelarvet 10%.]

Putting, Jaanus (1999). Eelarvekärped viivad ETV ekraanilt mitu menusaadet. Postimees, 22.11.* [ETV peadirektor Toomas Lepp: riik jätab meid hapnikuta.]

ETV müüki! (1999). Juhtkiri. Võrumaa Teataja, 23.11.*

Michelson, Tarmo (1999). Uba võtab ETV rahakotist viimast. Sõnumileht, 23.11. [Sydney OM, jalgpalli ja suusatamise suurvõistlused tulevad kõik ETV ekraanile. Eelarve 10% kärbe tähendab Toomas Lepa väitel hommikutelevisiooni, Riigikogu ülekannete ja teleteatri kadumise.]

TV3 ja TV1 hõlmavad aastavahetusel tervet maailma (1999).. Kroonika, 24.11. [TV3 ja TV1 toovad koju ülemaailmsed aastavahetusprogrammid.]

Zobel, Madli (1999). Telekanalid alustavad koostööd reklaami nimel. Äripäev, 25.11. [Eesmärk on tõsta televisiooni atraktiivsust reklaamijate seas. TV3 turuosa 54%, ETV oma 15% või vähem.]

Putting, Jaanus (1999). Lepp teeb venekeelset kaabelkanalit. Kroonika, 30.11. {Toomas Lepa väitel hakkab ETV lähema kahe kuu jooksul kaabelkanalite kaudu levitama oma programmi venekeelse sünkroontõlkega (ETV 2).]

Keel kaablisse (1999). Postimees, 30.11.*

Tammerk, Tarmu (1999). Between a rock and a hard place / Alasi ja haamri vahel. The Baltic Media Monitor, 01.12.*

Laasik, Andres (1999). Meediaseaduste hämarus. Eesti Päevaleht: Magasin, 06.-12.12.*

TV1 taevas paistab uus päike. Äripaev, 08.12. [OÜ Norex Grupp ja AS Baltic Holding omandasid täies ulatuses Eesti Sõltumatu Televisiooni ASi (TV1) aktsiad. Neid ettevõtteid kontrollib investeerimispank Lõhmus, Haavel & Viisemann.]

Michelson, Tarmo (1999). Rain Lõhmus ostis TV 1. Sõnumileht, 08.12. [Ümberkorraldused juhtkonnas: Vallo Toomet siirdub TV1 uue nõukogu koosseisu, Rait Killandi saab TV1 juhatajaks. Eile teatas TV1, et Leedu Baltijos TV, Läti LNT ja TV1 sõlmisid koostööleppe programmiloome ja äritegevuse küsimustes. TV1 senise juhatuse liige Raul Rebane siirdub nõustama Balti televisioonide koostööd.]

Malmberg, Kristi (1999). Uus omanik müüb TV1 edasi. Äripäev, 08.12. [Investeerimispank Lõhmus, Haavel & Viisemann ostis kõik TV1 aktsiad ja müüb need edasi. Võimalike ostjatena on ajakirjanduses mainitud paljusid firmasid, alates TV3st ja lõpetades Briti telejaamadega.]}

Paju, Taivo; Raudjalg, Indrek (1999). Ühispank sai lõpuks TV1st lahti. Postimees, 08.12.* [Rain Lõhmus kavatseb TV1 aktsiad edasi müüa Poola telefirmale Polsat. TV1-l koostööleping Läti LNTga ja Leedu telekanaliga Baltijos TV.]

Joosu, Tiina (1999). Erakanal TV 1 lõpetab uuest aastast omasaadete tootmise. Eesti Päevaleht, 11.12. [Lahkuma peab 30 inimest.]

Michelson, Tarmo (1999). TV1 krahh. Sõnumileht, 11.12. [Koondatud töötajate mured; uue juhi Rait Killandi selgitus.]

ETV koondab plaanitust rohkem töötajaid (1999). delfi.ee, 13.12. [Koondamisteate saanud pearežissöör Jaanus Nõgisto: kui kvaliteetset programmi ei suudeta rahastada, on tegemist Eesti riigi, mitte televisiooni juhtide probleemiga.]

Kagge, Rasmus; Putting, Jaanus (1999). Ringhäälingunõukogu lõpetas Toomas Lepa aja telemajas. Postimees, 14.12.* [ETV peadirektor vallandati.]

Joosu, Tiina; Karpa, Kärt (1999). Lepp vaidlustab vallandamise. Eesti Päevaleht, 14.12. [RHN tagandas Toomas Lepa ETV peadirektori ametist. Lepp väidab, et tegu on poliitilise tellimusega. RHNi esimees Paul-Eerik Rummo vallandamise põhjustest: suutmatus juhtida ETV tegevust, RHNi otsuste täitmata jätmine. Peadirektori kohusetäitjaks saab Tiina Kangro, finantsjuhina jätkab Anneli Viita. Tagandamisotsuse hääletuse tulemused, Märt Kubo vastuhääle põhjendus.]

Joosu, Tiina (1999). Kangro võtab ETV Lepalt üle. Eesti Päevaleht, 14.12. [Uue peadirektori valimiseni juhib ETV-d programmidirektor Tiina Kangro. Finantsolukord on valitsuskoalitsioonis tehtud eelarvekärpe tõttu keeruline.]

Lepp jäi raagu (1999). Eesti Päevaleht, 14.12. [Toomas Lepa tagandamise põhjused, ringhäälingunõukogu vastutamatus.]

Putting, Jaanus (1999). Lepp: ma pole valitsuse kuulekas käsutäitja. Postimees, 14.12.*

Zobel, Madli; Ilves, Henrik (1999). Lepp vallandati ETV juhi kohalt. Äripaev, 14.12. [RHNi liige Andres Herkel Lepa vallandamise põhjustest ja Lepa vastuväited. Teiste telekanalite plaanidest omasaadete osas.}

Michelson, Tarmo (1999). Toomas Lepp sai sule sappa. Sõnumileht, 14.12. [Herkeli ja Lepa seisukohad, Aarne Rannamäe, Mariina Mälgu ja Mati Talviku kommentaarid: Lepp tulnuks juba ammu vallandada.]

Opositsioon asus üksmeelselt Toomas Leppa kaitsma (1999). Eesti Päevaleht, 14.12. [Keskerakond, Koonderakond, Rahvaliit, Eestimaa Ühendatud Rahvapartei, Maaliit, Perede ja Pensionäride Erakond ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei nimetavad Lepa tagandamist poliitiliseks aktsiooniks.]

Miks ei ole võimalik ETV-d erastada? (1999). Äripaev, 15.12. [Jaak Alliku, Rain Lõhmuse, Väino Sarneti ja Margus Allikmaa arvamused.]

Herkel, Andres (1999). Ringhäälinguperestroika tuleb lõpetada. Postimees, 15.12.* [Avalik-õiguslikule ringhäälingule pole alternatiivi.]

Šein, Hagi (1999). Ilma väärikuseta ETV. Sõnumileht, 16.12. [“Eesti ringhäälingupoliitika on olematu. Erakondade programmid ringhäälingu probleeme ei käsitle. RHN on nõrk ja jõuetu. Ringhäälingu iga-aastast eelarvemangumist on lihtsalt häbi pealt vaadata. Uut ringhäälinguseadust tehakse edutult juba neljandat aastat ühe ja sama kilplasmudeli järgi kits kärneriks. See on lootusetu viis pädevale tulemusele jõuda.”]

Treier, Märt (1999). Maksumaksja rõõm. Sõnumileht, 16.12. [Vaatamata kriitikale ETV aadressil pooldab seda 60% küsitletutest.]

Rumm, Hannes (1999). Nekroloog omasaadetele. Eesti Päevaleht, 16.12. [Paljude omasaadete kadumise põhjus on kiratsev reklaamiturg, mis ei luba toota kallimat programmi.]

Tiina Kangro võtaks Toomas Lepa tööle (1999). ETV peadirektori kohusetäitjat intervjueerinud Tõnis Erilaid. Õhtuleht, 16.12.*

Raidla, Peeter (1999). Kes on järgmine ETV peadirektor? Sõnumileht, 16.12. [Sõnumilehe 6 kandidaati.]

Michelson, Tarmo (1999). Poolakad panevad TV1-le käpa peale. Sõnumileht, 16.12. [Poola telejaam loob Balti võrgustikku: lisaks Läti LNT-le ja Leedu Baltijos TV-le ostetakse nüüd TV1.]

Zobel, Madli (1999). TV3 otsib uut juhti. Äripäev, 16.12.

Vare, Priit (1999). Eesti Televisioon Lepa all lookas. Eesti Ekspress, 16.12.* [Toomas Lepal õnnestus riigitelevisioon kahe aastaga lammutada ja kõrini võlgadese ajada.]

Enno Tammeri intervjuu Tiina Kangroga (1999). Eesti Päevaleht, 17.12. [ETV peadirektori kohusetäitja eelmiste juhatuste ja Toomas Lepa koostöö läbikukkumise põhjustest, võimalikust pankrotist, “Tõe ja õiguse” seriaali ettemaksest Guvatrakile, eelseisvast koondamisest.]

Hõbemägi, Priit (1999). Vene rulett Eesti televisioonis. ohtuleht.ee, 17.12.

Ameltsenkov, Aleksandr (1999). ТВ не для всех. День за Днём, 17.12. [ETV eelarve vähenemine vähendab ka venekeelsete saadete hulka ETV-s.]

Raudjalg, Indrek (1999). Enamik TV1 omasaadetest jätkab. Postimees, 21.12. [Latvijas Neatkariga Televizija saamine 49% TV1 aktsiate omanikuks toob selgust TV1 tulevikku. Omasaadete tegemine TV1-s jätkub.]

Joosu, Tiina (1999). ETV võtab töö 130 inimeselt. Eesti Päevaleht, 21.12. [Omasaateid vähendav ETV kulutab koondamiseks 8 miljonit. 1. jaanuarist tegutseb ETV säästueelarve järgi, programmi tootmiseks jääb 40–50 mln kr.]

Putting, Jaanus (1999). Tühi rahakott ampsab ETV-st kolmandiku. Postimees, 22.12.*[Kommenteerivad Toomas Lepp, Jaanus Nõgisto, Paul-Eerik Rummo.]

Michelson, Tarmo (1999). ETV kauples maksuvabade firmadega. Sõnumileht, 23.12. [ETV sõlmis 1997. a maksuvabade firmadega kolm lepingut. ETV rahandusjuhi Anneli Viita hinnangul pole neis midagi ebaseaduslikku, sest firmadel olid filmide levitamise load olemas.]

ETV kaotab uuest aastast vaid neli originaalsaadet (1999). BNS/Eesti Päevaleht, 22.12. [2000. a väheneb omasaadete tootmine 1000 tunni võrra. Lõpetatakse neli publitsistikasaadet, enim kärbitakse regionaalsaateid. Hommiku-TVd tehakse vähemalt kevadeni, Teleteatri ja Eesti Telefilmi tegevus peatatakse ajutiselt. Koondamised jätkuvad.]

Erilaid, Tõnis (1999). Reet Oja rõõmupäev. Õhtuleht, 23.12. (Kärbitud eelarve tõttu lõpetatakse osa ETV saateid. 70 töötajat on juba koondatud, uuel aastal koondatakse veel 150.]

Kekelidze, Eteri (1999). ЭТВ в 2000 году. Эстония, 23.12.* [ETV kärbitud eelarvest ja omatoodangu vähenemisest programmis.]

Malmberg, Kristi (1999). Ka kõige tagasihoidlikuma arvestuse kohaselt on Eesti teleturul ruumi ainult kahele kommertskanalile. Äripäev, 23.12.*

Toomas Lepa lepingud lähevad luubi alla (1999). delfi.ee, 23.12. [RHNile esitati aruanne riigitelevisiooni varaliste ja lepinguliste kohustuste kohta, mis sisaldavad ETV 2000. a eelarvet mõjutavaid tingimusi.]

Pitk, Merike; Klaats, Erika (1999). Rummo: ETV on sisuliselt pankrotis. Maaleht, 23.12.*

Zobel, Madli (1999). ETV reklaamitulu tuleb oodatust väiksem. Äripaev, 23.12. [Reklaamituru suurus oli üle hinnatud, 200 mln kr asemel 120 mln. ETV reklaamitulu prognoos oli 31 mln, tegelikult teeniti 12 mln pluss erakanalitelt saadud 8 mln.]

Lepp keeldus Kangrole ETV varade üleandmisest (1999). BNS/arileht.delfi.ee, 24.12. [Lepp nõudis ajapikendust omaenda allkirjastatud dokumentide läbivaatamiseks ja 1999. a auditeerimist. Varade üleandmise komisjon leidis ka registreerimata dokumente, nt seriaali “Tõde ja õigust” tootmise peatamise kohta.]

Putting, Jaanus (1999). Superseriaal “Tõde ja õigus” kogub tolmu. Postimees, 30.12.*

Raudjalg, Indrek (1999). Inkassofirma nõuab TV 1-lt Sõnajalgade raha. Postimees, 30.12.* [Inkassofirma Intrum Justitia esitas kohtusse pankrotihagi TV1 vastu, et saada sel teel kätte perekond Sõnajalgadelt ära ostetud 1,5 mln kr võlanõuet.]

Michelson, Tarmo; Viivik, Allan (1999). EMT ja ETV superäpardus. Sõnumileht, 31.12. [Millenniumishow’ autoloosimise ebaõnnestumine.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023