Artiklid ja sõnumid 2000

* ETV finants- ja juhtimiskriis ning avaõigusliku ringhäälingu tuleviku arutelu * ETV, TV3 ja Kanal 2 juhtide vahetumine * Ringhäälingumaja idee * Otsus ühendada ETV ja Eesti Raadio * Telekommunikatsiooniseaduse vastuvõtmine ja protest kaabelleviseaduse vastu *

Putting, Jaanus (2000). Eratelekanalid andsid ETV kohtusse. Postimees, 05.01.* [Kanal 2 ja TV3 andsid ETV reklaami näitamise pärast kohtusse.]

Herkel, Andres (2000). Mitte ainult televisioonist. Sirp, 07.01. [Avalik-õigusliku televisiooni ülesannetest ja suhtest riigiga, kommertsist ja kultuurist, demokraatiast ja sõnavabadusest.]

Jälle see ETV (2000). Postimees, 10.01.* [ETV vajab stabiilsust ja juhiõnne.]

Valme, Villem (2000). TV3 noorenes üle uusaastaöö. Nädal, 10.01.* [TV3 uus eetrigraafika ja logo – sõõriga kolmele lisandus kiri Viasat, mis seob kõiki MTG meediakontserni kuuluvaid elektroonilisi meediakanaleid.]

Kook, Urmet (2000). ETV väljapressimine. Eesti Päevaleht, 12.01. [Iseseisvuspäeva sündmuste ja Riigikogu ülekannete kärpimise ähvardus on väljapressimine, mille on esile kutsunud ringhäälinguseaduse puudulikkus ja ringhäälingunõukogu suutmatus sõnastada avalikku tellimust.]

Paju, Taivo (2000). TV1 programm hakkab muutuma juba märtsis. Postimees, 12.01.* [Uue Baltimaade teleketiga ühinenud TV1 uuendab programmi ja püüab vaadatavust suurendada. Teleketiga ühinenud kanalite Polsat-Baltijos TV, LNT ja TV1 koostöö.]

Treier, Heie (2000). Valge varesena rahvusvahelises telepildis. Eesti Ekspress: Areen, 13.01.* [Jaanus Rohumaa lavastatud Tallinna aastatuhandevahetuse etendus “Ajaväravad” TV3 kajastatuna.]

Ärtis, Toivo (2000). Leelo Tungal ja Peeter Tulviste teevad hästi nalja. Õpetajate Leht, 14.01. [Anekdootide valimisest TV1 koduleheküljel. Konkursil osales ka Leelo Tungal.]

Joosu, Tiina (2000). ETV poliitikute kontrolli alla. Eesti Päevaleht, 17.01. [Võimukoalitsioon tahab reformida RHNi ja panna selle liikmetele poliitilise vastutuse. ETVs loodi programminõukogu, selle liikmed. ETV kriisi väljakujunemine 1999. a jooksul.]

Avalik-õiguslik idee ja Eesti Televisioon (2000). Juhtkiri. Äripäev, 18.01. [Avalik-õiguslik meedia on dogma, mille vastu astub Reformierakonna ettepanek ETV erastada.]

Kallas, Siim (2000). Eesti Televisioon ja tema raha. Eesti Päevaleht, 18.01. [Rahandusminister küsib, mis on avalik hüve, mida ühiskonnale maksumaksja raha eest annab avalik-õiguslik ETV ja Eesti Raadio, kui palju see maksab ja kes on pädev sellele küsimusele vastama? Ettepanek sõlmida leping riigiga, mis võimalikult täpselt määratleks poolte kohustused.]

Kas ETV programm vastab ettekujutusele avalikõiguslikust programmist? (2000). Äripäev, 18.01. [Marju Lauristini, Hagi Šeini, Peeter Sookruusi ja Vallo Toometi arvamused.]

TV1 maja Pirita teel jääb Ühispangale (2000). Õhtuleht, 18.01. [TV1 võlad ja Pirita tee kinnistu müük OÜ-le Nauroko; Intrum Justitia pankrotihagi Tallinna linnakohtus.]

Joosu, Tiina (2000). Toompea võimukoalitsioon kaalub telerimaksu kehtestamist. Eesti Päevaleht, 20.01. [Isamaaliidu fraktsiooni esimees Tiit Sinissaar võimalustest stabiliseerida ETV rahastamist: loamaks, elektriaktsiis jm.]

Malmberg, Kristi (2000). Televisioon maksu alla. Äripäev, 20.01. [ETV erastamiseks tuleks telejaam kõigepealt uuesti riigistada ja alles seejärel saaks teda lülitada erastamisnimekirja. See on liiga keeruline ja koalitsioon arutab erinevaid rahastamisallikaid.]

Kuhu lähed, Eesti Televisioon? (2000). Juhtkiri. Äripäev, 21.01. [Eesti rahvuslik kogutoodang ei võimalda ülal pidada telejaama, mis vastaks avalik-õigusliku televisiooni tähendusele. Kuna seda ei taheta tunnistada, kordub vaidlus sellise institutsiooni ülesannete ja rahastamisallikate üle üha uuesti.].

Kuidas rahastada Eesti Televisiooni? (2000). Äripäev, 21.01.* [Tõnis Lukase, Hagi Šeini, Rein Veidemanni, Toomas Lepa ja Rein Langi arvamused.]

Pihel, Jüri (2000). Tulutu telerimaks. Sõnumileht, 21.01. [Tuleb keskenduda põhjusele, miks peaks avalik-õigusliku televisiooni eest maksma.]

Riismaa, Riivo; Liibak, Mati (2000). Telerimaks võtab pildituks. Sõnumileht, 21.01. [Reformierakondlaste Maret Maripuu ja Valve Kirsipuu ning keskerakondlase Liina Tõnissoni argumendid televisioonimaksu vastu; loamaksust Euroopas.]

Ummelas, Mart (2000). Telerimaks oleks tühine. Sõnumileht, 22.01. [Vastulause artiklile “Telerimaks võtab pildituks”.]

Malmberg, Kristi (2000). ETV finantseerimiseks sobib elektrimaks. Äripäev, 23.01. [Arvamusi ETV rahastamise võimalikest allikatest olukorras, kus riigieelarveline rahastamise ei ole stabiilne.]

Telekomiseadus sai taas hulga täiendusi (2000). BNS/Äripäev, 24.01. [Seaduseelnõu parandusettepanekud.]

Laasik, Andrus (2000). ETV Reformierakonna huvisfääris. Eesti Päevaleht, 25.01.*

Šein, Hagi (2000). See pole vaatamise ja kuulamise maks. Sõnumileht, 25.01. [See on ühisel arusaamal põhinev maks selle eest, et ühiskonnale oluline ringhäälinguteenus oleks olemas. Seadusega kehtestatakse selle ülesanded ja viis, kuidas seda rahastatakse.]

Uljas, Harli (2000). Uue telekommunikatsiooniseaduse vastuvõtmise otsustab Riigikogu täna. Postimees, 26.01.* [Uue telekommunikatsiooniseaduse eesmärk on kaitsta tarbijat ja piirata monopole.]

Telekommunikatsiooniseadus ei läinud läbi (2000). Äripäev, 27.01. [Riigikogu katkestas telekommunikatsiooniseaduse eelnõu arutelu.]

Kalamees, Kai; Soosaar, Andres (2000). Seaduse vastuvõtmist takistasid euronõuded. Eesti Päevaleht, 27.01.* [Telekommunikatsiooniseaduse eelnõust.]

ETV ja ER saavad uued juhid (2000). BNS/Sõnumileht, 27.01. [ETV ja ER-i järelevalveorganisse ringhäälingunõukokku kuulub ringhäälinguseaduse menetluses oleva muudatuse kohaselt viis Riigikogu liiget praeguse kahe asemel, liikmed valitakse ringhäälingunõukokku poliitilise tasakaalustatuse põhimõttel. Uue RHNi ametisseastumisega lõpevad ka praeguste ETV ja ERi juhtide volitused.]

Raag, Ilmar (2000). Teleprogrammi jenka 1–4. Sirp, 28.01., 04.02., 11.02., 18.02.

Teleteatri viimased päevad (2000). Sirp, 18.02. [Intervjuu ETV teleteatri pearežissööri Ain Prosaga.]

Malmberg, Kristi (2000). Lepp ennistati ETV peadirektoriks. Äripäev, 28.01. [Lepa hinnangul oli tema vallandamine puhtalt poliitilise maiguga ja süüdistused tema finantsalase võimetuse kohta pole tõsiseltvõetavad.]

Malmberg, Kristi (2000). ETV jätkab tööd kahe peadirektoriga. Äripäev, 31.01. [RHN ennistas töövaidluskomisjoni otsuse põhjal Lepa tööle ja vallandas ta kohe uuesti süüdistusega finantsdistsipliini rikkumises. Lepp keeldus oma töökohalt lahkumast.]

Vetemaa, Enn (2000). Paastu ülistus, kasinuse kiitus. Postimees, 31.01.* [ETVle ei teeks arukas paastukuur paha.]

Vaher, Andrus (2000). Lahendusi ETV probleemile. Äripäev, 31.01.*

Telekommunikatsiooniseadus: kohtuotsus vangile? (2000). Intervjueerinud Dainis Hirv. Ärielu, nr. 1.* [Küsimustele seaduseelnõu kohta vastavad Radiolinja Eesti AS-i juhatuse liige Ants Viira, Levicom Broadbandi nõukogu esimees Tõnis Palts ja Eesti Telefoni pressiesindaja Anu Vahtra.]

Herkel, Andres (2000). ETV-l on üks peadirektor. Postimees, 01.02.*

Hääled vee peal (2000). Postimees, 01.02.* [ETV olukord on keeruline, aga mitte lootusetu.]

Joosu, Tiina (2000). ETV kahjum kasvas ajaloo suurimaks. Eesti Päevaleht, 01.02. [ETV peadirektori kt. Tiina Kangro hinnangul on selle põhjuseks Toomas Lepa otsus suurendada kontrollimatult omasaadete mahtu, vead juhtimises ning tulude vale hindamine. RHN ei näe endal vastutust 48 mln kr kahjumis.]

Putting, Jaanus (2000). Marju Lauristin ja Rein Lang kriisist ETV-s. Postimees, 01.02.*

Tarand, Kaarel (2000). Üleannetu televisioon. Eesti Päevaleht, 01.02. [Ringhäälinguseadus juhindub heast tavast ja teletegijate kultuurilisest küpsusest. Parlament ei pidanud vajalikuks seda täpsemalt reguleerida, ja nüüd on näha, et tegelikus elus jääb puudu mõlemast.]

Taim, Krista (2000). TV1 saab Concordiast tubli täienduse. Õhtuleht, 02.02. [Concordia ülikooli meediatudengid hakkavad oma oskusi rakendama TV1s.]

Kadastik, Mart (2000). Eesti Televisioon avalikult alasti. Postimees, 03.02.* [Tüli on loonud võimaluse ETV probleeme müüdivabalt arutada.]

Kokk, Aavo; Vedler, Sulev; Kulli, Jaanus (2000). Lennuvõimetu lind ETV. Eesti Ekspress, 03.02.*

Mets, Margus (2000). ETV ja ER kui järjekorras viimased. Äripäev, 04.02.*

Šein, Hagi (2000). Kriisiolukord päästab ETV. Maaleht, 06.02.*

Telekommunikatsiooniseaduse ümber toimunu on juba ammu ületanud tervitatava lobby piiri (2000). Riigikogu majanduskomisjoni liiget Kalev Kukke intervjueerinud Taivo Paju. Postimees, 09.02.*

Telekomiseadus saab tõenäoliselt heakskiidu (2000). Äripäev, 09.02.* [Telekommunikatsiooniseaduse eelnõu kolmandast lugemisest Riigikogus.]

Oolo, Antti (2000). Telekommunikatsiooniseadus tekitab konkurentsi. Eesti Päevaleht, 10.02. [Riigikogu võttis vastu seaduse, mis loob telekommunikatsiooni turul konkurentsivõimalused. Tele2 ja Radiolinja esindajad: seadus on liiga üldine.]

Korpan, Viktoria (2000). Eesti sai lõpuks telekomiseaduse. Äripäev, 10.02.* [Riigikogu võttis telekommunikatsiooniseaduse vastu.]

Парламент принял закон о телекоммуникациях (2000). Эстония, 10.02.* [Telekommunikatsiooniseadus võeti vastu.]

Jürgenson, Toivo (2000). Uus seadus kaitseb tarbijat. Postimees, 15.02.* Teede- ja sideministri artikkel telekommunikatsiooniseadusest. Kommenteerivad Toomas Sõmera, Liina Tõnisson.]

ETV revisjoni materjalid jõudsid ringhäälingunõukokku (2000). Eesti Päevaleht, 15.02. [RHN tegi audiitorfirma PriceWaterhouseCoopers revisjoniaruande põhjal järelduse, et aastatel 1998 ja 1999 tehti ETV juhtimisel vigu, sõlmides mitmeid lepinguid, mis ei arvestanud ETV võimalusi pingelises finantsolukorras.]

Сферу связи ждут перемены (2000). Деловые Ведомости, 16.02.* [Telekommunikatsiooniseadusest.]

Tänavsuu, Hille (2000). Ringhäälingunõukogu haarab ohja tugevamini pihku. Pärnu Postimees, 16.02.*

Donald, Brooke (2000). Parliament adopts telecommunications bill. The Baltic Times, 17.02.* [Telekommunikatsiooniseadusest.]

Loit, Urmas (2000). Küsimus on vastutuses. Postimees, 17.02.* [Reklaamist loobumine ei toonud ETV-le kahju.]

Kärssin, Andres (2000). Telereklaami hinnasõda jätkub. Äripäev, 21.02. [Avalik-õiguslik ETV soovib tänavu reklaamiturust endale haarata üle viiendiku, mis toimub erakanalite senise turuosa arvel.]

Michelson, Tarmo (2000). 80 teleinimest jäi töö ja leivata. Sõnumileht, 22.02. [Lastesaadete toimetus koondati peaaegu täies koosseisus, sh toimetaja Eve Viilup. Peadirektori kt. Tiina Kangro nentis, et tulemas on teine ja kolmaski koondamislaine: “Koondatavate täpne hulk oleneb sellest, kui edukalt suudame esimese poolaasta jooksul reforme ellu viia, ja reklaamimüügi edust,”]

TV3 rebis ennast teleturul jaanuaris napilt liidrikohale (2000). Postimees, 23.02.* [Diagramm: telekanalite vaadatavus jaanuaris, BMF Gallup Media uuring.]

Korpan, Viktoria (2000). TELE2 meelitab kliente üle. Äripäev, 23.02. [Kaabellevifirma Tele2 alustas oma konkurentide STV, Starmani ja Telseti ligi 50 000 kliendi ülevõtmise kampaaniat.]

Kalamees, Kai (2000). Isamaalised saated ETV-sse. Eesti Päevaleht, 26.02. [Kolm Isamaaliidu ministrit teevad valitsusele ettepaneku sekkuda ETV programmipoliitikasse, et ETV näitaks rohkem harivaid ja noortes isamaalist vaimu kasvatavaid saateid. P.-E. Rummo sõnul ei lähe see kokku vaba meedia põhimõtetega; ETVd ja ERi kontrollib RHN ja valitsusel pole programmi suunamiseks õigust.]

Karpa, Kärt (2000). Valitsus jätab ETV-le õigused saadete valikul. Eesti Päevaleht, 28.02. [Siseminister Tarmo Loodus: Isamaaliidu ministrid teevad valitsusele ettepaneku sekkuda ETV programmipoliitikasse, et ETV näitaks rohkem riigi huvidega arvestavaid saateid (nt isamaalisest kasvatusest). Tiina Kangro, Tõnis Lukas, Kaarel Tarand ja Andres Herkel: ETV on programmi koostamisel sõltumatu.]

Roht, Katrin (2000). Kuhu lähed, Eesti Televisioon? Õhtuleht, 03.03. [Hommikusaate ja mitme populaarse meelelahutussaate lõpetamine on lammutamine.]

Toomsalu, Ülo (2000). Leppa ähvardab kolmas vallandamine. Äripäev, 03.03. [RHN võib juba kolmandat korda ametist vabastada ETV peadirektori tooli pärast võitleva Toomas Lepa.]

Šein, Hagi (2000). Ringhäälingu iseäralik vabadus. Postimees, 03.03.* [Massimeedia tase pole tabu, mida arutada ja arvustada ei tohi.]

Ringhäälingunõukogu vallandas Toomas Lepa uuesti (2000). delfi.ee, 06.03.

Michelson, Tarmo (2000). Lepp sai juubelikingiks vallandamise. Sõnumileht, 07.03. [RHN määres Lepale distsiplinaarkaristuse töölepingu lõpetamise näol. Otsust põhjendati töökohustuste jämeda eiramise ja usalduse kaotamisega.]

Ideon, Argo (2000). ETV sipleb pankroti äärel. Postimees, 07.03.* [Riigikontrolör ja audiitorfirma annavad ETV-le hävitava hinnangu.]

Karpa, Kärt (2000). Juhan Parts sekkus teletülisse. Eesti Päevaleht, 07.03. [Riigikontrolör nõuab ringhäälingunõukogu liikmete kohest tagasiastumist.]

Pankrotieelne seisund (2000). Postimees, 07.03.* [ETV-s alles läheb vastutaja otsimiseks.]

Ringhäälingunõukogu tuleks viivitamatult tagandada. ohtuleht.ee, Õhtuleht, 7.03. [Riigikogus kõneldes ütles riigikontrolör Juhan Parts, et Ringhäälingunõukogu tuleks kohe tagasi kutsuda.]

Michelson, Tarmo (2000). Mart Luik naasis puhkuselt TV3 juhiks. Sõnumileht, 08.03. [TV3 uus tegevdirektor Mart Luik tahab parandada koostööd Läti ja Leedu TV3ga, sest ühiselt programme osta on odavam, ja suurendada TV3 osa reklaamiturul.]

Putting, Jaanus (2000). TV3 juhib Mart Luik. Postimees, 08.03.*

Kubo, Mart; Sillart, Jüri (2000). Et ellu jääda, peab läbi tegema katarsise. Postimees, 09.03.*

Enno Tammeri intervjuu Eesti Televisiooni endise juhi Toomas Lepaga (2000). Eesti Päevaleht, 10.03.

Ideon, Argo (2000). Valitsusliit ruttab vahetama ETV juhte. Postimees, 10.03.*

Paju, Taivo (2000). Kaablifirmad pimendavad hoiatuseks teleri. Postimees, 11.03.* [Eesti Kaabellevi Liitu kuuluvad firmad protestivad sideameti nõude vastu anda kaabel-TV monopol Tallinnas Tele2le. Tabel: Eesti kaabeltelevisiooniturg.]

Riismaa, Riivo (2000). Kaablisõda võtab pildituks. Sõnumileht, 14.03. [Järgmisel pühapäeval jäävad 175 000 kodu umbes poole miljoni inimesega üle Eesti ilma telepildita, sest kell kuus õhtul katkestavad Eesti Kaabellevi Liitu kuuluvad firmad saadete ülekandmise. Nõnda protesteeritakse sideameti määruse vastu lõpetada tegevus Tallinna kesklinnas ja Õismäel, et ruumi teha TELE 2 kaubamärgi all tegutsevale Tallinna Kaabeltelevisioonile.]

Putting, Jaanus (2000). 175 000 peret ähvardab telepildita pühapäev. Postimees, 14.03.* [Protestiks kaabelleviseaduse vastu kavatsevad 34 kaabel-TV operaatorit üle Eesti jätta ööpäevaks telepildita kuni 175 000 klienti.]

Korpan, Viktoria (2000). Minister ähvardab kaabellevifirmasid. Äripäev, 14.03.* [Teede- ja sideministeerium ähvardab pühapäeval üleriigilise levikatkestusega kaabelleviseaduse vastu protestivaid kaabel-TV firmasid vastusanktsioonidega. Diagramm: Eesti kaabelleviturg.]

Kern, Peeter (2000). Seadus võtab telepildi. Sõnumileht, 15.03. [Kolm Tallinna operaatorit Starman, STV ja Telset on saanud Sideametilt kirja, milles nõutakse pildi väljalülitamist Tallinna kesklinnas ja Õismäel ning Levicomi Tallinna Kaabeltelevisiooni võrgu valmimisel peaks see nõue laienema üle kogu Tallinna. Firmad plaanivad hoiatusstreiki.] Vt ka samas Sideameti seisukoht: Kaabellevi vajab regulatsiooni.

Suurmägi, Marko (2000). Võitlus Tallinnas jätab viljandlased telepildita. Sakala, 15.03.

Riismaa, Riivo (2000). Kaablifirmade tüli lahvatas lõkkele. Sõnumileht, 15.03. Vt samas ka Liibak, Marko: Eksriigiametnik kahtlustab korruptsiooni; Vaatajad kaotavad lemmiksaated; Rahvasaadik taunib vaataja kiusamist [Maret Maripuu: kaabel-TV probleemide lahendamine televaataja arvel on kahetsusväärne.]

Riismaa, Riivo (2000). Telejaam nõuab kaablifirmadelt kahjud sisse. Sõnumileht, 15.03. [Kanal 2 tegevdirektor Kris Taska: kui Kanal 2 reklaamikliendid hakkavad näitamata jäänud reklaami eest kahjutasu nõudma, siis suunab telejaam need nõuded edasi kaablifirmadele.]

Kas kaabelleviseadus aitab kaasa monopoli tekkele? (2000). Äripäev, 15.03. [Küsimusele vastavad ASi Starman KTV juhatuse esimees Peeter Kern ning teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja Marju Laur.]

Berendson, Risto (2000). Ümbrikupalga kahtlus telekanali TV1 kohal. Eesti Päevaleht, 22.03. [Töötajad said osa palgast tagastamatu laenu lepingute alusel.]

Berendson, Risto (2000). TV1 kahtlane palgaskeem ulatub mitmesse aastasse. Eesti Päevaleht, 23.03. [Maksuamet kontrollib TV1 töötasude maksmist nii perekond Sõnajalgadele kui ka Ühispangale kuulumise ajal.]

Kukk, Kalev (2000). Seadusega toodi ohvriks televaataja. Äripäev, 23.03. [Kaablivõrgu kohalikule monopolile rõhuv kaabelleviseadus tahab piirata konkurentsi eeskätt telefoniteenuste pakkumisel. Kuid tulevasele konkurentsile telefoniturul toodi (ajutiselt) ohvriks televaataja.]

Lepikson, Robert (2000). Lõpetame avalik-õigusliku segaduse. Postimees, 27.03.* [Avalik-õiguslik meedia peaks jääma, kuid aitaks ühest TV- ja ühest raadiokanalist.]

Paju, Taivo (2000). Taas kirvega telekaablile kallale. Järva Teataja, 28.03.* [Eestis oleks vaja vaba konkurentsi kaabel-TV turul.]

Ikonnikov, Aleksandr (2000). Не забудем включать телевизор? Эстония, 29.03.* [Monopol Tele2 Eesti kaabel-TV turul. STV ja Tele2 pakettide hinnavõrdlus.]

Saamatuse mõru vili (2000). Juhtkiri. Postimees, 29.03.* [ETV kavatseb järjekordselt saadete mahtu vähendada.]

ETV kaalub kallitest meelelahutussaadetest loobumist. Eesti Päevaleht, 29.03. [ETV kavatseb loobuda populaarsest, ent kallist telemängust “Kuulus või kummaline”, teiste välismaiste formaatide kohta pole otsust tehtud.]

Malmberg, Kristi (2000). ETV päästenipid. Äripäev, 31.03. [RHNile esitatud kriisilahendused: riigilt koondamistasudeks 8,4 mln kr (rahandusministeerium ei toeta), riiklike võlgnevuste ajatamine 15-16 mln kr, ruumide rentimine, hoonete müümine jne.]

Mutt, Mihkel (2000). Avalik ja õiguslik. Sirp, 31.03. [Miks ETV ei saa olla eravalduses ja milliste nõukogudega seda juhtida.]

Kangro, Tiina (2000). ETV pärast šokiteraapiat taastusravile. Eesti Päevaleht, 03.04. [Kriisiületamise plaani kõrval, mis keskendub finantsmajandusliku olukorra stabiliseerimisele võlgade ajatamisega ja koondamiskuludeks lisaraha saamisega ning kinnisvaraarendusega, tuleb tegelda ka organisatsiooni tervikliku reformimisega (produtsentide süsteem) ja pikaajalise arengu strateegiaga.]

Mart Luik: TV kasvab Internetiga kokku (2000). Intervjueerinud Villem Valme. Eesti Päevaleht, 31.03. [Vastne TV3 juht Mart Luik enda programmieelistustest ja televisiooni tulevikust.]

Kohus hakkab arutama eratelejaamade hagi ETV vastu (2000). arileht.delfi.ee, 11.04. [TV3 ja Kanal 2 nõuavad ETV-lt tagasi raha, mis nad mullu maksid reklaamist loobumise kompensatsiooniks.]

Ringhäälingunõukogu esimees on Tiit Sinissaar (2000). Eesti Päevaleht, 20.04. [11. aprillil Riigikogu nimetatud RHN valis esimeheks Tiit Sinissaare ja aseesimeheks Peeter Kreitzbergi. Poliitikutest liikmed on veel Ignar Fjuk, Marju Lauristin ja Villu Reiljan, asjatundjatest liikmed Andres Jõesaar, Hagi Šein, Andres Root ja Silva Tomingas.]

ETV võitis (2000). Sõnumileht, 28.04. [Tallinna linnakohus andis ETVle õiguse vaidluses reklaamist loobumise hüvituse maksmise lepingu üle.]

Kärssin, Andres (2000). Reklaami näitamine ETV-s on taas päevakorral. arileht.delfi.ee, 03.05. [Kui uus RHN tõstab küsimuse reklaamist ETVs, peab leidma saamata jääva tulu katteallika u. 29 mln kr ulatuses. Prognoosi kohaselt jaguneb telereklaamiturg 2000. a: TV3 u. 40% ja ETV, Kanal 2 ning TV1 igaüks 20% ringis.]

Raag, Ilmar (2000). Maailm koju kätte ja ruttu! Postimees: Arter, 06.05.*

ETV esimese poolaasta eelarve sai paika (2000). arileht.delfi.ee, 17.05. {Ülipingelises olukorras jäädi eelarvega plussi, kuid samas on RHNi vahetumisega kriisikava täitmine seiskunud.]

Laur, Marju (2000). Закон о кабельном вещании направлен на развитие конкуренции. Деловые Ведомости, 17.05.* [Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja asetäitja kaabelleviseadusest.]

Korpan, Viktoria (2000). NetCom soovib osta Starmani. Äripäev, 19.05. [Osaliselt Rootsi telekommunikatsiooni kontsernile NetCom AB kuuluv TELE2 on huvitatud Starmani aktsiate ostmisest. Diagramm: NetComi osalusega ettevõtted ja Eesti Telekomi ettevõtted.]

ETV juhiks kandideerijad viivitavad paberite esitamisega (2000). delfi.ee, 22.05.

Ülavere, Raimo (2000). ETV ja Eesti Raadio juhtideks tahab 17 inimest. Äripaev, 25.05.

Pornotorm televisioonipurgis (2000). Eesti Päevaleht, 27.05. [Mõtteavaldused TV3 saate “Kahvel” kohta: Ants Juske, Rein Veidemann, Ilona Martson, Andres Laasik, Meelis Kapstas.]

Maimik, Andres (2000). Rahvas versus porno. Eesti Päevaleht, 31.06. [TV3 saade “Kahvel” pani ühiskonna taluvusvõime proovile.]

Sinissaar, Tiit (2000). Ringhääling rahvale. Postimees, 01.06.*

Jõevere, Kristjan (2000). Kaabliseadus vajab parandusi. Eesti Päevaleht, 02.06. [Õiguskantsleri Eerik-Juhan Truuväli hinnangul on kaabelleviseadus vastuolus põhiseadusega, sest sellest tulenevad piirangud ei ole põhjendatud ja ta peab riigikogule saadetud kirjas vajalikuks kaabelleviseaduse muutmist. Lisatud tabel: kaabellevifirmade turuosa.]

Piirsalu, Jaanus (2000). Aare Urm liigub poliitikute toel Eesti Televisiooni juhiks. Eesti Päevaleht, 13.06. [Vahekokkuvõte konkursi seisust.]

Korpan, Viktoria (2000). Kohus kärpis TELE2 õigust võrku laiendada. Äripäev, 14.06. [Tallinna ringkonnakohus piiras TELE2-le väljastatud kaabel-TV loa kasutamist. AS Starman Kaabeltelevisioon on esitanud kohtusse haldushagi, mis on suunatud TELE2 võrguloa ning linnavalitsuse ja TELE2 eelkäija Eesti-Hollandi ühisfirma Eesti Telag vahel sõlmitud lepingu tühistamiseks. Eesti Telag võitis Tallinnas opereerimise konkursi 1992. a.]

Piirsalu, Jaanus (2000). Pearaha idee ETV aluseks. Eesti Päevaleht, 14.06. [Rahastamisskeem näeb ette, et ETVle ja Eesti Raadiole eraldatakse riigieelarvest mitmeks aastaks fikseeritud summa, mis arvestatakse Eesti perekondade arvu pealt (nt 20 kr kuus pere kohta; küsimus jääb, millal ja kui palju summat suurendada.]

Korpan, Viktoria (2000). Starmanist saab aasta ihaldatuim müügiobjekt. Äripäev, 15.06. [Rootsi Telia käes oleva 60% osaluse müük Eesti suurimas kaabellevifirmas Starman on Eesti sideturul pärast Eesti Telekomi erastamist suuremaid tehinguid, ületades sadat miljonit krooni. Starmani ostmise vastu tunnevad huvi mitu firmat.] Ilmunud ka: Delovõje Vedomosti, 21.06.

Karpa, Kärt (2000). Audiitor ei kinnita ETV aastaaruannet. Eesti Päevaleht, 19.06. [PriceWaterhouseCooper ei allkirjasta aastaaaruannet, sest ETV omakapital on 55 mln kr-ga puudujäägis ja laenukohustused ületavad seaduses lubatut 28 mln kr. Juhatuse esimehe kandidaadiks saanud Aare Urm: äriühingu puhul nõutaks omanikelt vähemalt poole omakapitali taastamist.]

Liibak, Marko (2000). Ümbrikupalku maksnud TV1 võlgneb riigile 10 miljonit. Sõnumileht, 19.06. [TV1 omanikfirma on töötajaile ümbrikupalku makstes jätnud tasumata umbes 10 mln kr riigimakse.]

Vedler, Sulev (2000). TV1 ümbrikupalkadega plindris. Eesti Ekspress, 22.06.* [Peaaegu pool aastat kestnud uurimine paljastas ulatusliku ümbrikupalkade skeemi.]

Ringhäälingunõukogu kinnitas Aare Urmi ETV juhiks (2000). delfi.ee, 28.06.

Kanal 2 uueks tegevjuhiks saab Urmas Oru (2000). BNS/Ärileht, 29.06. [Senine Eesti Ajakirjade Kirjastuse peadirektor Urmas Oru asub uuele ametikohale 15. juulil.]

Taska, Kris (2000). Kanal 2 vahetab juhti. Nädal, 10.07. [Kanal 2 lahkuv tegevdirektor oma tööst.]

Ammas, Anneli (2000). ETV saadetele riiklik tellimus. Eesti Päevaleht, 14.07. [Kultuuriministeeriumi skeemi kohaselt tellib riik kindlaksmääratud sisu tunnihindade alusel. Kantsler Allikmaa ei välista ka tellimuse suunamist erakanalitele. Programmijuht Tiina Kangro leiab, et riiklik tellimus tähendab riigitelevisiooni, ka RHNi liige Peeter Kreitzberg näeb ohtu, et programm satub sõltuvusse valitsuskoalitsioonist.]

TV3 luigelend (2000). Mart Luike intervjueerinud Dea Martinjonis. Nädal, nr. 28, 17.07.* [TV3 tegevdirektor TV3 äriedust ja perspektiividest.]

Šein, Hagi (2000). Sõbrakäsi ETV-le. Postimees, 19.07.* [Miks otsustada telekodudekeskse rahastamisskeemi kasuks.]

Ringhäälingunõukogu kavandab ETV rahastamise uut süsteemi. BNS, saarlane.ee, 20.07. [Ringhäälingunõukogu liikme Hagi Šeini sõnul kavandab nõukogu avalik-õigusliku Eesti Televisiooni edasiseks rahastamiseks telekodudekeskset riikliku toetuse arvestamise süsteemi, mille puhul oleks ETV rahastamise aluseks arvestuslik summa ühe telekodu kohta kuus või aastas. Uus süsteem ei tähenda mingit lisamaksu.] 

Ringhäälingunõukogu kavandab ETV rahastamise uut skeemi (2000). Meie Maa, 20.07.*

Joosu, Tiina (2000), Ühispank peab tasuma TV1 hiigelvõla maksuametile. Eesti Päevaleht, 25.07. [Ümbrikupalku maksnud TV1 10 mln kr võla maksuametile peab tasuma endine omanik Eesti Ühispank.]

Karpa, Kärt (2000). 42 miljonit krooni ajab ETV rahandusministeeriumiga tülli. Eesti Päevaleht, 26.07. [Rahandusministeerium hindab seadusevastaseks RHNi kavatsust küsida riigikogult rahapuuduses ETV toetuseks riigi stabiliseerimisreservist 42 mln kr. RHN: ilma rahasüstita ETV ellu ei jää.]

Urm soovib Eesti Raadio ja ETV uude majja viia (2000). arileht.delfi.ee, 29.07. [Raha tänapäevase ringhäälinguhoone soetamiseks võiks tulla näiteks ETV ja ka ERi kinnistute müügist.]

Tänavsuu, Hille (2000). Ringhäälingunõukogu otsib ETV hädadele lahendusi. Pärnu Postimees, 29.07.*

Putting, Jaanus (2000). Ringhäälingumaja idee kogub poliitikute toetust. delfi.ee, 31.07.

Michelson, Tarmo (2000). ETV juhatusse pürgijad hülgasid Aare Urmi. SL Õhtuleht, 17.08. [Juhatusse kandideerinud Kangro ja Raidma ei sõlminud juhatuse liikme töölepingut, Urm on hetkel ainus liige.]

Putting, Jaanus (2000). ETV raha lõpeb juba novembri alguses. Postimees, 18.08.*

Kärssin, Andres (2000). Stabiliseerimisrahaga ETV toetamine kahjustab riigi mainet. arileht.delfi.ee, 21.08. [Rahandusministeerium ei näe seaduslikku võimalust laenata ETVle kohustuste katmiseks raha riigi reservist.]

Karpa, Kärt (2000). Raskustes ETV ähvardab jätta eetri omasaadeteta. Eesti Päevaleht, 22.08. [ETV must stsenaarium juhuks, kui valitsus ei leia ligi 30 mln kr telejaama võlgade maksmiseks. RHNi hinnangul tooks see kaasa ETV likvideerimise.]

TV3 rebis taas ETVst mööda (2000). Postimees, 23.08.* [BMF Gallup Media auditooriumiuuringu järgi suutis TV3 juulis ETVst vaadatavuselt mööda minna. Diagramm: Telekanalite vaadatavus juulis.]

Hõbemägi, Priit (2000). Telekom ja Buridani eesel. Eesti Ekspress, 24.08.* [Eesti Telekomi partnerlus meediakontsernide ja internetiportaalidega.]

Michelson, Tarmo (2000). TV3 lõi Jüri Piheli ühelt üle. SL Õhtuleht, 28.08. [TV1 arendusjuhist Jüri Pihelist saab septembris TV3 programmidirektor.]

Riigitelevisiooni rahamuret arutab Riigikogu (2000). Postimees, 29.08.*

Putting, Jaanus (2000). ETV hiigelvõlgu asub uurima riigikontroll. delfi.ee, 30.08. [Riigikontroll peab läbi vaatama kõik projektid, hanked ja kulutused alates 1998. a-st, selgitamaks nende põhjendatust ning kes kõige selle eest vastutab.]

Reier, Jüri (2000). Ebakõlad kehtivas kaabelleviseaduses. Äripäev, 30.08.* [Soovitused seaduse täiendamiseks.]

Laanem, Tiina (2000). Valmib esimene kodumaine komöödiaseriaal. Eesti Päevaleht, 02.09. Eesti Televisioon loobub seebikate näitamisestReportaaž Kanal 2 jaoks filmitava 30-osalise “Me saame hakkama” võtetelt; tulemas “Õnne 13” kaheksas hooaeg; kodumaiste dokumentaalseriaalide tulek.]

Eesti Televisioon loobub seebikate näitamisest. [Tänases Eesti Päevalehes lubab Eesti Televisiooni (ETV) programmidirektor Tiina Kangro, et reedest loobub telekanal seebikate näitamisest. Tehakse muidki programmiuuendusi]. epl.delfi.ee, 06.09.

Karpa, Kärt (2000). Kallas jätaks ETV toetuseta. Eesti Päevaleht, 08.09. [Peaministri majandusnõunik Kersti Kaljulaid ütles, et ETV eelarveaugu täitmiseks raha ei leita. ETV juht peab esitama tegevusplaani, mille alusel kaaluda võimalusi võlgnevuste katmiseks.]

Kubo, Märt (2000). Rikkad oleme rahvana. SL Õhtuleht, 10.09. [Koonderakonna seisukoht kultuuriasutuste, sh ETV probleemide lahendamise kohta.[

Telejuhid ennustavad ühe kanali hukku (2000). SL Õhtuleht, 10.09. [Urmas Oru, Rait Killandi, Aare Urm ja Mart Luik algavast hooajast, majandusseisust ja konkurentsiolukorrast.]

Kaalep, Tõnu (2000). Hooaja algus väikeses televisioonis. Eesti Päevaleht, 11.09. [“Usk ETV kui institutsiooni olulisusesse on enesepettuslik kujutelm. Iial ei ole riigitelevisioon tähendanud nii vähe. Ja see on üldine areng, mitte mingi rahapuudusest tingitud probleem. ETV kui ühendava kanali aeg on lihtsalt läbi.”]

Kaasik, Maris (2000). ETV vajab päästeoperatsiooni. Koit, 12.09.*

Põldoja, Ants (2000). ETV olümpiaeelarve võrdub soomlaste päeva maksumusega. Eesti Päevaleht, 12.09. [Sydney OM kajastamisest; Toomas Uba olümpiatiimide töökorraldusest.]

Tänavsuu, Hille (2000). Eesti Televisiooni ellujäämine on poliitikute otsustada. Pärnu Postimees, 12.09.*

Palts, Tõnis (2000). Teiste raha: riigi ringhääling. Eesti Päevaleht, 20.09. [Ettepanekud: sulgeda Eesti Raadio, tema funktsioonid anda üle kommertsjaamadele, raha ETVle; selle programmi piirata 4-5 tunnini õhtu jooksul, kõik saated tellida erasektorist, personali vähendada paarikümne inimeseni, majad maha müüa. “ETV-le lihtsalt niisama raha lisaks andmine on leivaraasu äratõmbamine vanurite käest.”]

Laar toetab ETV jätkamist avalik-õiguslikul alusel (2000). Postimees, 21.09.*

Kärssin, Andres (2000). ETV kosub reklaami abil. Äripäev, 22.09. [Urm: ETV pole kellelegi teatanud programmi edastamise lõpetamisest. Peaminister ütles RHNi liikmetega kohtudes, et toetab ETV tegevuse jätkamist avalik-õiguslikel alustel ning lubas valitsuskabinetis arutada riigipoolsete nõuete ajatamist ja koondamiskulude katmist.]

Eesti Raadio ei taha Eesti Televisiooniga ühineda (2000). Pärnu Postimees, 02.10.*

Karpa, Kärt; Berendson, Risto (2000). Opositsioon süüdistab ETV-d valitsusmeelsete saadete tegemises. Eesti Päevaleht. 07.10. [Koonderakond kirjutas Avaliku Sõna Nõukogule, et ETV rikkus poliitilist tasakaalu, andes Reformierakonnale võimaluse nende liikmeid saates “Teletaip” naeruvääristada. Keskerakond näeb valitsuse soosimist “Aktuaalses kaameras”.]

Karpa, Kärt (2000). Telejuht tahab riigimeediad panna kasumit teenima. Eesti Päevaleht, 17.10. [Aare Urmi reformikava: seniste osakondade muutmine omaette äriühinguteks, mis omakorda kuuluksid kontsernile, teeniksid sellele tulu ja neid juhiks avalik-õiguslik holdingfirma.]

Saatekeskus ähvardab ETV-d pankrotiga (2000). arileht.delfi.ee, 19.10. [Programmi edastamise võlg on kasvanud 5,5 mln kr-ni, maksetähtaeg on homme. Kui ETV raha üle ei kanna, otsustab Ringhäälingu Saatekeskus esmaspäeval, kas esitada kohtusse hagi pankrotimenetluse algatamiseks.}

ETV ei maksa ringhäälingu saatekeskusele võlga (2000). arileht.delfi.ee, 20.10. [ETV ootab valitsuselt lahendust võlaküsimustele.]

Schank, Ede (2000). Aare Urm: riik maksku ETV miljonivõlad. Postimees, 20.10. [Urm: Kui üks riigi omandis olev ettevõte omab nõudmisi teise riigi omandis oleva avalik-õigusliku juriidilise isiku vastu, siis on riigi küsimus leida need vahendid,]

Riikoja, Hindrek; Schank, Ede (2000). ETV nõuab raadiost kaks korda enam raha. delfi.ee, 23.10. [ETV saab riigieelarvest 84 mln kr, Eesti Raadio 71 mln. Urm: maailmapraktika kohaselt on televisiooni ja raadio kulude suhe 70/30; ühe võimalusena tuleks kaaluda ERi ja ETV ühendamist ja neile ühise summa eraldamist, mis annaks võimaluse paremini raha jaotada ja ennast majandada.]

Saarna, Ain (2000). Ühendamisplaanid on toored. Postimees, 23.10.*

Päästerõngas ETV-le (2000). Juhtkiri. Postimees, 24.10. [Valitsus soovitab RHNil teha juba 2001. a riigieelarves ETVst ja Eesti Raadiost ühtne majandusüksus, mis tegutseks avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse tellimuslepingu alusel. Kantsler Allikmaa väidab, et ühinemisel tekkiva kokkuhoiu tõttu pole ETVl lisaraha vaja.]

Valitsus otsustas ühendada ETV ja Eesti Raadio (2000). Äripaev, 25.10.

Karpa, Kärt (2000). ETV ja Eesti Raadio võivad ühineda järgmisest aastast. Eesti Päevaleht, 25.10. [Valitsus ootab RHNi töögrupilt konkreetseid ettepanekuid ja ühinemise kava 1. detsembriks. Riigile kuuluvad asutused (saatekeskus, maksuamet) enam pankrotiga ei ähvarda, osa võlgu ajatatakse, koondamistasudeks eraldatakse lisaraha, kaalutakse riigi garantiiga laenu lubamist.]

Putting, Jaanus (2000). Laari valitsus tahab liita ETV ja Eesti Raadio. Postimees, 25.10. [Valitsuse nägemuse kohaselt peaks ETV ja Eesti Raadio edasine rahastamine hakkama toimuma avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse tellimise lepingu alusel, mis tagaks eelarveliste vahendite hulga ja selle eest saadava teenuse vahelise seose. Kahe organisatsiooni ühendamine ei saa aga toimuda üleöö, sest see eeldab nii ringhäälinguseaduse muutmist kui ka Riigikogu otsust.]

Vitsur, Heido (2000). Televisioon kokku või lahku? delfi.ee, 25.10. [Kui enne struktuuri reformimise juurde asumist ei ole selgeks tehtud, mida riigi raadiolt ja televisioonilt tegelikult tahetakse ning kas neid üleüldse tahetakse ja kui palju selle kõige eest ollakse nõus maksma, siis ei ole tegemist organisatsiooni ratsionaalse struktuuri kavandamisega, vaid üksnes struktuurimängudega.]

Karpa, Kärt (2000). Kivi müüks Raadio 2 ja sulgeks Klassikaraadio. Eesti Päevaleht, 26.10. [Kantsler Margus Allikmaa kinnitusel esitas kultuuriministeerium valitsusele kuuest punktist koosneva kava ETV ja ERi liitmiseks. “Kava lõpus olid tõesti märkused, et tuleks kaaluda Klassikaraadio programmi mahutamist kümne tunnina nädalas Vikerraadio programmi sisse ning müüa R2,” ERi juhi Ain Saarna, dirigent Tõnu Kaljuste, R2 juhi Urmas Leinfeldti ja ERi finantsdirektori Joel Sarve vastuargumendid.]

Raadio 2 võib müüki minna (2000). Postimees, 26.10.*

Valner, Sulev (2000). Valitsus saadab näljased teineteise kallale. Maaleht, 26.11.* [ETV ja ERi ühendamisideest.]

Lang, Rein (2000). Saagu avalik ringhääling. Postimees, 31.10. [Avalik-õiguslikku meediat on vaja riigi julgeoleku kaalutlustel; kultuurilised eesmärgid saab täita erasektor riigi tellimusel. Riik loob sihtasutuse Eesti Rahvusringhääling nullist (“Mida väärtuslikku on ERis ja ETVs kui firmades, ma ei tea. Milleks siis raisata miljoneid ja aega surnud institutsioonide reanimeerimisele.”). See koosneb ühest tele- ja kahest raadiojaamast. ETV toodab ainult uudiseid ja veidi publitsistikat, 80% programmist ostetakse sisse. ER toodab ühte eesti- ja ühte võõrkeelset programmi ning haldab süvamuusikakollektiive. Kogu tegevus mahub ära vanasse Raadiomajja.]

Lang, Rein (2000). Eesti Televisiooni rahastamisest. Paremad uudised, nr. 5, 10.*

Valner, Sulev (2000). ETV hingab ikka veel. Maaleht, 02.11.*

Mutt, Mihkel (2000). Ringhäälingu mõttest. Sirp, 03.11. [Rahastamise ja juhtimise kõrval ei räägita kõige tähtsamast: miks ja kellele on avalik-õiguslikku ringhäälingut vaja? Mis peaks olema programmide sisu, et need oma olemasolu õigustaksid? Kelle vajadusi on need kutsutud rahuldama?]

Riikoja, Hindrek (2000). Saatekeskuse uus osanik arendab digitelevisiooni. Postimees, 04.11. [Ringhäälingu saatekeskuse vähemusaktsiad erastanud Prantsuse firma kavatseb lähiajal keskenduda digitaalringhäälingu arendamisele.]

Niitra, Nils (2000). France Telecom hiilib Eesti telekommunikatsiooniturule. Postimees, 15.11. [Prantsuse telekommunikatsioonifirma TeleDiffusion de France (TDF) saatekeskuse antennid antakse kasutada ka telefoni- ja internetioperaatoritele teenuste pakkumiseks.]

Oolo, Antti (2000). TV1 tasus riigile 12 miljoni kroonise maksuvõla. Eesti Päevaleht, 17.11. [TV1 tasus riigile maksuameti ettekirjutuse järgi 12 mln kr. Maksuameti juhi Koit Luusi kommentaarid.]

Putting, Jaanus (2000). ETV rahaprobleemide jätkumisel kaalub Aare Urm lahkumist. Postimees, 18.11. [Poliitilised otsused ei lahenda probleemi, tuleb langetada juriidilise jõuga otsuseid.]

Koch, Tuuli (2000). Vaataja eelistab ETV omasaadetele TV3 välismaist hankeprogrammi. Eesti Päevaleht, 20.11. [Telekanalite vaadatavuse edetabelit juhib TV3.]

Lang, Rein (2000). Aus ülestunnistus. Postimees, 22.11. [Süüdistus ETVle, et see tahab riigiabi enda kui äriühingu konkurentsivõime parandamiseks.]

ETV ellujäämiseks on vaja 47 senti ühe telepere kohta (2000). ETA/Postimees, 23.11. [Järgmise aasta eelarve jaotusest ETV ja ERi vahel ning täiendavast rahaeraldusest.]

Sookruus, Peeter (2000). Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika. Sirp, 24.11. [Eesti ühinemisläbirääkimistel EL-iga suleti kultuuri ja audiovisuaalpoliitika peatükk.]

Urm, Aare (2000). Reanimatsioon vajab verd. Postimees, 24.11. [ETV on majandusraskustesse sattunud ettevõte, mida tuleb kiiresti saneerida, kuid ETVs ei ole reanimeerimiseks piisavalt verd ehk vahendeid, et saneerimisprotsess ellu viia, seega peab omanik ehk riik lisavahendid leidma.]

ETV-l lootus saada kaks kolmandikku lisarahast (2000). Postimees, 25.11.*

Tali, Piret (2000). Jagame spordi nelja kanali vahel ära. Eesti Päevaleht, 25.11.

Kadastik, Mart (2000). ETV liiga rikas või vaene? Postimees, 26.11. [Eesti Meedia juhatuse esimehe süüdistused: ETV saab järgmisel aastal sama palju raha kui kolm eratelekanalit kokku, aga vaatajanumbrid ei näita programmi paremust erajaamade ees; raha väljapressimine ja ebaefektiivsus; kõlvatu konkurents reklaamiturul, dumping maksumaksja rahaga; eelarve läbipaistmatus. “Müüti ETV asendamatusest hoiavad alal need inimesed, kelle poliitikukarjääri kulminatsioon saabus ETV kaamerate ees kümme aastat tagasi. Nemad näevad ETVs meie rahvusliku iseseisvuse päästjat kriisiolukorra taas tekkides.”]

Muuli, Kalle (2000). Teeme ise ETV eelarve. Postimees, 26.11. [Süüdistus ETVle: eelarve on läbipaistmatu; tegevuskulude arvutused erajaamade oletatavate hindade põhjal.]

Toomsalu, Ülo (2000). ETV nõuab arusaamatute kulude katmist. Äripaev, 27.11. [Postimehele viidates korratakse süüdistust läbipaistmatu eelarve kohta, lisatakse reformierakondlase Meelis Atoneni isiklik arvamus.]

Malmberg, Kristi (2000). Teleturu liidrisärk käib käest kätte. Äripaev, 29.11. [TV3 tegevjuhi Mart Luige, ETV reklaamijuhi Rivo Saarna, Kanal 2 juhatuse esimehe Urmas Oru ja Teletootjate Liidu esimehe Raivo Lugima hinnangud 2001. a teleturule. TV3 ja Kanal 2 turuosa on tõusutrendis, TV3 edestas ETVd, kuid vaadatuimad saated on endiselt ETVs.]

Mutt, Mihkel (2000). Anekdoodiks muutuv narratiiv. Sirp, 01.12.  [TV on alati olnud suhteliselt massiline kanal, sest selle tegemine on kallis. Ometigi ei tohi vaatajate hulka fetišeerida.  Kas siis tõesti ei ole mõõdukas hulk haritumaid, mõtlemisvõimelisemaid ja mingilgi määral sotsiaalselt aktiivseid vaatajaid enam väärt kui suure arvu lihtsalt potentsiaalsete kaubatarbijate omamine?]

Kuusk, Andres (2000). Kerjus või priiskaja. Postimees, 01.12. [ETV uudistejuht “Aktuaalse kaamera” hinnast, uudisteprogrammi mahust, sisuprofiilist ja kaugematest eesmärkidest.]

Tilde Eesti käivitas esimese internetitelevisiooni (2000). ETA/Postimees, 04.12. [Tv.ee saatevalik ja vaatamisvõimalused; osa ülebaltilisest internetitelevisiooni projektist.]

Karpa, Kärt (2000). Esimene rahasüst võlgade tasumiseks. Eesti Päevaleht, 06.12.*

Juhtkiri: ETV kinni või raha juurde (2000). Eesti Päevaleht, 06.12. [Valitsuse rahaeraldis ETVle koondamistasude maksmiseks ja Riigikogu otsus lubada võtta riigigarantiiga laenu näitavad poliitilist toetust pikka aega hinge vaakunud ETV tugevdamisele ja peadirektor Aare Urmi saneerimisplaanidele.]

Karpa, Kärt (2000). Poliitikud täitsid lubaduse Urmile. Eesti Päevaleht, 06.12. [Riigikogu otsus lubada ETV-l riigigarantiiga laenu võtta päästab telejaama rahakriisist, mille põhjuseks on 72 mln kr eri aegadel võetud kohustusi. RHNi esimees Tiit Sinissaar: suveks, kui hakatakse arutlema järgmise riigieelarve üle, tuleb töötada välja uus ETV rahastamismudel – kas teatud protsent riigieelarvest või telekodu maks.]

Meikar, Silver (2000). ETV tuleb erastada. Postimees, 10.12.

Michelson, Tarmo (2000). Karmel Eikner kiikab TV1 poole. SL Õhtuleht, 12.12. [Saatejuht Karmel Eikner on ETV kohtusse kaevanud, väidetavalt kaalub Eikner avalik-õiguslikust telejaamast lahkumist ja TV1 tööle asumist.]

Kelk, Rain (2000). Mida teha Eesti televisiooni ja raadioga? SL Õhtuleht, 13.12. [TTÜ ärikorralduse diplomandi lõputööst. Rahvusringhäälingu seaduse probleemid: rahastamise stabiilsus, õigusjärglus, varade kuuluvus, personali liikumine. Ühendamisviisid: osakondade liitmine või kontsern tütarettevõtetega, mis osutavad soodsaid teenuseid emaettevõttele.]

Noored reformistid tahavad raadio ja tele reformi (2000). arileht.delfi.ee, 14.12. [Reformierakonna Noortekogu avaldus: müüa ETV ja ERi varad, kaotada avalik-õiguslik ringhääling ning asendada see väikese ja paindliku programmitoimkonnaga, mille ülesandeks on riiklikult olulise programmi loomine ja mis kannab otsest vastutust poliitikute ees.]

Laanem, Tiina (2000). Kodumaiste seriaalide publik nooreneb. Eesti Päevaleht, 14.12.* [Minu 5-aastane laps eelistab vägivaldsetele animafilmidele kodumaiseid täiskasvanute seriaale. Miks?]

Koch, Tuuli (2000). Vägivaldne tele pahandab vanemaid. Eesti Päevaleht, 19.12. [Ahja keskkooli 55 lapsevanemat ootavad riigikogult Eesti telekanalites näidatavate multifilmide analüüsimist, sest vanemate hinnangul sisendavad filmid lastele vägivalda.]

Lang, Rein (2000). Mida teha ETV-ga? Kõlvatu konkurents jätkub. Paremad uudised, nr. 7 (43), 12.*

Astok, Hannes (2000). Mida teha ETV-ga?: Eesti märk: suukorv? Paremad uudised, nr. 7 (43), 12.*

Putting, Jaanus (2000). Keskea kriis ähvardas ETV-lt hinge võtta. Postimees, 29.12. [Ülevaade kriisiaasta sündmustest.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023