Artiklid ja sõnumid 1993

* Ringhäälinguseadus töös * Vene kanalite transleerimise lõpetamine ja vabanevate sageduste väljarentimine * Uute erakanalite loomine * Kaabeltelevisioon Tartus ja Tallinnas *

Eesti Televisioon vähendab saatemahtu (1993). Hommiku­leht, 05.01.*

Eesti jätkab Vene telesaadete transleerimist ka I kvartalis (1993). Päevaleht, 06.01. [Läbirääkimised Vene kanalite omanikega edastamise finantseerimise osas jätkuvad; uusi raadio- ja telelitsentse ilmselt ei hakata välja andma, kuni Riigikogu pole vastu võtnud ringhäälinguseadust, mille valmimise esialgne tähtaeg on 30. aprill.]

Rumm, Hannes (1993). Televisioon ja raadio paisu taga. Postimees, 06.01.*

Ojasalu, A. (1993). Valitsuskoalitsioon pole hääletusmasin. 07.01.* [Raadio ja TV eelnõude arutlus.]

Rotko, Jorma (1993). Viron venäläiset pelastamassa Venäjän tv-n näkyvyyttä. / Eesti venelased Vene TV ülekandmist päästmas. Helsingin Sanomat, 16.01.*

Teras, Allan (1993). “Astra” on Eesti soosituim telesatelliit. Hommikuleht, 19.01.* [Eestis enamvaadatavad satelliidikanalid.]

Müürsepp, Tarmo (1993). “Telag” toob kaabeltelevisiooni Tallinna. Hommikuleht, 19.01.* [Kaabeltelevisioonist Eestis.].

Valitsus ootab telekanalite kohta Venemaa valitsuse ettepanekuid (1993). Hommikuleht, 20.01.*

BBC ja CNN – rivaalid globaaltelevisiooni uudisteturul (1993). Päevaleht, 21.01. [World Service Television (WST).]

Poliitika ja kultuur (1993). Riigikogu kultuurikomisjoni esimeest Sulev Alajõed intervjueerinud Elle Anupõld. Sirp, 22.01. [Kultuurikomisjoni 100 päeva, sh raadio- ja telenõukogu moodustamise ebaõnnestumine.]

Tartu saab oma televisiooni (1993). Rahva Hääl, 25.01.*

Jõesaar, Anu (1993). Loodi Tartu televisioon. Postimees, 26.01.* [AS Reklaamitelevisioon ja AS Postimees sõlmisid koostöölepingu ASi Tartu Televisioon asutamiseks.]

Tartusse uus telejaam (1993). Äripäev, 26.01.* [AS Tartu Televisiooni asutamisest.]

ETV peadirektor Hagi Shein: edasine saatemahu langus tähendab rahvustelevisiooni kadumist (1993). Intervjueerinud Peeter Raidla. Hommikuleht, 26.01. [TV personal, finantsolukord, erakondade mõju, venekeelne programm, välismaa seriaalid.] Tekst Telekraadis.

Vilja Palm: “Teleteatrit” ootab aeg­lane surm (1993). Intervjueerinud Jaanus Kulli. Hommikuleht, 29.01.*

Pauska, I. (1993). Телевидение “АЛО” – электронная газета / Alo TV kui elektrooniline ajaleht. Русская газета, 30.01.*

Reklaamitelevisioon ei tähenda üksnes äri (1993). Mart Siimanni ja Toomas Leppa intervjueerinud Jaanus Kulli. Hommiku­leht, 04.02.*

Kivirähk, Juhan (1993). “Ostankino” otsus on meeltmööda enamikule Eesti elanikest. Hommikuleht, 13.02.* [Venekeelsete telekanalite vaatajaskond.]

Mul on olnud kokkupuuteid KGB-ga, tunnistab endine telereporter Uno Maasikas (1993). Intervjueerinud Malle Aleksius. Postimees, 16.02.* [KGB ja televisioon, sündmused 1988. a.]

Praeguse kriisi põhjusi tuleb otsida mine­vikust (1993). Hagi Šeini intervjueerinud Allan Teras. Õhtuleht, 22.02. Tekst Telekraadis.

Sults, A. (1993). Telag uurib tallinlaste kaabeltelevisiooni-huvi. Õhtuleht, 25.02.* [Tallinna kaabeltelevisiooni kontseptsioon.]

Alatalu, Toomas (1993). Võitlus teleekraani pärast Eestis ja Leedus. Hommikuleht, 03.03.* [Poliitiline võimuvõitlus eetriaja pärast televisioonis.]

Palmaru, Raivo (1993). Televisioon tõmbetuules I, II. Sirp, 05.03, 12.03. [Eesti televisiooni tulevikust.]

Rumm, Hannes (1993). Kultuuriminister andis teletegijatele sellitöö. Postimees, 06.03.* [Vabanevate Venemaa telekanalite jagamine.]

Sent, S. (1993). “Levil” Tartus 1500 klienti. Postimees, 11.03.*

Televisioon maadleb eksistent­siaal­sete probleemidega (1993). Hagi Šeiniga vestelnud Tomi Saluveer. Äripäev, 13.03.*

Siimann, Mart (1993). ETV ja RTV suhetest. ETV: Tele­kraat nr. 6, 16.03.*

Rumphorst, Werner (1993). Te tahate näha kommerts­jaa­mades alternatiivi, aga tegelikult on see ähvardus. ETV: Telekraat nr. 7, 23.03.*

Šein, Hagi (1993). Armas Telekraat! ETV: Telekraat nr. 9. 06.04.* [ETV ja RTV suhetest.]

Kivi, Risto (1993). Osa seadusi jäi ootama. Õhtuleht, 08.04.* [Televisiooni, raadio ja rahvusraamatukogu direktorite palgad.]

Teras, Allan (1993). Skandaal Vene telekanalite pärast. Rahva Hääl, 16.04.*

Suits, Erki (1993). Vabanevate telekanalite rentimine on toimunud ebakorrektselt? Päevaleht, 16.04. [Vene kanalite ajutise rentimise konkursil osalevate firmade etteheited ja seisukohad konkursi tähtaja suhtes.]

Kivi, Risto (1993). Keskfraktsioon nõuab vabanevate Vene telekanalite rentijaile piirangute kehtestamist. Õhtuleht, 16.04.*

Veidemann, Rein (1993). Keskfraktsioon soovitab piirata väliskapitali osalust telekanalite rentimisel. Päevaleht, 16.04.

Kulli, Jaanus (1993). Väliskapitali osaluseta pole võimalik teist telekanalit avada. Hommikuleht, 20.04.*

Otsus Vene telekanalite ajutise rentimise kohta langetatakse lähiajal (1993). BNS/Päevaleht, 20.04. [Konkursile esitas renditaotluse üheksa firmat, kuid mitu neist soovib otsustamist televisiooni käsitleva seaduse vastuvõtmiseni edasi lükata.]

Liiv, Toomas H. (1993). Ilmar Taska tahab teha Eestisse head televisiooni. Päevaleht, 20.04. [Kultuurikallakuga uuest telekanalist, mida üritatakse tõrjuda viidetega väliskapitali ülemäärasele osale; telefirmade ärisuhetest.]

Mart Laar: “Vene telekanalid on hiljaks jäänud.” (1993). BNS/Päevaleht, 21.04. [Valitsuse pressikonverentsil teatati, et läbirääkimisi Venemaa Televisiooniga kanali kasutamise üle ei jätkata.]

Vene TV ülekanded lõpevad 1. maist (1993). Postimees, 21.04.*

Arvan, et olen piisavalt aus (1993). Hagi Šeini intervjueerinud Allan Teras. Rahva Hääl, 21.04.*

Vene teleimpeeriumi haardes (1993). Eesti Aeg, 21.04.* [Vene telekanalite programmidest Eestis.]

Teras, Allan (1993). Raha on, aga reegleid pole. Rahva Hääl, 22.04.*

“Mост” без опоры – не мост / Sild ilma toeta pole sild / (1993). Vladimir Velmanit intervjeerinud O. Serebrjakov. День за Днём, 22.04.* [Vene telekanalite transleerimine ja organisatsiooni “Most” tegevus.]

Loogma, Siimu (1993). Dokumendid Taska tagataskus. Päevaleht, 22.04. [RTV juhatuse esimees väidab, et kultuuri- ja haridusministeerium ei ole Venemaa telekanalite kasutamata eetriaja rentimise taotluste osas objektiivne, olles juba eelmisel aastal andnud Ilmar Taskale õiguse oma telekanalile.]

Balbat, Maris (1993). Kuumad telekanalid. Sirp, 23.04. [Ilmar Taska (AS Taska), Hannes Lintropi (Video- ja Filmistuudiote Liit, firma See), Rein Karemäe (Maurum) kaalutlused ja kultuuriministeeriumi nõuniku Voldemar Prometi seisukohad vabanevate kanalite taotlemise osas.]

Avalik pöördumine Riigikogu liikmete poole (1993). Rahva Hääl, 24.04.* [Pöördumine telekanalite küsimuses.]

Küng, Andres (1993). Eesti Video: televaatajad väärivad rohkem sõltumatuid telekanaleid. Postimees, 24.04.*

Siilats, Viktor (1993). Vaatame, mis on “Eesti Videol” tagataskus! PL: Pühapäevaleht, 24.04. [Vabanevate telekanalite rendikonkursist; “Eesti Video” kanali sisust; koostöölepingust Rootsi kontserniga Kinnevik; ringvaatest “Eestimaa”.]

Taska, Ilmar (1993). Eelistan endiselt ausat konkurentsi. Päevaleht, 26.04. [Vastuväited Siimu Loogma artiklile PL 22.04: telelitsentside eritingimustest, võimalikest investeerijatest, monopolistlikust mõtteviisist.]

Teras, Allan (1993). Loodi EVTV. Uus telekompanii. Rahva Hääl, 27.04.*

Pino, Jüri (1993). Vene telekanalid muutuvad heaks äriks. Rahva Hääl, 27.04.*

Algasid läbirääkimised Vene telekanalite rentimise üle (1993). Hommikuleht, 27.04.*

Mattheus, Ülo (1993). Kellele on kasulik venitada uute kanalite avamisega. Hommikuleht, 29.04.* [ETV saates “Tere õhtust, Eestimaa” arutleti vabanevate telekanalite üle.]

Vabanevatest telekanalitest (1993). Kalju Komissarovi, Lea Tormise, Ivi Eenmaa jt. arvamused. Hommikuleht, 29.04.*

Maakera, mille sees on teine maakera (1993). Juhtkiri. Eesti Ekspress, 30.04.*

Eesti lõpetab tänasest kahe vene telekanali edas­tamise (1993). Põhjarannik, 01.05.*

Lang, Rein (1993). Kuhu lähed, Eesti ringhääling? Rahva Hääl, 04.05.* [Väitlus telekanalite ja Eesti Raadio uuenemise ümber.]

Teras, Allan (1993). Peaminister ei pidanud sõna. Rahva Hääl, 04.05.* [Venemaa telekanalite transleerimise lõpetamisest.]

Türk, K. (1993). Taldrikud taeva poole. Eesti Maa, 05.05.* [Firma “Telag” ja sateliittelevisioon.]

Televisioon ja raadio raha paneb rattad käima (1993). Rein Langiga vestelnud Hannes Rumm. Postimees, 05.05.* [Televisiooni ja raadio seaduse eelnõust.]

Liiv, Toomas H. (1993). Endised Venemaa ja Peterburi telekanalid jagatud. Päevaleht, 06.05. [Venemaa TV, Peterburi TV ja Ostankino TV (edastab ka Ostankino TV programmi 9,5 tunni ulatuses) kanalitel asub tegutsema kuus Eesti firmat. Litsentsitingimused: kapitali päritolu, toodangu- ja reklaamimaht ja edastamislepingud. Eesti Video ja AS Taska tulemustega rahul, RTV ja Sõltumatu Televisioon (Kristlik TV) mitte.]

Herkel, Andres (1993). Vene teleprogrammide transleerimine tuleb lõpetada. Hommikuleht, 06.05.*

Remmel, Mart (1993). Kohtulugu, mis sobib üheks meie telekanalite-tüli analoogiks. Hommikuleht, 06.05.*

Suvorov, J. (1993). Кто кому копает яму? / Kes kellele auku kaevab? Молодежь Эстонии, 07.05.* [Venemaa telekanalite transleerimisest.]

Liim, Jüri (1993). Uus televisioonikompanii EVTV. Eesti Aeg, 12.05.* [Endine Venemaa TV kanal “Eesti Video” käsutuses.]

TV muutub (1993). Eesti Aeg, 19.05.*

Kaskmaa, Elmo (1993). Tartu Televisioon alustab esmaspäeval. Postimees, 20.05.*

Kaskmaa, Elmo (1993). Tartu Televisioon täna õhtul esimest korda eetris. Postimees, 24.05.*

Alatalu, Toomas (1993). Mustad nimekirjad olid reaalsus. Eesti Aeg, 26.05.* [EKP poolt kehtestatud esinemiskeeldudest ER-s ja ETV-s.]

Hanson, Raimu (1993). Närviline pooltund enne esimest saadet. Postimees 26.05.* [Tartu Televisiooni proovisaated.]

Tamme, H. (1993). Tartu TV alustab proovisaateid. Äripäev, 27.05.*

Kaljo, Jaak (1993). Ühe linna televiisorite viletsus ja hiilgus. Liivimaa Kuller, 27.05.* [Tartu Televisiooni poolt väljakuulutatud retsensioonivõistluse konkursitöö.]

Näe, Tartus jälle uus raadio (1993). Eesti Ekspress: TV Nädal, 04.06.* [Proovisaadetega alustas Tartu Televisioon.]

Rõtov, Igor (1993). Meediakanalite konkurents. Äripäev, 05.06.*

Drikkit, Ivi (1993). Tartlased Tartu Televisioonist ehk augustis läheb raskeks. Postimees, 12.06.*

Kelle käes on teleriigis trumbid? (1993). Viktor Siilatsiga vestelnud Kaarina Ritson. Õhtuleht, 16.06.*

Pedanik, Priit (1993). Aktsiaselts “Levi” pakub eelisaktsiaid. Postimees, 21.06.*

Staarid lahkuvad ETV-laevalt (1993). Eesti Ekspress, 02.07.* [Teleajakirjanikud poliitikas ja ettevõtluses.]

Konkurents Eesti teleturul kasvab (1993). SAT-TV, nr. 27, 5.–11.07.*

Liim, Jüri (1993). Vaesed “jänkid” rikkas Paldiskis. Päevaleht, 14.07. [USA telefirma CNNi meeskond Paldiskis.]

Tulekahju kaabeltelevisiooni peajaamas (1993). Postimees, 19.07.*

Ottas, Aita (1993). Tartu Televisioon alustab 20. septembril. Postimees, 01.09.*

Aotäht, Aivar (1993). Täna õhtul kell seitse tuleb eetrisse Tartu televisioon. Postimees’, 20.09.*

Tele- ja raadioseaduse eelnõu jõuab lähipäevil valitsusse (1993). M. Lauri intervjueerinud Tomi Saluveer. Äripäev, 29.09.*

Reklaamitelevisioon iseseisva program­miga stardijoonel (1993). Andres Jõesaart intervjueerinud Aira Tammemäe. Sat-TV, nr. 28, 12.–18.07.*

Petder, Martin (1993). “Levi Tartu” kaablivõrgu peajaama põleng algas süütamisest. Postimees, 20.07.*

Karja, Stepan (1993). “Levi Tartu” taastab telepilti. Postimees, 22.07.* [Põlengust ja tagajärgede likvideerimisest.]

Linnumägi, Erik (1993). Sorry, me oleme tulekul. Postimees, 29.07.* [Era­kanalite tegevusest.]

Saluveer, Tomi (1993). Konkurents Eesti teleturul tiheneb. Äripäev, 4.08.*

Saluveer, Tomi (1993). Telekanalid jäävad vaatajas­kon­nata. Äripäev, 04.08.*

Nahkur, Siim (1993). Eratelevisiooni okkaline tee. Rahva Hääl, 09.08.*

Karja, Stepan (1993). Kaabeltelevisioon edastab Tartus saateid rohkem kui 12 kanalil. Postimees, 20.08.* [AS Levi Tartu edastatavad programmid ja maksud.]

Mihkels, Margus (1993). ALO-TV ei ole kadunud. Postimees, 21.08.*

Kulli, Jaanus (1993). RTV kõige ees, teised riburada järgi. Hommikuleht, 17.09.*

Kulli, Jaanus (1993). Tartu TV seebioopereid ei näita. Hommikuleht, 20.09.*

Nii enamikule kui vähemikule (1993). Hagi Šeini intervjueerinud Sille Maksimov. Eesti Maa, 22.09.*

Saluveer, Tomi (1993). Tele- ja raadioseaduse eelnõu jõuab lähipäevil valitsusse. Äripäev, 29.09.*

Tartu Televisiooni hakkab juhtima noor ajalootudeng (1993). 16.10.*

Siilats, Viktor (1993). Televisioon ei karda kah! Eesti Ekspress, 22.10.*

Aotäht, Aivar (1993). Tartu TV soovib kuulda arvamusi oma töö kohta. Tartu Postimees, 03.11.* [Lahtiste uste päev.]

Palmaru, Raivo (1993). Ajakirjandusest, merest ja heeringast. Rahva Hääl, 05.11.*

Paju, Taivo (1993). Tartu Televisioon laiendab aktsiakapitali. Äripäev, 08.11.*

Lõhmus, Alo (1993). Koduvideo me enam ei ole, ETV-le jääme aga alla, arvab Tartu TV peatoimetaja. Postimees, 08.11.*

Mälberg, Kalle (1993). Kuulda ja olla nähtav. Rahva Hääl, 13.11.* [Sidevahendite areng ja sellest tekkivad probleemid.]

Sookruus, Peeter (1993). Sihikul on Eesti ringhääling. Päevaleht, 15.11. [Riigikogu infotunnis avaldas peaminister Mart Laar kahtlust Eesti Raadio vajalikkuses üldse, kuna Moskva oktoobrimässu päevil olevat riigiraadio alla jäänud kommertsjaamale “Kuku”.]

Tartu Televisioon kolmekordistab uute aktsionäride abil aktsiakapitali (1993). Hommikuleht, 16.11.*  

Aotäht, Aivar (1993). Tartu TV laieneb. Postimees, 18.11.* [AS Tartu Televisioon laiendab aktsiakapitali.]

Ladva, Asso (1993). Tartu Televisioon tahab suurendada saatemahtu. Rahva Hääl, 22.11.*

Kiire, M. (1993). Suurim aktsionär on juhatuse esimees. Postimees, 27.11.* [AS Tartu Televisiooni juhatuse esimeheks valiti Ülle Pintmann.]

Kapstas, Meelis (1993). “EVTV asub rebima ETV-ga!” Päeva­leht, 03.12. [Juhatuse esimees Viktor Siilats vaadatavusest, leviulatusest ja ajutiste litsentside probleemist; EVTV peadirektor Raivo Suviste programmist.]

Siilats, Viktor (1993). Veel kord Ostankinost. Rahva Hääl, 03.12.* [Vastuseks Rein Ruudi artiklile 23.11. RH-s.]

Paju, Taivo (1993). Tartu saab Eesti suurima kaabel-TV võrgu. Äripäev, 08.12.*

Veiksaar, Katrin (1993). Sõnasõda kommertstelejaamade vahel jätkub. Õhtulehe kuulisa “Visioon”, 13.–19.12.

Roosalu, Meeli (1993). Televisioon õpilaste vaba aja bilansis. Õpetajate Leht, 18.12.* [Sotsioloogilise küsitluse tulemustest.]

Milline võiks olla tulevik? (1993). Teeveeleht, 20.12.–26.12. [EVTV pressiteade 10.12.1993: Millist ETVd riik soovib, kas avaõiguslikku või kommertskanalit, või seda hoopis privatiseerida?] Tekst Telekraadis.

Kaabeltelevisiooni võrk Tallinnasse (1993). Peeter Põldsammi intervjueerinud Tomi Saluveer. Äripäev, 20.12.*

Aotäht, Aivar (1993). Tuleval aastal loodab “Levi Tartu” kaablivõrgu Annelinnas välja ehitada. Postimees, 21.12.*

Hamburg, Hannes (1993). Tartul on oma televisioon. Eesti Aeg, 29.12.*

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023