Artiklid ja sõnumid 2006

* Rahvusringhäälingu seadus – politiseerimise oht * Digi-TVle ülemineku kava valitsuses * Väikekanalid: MTV Eesti, SixTV, Eeter TV * Digi-TV arendamine levifirmades * ZUUMtv *

Maimets, Andri (2006). ETV24: kaua tehtud, kaunikene. Postimees, 10.01. [Uue uudisteportaali sisust; ettepanek ühendada see ETV kodulehe ja spordiportaaliga.]

Ringmängud ringhäälinguga (2006). Juhtkiri. Eesti Päevaleht, 16.01. [Justiitsminister Rein Lang on teravalt kritiseerinud kultuuriminister Raivo Palmarut rahvusringhäälingu juriidilise staatuse, rahastamisskeemi ja RHNi poliitilisuse teemadel; selle taha võib takerduda rahvusringhäälingu seadus.]

Ansip: Eestil on digitelevisiooniga kiire (2006). BNS/PM Online/Delfi, 26.01. [Valitsuse arutati digitaaltelevisioonile ülemineku kava ja vajalikke seadusemuudatusi.]

Hillar Kohv tõstab mässu PIMP-TV vastu (2006). SL Õhtuleht, 28.01.

ETV24 väljundid (2006). Telekäija, jaanuar.*

Salu, Mikk (2006). Elion hakkab telefonijuhet pidi telepilti pakkuma. arileht.delfi.ee, 15.02. [Eelmise aasta lõpus alanud katsetused telepildi edastamiseks telefonijuhet pidi taotlevad digi-TV, interneti ja telefoni ühendamist ühte juhtmesse, mis on kodudes juba olemas. Valdur Laidi, Ain Parmase, Peeter Kerni ja Toomas Vara kommentaarid.]

Kalberg, Signe (2006). Elion toob interneti kaudu koju digipildi. arileht.delfi.ee, 18.04. [Elion käivitas digitaalse telepildi edastamise ADSL-interneti püsiühenduste võrgu kaudu ja pakub peatselt uue põlvkonna Kodulahendust koos ülikiire internetiga. Aasta lõpuks plaanitakse jõuda 90 000 kliendini; STV juhi Raivo Mihkelsoo kommentaar.]

Leivak, Verni (2006). Ajakiri Nädal valib täna parimad teletegijad. SL Õhtuleht, 24.04. 

Sibrits, Heili (2006). Rahvas valis tele- ja raadiolemmikud. Postimees, 27.04.

Põhjalastud seaduste tallermaal (2006). Kultuuriminister Raivo Palmarut intervjueerinud Jürgen Rooste ja Kaarel Tarand.. Sirp, 28.04. [Raivo Palmaru: “Kultuurile on järgmise aasta eelarves väga raske piisavat raha leida.”]

Esimene HDTV ülekanne Baltimaades tehakse Eestis (2006). arileht.delfi.ee, 22.05. [Testülekande viivad läbi Norra-Briti ühisettevõte Tandberg ja Soome digitehnikafirma Finnsat OY koostöös Elioni ning Leviraga.]

ITV pakub kuutasulist paketti (2006). Postimees, 22.05. [Pakett võimaldab vaadata piiramatult telesaateid ja filme 75-kroonise kuutasu eest.]

Ringhäälingunõukogu juht kritiseeris Langi (2006). Postimees, 29.06. [Justiitsminister Rein Lang soovib ETV ja Eesti Raadio likvideerida ja luua rahvusringhääling uue organisatsioonina, mida juhiks poliitikutest koosnev riigikogu erikomisjon.]

Hüüs, Sander (2006). 10 asja, mida digitelevisiooni puhul tähele panna. digitark.ee, 29.06.*

Valitsus otsustas Eesti Raadio ja ETV ühendamise kasuks. (2006). Postimees, 1.07.

Ibrus, Kadri (2006). ETV ja ER-i ühendamises palju ebaselgust. Eesti Päevaleht, 03.07. [Kui uus rahvusringhäälingu seadus vastu võetakse, hakkab ühinemist juhtima poliitikutset koosneva nõukogu määratud ERRi juhatus. Praegu juhib seda RHN ETV ja ERi kehtiva arengukava alusel.}

Raag, Ilmar (2006). Keelame „Mõmmi ja aabitsa“ DVD? Eesti Päevaleht, 12.07. [Rahvusringhäälingu seaduseprojekti nõrgim koht ei ole poliitjuhtimine, sest kuni tema eelarve on iga-aastase riigieelarve vaidluse objekt, on ta vältimatult sõltuv poliitikutest. Küll aga saavutatakse rahvusringhäälingu väiksem efektiivsus, sest omatoodete müügi keelamisega jõuab sõnum vähemate inimesteni.]

Valitsus kiitis heaks rahvusringhäälingu seaduse (2006). Eesti Päevaleht, 13.07.

Sinissaar, Tiit (2006). Rahvusringhäälingu kärbitud tiivad. Eesti Päevaleht, 19.07. [Uus seaduseelnõu põlistab rahvusringhäälingu kroonilise alarahastatuse, seab sisse totaalse poliitilise kontrolli ning koos muude sätetega pärsib tema tegutsemis- ja arenguvõimet.]

Mäekivi, Mirjam (2006). Raag: uus ringhäälinguseadus on umbusaldusavaldus kodanikuühiskonnale. Postimees, 26.07. [Rahvusringhäälingu seaduseelnõu hülgab avalik-õigusliku ringhäälingu põhimõtted, sest seadus ei näe ette olulisi mehhanisme sõltumatuse kaitseks.]

Ibrus, Indrek (2006). Eesti eelajalooline ringhäälingureform. Eesti Päevaleht, 11.08. [Kus saavad 21. sajandil olema avaliku meediateenuse piirid ning kes ja millal määrab selle uue olemuse ajastul, mil ringhäälingumudel kaob, ent avalik meediateenus oleks väikekultuuri kestmise huvides ikkagi vajalik? Eestis on vaja luua adekvaatne meediaregulatsiooni institutsioon, mis suudab analüüsida kogu antud problemaatikat ja teadvustada selle komplekssust ning selle alusel kehtestada meediateenuste põhimõtted ja suunised.]

MTV Eesti alustab 4. septembril (2006). Kroonika, 22.08. [Eesti versiooni saatejuhid, kohalik ja rahvusvaheline programm.]

Kärsna, Olavi (2006). Kõik digitelevisioonist. tehnikamaailm.ee, 01.09.*

MTV Eesti alustas saadetega eile hilisõhtul (2006). Virumaa Teataja, 05.09.

Raag, Ilmar (2006). 15 aastat vaba Eesti Televisiooni. Sirp, 15.09. [Ava- ja eraõigusliku televisiooni kolm arenguetappi: 1991–95, 1996–2001 ja 2002–06, nende ajal toimunud muutuste põhiolemus ja -erinevused Eesti ühiskonna mentaliteedi muutumise taustal.]

Ehk seada ringhäälingunõukogu tegevusele piirid? (2006). Tiit Hennostet küsitlenud Valle-Sten Maiste. Sirp, 15.09. [RHNi koosseisu võimalikest variantidest ja pädevuse piiridest.]

Ibrus, Indrek (2006). Avalikkuse murenemine ja õiguslikkuse lõpp? Sirp, 15.09. [Paradoksaalselt tõusevad nüüdisaegse multimodaalse meediumi kestmise põhikriteeriumiks taas lihtsalt keel ning väikese turu võimekus tagada eestikeelse meediasisu maksimaalne mitmekesisus. Avaliku meedia uusi ülesandeid sõnastades tuleb loobuda elitistlikust taotusest luua ja normeerida avalikkust selle kogu mahus.]

Savisaar lükkas käima Starmani ja Levira digitaliseerimisprojekti (2006). Äripäev, 20.09. [Starmani ja Levira ühisprojekti tulemusena näeb järgmisel aastal 96% Eesti peredest 36 erinevat telekanalit.]

Šmutov, Martin (2006). Internetitelekanal ITV muutub ETV Plussiks. Postimees, 27.09. [Elioni ITV lõpetas hiljuti tegevuse, selle asemel käivitavad ETV ja Elion uue sarnase portaali. Saatevalik ja hinnad.]

Telesaadete portaal ETV Pluss alustas (2006). err.ee, 28.09.

Kaljuvee, Ardo (2006). Täna avatav ETV Pluss vahetab välja ITV. SL Õhtuleht/Eesti Päevaleht, 28.09. [ETV Pluss võimaldab vaadata ETV ja väiketootjate saateid sobival ajal interneti kaudu.]

Raag, Ilmar (2006). Kalapea sümptomid? Eesti Päevaleht, 05.10. [Avalik-õiguslike juriidiliste isikute loomise raskustest Eestis, avaliku sektori ettevõtete juhtimise loogikavigadest ja rahvusringhäälingu seaduse eelnõust kui selle kujukast näitest.]

Digi-TV hakkab levima ka kaablita (2006) Sakala, 11.10. [Leviala testimine alles käib, kuid detsembris käivituv Valgjärve digisaatja võimaldab kvaliteetse telepildi ka neile viljandimaalastele, kelle koduni kaabel ei ulatu.]

Suni, Raivo (2006). Ringhäälingunõukogule uus roll. Postimees, 16.10. [Euroopalikus tähenduses on ringhäälinguregulaatori ülesanne korrastada ja reguleerida rahvuslikku ringhäälinguruumi, kaitsta televaatajat ja raadiokuulajat reklaamitulva eest ning hoida kodumaist kultuuriruumi. See tähendab RHNi tegevuse laiendamist ka erakanalitele.]

Gräzin: RHN esimeheks opositsionäär (2006). delfi.ee, 26.10. [Ettepanek koostada RHN parlamendiliikmetest, kes esindavad kõiki fraktsioone ja esimeheks määrata opositsiooni esindaja. Reformierakonna väitel tähendab ringhäälingu allutamine paljuparteilisele parlamendile Eesti elektroonilise meedia demokratiseerimist ja varjatud mõjukanalite toime vähendamist.]

Tomson, Ela (2006). Kes hakkab juhtima rahvusringhäälingut? Postimees, 30.10. [Rahvusringhäälingu juhtimise allutamine parlamendipoliitikutele tähendab Euroopa ekspertide hinnangul riigiringhäälingu loomist ja on ohuks demokraatiale.]

Starman ja Levira lõid uue digitelefirma (2006). Äripäev, 30.10. [Ühisfirma Eesti Digitaaltelevisioon AS rajamisest.]

Matson, Annika (2006). Peeter Kern: digiTVga tahame Elionist suuremaks kasvada. Äripäev, 31.10.

Suni, Raivo (2006). Riigikogu jäägu oma liistude juurde. Eesti Päevaleht, 31.10. [Põhiseaduse järgi on riigikogu esmaülesanne võtta vastu seadusi. Kui nendega võetakse endale täiendavaid õigusi ja kohustusi, peegeldab see umbusku kodanikuühiskonna ja riigi suhtes, antud juhul rahvusringhäälingu suhtes.]

Tammela, Andris (2006). Digitelevisiooni saab varsti vaadata toaantenniga (2006). Pärnu Postimees, 03.11.

Kamps, Mari (2006). Homsest alustab tööd SixTV. Postimees, 14.11. [PIMP TV endise tegevjuhi Priit Pedaniku kinnitusel kuulub kanal samale omanikeringile kui PIMP TV;  SixTV nimetab end muusikale ja meelelahutusele orienteeritud kanaliks.]

Kallas, Riina (2006). Uus digi-tv teenus – ZUUMtv. arileht.ee, 16.11.

Kruusimäe, Andres (2006). Järgmine digimuutuja on televisioon (2006). Äripäev, 21.11. [Digi-TV levivõimalused, pildistandardid, digiboks jpm.]

Elion hakkab HD-telepilti pakkuma (2006). Äripäev, 12.12. [Rootsi telefirmaga NonStop Television sõlmitud lepingu alusel toob Elion veebruarist oma digi-TV klientidele vaatamiseks nii Eesti kui Baltimaade esimese HD-telekanali, Voom HD.]

Kaljuvee, Ardo (2006). TV Eeter saatepäev pildis. Kroonika, 17.12. [Fotogalerii.]

Jõesaar, Andres (2006). Rahvusringhääling poliitiliste tuulte pöörises. Postimees, 12.12. [Reformierakond ja Keskerakond on esitanud Rahvaliidule ultimaatumi, et kui poliitilist nõukogu ei tule, siis ei tule ka ETV ja ERi ühinemist. Neile on seaduse kõige tähtsamaks eesmärgiks avalik-õigusliku ringhäälingu politiseerimine. Kui nii, siis pigem mitte ühinedagi.]

Tammet, Tanel; Otsmann, Kristjan (2006). Digi-TV: Korduma Kippuvad Küsimused. Eesti Ekspress, 14.12. [Digi-TV võimalused, vastuvõtuks vajalikud seadmed, teenusepakkujad ja kanalipaketid, levialad jne.]

Ummelas, Ott (toim) (2006). Maapealse leviga digitaaltelevisioon alustab tööd. err.ee, 15.12. [Eesti Digitaaltelevisiooni AS hakkab teenust pakkuma ZUUMtv kaubamärgi all, see peaks aasta jooksul jõudma 95% kodudeni.]

Uusen, Kaire (2006). Maapealse leviga digitaaltelevisioon annab avalöögi. Postimees, 15.12. [Täna käivituva ZUUMtv vaatamiseks piisab senisest katuse- või toaantennist ja telerist. Juurde tuleb soetada digi-TVd telerile arusaadavaks tõlkiv digiboks.]

Orsent: Palmaru ähvardas eetriloa ära võtta (2006). delfi.ee, 21.12. [Vahejuhtum seoses Orsendi arvamussaatega “Kuvalda”.]

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023