Artiklid ja sõnumid 1997

* Võitlus telereklaami pärast * ETV ja keeleseadus * Venekeelne televisioon * TV1 kasvab * Ringhäälinguseadust hakatakse muutma * Vaidlused kaabelleviseaduse üle * Telekommunikatsiooniseaduse ettevalmistamine * ETV peadirektori konkurss *

Tipp TV kanalile kandideerib kaks firmat (1997). Sõnumileht, 06.01. [Ringhäälinguloale konkureerivad TV1 programmi edastav AS Eesti Sõltumatu Televisioon ja AS TV Com, kelle aktsiate valdav osa kuulub Tallinna suurima kaabeltelevisioonivõrgu omanikfirmale STVle.]

TV Com soovib luua venekeelset telekanalit (1997). Sõnumileht, 07.01. [Lähemalt AS TV Com venekeelse TV4 projektist. TV Com ühendab STV Kaabeltelevisiooni tegijaid.]

Malmberg, Kristi (1997). Sõnajalad said Tipp TV kanali. Eesti Päevaleht, 08.01.

Porila, Andres (1997). Tipp TV kanali saab TV1. Sõnumileht, 08.01. [Ringhäälingulubade komisjon otsustas üle poole aasta kasutuseta seisnud endise Tipp TV kanali anda perekond Sõnajalgade juhitava Eesti Sõltumatu Televisiooni ASi ehk TV1 käsutusse.]

Что за комиссия создател? Перспективы развития русского ТВ в Эстоний (1997). Эстония, 08.01.* [Kanalist, millele pretendeeris ka venekeelne TV4.]

Vainküla, Kirsti (1997). Tühja telekanali saatus otsustatud: Sõnajalad said, mis tahtsid. Õhtuleht, 08.01.*

Goble, Paul Alan (1997). Uued ilmingud postkommunistlikus meedias. Sõnumileht, 08.01.

Laev, Igor (1997). TV4: показываем и говорим по-русски! Эстония, 09.01.* [Venekeelne telekanal TV4.]

Šer, Leivi (1997). На лучшее конца нет: ЭТВ – русскому зрителю. Эстония, 15.01.* [ETV venekeelsest programmist.]

Vainküla, Kirsti (1997). Ruhnu ja Narva on pilditud. Õhtuleht, 16.01.* [Ruhnu saarel ja Narvas ei ole näha eestikeelseid telekanaleid.]

Mõtsar, Selle (1997). Reklaam ETVs jääb alles. Äripäev, 17.01.* [Reklaamist televisioonis seoses ringhäälinguseaduse eelnõuga.]

Suits, Aleksandr (1997). Теленалога в Эстоний не будет. Бизнес & Балтия = Business & the Baltics 20.01.* [Kultuuriministeeriumi poolt peatselt valitsusele esitatavast ringhäälinguseaduse projektist.]

Lepaste, Aare (1997). Regionaaltelevisioonist, ja mitte ainult. Koit, 21.01.*

Kald, Indrek (1997). TV1 programm tuleb eetrisse veebruari algul. Äripäev, 22.01. [Seni uudistest koosnenud programmi asemel hakatakse suurema leviulatusega kanalil peatselt näitama täisprogrammi.]

Taska, Kris (1997). Reklaam ETVs on kahjulik reklaamiturule. Äripäev, 22.01. [Vastukaja ÄP 17.01 artiklile Reklaam ETVs jääb alles: vihjed, et ETV võib tegelda rahvusliku rikkuse ebaratsionaalse müügiga ja raha ebaotstarbeka kasutamisega.]

Kivimaa, Katrin (1997). Telesõja refrään muutusteta: reklaam. Eesti Päevaleht, 22.01. [Erakanalite juhid Ilmar Taska ja Oleg Sõnajalg süüdistavad ETVd dumpingus, Matti Mihkelson leiab, et tegemist on ebavõrdse konkurentsiga.]

Juske, Ants (1997). Õiguslik ja era. Eesti Päevaleht, 22.01. [Riiklike institutsioonide soovist säilitada oma keskne positsioon: “Riik on käitunud tegelikult väga kavalalt, ühendades vana kolhoosikorra uue ajastu ärimaailmaga.”]

Vaene riik maksab mängufilmide eest vähem kui rikas riik (1997). ETV programmihankijat Marianna Kaati Intervjueerinud Sirje Maasikamäe. Õhtuleht, 27.01.* [ETV filmide valik.]

Kald, Indrek (1997). Eratelekanalite kahjum paisub. Äripäev, 29.01.* [Ringhäälingu saatekeskuse tariifitõus.]

Porila, Andres (1997). Keeleseadust rikkunud Orsent TV saab karistada. Sõnumileht, 29.01.

Lõhmus, Alo (1997). Ringhäälinguarutelu taas lõhkise küna ees. Postimees, 30.01. [Ümarlaud läheb laiali, sest esitatud eelnõuprojektidega ei oldud rahul. Kultuuriministeeriumi nõunik Rein Veidemann: ümarlaud võttis ebakonstruktiivse hoiaku, tööd jätkab kitsam ringhäälinguspetsialistide grupp.]

Lõhmus, Alo (1997). Konkurentsiamet: ETV ei kuritarvita turuliidri seisundit. Postimees, 30.01. [Konkurentsiamet analüüs näitas, et ETV tulu reklaamisekundist ja vaatajakontakti hind on erakanalite omast palju kõrgem. Kanal 2 juht Ilmar Taska väidab, et ETV teeb ametlikust hinnakirjast suuri allhindlusi ja uurida tuleb konkreetseid lepinguid. Tabel: Telekanalite 1996. a 9 kuu majandusnäitajad.]

Mõtsar, Selle (1997). Konkurentsiamet tahab ETVsse audiitori saata. Äripäev, 30.01. [Kuna erakanalid on pidevalt pöördunud konkurentsiameti poole ETV reklaami ebaseaduslikult suurte allahindluste ja sisseostetava toodangu kalli hinna küsimustes, tegi konkurentsiamet ettepaneku kasutada audiitorfirma Ernst & Young või KPMG teenuseid.]

Mõtsar, Selle (1997). Rattuse sõda levitajatega. Äripäev, 31.01.* [Autorite ühingu juhi Kalev Rattuse kriitika ringhäälinguseaduse eelnõule ja autoritasu maksmise probleemid laiemalt.]

Mainosrahoitteinen yleisradiokanava: Eesti Televisioon on neuvostokauden kasvatti (1997). ETV toimetajat Mart Taeveret intervjueerinud Kari Leponiemi. Visio nr. 1.* [Olukorrast Eesti teleturul.]

Uritam, Anu (1997). Autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused satelliitülekannete puhul. Juridica, nr. 1, jaanuar.*

Ots, Maivi (1997). Autoriõiguse arengutendentsid. Juridica, nr. 1, jaanuar.*

Arujärv, Maarja-Liis (1997). Naine – televisiooni ohver või hukatus? (1997). Stiil, jaanuar.* [Seriaalid ja meelelahutussaated Eesti televisioonis.]

Raitar, Inga (1997). Toomas Lepp ampsas endale TV3 magusamad palad. Eesti Ekspress: TV Nädal nr 5, 31.01.–7.02.*

Telekaja: eratelekanalid võitlevad ringhäälinguseaduse muutmise eest (1997). Nädal, 03.–9.02.* [Erakanalite süüdistused ETV-le seoses uue ringhäälinguseaduse projektiga.]

Malmberg, Kristi (1997). TV1 alustab pika programmiga. Eesti Päevaleht, 05.02. [Programmis on uudiseid, muusikat ja sarifilme nii lastele kui ka täiskasvanutele. Peatoimetaja Nele Laanejärv uudistetoimetuse tööst, kommenteerivad Raimo Kummer ja Kadri Hinrikus.]

Ringhäälinguseadus on tehtud ETV huvidest lähtuvalt (1997). Kultuuriministeeriumi nõunikku Rein Veidemanni intervjueerinud Selle Mõtsar. Äripäev, 05.02. [Väärtõlgendustest ettevalmistamisel oleva eelnõu kohta. Eelnõu ettevalmistamist ja parandamist jätkatakse, usutavasti valitsus esitab selle riigikogule veel käesoleva aasta mais. Kultuuriministeerium lähtub euroopalikust ringhäälingumudelist, mis näeb ette tugevat avaõiguslikku ringhäälingut.]

Mõtsar, Selle (1997). Valitsus ei muutnud valimisreklaami korda. Äripäev, 05.02.* [Valitsus ei toetanud Mõõdukate fraktsiooni algatatud ringhäälinguseaduse täiendamise seaduse eelnõu.]

ETV ja Eesti Raadio reklaamimahtu piiratakse (1997). Äripäev, 06.02.*

Raul Rebane: ETVst ei vaata ma seda, mida on võimalik mitte vaadata (1997). ETV programmi peatoimetajat intervjueerinud Hanna Miller. Eesti Ekspress: TV Nädal, nr 6, 07.–14.02*

Eesti ootab ühinemist Euroopa Liidu kultuuriprogrammidega (1997). Kultuurileht 07.02. [Eesti võimalikust osalemisest EL programmides Media II (meediakoolitus, filmilevi toetamine, TV ja audiovisuaalse kunsti arengukavad) ja Kaledoscope (kultuurialased ühisprojektid, mis ei puuduta TVd, kino, tõlkimist ja muinsuskaitset).]

Sõnajalg, Oleg (1997). TV1 saab nähtavaks. Nädal, nr. 7, 10.02.* [TV1: programm, töötajad, areng.]

Kald, Indrek (1997). Eratelejaamad sõdivad venekeelse kanali vastu. Äripäev, 10.02. [Ringhäälingute liidu telesektsioon teatas eelmisel nädalal, et nad ei toeta ideed rajada Eestisse venekeelne telekanal, sest see on vastuolus keeleseaduse ja põhiseadusega ning võib viia Eesti muutumiseni kakskeelseks riigiks. STV omanik Raivo Mihkelsoo: sellisel juhul peaks tegevuse lõpetama ka ASile Trio kuuluv venekeelne Raadio 100.]

Parijõgi, Aivi (1997). Virvatuled toanurgas. Postimees Extra 22.02.* [Seriaalisõltuvusest räägib fondi A-kliinik nõustaja Külli Loomann.]

Kopli, Kaivo (1997). TV1 vaadatav kanal. Pühapäevaleht 23.02.*

Pau, Martin (1997). Tartu saab ööpäevaringse telekanali. Sõnumileht, 01.03. [AS Audio-Video kavatseb luua Tartusse sealse tekstitelevisiooni ALO-TV jätkuna uue ööpäevaringse telekanali.]

ETV kui vurlevisioon (1997). Maaleht, 6.03.*

Normet, Ingo (1997). Eesti keel ja eesti äri. Eesti Ekspress, 07.03.* [Eesti pangad ja teised rahvusvahelised äriasutused on hakanud töökeelena kasutama inglise keelt. Eesti keele kasutus televisiooni majandussaadetes.]

Taska, Ilmar (1997). “Канал 2” для своих зрителеи / Kanal 2 oma vaatajatele /. Молодежь Эстонии: Купеческая Гавань 07.03.*

Tereping, Avo-Rein (1997). Milleks on vaja riigile ringhäälingut. Postimees, 11.03. [Raadio 4st kui venekeelse elanikkonna integreerijast: seda kuulab 60% venelastest; ka telekanal peaks olema avaõiguslik, mitte kommertskanal.]

Euroopa Liidu meediaseadus ärritab meediahiiglasi (1997). Postimees, 13.03.* [Euroopa Liidu meediaseaduse eelnõust.]

Eesti Telefilm: hea maine ei kahane (1997). ETFi tootmisjuhi Reet Sokmanniga vestelnud Liivi Šein. Nädal, nr. 12, 17.03.*

Kallin, Marek (1997). Pea kõik telekanalid rikuvad keeleseadust. Sõnumileht, 19.03. [Ringhäälingu loakomisjon lükkas venekeelse telekanali konkursi edasi, sest pole kindel, et leidub sobiv sagedus. Venekeelsed saated Eesti kanalites on toonud ilmsiks keeleseaduse rikkumisi.]

Talpsepp, Kadi (1997). Kanal 2 ei riku keeleseadust. Õhtuleht, 19.03.*

Kald, Indrek (1997). Venekeelset telekanalit niipea ei tule. Äripäev, 20.03. [Kultuuriministeerium soovis eraldada vene telekanali jaoks 32. kanalit, kuid sellega kaasneksid tõenäoliselt tehnilised häired TV3 kasutataval 28. kanalil.]

Lõhmus, Alo (1997). ETV venekeelsed uudised keeleseaduse löögi all. Postimees, 21.03. [Uudiste subtitreerimiseks tuleb saade salvestada mitu tundi enne eetrisse andmist, kuid see kahjustaks uudiste operatiivsust.]

Karpa, Kärt (1997). Telejaamad rikuvad keeleseadust (1997). Eesti Päevaleht, 22.03. [Keeleamet määras 220 krooni trahvi ETV ja TV3 juhtidele venekeelsete saadete (Aktualnaja Kamera, Vene Videokanal, Subboteja] eestikeelsete subtiitriteta edastamise eest. Keeleinspektsiooni juht leiab, et need tuleb otse-eetris tõlkida.]

Kallin, Marek (1997). Eesti Televisioon trotsib keeleseadust. Sõnumileht, 22.03. [Hagi Šein lubas, et ETV jätkab venekeelsete uudiste edastamist otsesaatena. Keeleinspektsioon võib taotleda kohtu kaudu Šeinile 200 päevapalga ehk 5600 krooni suuruse trahvi määramist. Inspektsiooni juht Leho Klaser: ETV võiks ehitada uudistesaate üles põhimõttel, et kõigepealt esitatakse uudis vene keeles ja siis eesti keeles, teine võimalus oleks sisukokkuvõte. Kultuuriminister Jaak Allik arvab, et vaja on muuta keeleseadust.]

Velman, Vladimir (1997). Новости “второй свежести”, но с субтитрами. Вести, 22.03.* [Venekeelsetest uudistest Eesti televisioonis.]

Šer, Leivi (1997). До свидания, прямой эфир, или языковая полиция в деиствии. Эстония, 22.03.* [ETV lõpetab venekeelsete otsesaadete tegemise: vastuolu keeleseadusega.] Vt. ka Вести, 22.03. ja Молодежь Эстонии 22.03.

Lõhmus, Alo (1997). Kõiki võõrkeelseid telesaateid tuleb tõlkida. Postimees, 24.03.* Venekeelsetest uudistest ja keeleseadusest.]

Руководители телеканалов не согласны (1997). Эстония, 25.03.* [Venekeelsetest saadetest Eesti televisioonis.]

Suits, Aleksandr (1997). Закроют ли русские новости? / Kas venekeelsed uudised pannakse kinni? Бизнес & Балтия = Business & the Baltics, 25.03.*

Meri, Rita (1997). Televaatajaid süüdistatakse seaduserikkumises. Õhtuleht, 25.03.* [Autorite ühingu tegevdirektor Kalev Rattus firma STV tegevusest.]

Liimal, Pille (1997). Meediaõpetus avardub. Eesti Päevaleht, 26.03. [Concordia Ülikool avab meediateaduskonna, kus on võimalik õppida tele- ja raadioajakirjandust, meediajuhtimist ja-teadust ning suhtekorraldust. Meediaprogrammi juht on Hagi Šein.]

Klenski, Dmitri (1997). Кому мешает “русское ТВ? Эстония, 27.03.* [Venekeelse telekanali võimalikkusest Eestis. Kultuuriministeeriumi vastuseis.]

Tomusk, Ilmar (1997). Subtiitrid kommentaarile. Postimees, 27.03. [Vastus Allan Alaküla 1997. a 25.03 kommentaarile: keeleameti kontrollifunktsioonist, mh võõrkeelsete telesaadete tõlkimise vajadusest.]

Rikken, Kristopher M. (1997). Language law to be fully enforced. The Baltic Times, 27.03.* [Eesti keeleseadus nõuab võõrkeelsetele telesaadetele eestikeelset tõlget.]

Обсудят проблемы перевода телепередач (1997). Вести, 31.03.* [Telekanalite trahvimine keeleseaduse rikkumise pärast.]

Hvostov, Andrei (1997). Keeleamet vabariigi kaitsel. Eesti Päevaleht, 01.04.* [Teleprogrammi laustõlkimise kahjulikest mõjudest.]

Kas televisiooni venekeelsete uudistesaadete tõlkimine on põhjendatud? (1997). Õhtuleht, 01.04.* [Väitlevad Riigi Keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk ja ETV peadirektor Hagi Šein.]

Kallin, Marek (1997). Ringhäälingunõukogu tahab muuta keeleseadust. Sõnumileht, 01.04. [RHN leiab, et võõrkeelsete otsesaadete tõlkimine pole otstarbekas, keeleamet aga seadust muuta ei taha.]

Karpa, Kärt (1997). Keeleseadust hakatakse muutma (1997). Eesti Päevaleht, 01.04. [Kultuuriministeeriumis arutatakse keeleseaduse muutmist; ETV peadirektorile määratud trahv tõlkimata venekeelsete uudiste eest vajab õiguslikku hinnangut.]

Sapožnikova, Galina (1997). Эстонская полиция решила отрезать русский язык. Комсомольская правда, 02.04.* [Eesti mitme telekanali trahvimisest seoses venekeelsete saadete edastamisega ilma eestikeelse tõlketa.]

Lõhmus, Alo (1997). Osa võõrkeelseid saateid võib pääseda tõlkekohustusest. Postimees, 02.04. [Tõlketa võivad eetrisse minna uudistesaated ja need saateid, mis vajavad otse-eetrit vaatajate tagasiside vm spetsiifiliste elementide tõttu. Kultuuriministeerium valmistab ette keeleseaduse 25 paragrahvi muudatusi.]

Herkel, Andres (1997). Häda subtiitrite pärast. Eesti Päevaleht, 03.04. Vt ka Беда с субтитрами. Эстония, 04.04.* [Autori arvates on otstarbekas teha eraldi piirang protsendi alusel päeva saatemahust otsesaadetele, mis on võõrkeeles ning mida ei tõlgita. On aga oht, et telekanalid asuvad seisma igasuguste tõlkekohustuste mahavõtmise ning järelikult ka keeleseaduse olulise lahjendamise eest.]

Закон о языке нуждается в существенных изменениях (1997). Вести 03.04.* [Probleemidest Eesti telekanalite venekeelsete saadetega ja keeleseadusest.]

Kulbok, Kalle (1997). Eestil puudub keelepoliitika. Postimees, 04.04. [Muukeelsete Eesti elanike keeleoskusest, venekeelsest haridusest ja telesaadetest.]

Посягателство на свободу информаций (1997). Русская Газета, 05.04.* [Eesti Ühendatud Rahvapartei avaldusest seoses Eesti telekanalite ja keeleameti konfliktiga.]

Департамент языка против конституции? (1997). Эстония, 05.04.* [Telekanalite ja keeleameti vahelisest konfliktist.]

Nikitin, Nikolai (1997). Ущемляя по закону, или снова о бесправных налогоплателщиках. Русский Телеграф, 07.04.* [Eesti televisiooni ja keeleameti vahelisest konfliktist keeleseaduse rikkumise pärast.]

Lõhmus, Alo (1997). Soome TV vaatamine võib tartlastele kalliks maksma minna. Tartu Postimees, 08.04. [Yle TV1, Yle TV2 ja MTV3 kanaleid hakatakse levitama satelliidi kaudu, kuid nende hind Tartu kaabeltelevisioonivõrgus edastamise eest tõstaks telepaketi hinna mitmekordseks.]

Semjonov, Aleksei (1997). Претензий к ЭТВ необоснованы. Деловые Ведомости, 09.04.* [Keeleseaduse rikkumisest ETV-s.]

200 тысяч потенциалных “нелегалов” (1997). Эстония, 10.04.* [Illegaalselt Eestis viibivate isikute probleemidest, välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõust ning ETV ja keeleameti vaidlusest telesaadete subtitreerimise pärast.]

Проект закона о кабелном телевидений – под огонь критики (1997). Вести, 12.04.* [Kaabelleviseadus kriitikatules.]

Kaabellevi Liit taunib seaduseelnõu (1997). BNS/Eesti Päevaleht, 14.04. [Väidetavalt on kaabellevi seaduse eelnõu koostatud AS Levicomi kaasabil ja selle huvides ning soodustab monopoli teket; loodav sideamet on bürokraatlik institutsioon; tingimused teatud firmades osalemise kohta piiravad konkurentide võimalusi.]

Kald, Indrek (1997). Telia võib Starmanist ilma jääda. Äripäev, 15.04.* [Rootsi kontsern Telia peab loobuma osalusest Starman Kaabeltelevisiooni ASis, kuna on samaaegselt osanik ASis Eesti Telefon.]

Mardi, Tiina (1997). Erakanalid ootavad suurt reklaamitulude kasvu. Äripäev, 15.04. [ETV ja TV3 prognoosivad reklaamitulusid 40 mln kr, Kanal 2 25 mln kr. ETV ja TV3 reklaamimahtude võrdlus. Tabel: Reklaami netokäive Eesti telekanalites.]

Kas kaabellevi seaduse vastuvõtmine lõpetab kaablisõja? (1997). Vastavad Eesti Kaabellevi Liidu juhatuse esimees ja Starman Kaabeltelevisiooni tegevdirektor Peeter Kern, firma STV asepresident Raivo Mihkelsoo ja Tallinna Kaabeltelevisiooni juhatuse esimees Peep Põldsamm. Õhtuleht, 16.04.* [Konkurentide eitav arvamus.]

Viitso, Rein-Tiit (1997). Seadusväline televisioon. Postimees, 17.04. [Keeleseaduse ja ringhäälinguseaduse vastuoludest.]

Tooming, Urmas (1997). Kaabellevi seadus lööb kired lõkkele. Postimees, 17.04. [Kaabellevi liit: eelnõu soodustab monopolismi; teede- ja sideministeerium: eelnõu kaitseb tarbijate huvisid.]

Lõhmus, Alo (1997). Võõrkeelsete TV-saadete maht määratlemisel. Postimees, 17.04. [Uudistele lisaks võiks muid võõrkeelseid tõlkimata otsesaateid olla eetris kuni 10% omaprogrammi nädalasest mahust.]

Tomusk, Ilmar (1997). Keeleseadus on kõigile. Sõnumileht, 18.04. [Keeleameti peadirektori argumendid keeleseaduse muutmise vastu võõrkeelsete telesaadete tõlkimise osas.]

Lõhmus, Alo (1997). Hagi Šein võitis kohtus keeleameti. Postimees, 18.04. [Tallinna Halduskohus tühistas keeleameti otsuse määrata ETV peadirektorile rahatrahv venekeelsete telesaadete tõlketa edastamise eest.]

Mihkelsoo, Raivo (1997). Kaabellevi seaduse eelnõu tuleks päevakorrast maha võtta. Õhtuleht, 18.04.* [Kaabel-TV firma AS STV juhi seisukohad.]

Palts, Tõnis (1997). Rahvusliku televisiooni lõpp lähedal. Eesti Päevaleht, 22.04. [Avalik-õigusliku televisiooni programmi peab tootma konkursi korras; telejaamade arvu tuleb piirata kolmega, et need oleksid konkurentsivõimelised ka eestikeelse programmiga; reklaam peab ETVst kaduma.]

Otsmann, Kristjan (1997). Kaabliäri trügib tuppa. Eesti Päevaleht, 29.04. [Tallinna Kaabeltelevisioon ehitab Soome firmalt Teleste ostetud seadmete abil tervet linna katva multimeediavõrgu, mille kliendid saavad kaabli kaudu peale teleri vaatamise ka helistada, kasutada internetti ja korteri valveteenuseid.]

Salumäe, Tiina (1997). Paldiskisse tuleb üleeuroopaline telekanal. Sõnumileht, 03.05. [Šveitslased plaanivad endisse Nõukogude Liidu sõjaväebaasi Paldiskis, mida rahvas kutsub Pentagoniks, uut üleeuroopalist telekanalit Eurolotto TV. Telekanali idee on pakkuda inimestele üle Euroopa interaktiivseid äraarvamis- ja lotomänge, kus vaatajad istuvad kodus ja osalemine mängus käib telefoni või interneti teel.]

Kallin, Marek (1997). Kaabellevi seadus edendab konkurentsi. Sõnumileht, 13.05. [Teede- ja sideministeerium väidab, et eelnõu eesmärk on lõpetada Eesti Telefoni monopol ja anda telekommunikatsiooniturul võimalusi kaabel-TV firmadele. Samas ei saa Eesti Telefoni osanikud kaabel-TV võrkude ehitusluba omandada, mistõttu on konkurentsist välja lülitatud Rootsi suurfirma Telia kontrollitav AS Starman.]

Porila, Andres (1997). Keeleseadus muutub telesõbralikumaks. Sõnumileht, 14.05. [Keeleseaduse muudatustest võõrkeelsete telesaadete tõlkimise osas.]

Malmberg, Kristi (1997). Venekeelsed otsesaated jäävad tõlketa. Eesti Päevaleht, 14.05. [Keeleseaduse parandused: uudiste puhul tuleb tõlkida salvestatud lood, muude võõrkeelsete saadete mahtu piiratakse 10%ga omatoodangu mahust.]

Valitsus tahab muuta keeleseadust (1997). Postimees, 14.05.* [Telesaadete tõlkimisest.]

Kald, Indrek (1997). Riik sunnib Teliat loobuma Starmanist. Äripäev, 14.05.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Tooming, Urmas (1997). Kaabellevi seaduse eelnõu tekitas valitsuses eriarvamusi. Postimees, 14.05. [Justiits- ja rahandusministeerium on territoriaalse monopoli võimaluse tekitamise vastu, samuti pole konsensust sideameti loomise suhtes.]

Kern, Peeter (1997). Ei monopolistlikule seadusele. Õhtuleht, 22.05.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Jõesaar, Andres (1997). Meediaturul liiga palju konkurente. Eesti Päevaleht, 16.05. [AS TV3 asepeadirektor võrdleb ETVs ja kõigis kommertskanalites kokku eetris olnud uudiste, spordi jm teemavaldkondade mahtusid ja vaatamisaega erinevates sihtrühmades ning teeb järelduse, et elektroonilise meedia poliitikat ohjav kultuuriministeerium tundub ETVd ja ERi õigustades erakanalitest mitte hoolivat.]

Kald, Indrek (1997). Levicom ootab 30 miljonit dollarit rahaturgudelt. Äripäev, 19.05. [Tallinna Pank nimetas Levicomi emissiooni maailmapraktikas suhteliselt omapäraseks lahenduseks, sest hangitav rahasumma on üpris suur võrrelduna Levicomi senise käibega.]

Venekeelsed telesaated lubatud (1997). Eesti Ekspress, 23.05.* [Keeleseaduse muutmise eelnõust, mille kohaselt telekanalid võivad võõrkeelseid uudiste- ja otsesaateid näidata tõlketa.]

Mattson, Toomas (1997). Eesti ringhäälingu regulatsioon konfliktide sasipuntras. Rein Lang süüdistab kultuuriministeeriumit senise töö torpedeerimises. Postimees, 26.05. [Minister Jaak Allik: ringhäälingut reguleerivate seaduste väljatöötamiseks moodustatud komisjoni töö jätkub ja eelnõu läheb peatselt valitsusse.]

Reinaru, Ahto (1997). Vahur Kersna: väga paljud vaatajad ei ole idioodid. Nädal, nr. 22, 26.05.* [Teleajakirjanik, Raadio Pulss peadirektor V. Kersna. Arvamused: Reet Oja; Priit Hummel; Priit Hõbemägi; Maire Radsin; Raul Rebane; M. Pilt.]

Blagovolin, Sergei (1997). Это – первый! Эксперт nr. 19, 26.05.* [Venemaa telekanal ORT.]

Suits, Aleksandr (1997). Русские11.* Бизнес & Балтия = Business & the Baltics 27.05.* [Venekeelset uudistesaadet “Aktualnaja kamera” ähvardab ärakeelamine, sest puuduvad eestikeelsed subtiitrid.]

Otsmann, Kristjan (1997). Kaabliseadus reklaamib operaatoreid. Eesti Päevaleht: Ärileht, 28.05. [Seadus pendeldab mitmendat kuud riigiasutuste ja valitsuse vahet, seni aga saavad kaablioperaatorid omavahel tülitsedes palju avalikkuse tähelepanu.]

Žukov, Jevgeni (1997). Кабельные сети – против закона. Деловые Ведомости, 28.05.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Palts, Tõnis (1997). Paltsule pasunasse. Eesti Päevaleht, 29.05. [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Holloway, Alistair (1997). Pornography laws change imminent. The Baltic Times, 29.05.* [Eestis pornograafia levikut piiravast seaduseelnõust.]

Mõtsar, Selle (1997). Lepp võib saada ETV juhiks. Äripäev, 29.05. [ETV peadirektori võimalik kandidaat OÜ Meediapress omanik Toomas Lepp.]

Kallin, Marek (1997). Sideamet lööb teleturul korra majja. Sõnumileht, 29.05. [Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja Rein Astrik: kaabellevi seadusega loodav sideamet hakkab nõudma kaablivõrkude vastavust standarditele, et tagada pildi kõrge kvaliteet.]

Mardi, Tiina (1997). Telereklaami hinnad tõusevad. Äripäev, 29.05. [Mullu kasvas telereklaami osa kogu reklaamiturust 27% ligi. Eesti reklaamituru tänavuseks mahuks prognoosib Balti Meediateabe 500 mln kr.]

Raivo Vare: “Riik peab välja ehitama infrastruktuuri” (1997). Teede- ja sideministri Raivo Varega vestelnud Marko Liibak. Sõnumileht, 31.05. [Eesti riigi eesmärgid telekommunikatsiooni alal; Tabelid: Eesti telekommunikatsioonituru kogukäive; käibe jaotumine.]

Tooming, Urmas (1997). Telekommunikatsiooniseaduse põhimõtted tuleb avalikustada. Postimees, 31.05. [Telekommunikatsiooniseadus peab lähtuma telekommunikatsioonist kui terviksüsteemist, mida peab reguleerima sõltumatu institutsioon. See omakorda eeldab terviklikku ja tulevikku suunatud arengukava, mis töötatakse välja ekspertide osavõtul.]

Ristal, Katri (1997). Eesti kaabel-TV firmad ise ei tooda. Sõnumileht, 31.05. [Kaabel-TV võimalustest, telepildi kvaliteedist, edastatavatest kanalitest, tulevikuteenustest.]

Vene kanalid külvavad kaabelteleturul segadust (1997). BNS/Sõnumileht, 06.06. [Taevatelevisiooni OÜ palus kõigil kaabelteleoperaatoritel lõpetada ilma loata ORT ja RTR programmide ülekandmine, kuna tema olevat nende kanalite ainus ametlik esindaja.].

Saarepera, Toomas (1997). Miks vaatavad eestlased venekeelset televisiooni? Eesti Ekspress: TV Nädal, nr. 23, 06.06.* [Subboteja – TV3.]

Paet, Urmas (1997). Üleeuroopaline televisioon võib Paldiskis alustada poole aasta pärast. Postimees, 07.06. [Paldiski EuroLotto projekti suhtutakse võimuringkondades positiivselt.]

Maloverjan, Juri (1997). Кабельные фирмы нажили нового врага. Деловые Ведомости, 11.06.* [Uus vaenlane on OÜ Taevatelevisioon.]

Mardi, Tiina (1997). Reklaami piirhind ETVs tõuseb. Äripäev, 12.06. [Erakanalite meelest peaks veelgi rohkem tõstma.]

Mardi, Tiina (1997). ETV äritalitus kui riik riigis. Äripäev, 13.06. [ETV äritalituse tegevusest ja reklaamihindadest. Diagramm: ETV tulud sellel aastal.]

Mardi, Tiina (1997). Töösturid soovivad reklaamisoodustust ETVs. Äripäev, 13.06.* [Eesti Tööstuse ja Tööandjate Keskliit tegi peaministrile ettepaneku reklaamida kodumaiseid tooteid ETVs kehtivast hinnakirjast poole odavamalt.]

Belobrovtsev, Vitali (1997). Удар с небес. День за Днём, 13.06.* [Firmast “Taevatelevisioon”.]

Трогательная забота: о себе (1997). Firma “Taevatelevisioon” peasekretäri Andrei Babkovi intervjueerinud Veronika Maandi. Молодежь Эстонии, 13.06.* [Kaabeltelevisiooni probleemid.]

Илмар Таска: Те, кто занимается частными каналами, немножко мазохисты / Need, kes tegelevad erakanalitega, on veidi masohhistlikud. (1997). Ilmar Taskat intervjueerinud Pavel Makarov. Эстония, 14.06.*

Espenberg, Urmas (1997). Tulekul kuum reklaamisügis. arileht.delfi.ee, 17.06. [Reklaamiturul toimuvatest muutustest ja suurtest lootustest.]

Leikop, Madli (1997). Hagi Šein päikesepaiste meenutaja. Nädal, nr. 27, 30.06.* [ETV peadirektor H. Šein.]

Tooming, Urmas (1997). Levicom laiendab aktsiakapitali. Postimees, 12.07. [Levicom sõlmis lepingu Tallinna Pangaga ja Rootsi investeerimispangaga Enskilda Securities 30 miljoni USA dollari suuruse aktsiaemissiooni korraldamiseks tänavu oktoobris, seejärel kavatseb firma minna börsile.]

Mõtsar, Selle (1997). TV1 hankis võlakirjade emissiooniga lisaraha. Äripäev, 16.07. [Emissioonist saadav 15 mln kr kulub oma saatekeskuste väljaehitamiseks, juba sellel aastal muutub TV1 üle-eestiliseks telekanaliks.]

Hirv, Dainis (1997). Eratelejaamad süüdistavad riiki ja Eesti Televisiooni. Ärielu, nr. 7, juuli.*

Aedla, Margit (1997). Reklaamihinna kujunemine peab kliendile selge olema. Ärielu, nr. 7, juuli.*

Druker, Jeremy (1997). Wooing Russian-language audience in Estonia. Transitions, Vol 4, No 7, juuli.* [ETV venekeelsete saadete kvaliteedi parandamisest.]

Toomas Lepp kandideerib ETV peadirektoriks (1997). ETA/Õhtuleht, 15.08.

Karpa, Kärt (1997). ETV peadirektori kohale kaks kandidaati. Eesti Päevaleht, 16.08. [Toimetuse andmetel on need Toomas Lepp ja tõenäoliselt Vallo Toomet, kandideerimist kaalub Mark Soosaar.]

Lõhmus, Alo (1997). Teledirektori kandidaadid taunivat kommertslikkust. Postimees, 18.08. [Soosaar ja Lepp ei pea reklaami ETVs vajalikuks.]

Kaju, Sirle (1997). Mark Soosaar kaalub võimalust kandideerida ETV peadirektoriks. Pärnu Postimees, 19.08.*

Paju, Agnes (1997). Toomas Lepp: minu töö jäi ETV-s pooleli. Õhtuleht, 22.08.* [Toomas Lepp üks kandidaat ETV direktori kohale.]

Mark Soosaar – filmimees ETV etteotsa (1997). ETV peadirektori kandidaati intervjueerinud Agnes Paju. Õhtuleht, 22.08.*

Kaabellevi seaduse arutelu segavad ministrite erimeelsused (1997). Postimees, 25.08.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Malmberg, Kristi (1997). Eesti Raadio juhi koht võib kaduda. Eesti Päevaleht, 25.08. [Praegu koostatavas ringhäälinguseaduse eelnõus on säte, mille järgi ETV ja Eesti Raadio on üks ettevõte.]

Kaugema, Tambet (1997). Nelja küünlaga tort Kanal 2le. Postimees, 26.08. [Kanal 2 väärtfilmiprogrammist ja saadetest venekeelsele auditooriumile.]

Otsmann, Kristjan (1997). Telia lobby asjatu. Eesti Päevaleht: Ärileht, 27.08. [Sideministeerium ei plaani muuta kaabelleviseaduse eelnõu sätet, mis piirab kaablivõrkude omanikeringi.]

Hirv, Dainis (1997). Telekommunikatsiooniseadust sepitsetakse salamisi. Ärielu, nr. 8., august.*

Malmberg, Kristi (1997). ETV juhiks pürgijad vaidlevad reklaami üle. Eesti Päevaleht, 01.09. [Vallo Toometi, Toomas Lepa ja Mark Soosaare seisukohad ETV omandiküsimuste, investeerimisvajaduste ja programmi osas on üldjoontes samad, erinevad on nende hoiakud reklaami vajalikkuse suhtes.]

Mõtsar, Selle (1997). ETV tahab riigilt raha juurde. Äripäev, 05.09.* [ETV 1998. a eelarve projekt.]

Pihel, Jüri (1997). Kas ETVs tuleb jüripäev? Eesti Ekspress: TV Nädal, nr. 36, 05.09.* [Sõnajalad kutsuvad Jüri Pihelit TV1 programmi juhtima.]

Laasik, Andres (1997). Hagi Šein: Eesti on väike hea televisiooni jaoks. Pühapäevaleht, 07.09.* [Ametist lahkuvast ETV peadirektorist Hagi Šeinist.]

Leikop, Madli (1997). Raul Rebane: illusioonid lahkunud, huumor jäänud. Nädal, nr. 37, 08.09.*

Otsmann, Kristjan; Rumm, Hannes (1997) Siseminister müüb sidehiiglasi. Eesti Päevaleht, 08.09. [Eesti Telefoni ja Eesti Mobiiltelefoni ei saa müüa, kuid saab viia börsile nende valdusfirma Eesti Telekomi aktsiaid. Võimaliku müügist saadava raha eest ehitatavate objektide loetelu.]

Otsmann, Kristjan (1997). Euroloterii käivitamine venib. Eesti Päevaleht, 08.09. [Euro Lotto TVd käivitada soovival Šveitsi firmal pole puudulike või esitamata dokumentide tõttu ei ringhäälinguluba, sageduse kasutusluba ega loterii korraldamise luba; viimase andmine oleks vastuolus Euroopa loteriipoliitikaga.]

Veidemann, Rein (1997). Rahvaraadio on tagasi. Sõnumileht, 08.09. [Eesti Raadiot ja ETVd on aastaid käsitletud kui tülikaid võistlejaid ja takistust eraõigusliku ringhäälingu vabaks arenguks, mitte kui ühiskonna integreerijat, sellest tuleneb ka riigi kitsidus nende rahastamisel. Samas täidab Vikerraadio programm väga hästi avalik-õigusliku ringhäälingu ülesandeid, olles tõeline rahvaraadio.]

Lepp, Toomas (1997). Reklaamist ja Eesti Televisiooni eelarvest. Äripäev, 10.09. [ETV ja TV3 saatemahtusid ja tõõtajate arvu võrreldes teeb Lepp järelduse, et ETVd tuleb teha efektiivsemalt, reklaamitulude prognoos 41 mln kr on tema arvates 30 mln alla hinnatud ja üldse tuleks reklaamiaeg 50 mln kr eest maha müüa.]

Otsmann, Kristjan (1997). Euro Lotto TV jätkab Eestis vastuseisust hoolimata. EPL: Ärileht, 10.09.*

Saare, Anu (1997). Mark Soosaar kandideerib ETV peadirektoriks. Eesti Päevaleht, 12.09. [Soosaar kandideerib koos oma meeskonnaga; tema poliitiline taust.]

Rand, Oliver (1997). Lasnamäed ähvardab telekaablisõda. Eesti Päevaleht, 12.09. [Linnaosavalitsus andis telepildi vahendamise ainuõiguse STV Kaabeltelevisioonile, konkurendid Tallinna Kaabeltelevisioon ja Telset vaidlevad otsusele vastu.]

Venekeelsed tõlketa saated on seaduslikud (1997). BNS/ETA/Sõnumileht, 12.09. [Riigikogu muutis keeleseadust, et võimaldada televisioonis tõlketa edastada venekeelseid uudistesaateid.]

Venekeelsed tõlketa saated ei ole enam ebaseaduslikud (1997). Postimees, 12.09.* [Keeleseaduse muudatusest.]

Valme, Valner (1997). Jüri Pihel teab nippe. Nädal, nr. 38, 15.09.* [TV1 uus peatoimetaja Jüri Pihel.]

Seaver, Urmas (1997). ETV ja ER peadirektori kandidaadid teada. Sõnumileht, 16.09. [RHNile on laekunud kolm avaldust ETV ja neli Eesti Raadio peadirektori ametikohale.]

Mardi, Tiina (1997). Erakanalid tahavad ETV reklaamiaega ära osta. Äripäev, 16.09. [Idee reklaami näitamise õigus ära osta pärineb Toomas Lepalt. Seni pole erakanalid võimalikku ostusummat ja ostjat määratlenud. ETV reklaamikäibe prognoos 1997. a-ks on 46 mln kr, järgmisel aastal rakenduva reklaamimahu piirangu tõttu väheneb.]

Lõhmus, Alo (1997). ETV tuleviku-variandid. Postimees, 16.09. [Peadirektoriks kandideerijate programmilised seisukohad: Soosaar soovib luua kuratooriumi ja programmi kunstinõukogu ning kaotada reklaam järk-järgult; Toomet peab oluliseks hoida kanali turuväärtust (vaadatavust) ja programmi rahvusvahelist konkurentsivõimelisust, omandiprobleem laheneks tema arvates riikliku aktsiaseltsi moodustamise ja aktsiate müügiga elanikkonnale nt EVPde eest; reklaamiküsimusele poliitiline lahendus seadusega kehtestatava rahastamisskeemiga; Lepp rõhutab majandamise tõhustamist ja reklaami vähendamist.]

Toomet, Vallo (1997). ETV roll ühiskonnas vajab lahtimõtestamist. Eesti Päevaleht, 17.09. [Sotsiaalsest vaatevinklist on ETV tähtsaim ülesanne aidata inimestel elus toime tulla, andes neile võimaluse käia kaasas ühiskonna muutumisega ja osaleda muutuste üle otsustamises. Selleks peab ETV hankima infot, mõtestama olukordi, kommenteerima olukordi ja probleeme erinevatest vaatepunktidest. Majanduslikust vaatevinklist on ETV omanikustaatus seadusandluses poolikult lahendatud, ta võiks olla riiklik aktsiaselts, millest osa kuuluks kodanikele. Et ETV roll ühiskonnas on poliitikute poolt lahti mõtestamata, seda näitavad vaidlused reklaami üle, mille olemaolu või puudumine on osa selle rolli täitmiseks vajalikust rahastamisskeemist.]

Kolm meest ja üks ETV (1997). Postimees: Kultuur, 19.09.* [Küsimustele vastavad Eesti Televisiooni peadirektori kandidaadid.]

Hagi Šein eelistab puhaste käte ja selge mõistusega kandidaati (1997). Postimees: Kultuur, 19.09.* [Lahkuva ETV peadirektori intervjuu.]

Ma ei ole raha tagaajaja (1997). Toomas Leppa intervjueerinud Annika Koppel. Postimees Extra, 20.09.* [ETV peadirektori kandidaat Toomas Lepp.]

Viktoriin ETV kosilastele (1997). Küsimustele vastavad ETV peadirektori kandidaadid Mark Soosaar, Toomas Lepp ja Vallo Toomet. Pühapäevaleht, 21.09.* 

Paet, Urmas (1997). Ringhäälingunõukogu tegi esialgse valiku. Postimees, 23.09. [Üheksast avaldusest võeti vastu seitse: kolm ETV ja neli Eesti Raadio peadirektori kohale.]

Kubo, Märt (1997). Kõigpealt ümberkorraldused, siis tuleb raha. Eesti Päevaleht, 26.09. [Vastus Rein Veidemanni süüdistusele 08.09 Sõnumilehes, et Riigikogu pole andnud ETV-le ja Eesti Raadiole piisavalt raha.]

Тух, Борис (1997). Круглый стол вокруг прямоугольного экрана. Вести Неделя Плюс, 26.09.* [Konverents teemal “Mitmekeelne televisioon ja raadio Eestis. Venekeelne haridus Eestis”.]

Belobrovtsev, Vitali (1997). Многоязычное телерадиомолчание. День за Днём, 26.09.* [Mitmekeelse televisiooni ja raadio alane konverents.]

TV1 ostis Makarovi telejaama pankrotivara (1997). BNS/Sõnumileht, 27.09. [Tipp TV pankrotihaldur müüs stuudiotehnika Sõnajalgadele.]

Kulli, Jaanus (1997). Aktuaalne Kaamera ja TV1 uudised vaekausil. SL: Laupäevaleht, 27.09. [TV1 on panustanud uudistevoole ja saavutanud edu; Kurkse tragöödia kajastus AKst omast parem.]

Raudam, Kersti (1997). Ringhääling on kultuur. Eesti Päevaleht, 28.09. [Eesti Raadio nõunik: ma ei taha väita, et programm ja selle kvaliteet, struktuur, koosseis, materiaalne ja tehniline baas jne oleks ER-is või ETV-s ideaalne. Arenev organism vajab pidevat täiustamist. Sellega peaksid uued valitavad juhid tegelema. Senini on läinud aga suur osa energiast tõestamaks avalik-õigusliku ringhäälingu vajalikkust.]

ETV ja ER peadirektori kandidaadid pooldavad reklaami vähendamist. Sõnumileht, 30.09. [Ringhäälingunõukogu esimehe Paul-Eerik Rummo sõnul toob uute ETV ja ERi peadirektorite valimine kaasa reklaami vähenemise avalik-õiguslikus ringhäälingus.]

Mardi, Tiina (1997). Alkoholireklaam tuleb teleekraanile. Äripäev, 30.09. [Uuest aastast võib televisioonis kanget alkoholi reklaamida kella 21st, lahjat juba 20st. Firmad kavatsevad efektiivset reklaamivõimalust kindlasti kasutada.]

Paet, Urmas (1997). ETV ja Eesti Raadio juhid selguvad. Postimees, 30.09.*

Toomas Lepa kõrge mäng: ETV peadirektori-konkurss on ette otsustatud? (1997). Õhtuleht, 30.09.* [Süüdistused ETV peadirektori kandidaadi, firma Meediapress juhi aadressil.]

Hirv, Dainis (1997). Teleturg ei ole välja kujunenud. Ärielu, nr. 9, september.* [TV1 arvab kümnesse tabavat.]

Laansalu, Andrus (1997). Tüütuse tagala. Favoriit, september.* [Kriitika Ateena kergejõustiku MM-võistluste ülekannete kohta ETVs.]

07.06.1996. a Rahvusraamatukogus toimunud avaliku arutelu “Avaliku ringhäälingu tulevik Eestis” stenogramm (1997). Vestlevad Tõnis Lukas, Marju Lauristin, Rein Veidemann, Ilmar Taska, Tõnis Palts, Paul-Eerik Rummo, Hagi Šein, Mati Heidmets, Mark Soosaar, Peeter Sookruus, Ando Kesküla, Eduard Schults, Sulev Valner, Raul Rebane. Autorikogumik: Hagi Šein, Materjale avaliku ringhäälingu teooriast ja praktikast. Eesti Televisiooni kontseptsiooni- ja arenguküsimusi 1993-1997. Tallinn, 1997, lk. 274-317.*

Ringhäälingunõukogu kohtus ETV ja ER peadirektorikandidaatidega (1997). Kultuurimaa, 01.10.*

Soosaar, Mark (1997). Марк Соосаар: не хочу быть директором дома торговли / Mark Soosaar: ei taha olla kaubamaja direktor. Пярнуский Экспресс, 03.10.*

Lindsalu, Indrek (1997). Закон о кабельной связи перекроит рынок. Деловые Ведомости: Спецвыпуск, 04.10.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Shnaider, Vitali (1997). Миллионы с игрового поля. Эстония, 06.10.* [Eesti Loto lotomängud.]

Malmberg, Kristi (1997). Riigitelevisiooni peadirektoriks sai Toomas Lepp. Eesti Päevaleht, 07.10.

Püüa, Marko (1997). Eesti Televisiooni uus peadirektor on Toomas Lepp. Sõnumileht, 07.10.

Paakspuu, Tõnu E. (1997). Toomas Lepp ETV juhiks. Õhtuleht, 07.10.*

Päärt, Villu (1997). ETV uus peadirektor on Toomas Lepp. Postimees, 07.10.*

Parmas, Ain (1997). ETV uudistejuht paneb ameti maha. Eesti Päevaleht, 09.10. [Vallo Toomet lahkub ametist.]

Paakspuu, Tõnu E. (1997). Vallo Toomet lahkub ETV-st: õudne, ütlevad Aktuaalse Kaamera tegijad. Õhtuleht, 09.10.*

Toomet lahkub ETVst (1997). Intervjuu uudisteprogrammi lahkuva juhiga. Eesti Ekspress, 10.10.*

Sauter, Peeter (1997). Matadoor Lepp lehvitab punast rätikut. Eesti Ekspress, 10.10.* [ETV uuest peadirektorist.]

Toomas Lepp ei taha ETVst tükki ära ampsata (1997). Intervjuu ETV uue peadirektoriga. Postimees: Kultuur, 10.10.*

Laasik, Andres (1997). Ainult kaks küsimust ETV peadirektorile Toomas Lepale. Eesti Päevaleht, 11.10. [ETV kasumi tootmise võimest ja Meediapressi toodangu näitamisest ETVs.]

Mees paradiisis: Toomas Lepp (1997). Intervjueerinud Gerda Kordemets. SL: Laupäevaleht, 11.10. [ETV uue peadirektori elu- ja töölugu.]

Kaupmees, Greta (1997). Hagi Šein lahkub telest. Õhtuleht, 13.10.*

Paakspuu, Tõnu E. (1997). Toomas Lepa koolid jäid pooleli: Eesti Televisioonil on kõrghariduseta peadirektor. Õhtuleht, 20.10.*

Seaver, Urmas (1997). Toomas Lepp kaebab Õhtulehe kohtusse. Sõnumileht, 21.10. [ETV peadirektoriks valitud Toomas Lepp kaebab Õhtulehe laimamise eest kohtusse, sest leht väitis, et Lepal ei ole kõrgharidust kinnitavat diplomit.]

Eesti Televisioonis uued tuuled (1997). ETV uue peadirektori Toomas Lepa nägemus programmist. Maaleht, 23.10.*

TV3 peaomanikuks sai AS Krenno (1997). Sõnumileht, 23.10. [AS Krenno kontrollib 44% TV3 aktsiatest.]

Raidla, Peeter (1997). Kaarepere vallutab meediaturgu. Äripäev, 23.10.* [Rein Kaarepere AS Krenno on TV3 suurim aktsionär. Tabel: ASi Krenno osalus meediaettevõtetes.]

Maandi, Veronika (1997). Шестеро год одним одеялом. Молодежь Эстонии, 24.10.* [Venekeelsest televisioonist Eestis.]

Vallo Toometil viimane nädal ETV-s (1997). Intervjueerinud Urmas Paet. Postimees, 28.10. [ETV uudistetoimetuse juhi tagasivaade tehtule.]

Paet, Urmas (1997). Raul Rebane lahkub Jaapanisse. Postimees, 31.10. [ETV programmi lahkuv peatoimetaja: maha jääb konkurentsivõimeline, seni kõige rohkem vaadatud ja kõige parema mainega televisiooniprogramm; tulevik toob kanaleid järjest juurde.]

Malmberg, Kristi (1997). Verevahetus televisioonis. Eesti Päevaleht, 31.10. [Kaadrimuutused ETVs: Toomet ja Rebane lahkuvad, Aunaste ja Joosu jätkavad, võimalikud tulijad TV3st ja Kanal 2st, võimalikud lahkujad TV1.]

Kurve, Igor (1997). Pilditoos telehaigetele. Eesti Ekspress, 31.10.* [Televisiooni tarbimine, TV kui üks narkomaania liik.]

Gorskaja, Jevgenia (1997). ТВ1″ – снова первый. Молодежь Эстонии, 31.10.* [TV1 hakkab oma saateid transleerima satelliidi kaudu.]

Peäske, Anne (1997). Toomas Lepp: ETV on teletööd tõeliselt armastavale inimesele kõige loomulikum koht. Virumaa Teataja, 01.11.*

Võim riigimeedia üle meelitab (1997). Nädal, nr. 45., 03.–07.11.*

Malmberg, Kristi (1997). Koos reklaamiga kaovad Eesti televisioonist ülisuured palgad. Eesti Päevaleht, 04.11. [ETV äritalituse juht saab lisaks põhipalgale tulemustasu reklaamituludelt.]

Павел Иванов: “Я пришел не ломать, а строить” (1997). Эстония, 06.11.* [ETV venekeelsete saadete uus peatoimetaja Pavel Ivanov.]

Hundimägi, Aivar (1997). ETV-d aitab erastamine. Äripäev, 06.11.

Karpa, Kärt (1997). Toomas Lepp kaitseb reklaami kaotamise ettepanekut. Eesti Päevaleht, 07.11. [Ettepaneku arutamisel RHNis osaleb Ringhäälingute Liidu poolt Rein Lang. RHNile esitatud ETV juhatuse koosseis on läbinisti loominguline.]

Meediapressi uus juht armastab sarju (1997). Raivo Lugimat intervjueerinud Kristi Malmberg. Eesti Päevaleht, 08.11. [Intervjuu AS Meediapressi vastse tegevjuhiga: tema firma Filmimees toodangust ja kavatsustest Meediapressi sarjade osas.]

Malmberg, Kristi (1997). Riigitelevisioon maksab ligi miljon krooni lahkumistasu. Eesti Päevaleht, 08.11. [13 töötajaga on sõlmitud lepingud, mille järgi nad töölt lahkumise korral saaksid 3-12 kuu tasu.]

Paet, Urmas (1997). ETV reklaamimüügi lõpp on ringhäälingunõukogu otsustada. Postimees, 09.11. [Erakanalid on valmis ETVle reklaami mittenäitamise eest järgmisel aastal maksma umbes 35 mln kr.]

Nõmme, Margus; Õmblus, Jaan (1997). Telefoniturg on muutuste keerises: kas tekib konkurents või on oodata monopoli (1997). Postimees, 10.11. [Kaabelleviseaduse eelnõust: telekommunikatsioonide turu ühel või teisel viisil reguleerimine on majanduspoliitiline otsus ja selle tulemused mõjutavad tarbijaid ja konkurentsisituatsiooni kujunemist väga pikas perspektiivis, sh ka väljavaateid Euroopa Liidus.]

Meinert, Simo (1997). Lepp peksis stagnandid telemajast välja!” Kuller, 10.11.* [Riigitelevisioonis uudis uudise otsa. Uue peadirektori kaadriuuendused.]

Tüllinen, Ulvi (1997). Telekanalid võitlevad ETV reklaami pärast. Äripäev, 11.11. [Erakanalite juhid ETV-le makstava reklaamikompensatsiooni allikatest, prognoosid reklaamituru kasvu ja ümberjaotumise kohta; ETV eeldab, et saab riigieelarvest rohkem kui 80 miljonit, koos reklaamikompensatsiooniga 140 miljonit.]

Laasik, Helve (1997). Kaabellevi seadus aja hammasrataste vahel. Sõnumileht, 11.11. [Kui Eesti kaabelleviseaduse ümber kemplevate huvirühmade omavaheline kaklus ükskord lõpeb, võib selguda, et polegi õieti enam millegipärast kakelda, sest turg on ammu märksa võimsamate poolt hõivatud.]

Lindsalu, Indrek (1997). Valitsus kavatseb piirata Telia õigusi Eestis. Äripäev, 11.11. [Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna asejuhataja Marju Laur nendib, et ministeerium on kaabellevi seadust teinud kaks aastat ja esitab selle valitsusele viiendat korda. Tema sõnul lõpetab seadus Rootsi Telia monopoli.]

Seaver, Urmas (1997). Reklaamibüroo tahab alustada piraattelejaamaga. Sõnumileht, 12.11. [Reklaamibüroo Zoom kavatseb edastada telesaateid Soome lahes asuvalt laevalt, et vältida Eestis ja Soomes programmidele kehtivaid nõudeid.]

Tooming, Urmas (1997). Kaabelleviseaduse eelnõu jäi taas kinnitamata. Postimees, 12.11. [Valitsus katkestas kaabelleviseaduse eelnõu teise lugemise.]

Lindsalu, Indrek (1997). Kaabellevi eelnõu läheb uuesti ekspertiisi. Äripäev, 12.11. [Ekspertiis peab vastama küsimusele, kas kaabellevi seaduse eelnõu põhimõte, et igas kaabeltelepiirkonnas saab tegutsemisloa vaid üks kaabelsidevõrgu omanik, vastab WTO reeglitele.]

Kas kaabelsides on vajalik kehtestada monopol? (1997). Äripäev, 12.11. [ASi Tallinna Kaabeltelevisiooni juhatuse esimees Peep Põldsamm: poolt; ASi Starman tegevdirektor Peeter Kern: vastu; põhjendused.]

Kaablimonopolide seadus (1997). Äripäev, 12.11. [Toimetus ei ole nõus väitega, nagu oleks kaabeltelevisioon olemuselt loomulik monopol. Liberaalses turumajanduses reguleerib turg end ise ja ei ole riigi rida muretseda, kas kaks paralleelset kaabelvõrku end ära tasuvad või mitte.]

Rand, Oliver (1997). Seadus ajal jalus. Eesti Päevaleht, 12.11. [Mida hiljem eelnõu seaduseks saab, seda kauem kehtib kaabeltelevisiooniturul hundiseadus, kinnitavad asjatundjad. Küllap jäänuks kaabellevi seaduse olemasolul olemata Õismäe kaablisõda ning Lasnamäel hoogu saav madin teleturu pärast.]

Riismaa, Riivo (1997). TV Zoom jätab riigi rahast ilma: uus ja kosmilise leviga telejaam reklaamitrikina. Õhtuleht, 12.11.* [Reklaamibüroo Zoom ja Monaco investeerimisfirma Marcel Oswald Trust Co teevad uue telejaama, mis nähtav nii satelliit- kui kaabeltelevisiooni kaudu kogu Eestis.]

Seaver, Urmas (1997). ETV loobub reklaamist 35 miljoni krooni eest. Õhtuleht, 13.11. [ETV lõpetab reklaami edastamise järgmise aasta algusest.]

Kuidas ETV loobumine mõjutab reklaami hinda? (1997). Mart Luige, Olav Osolini, Even Tudebergi ja Vello Lääne arvamused. Äripäev, 14.11.*

Reklaamipausideta ETV (1997). Äripaev, 14.11. [Äripäev toetab Toomas Lepa kavatsust ETV reklaamivabaks muuta, kuid ei mõista ega jaga põhimõtet, miks kolm eratelekanalit peaksid selle sammu oma taskust kinni maksma.]

Tolk, Rain (1997). Aken lahti tee! Pavel Ivanov – ETV venekeelsete saadete peatoimetaja. Eesti Ekspress, 14.11.*

Kubu, Mert (1997). Pirat-TV i finska viken: Station TV Zoom får kritik från Tallinn. Dagens Nyheter, 14.11.* [Piraattelejaamast Zoom.]

Lühiintervjuu ETV endise peadirektori Hagi Šeiniga tema meedia-alastest raamatutest (1997). Sirp, 14.11.

Malmberg, Kristi (1997). Telemaja töötab hispaania rütmis. Eesti Päevaleht, 15.11. [Reportaaž päevast ETV toimetustes ja uuendustest programmis.]

Malmberg, Kristi (1997). Eesti Televisioon sõlmib reklaami kaotamise leppe. Eesti Päevaleht, 17.11. [Kommertstelejaamadega sõlmitud lepingu summa on salastatud.]

Tüllinen, Ulvi (1997) (1997). ETV müüb reklaami maha. Äripäev, 17.11. [Leping sõlmitakse ühe aasta ja kaheksa kuu peale, kuni kaotavad kehtivuse eratelekanalitele antud litsentsid. Seejärel võidakse lepingut pikendada või ka mitte.]

Veidemann, Rein (1997). Tagasi süütusesse. Õhtuleht, 17.11. [Reklaamikompensatsioon muudab ETV sõltuvaks eratelevisiooni tuludest ja kui viimast peaks tabama makseraskused, siis peegelduvad need otsemaid ka ETV tegevuses.]

Paet, Urmas (1997). Eratelekanalite raha lõpetab reklaami ETVs. Postimees, 18.11.*

Erilaid, Tõnis (1997). Riigitelevisioon loobus reklaamist. Õhtuleht, 18.11.*

Seaver, Urmas (1997). ETV loobus reklaamist. Õhtuleht, 18.11. [Kompensatsioonisumma pole teada. Leping erakanalitega kehtib 1999. a septembrini, seejärel tuleb leida uus lahendus ETV eelarve suurendamiseks või reklaam taastada. Paul-Eerik Rummo loodab, et vajalik summa lisandub riigieelarvest.]

Malmberg, Kristi (1997). Eratelekanalid ostsid ETV reklaami. Eesti Päevaleht, 18.11. [Uute klientide juurdevoolu ei loodeta, küll aga reklaami hinnatõusu. RHNi esimees P.E.Rummo arvab, et Riigikogul on nüüd põhjust arutada, kas mitte suurendada ETV rahastamist riigieelarvest,]

Kas reklaam peaks kaduma ka Eesti Raadiost? (1997). Eesti Päevaleht, 18.11. [Kultuuriminister Jaal Allik ja RHNi esimees Paul-Eerik Rummo: ETV ja ER pole võrreldavad; Andres Jõesaar: analoogiline lahendus peaks olema saavutatav; Raadio B3 omanik Lauri Laubre: loomulikult peab; RHNi liige Andres Herkel: Raadio 2 tuleks sel juhul likvideerida, mitte erastada.]

Levicomi hiigelemissioon jääb paremat aega ootama (1997). Levicomi juhatuse esimeest Ants Prümmelit intervjueerinud Indrek Lindsalu. Äripäev, 19.11. [See võib teoks saada järgmisel kevadel, sest rahaturgude rahunemine võtab aega.]

Seadus kooskõlla WTO nõuetega (1997). Äripäev, 19.11.* [Kaabelleviseaduse eelnõust.]

Lindsalu, Indrek (1997). Проект закона о кабельном тв послали на экспертизу. Деловые Ведомости, 19.11.* [Ekspertiis peab selgitama kaabelleviseaduse eelnõu vastavust WTO nõuetele.]

Павел Иванов: “Русского телевидения в Эстоний нет” (1997). Vastab ETV venekeelsete saadete peatoimetaja. День за Днём, 21.11.*

Vedler, Sulev (1997). TV-Zoom lendas õhku. Eesti Ekspress: Tempo, 21.11.*

Rummo, Paul-Eerik (1997). Oma valijaile võin öelda… Nädal, 22.11.* [Ringhäälingunõukogu esimehe sõnavõtt.].

Parmas, Ain (1997). Eesti õigustüli Rootsi. Eesti Päevaleht, 22.11. [Rootsi telekanali TV4 saatetsüklist, kus otsitakse Euroopa Liitu pürgiva Eesti varjukülgi, sh õigussüsteemi nõrkusi ja Rootsi firmade raskusi.]

Väre, Hans (1997). Reklaami kadumine ETVst raputab reklaamiturgu: telereklaami hinnad kahekordistuvad. Postimees, 22.11. [ETV ja erakanalite vahel sõlmitud leping mõjutab reklaamiturgu: hinnatõus, reklaamibüroode töö, teatud sihtrühmade kadumine. Tabel: Telekanalite orienteeruvad reklaamihinnad.]

Malmberg, Kristi (1997). Telereklaamide vaadatavus väheneb. Eesti Päevaleht, 23.11. [Et reklaamiandjatel kaob uuest aastast suurim kanal, tuleb nüüd reklaamifirmadel leida alternatiivseid lahendusi ja suunata rohkem reklaami näiteks päevalehtedesse ja ajakirjadesse.]

Reinaru, Ahto (1997). TV Zoom, kas täiuslik piraatprojekt? Nädal, 24.11.* [Uuest loodavast telejaamast TV Zoom.]

Martinson, Jaan (1997). TV-de sportlikud heitlused. Luup, nr. 24, 24.11.* [Spordivõistluste teleülekannetest.]

Herkel, Andres (1997). Telerahad riivavad ühiskonna õiglustunnet. Eesti Päevaleht, 24.11. [ETVst lahkujatele hiigelhüvitiste maksmisest: RHN peab viima ETV ja Eesti Raadio põhikirjadesse sisse sätted, mis ei luba peadirektoritel sõlmida nõukogu loata suvalisi kompensatsioone lubavaid töölepinguid.]

Mardi, Tiina (1997). ETV suured palgad pole varsti saladus. Õhtuleht, 25.11.* [Tabelid: ETV 1997. a eelarve ja kompensatsioonideks makstavad summad.]

Piirsalu, Jaanus (1997). Nõukogu välistab hiigelhüvitiste maksmise ETV-s. Eesti Päevaleht, 24.11. [RHN soovib jõuda järeldusele kompensatsioonide maksmise õiguspärasuses ja kehtestada põhikirjasätted, mis selle välistaksid.]

Ennet, Priit (1997). ETV suurhüvitised ajendavad ringhäälingunõukogu kontrolli tugevdama. Postimees, 25.11. [RHN muudab ETV ja ERi põhikirja ja toob töölepingute sõlmimise ja muutmise peadirektorite ainupädevusest oma kontrolli alla. Endise peadirektori sõlmitud hüvitiste maksmise kokkulepped on õiguskantsleri hinnangul seadustega kooskõlas.]

Malmberg, Kristi (1997). ETV töölepingud karmi kontrolli alla. Eesti Päevaleht, 25.11. [Edaspidi saab RHN kontrollida töötajatega lepingute sõlmimist; RHN taotleb ka oma volituste suurendamist ETV ja Eesti Raadio majandustegevuse jälgimisel ettevalmistatavas ringhäälinguseaduses.]

Seaver, Urmas (1997). Ringhäälingunõukogu taunis ETV ülisuuri hüvitisi. Sõnumileht, 25.11. [RHNi esimees Paul-Eerik Rummo: hüvitised on seaduslikud, kuid kahjustavad mainet.]

Tüllinen, Ulvi (1997). Ringhäälingujuhtide õigused vähenevad. Äripaev, 25.11. [ETV ja Eesti Raadio töötajatega sõlmitud töölepingute kontroll läheb RHNi pädevusse.]

Liibak, Marko (1997). Koondamismiljonid kui süsteem. Sõnumileht, 26.11. [Õiguslünki kasutades on koondamistasud ja hüvitised hea teenimisvõimalus. ETV ja siseministeeriumi näited.]

ETV uudistetoimetust juhib Aarne Rannamäe (1997). Sõnumileht, 26.11.

Tüllinen, Ulvi (1997). Rait Killandi müüb ennast hästi. Äripaev, 26.11. [ETV endist ärijuhti püüavad värvata TV3 ja TV1.]

Mõtsar, Selle (1997). Oleks kõik tööandjad Sheinid. Eesti Ekspress: Tempo, 28.11.* ]Töölt lahkumise hüvitused ETVs.]

Taperson, Kadri (1997). Telelehed – valik on sinu! Postimees: Kultuur, 28.11.* [Telelehtede ülevaade. Vt ka Margot Visnapi artikkel lk. 3.]

Mutt, Mihkel (1997). Debiiliast vaba. Sirp, 28.11. [Reklaami kadumine ETVst on tervitatav, klippide tase on madal.]

Toots, Harvet (1997). Otseühendus taevaga. SL: Laupäevaleht, 29.11. [Tallinna teletornist.]

Raul Rebane keelab eestlastel “Eurovisiooni” võita (1997). Favoriit, november.* [ETV endine programmijuht Raul Rebane.]

ER ja ETV ootavad kingitusi ja pärandusi (1997). Õhtuleht, 01.12.* [Ringhäälinguseaduse täiendamise seaduse eelnõu näeb ette teha Eesti Raadio ja Eesti Televisioon nende kasutuses oleva riigivara omanikuks.]

Riigikogu kaalub Eesti Raadiole ja ETVle omanikustaatuse andmist (1997). Postimees, 01.12.* [Ringhäälinguseaduse täiendamise seaduse eelnõu näeb ette teha Eesti Raadio ja Eesti Televisioon nende kasutuses oleva riigivara omanikuks.]

Maranik, Urmas (1997). Ad demand outpacing brisk media growth. The Baltic Times: Advertising in the Baltics, nr. 88, 04.12.* [Telereklaam Eestis.]

Tüllinen, Ulvi (1997). ETV müüb osalust telelehtedes. Äripäev, 04.12.* [Televisioonilehtede väljaandja AS Parimenta aktsiate müük.]

Ennet, Priit (1997). Eesti televisioon koondab töötajaid. Postimees, 04.12. [ETV juhatus arutab kava anda kolme teenindava osakonna funktsioonid teiste firmade kanda.]

Niitra, Nils (1997). Nätsutootjad uputavad raha meediareklaami. Postimees, 06.12. [Baltikumi suurim telereklaami ostja on hügieenitarbeid tootev Procter & Gamble; Eesti telekanalites enim reklaamitud tooterühm on närimiskummi.]

Tee, Tõnu (1997). Pintsaku õmblemisest nööbi külge. Postimees, 09.12. [Eesti Mobiiltelefoni juhatuse esimees kritiseerib telekommunikatsiooniseaduse eelnõu, eriti sideameti loomist, ja leiab, et kaabelleviseadust pole üldse vaja.]

Нажмем на кнопку? (1997)Intervjuu ETV vene saadete värske peatoimetajaga. Молодежь Эстонии: Купеческая Гавань, 11.12.*

Hirv, Dainis (1997). Reklaamiturg toodab ligi 700 miljonit krooni. Ärielu, nr. 12.12.*

Lindsalu, Indrek (1997). Briti pöidlakruvid Eesti telesideliidritele. Äripäev, 16.12. [Briti ekspertide ettevalmistatud telekommunikatsiooniseaduse eelnõu: kommenteerivad Eesti Mobiiltelefon juhatuse esimees Tõnu Tee, ASi Eesti Telekom peadirektor Toomas Sõmera, Teede- ja sideministeeriumi sideosakonna juhataja Rein Astrik ja ASi Levicom nõukogu esimees Tõnis Palts.]

Jõesaar, Anu (1997). Kogudus remontis telesaateks kiriku. Eesti Päevaleht, 24.12. [Jõulujumalateenistuse ülekanne tuleb Tartust Pauluse kirikust, kogudus paigaldas selleks uue altari, kantsli ja risti.]

Tibusid loetakse sügisel (1997). Toomas Lepa plaanidest ETV ja “Eesti Telefilmi” reorganiseerimiseks; intervjueerinud Rein Maran. Pääsuke, nr. 17.*

Torn, Vilve (1997). Euroloterii käivitamine võtab aega. Äripäev, 24.12. [Euro Lotto TV rahastaja on esitanud ringhäälinguloa saamiseks vajalikud dokumendid, kuid veel mitte loterii korraldamise taotlust. Pärast viimasele rahvusvahelise kooskõlastuse saamist kuulutab kultuuriministeerium välja ringhäälinguloa väljaandmise konkursi, kuhu peab esitama programmi üldiseloomustuse, pikkuse, struktuuri jne, komisjon vaatab aga eelkõige projekti rahastamisallikate läbipaistvust.]

Kas Toomas Lepa king juba pigistab? (1997). Õhtuleht, 29.12.* [ETV alustab uut aastat uue programmi ja süüdistustega.]

Kulli, Jaanus (1997). ETV alustab uut aastat hommikuprogrammiga. Sõnumileht, 29.12. [Kommertskanalid uuendavad kava.]

Malmberg, Kristi (1997). Menuseriaal ajab telejaamad tülli. Eesti Päevaleht, 30.12. [ETV ja TV1 konflikt seriaali “Kodus ja võõrsil” näitamisõiguse pärast.]

Seaver, Urmas (1997). Rahvusvaheline telekompanii ähvardab ETV peadirektorit kohtuga. Õhtuleht, 30.12. [Warner Bros ähvardab ETV peadirektorit kohtuga, kuna see levitab meedias TV1 kohta infot, mis ei pea paika.]

Kungla, Merike (1997). 25 aastat värvisaateid. Õhtuleht, 30.12.*

* digifaili pole veel leitud

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023